37841

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМОЭЛЕКТРОНОВ ПО СКОРОСТЯМ КОНТАКТНАЯ РАЗНОСТЬ ПОТЕНЦИАЛОВ

Лабораторная работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

РТ21 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМОЭЛЕКТРОНОВ ПО СКОРОСТЯМ КОНТАКТНАЯ РАЗНОСТЬ ПОТЕНЦИАЛОВ ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Определить величину и знак контактной разности потенциалов между катодом и анодом при указанных ниже токах накала. Измерить зависимость анодного тока от напряжения изменяя его от 03 до 03 B при напряжениях накала 63; 50; 40 B. Ток накала измеряется амперметром А1. По полученным данным построить график зависимости lnI от U и определить по ним величину и знак контактной разности потенциалов между катодом и...

Русский

2013-09-25

186.94 KB

9 чел.

Левашев  И.  РТ-21

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМОЭЛЕКТРОНОВ ПО СКОРОСТЯМ

КОНТАКТНАЯ РАЗНОСТЬ ПОТЕНЦИАЛОВ

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:  Определить  величину  и знак контактной разности потенциалов между катодом и анодом при указанных ниже  токах накала. Рассчитать по графикам значения температуры катода.

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ: потенциометр,  электронная лампа, амперметр , микроамперметр, вольтметр, переключатель,  источники напряжений.

КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ  И РАСЧЕТНЫЕ ФОРМУЛЫ.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ:

1. Собрать схему для проведения измерений согласно рис. 1.

2. Измерить зависимость анодного тока от напряжения, изменяя его от  -0,3 до +0,3 B при

напряжениях накала 6,3; 5,0; 4,0 B. Изменение полярности анодного напряжения осуществляется

переключателем П1. Ток накала измеряется амперметром А1. При изменении полярности переключателем П1 необходимо изменить полярность вольтметра.

3. По полученным данным построить график зависимости lnIa от Ua и определить по ним величину и знак контактной разности потенциалов между катодом и анодом при указанных выше токах накала. Рассчитать по графикам значения температуры катода.

ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ:

При U нак=4 В.

U

I

U

I

-0,3

0,8

0

14,5

-0,28

0,9

0,02

17

-0,26

1,2

0,04

19,2

-0,24

1,4

0,06

21,5

-0,22

1,8

0,08

25,1

-0,2

2,1

0,1

28

-0,18

2,7

0,12

32

-0,16

3,3

0,14

36,8

-0,14

4

0,16

40,1

-0,12

5

0,18

45,8

-0,1

5,6

0,2

51,6

-0,08

6,6

0,22

56,9

-0,06

8,3

0,24

63

-0,04

9,2

0,26

72

-0,02

11,2

0,28

76,8

0

13,5

0,3

81,9

При U нак=5 В.

U

I

U

I

-0,3

8,4

0

60,6

-0,28

9,5

0,02

66,4

-0,26

11,4

0,04

71,8

-0,24

13,8

0,06

79

-0,22

15,8

0,08

86,1

-0,2

17,3

0,1

93,5

-0,18

20,2

0,12

103

-0,16

23,1

0,14

108,1

-0,14

26,6

0,16

114

-0,12

30

0,18

122,6

-0,1

32,9

0,2

131,4

-0,08

36,5

0,22

141,5

-0,06

42

0,24

151,5

-0,04

47,8

0,26

158

-0,02

52

0,28

167,3

0

57,4

0,3

178

При U нак=5.5 В

U

I

U

I

I

-0,3

20

0

99

 

-0,28

23,6

0,02

106,7

 

-0,26

27,2

0,04

113,7

 

-0,24

30,5

0,06

121

 

-0,22

34,2

0,08

129,6

 

-0,2

37,2

0,1

137,8

 

-0,18

41,1

0,12

148,6

 

-0,16

46

0,14

156,4

 

-0,14

50,7

0,16

164,5

 

