37890

Включение фотоэлектрок Олориметра и порядок работы

Лабораторная работа

Физика

Поставить выключатель гальванометра в положение. Оптическим клином грубой наводки поставить стрелку гальванометра на “0â€. Оптическим клином грубой и точной наводки установить стрелку гальванометра на “0†точно.

Русский

2013-09-25

225.5 KB

0 чел.

3

Лабораторная работа

«включение фотоэлектрокОлориметра и порядок работы»

Порядок включения:

 1.  Убедиться, что выключатель гальванометра стоит в положении “0”.
 2.  Включить блок питания в сеть, поставить тумблер блока питания в положение “ВКЛЮЧЕНО”.

ВЫБОР СВЕТОФИЛЬТРА:

/Опыт №1/

 1.  Открыть крышку кюветного отделения. Поместить в правый и левый световые пучки кюветы с раствором 2% концентрации. Если отсутствуют световые пучки, открыть шторку на задней стенке кюветного отделения. Закрыть крышку.
 2.  Индекс правого отсчетного барабана установить на “0” деления шкалы оптической плотности (красная шкала).
 3.  Поставить выключатель гальванометра в положение ”I” . Оптическим клином грубой наводки поставить стрелку гальванометра на “0”. Перевести регулятор чувствительности в положение “2”. Оптическим клином грубой и точной наводки установить стрелку гальванометра на “0” (точно). Выключить гальванометр.

В пределах опыта рукоятки точной и грубой наводки больше не трогать!

 1.  Заменить в правой кювете раствор на 8%-ный. Включить гальванометр.
 2.  Вращением отсчетного барабана совместить стрелку гальванометра с нулем. (точно). Определить оптическую плотность.
 3.  Рукояткой смены фильтров установить другой светофильтр. Повторить действия пункта 5.
 4.  Руководствуясь пунктами 5 и 6, определить оптические плотности 8% раствора для всех светофильтров.

(Тот светофильтр, для которого оптическая плотность для 8% раствора имеет максимальное значение –по отношению к 2% раствору, выбирается для дальнейшей работы).

измерение оптической плотности и определение неизвестных концентраций:

/Опыт №2/

 1.  Установить выбранный светофильтр.

В правый и левый пучок света поместить кюветы с растворителем (водой).

Повторить операции пунктов 2 и 3 настоящей инструкции.

(В пределах опыта 2 рукоятки оптических клиньев больше не трогать)

 1.  Вводя в правый пучок света поочередно все растворы известной и неизвестной концентрации руководствуясь пунктом 5 инструкции, определить оптические плотности растворов всех концентраций.

Данные занести в таблицу.

С

2%

4%

D

 1.  По данным измерений построить график в осях С и D.

Пользуясь графиком определить неизвестные концентрации растворов:

вопросы к защите работы:

 1.  Оптическая схема ФЭКа (см. рис. 93, Ф.К. Горский, Н.М. Сакевич).
 2.  Закон Бугера–Ламберта–Бера. (Вывод формулы).
 3.  Что называется коэффициентом пропускания и оптической плотностью.

лабораторная работа

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ОКРАШЕННЫХ РАСТВОРОВ

ФОТОЭЛЕКТРОКОЛОРИМЕТРОМ (ФЭК)

ЛЕЧЕБНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

г. Витебск, 2004 г.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

8164. Природні та техногенні явища як фактори загрози суспільній безпеці. Подолання та попередження наслідків глобальних проблем 26.54 KB
  Природні та техногенні явища як фактори загрози суспільній безпеці. Подолання та попередження наслідків глобальних проблем Мета: сформувати уявлення учнів про специфічність глобальних проблем людства акцентувати увагу на їх соціальних та економічни...
8165. Вступ. Загальне поняття про предмет Людина і світ 58 KB
  Вступ. Загальне поняття про предмет Людина і світ Мета уроку: Розкрити основні завдання вивчення курсу Людина і світ і сформувати уявлення про роль людинознавчого курсу в здійсненні світоглядного самовизначення людини розкрити зміст співвідношення ...
8166. Ціннісні виміри людського життя. Смерть і безсмертя 29.5 KB
  Тема уроку. Ціннісні виміри людського життя. Смерть і безсмертя. Мета:сформувати уявлення учнів про цінності та їх роль у житті людини ознайомити учнів з основними аспектами проблеми смерті та безсмертя як фінальних цінностей людини формуват...
8167. Почуття, інтелект, воля. Ідеали в житті людини 44 KB
  Почуття, інтелект, воля. Ідеали в житті людини. Мета: Розглянути поняття почуття, інтелект, воля, та проаналізувати ідеали в житті людини розвивати вміння критично аналізувати різні точки зору на певну проблему виховувати толерантне ставлення до п...
8168. Завершення І світової війни 33 KB
  Завершення І світової війни. Хоч головні битви розгорталися в 1918 р. на Західному фронті, історія розпорядилася так, що не вони завершили війну, а події на Східному фронті. Упродовж двох років у північній частині Греції англо-французькі війська без...
8169. Особа, суспільство, держава 31 KB
  Тема уроку. Особа, суспільство, держава. Мета: Навчити ліцеїстів розрізняти поняття людина, індивід, особистість, особа, громадянин. розвивати вміння висловлювати власне ставлення до проблеми виховувати почуття правової свідомості. Обладнання...
8170. Громадянство. Правова і соціальна держава 27 KB
  Тема уроку. Громадянство. Правова і соціальна держава. Мета уроку: визначити поняття громадянство, правова і соціальна держава розвивати вміння висловлювати власне ставлення до проблеми виховувати почуття правової свідомості. Обладнання: Дош...
8171. Культура Гетьманщини 15.54 KB
  Культура Гетьманщини 1648 pp. - період гетьманської держави, її очолюють високоосвічені, європейського рівня політичні й громадські діячі: П. Сагайдачний, Б. Хмельницький, І. Виговський, І. Мазепа. Вони докладають великих зусиль і кош...
8172. Феофан Прокопович - видатний діяч просвітництва і культури 15.29 KB
  Феофан Прокопович - видатний діяч просвітництва і культури Феофан Прокопович народився в Києві 1677 р. Рано втратив рідних, жив під опікою дядька, професора і ректора Києво-Могилянської академії. Дядько рано віддав хлопчика на навчання до Акаде...