-0,12

56,2

0,18

174,2

332

-0,1

61,8

0,2

183,5

352

-0,08

67,8

0,22

194

377

-0,06

74,5

0,24

 

398

-0,04

81,8

0,26

 

423

-0,02

87

0,28

 

447

0

96,3

0,3

 

475

При u нак=6.3 В

U

I

U

I

-0,3

58

0

278

-0,28

64

0,02

293

-0,26

73

0,04

315

-0,24

82

0,06

337

-0,22

93

0,08

366

-0,2

102

0,1

393

-0,18

113

0,12

419

-0,16

129

0,14

440

-0,14

144

0,16

464

-0,12

155

0,18

490

-0,1

171

0,2

519

-0,08

186

0,22

546

-0,06

209

0,24

576

-0,04

229

0,26

597

-0,02

250

0,28

625

0

264

0,3

653

ВЫЧИСЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ КАТОДА:

Из       выражаем:    получаем

       1)            при

               при

            при

          при


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

41041. Українське національно-культурне відродження ХІХ – початку ХХ ст 86.5 KB
  У цей час зявляються праці у галузі української історії філософії етнографії літератури. висловив один з представників нової української історіографії І. швидко зростала і які стали носіями української національної ідеї у Західній Україні. Воно стало носієм української національної ідеї у Західній Україні.
41042. УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА У ХХ СТОЛІТТІ 73 KB
  Неокласики вважали що Україна більш схильна до європейської культури їх зусиллями вперше в українській літературі налагоджуються систематичні переклади світової літератури зокрема античної. Немало однодумців було у них і в інших галузях культури. Міжвоєнний період позначений небаченим до цього злетом української музичної культури. Говорячи про розвиток радянської культури треба звернути увагу на головні принципи її побудови: класовість та партійність.
41043. Компоненти навантаження і методи спортивної підготовки 26.5 KB
  Для получения большой нагрузки спортсмену необходимо выполнить значительный объем работы адекватной уровню его подготовленности в данное время. Внешним критерием большой нагрузки является неспособность спортсмена продолжать выполнение предлагаемой работы. Момент прекращения работы в каждом конкретном случае должен определяться в зависимости от направленности занятия и характера построения его программы а также от уровня подготовленности спортсмена. При этом необходимо соблюдать два требования находящихся в естественном противоречии:...
41044. Основні кроки ніг 38.5 KB
  Продовження вивчення основних кроків ніг 4. ВИПАД може бути виконаний будьяким способом кроком стрибком після маху а також у різних напрямках уперед убік назад. Основним варіантом цього аеробного кроку є положення випаду вперед. КРОК нагадує природну ходьбу але відрізняється більшою чіткістю.
41045. ЦІНА ПРОДУКЦІЇ. МЕТОДИ ЦІНОУТВОРЕННЯ. КРИТИЧНИЙ ОБСЯГ ВИРОБНИЦТВА 706 KB
  6 де Ц ціна за одиницю продукції грн.; Ц ціна одиниці продукції грн; постійні витрати грн; змінні витрати у розрахунку на одиницю продукції грн. Покупна ціна останнього становить 750 грн. Основна заробітна плата в розрахунку на одиницю продукції дорівнює 6 грн.
41046. ЕКОНОМІКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 81 KB
  Активи підприємства складаються з матеріальних активів, до яких відносять: рухоме, нерухоме майно і оборотні кошти, а також з нематеріальних активів - в основному прав.
41049. РАЗРАБОТКА БИЗНЕС-ПЛАНА ОТКРЫТИЯ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА “СТОЛИЦА АНИМЕ” 1.65 MB
  Рассмотреть теоретические аспекты разработки и использования информационных систем. Разработать план внедрения автоматизирования бизнес процессов деятельности интернет магазина. Разработать “бизнес-план” открытия интернет-магазина “Столица Аниме”. Проработать методические аспекты...