37890

Включение фотоэлектрок Олориметра и порядок работы

Лабораторная работа

Физика

Поставить выключатель гальванометра в положение. Оптическим клином грубой наводки поставить стрелку гальванометра на “0â€. Оптическим клином грубой и точной наводки установить стрелку гальванометра на “0†точно.

Русский

2013-09-25

225.5 KB

0 чел.

3

Лабораторная работа

«включение фотоэлектрокОлориметра и порядок работы»

Порядок включения:

 1.  Убедиться, что выключатель гальванометра стоит в положении “0”.
 2.  Включить блок питания в сеть, поставить тумблер блока питания в положение “ВКЛЮЧЕНО”.

ВЫБОР СВЕТОФИЛЬТРА:

/Опыт №1/

 1.  Открыть крышку кюветного отделения. Поместить в правый и левый световые пучки кюветы с раствором 2% концентрации. Если отсутствуют световые пучки, открыть шторку на задней стенке кюветного отделения. Закрыть крышку.
 2.  Индекс правого отсчетного барабана установить на “0” деления шкалы оптической плотности (красная шкала).
 3.  Поставить выключатель гальванометра в положение ”I” . Оптическим клином грубой наводки поставить стрелку гальванометра на “0”. Перевести регулятор чувствительности в положение “2”. Оптическим клином грубой и точной наводки установить стрелку гальванометра на “0” (точно). Выключить гальванометр.

В пределах опыта рукоятки точной и грубой наводки больше не трогать!

 1.  Заменить в правой кювете раствор на 8%-ный. Включить гальванометр.
 2.  Вращением отсчетного барабана совместить стрелку гальванометра с нулем. (точно). Определить оптическую плотность.
 3.  Рукояткой смены фильтров установить другой светофильтр. Повторить действия пункта 5.
 4.  Руководствуясь пунктами 5 и 6, определить оптические плотности 8% раствора для всех светофильтров.

(Тот светофильтр, для которого оптическая плотность для 8% раствора имеет максимальное значение –по отношению к 2% раствору, выбирается для дальнейшей работы).

измерение оптической плотности и определение неизвестных концентраций:

/Опыт №2/

 1.  Установить выбранный светофильтр.

В правый и левый пучок света поместить кюветы с растворителем (водой).

Повторить операции пунктов 2 и 3 настоящей инструкции.

(В пределах опыта 2 рукоятки оптических клиньев больше не трогать)

 1.  Вводя в правый пучок света поочередно все растворы известной и неизвестной концентрации руководствуясь пунктом 5 инструкции, определить оптические плотности растворов всех концентраций.

Данные занести в таблицу.

С

2%

4%

D

 1.  По данным измерений построить график в осях С и D.

Пользуясь графиком определить неизвестные концентрации растворов:

вопросы к защите работы:

 1.  Оптическая схема ФЭКа (см. рис. 93, Ф.К. Горский, Н.М. Сакевич).
 2.  Закон Бугера–Ламберта–Бера. (Вывод формулы).
 3.  Что называется коэффициентом пропускания и оптической плотностью.

лабораторная работа

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ОКРАШЕННЫХ РАСТВОРОВ

ФОТОЭЛЕКТРОКОЛОРИМЕТРОМ (ФЭК)

ЛЕЧЕБНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

г. Витебск, 2004 г.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

24670. Робочий час менеджера 27 KB
  Ці рішення можуть стосуватися як довгострокових перспектив розвитку підприємства так і поточних проблем що виникають у процесі господарської діяльності. Довгострокові або стратегічні рішення пов'язані з майбутніми можливостями які прогнозуються і які потребують конкретних кроків сьогодні або найближчим часом. Поряд зі стратегічними рішеннями менеджери приймають рішення пов'язані з використанням ресурсів у процесі поточної діяльності. Такі рішення називають короткостроковими або ; операційними.
24671. Організація обліку витрат за економічними елементами 24.5 KB
  На основі переліку калькуляційних статей які встановлюються підприємством самостійно виходячи з особливостей технології та організації виробництва складаються форми калькуляційних розрахунків кошторисів та внутрішньої звітності.
24672. Калькуляція та її рівні 27 KB
  Статичний бюджет – це бюджетні обсяги бюджетні ціни бюджетні витрати. Гнучкий бюджет – це фактичні обсяги бюджетні ціни бюджетні витрати.
24673. Використання програмового забезпечення на підприємства «Титан-Ойл» 4.75 MB
  Щодо самого процесу практики, він ставить на меті освоєння програм, котрі необхідні для подальшого вивчення фахових предметів, наприклад, пакет програм Microsoft Office, котрий є основою для створення текстових документів та електронних таблиць.
24674. Витрати на оплату праці 31.5 KB
  Пропорційно нормам вказуються в планах або нормативах калькуляції – спочатку на кожний вид продукції відносяться витрати в межах норм плану а потім додаються відхилення. Ці витрати включаються в повну собівартість.До витрат пов’язаних з адміністративною діяльністю підприємства відносяться витрати: на службові відрядження і утримання апарату управління підприємства та іншого загальногосподарського персоналу; на утримання основних засобів інших необоротних активів загальногосподарського використання в тому числі операційна оренда...
24675. Собівартість продукції 32 KB
  Основні етапи розподілу непрямих витрат на обєкти: Вибір обєкта калькулювання на який розподіляється непрямі витрати окремий продукт група продуктівцентр відповідальності Вибір бази розподілу Зарплата основних працівників преміїматер. витратимашиногодини Розрахунок ставки коефіцієнт розподілуяка обчислюється як частина від ділення загальних накладних витрат на величину базу розподілу розрахунок накладних витрат що підлягають віднесеню на обєкт облікута обчислюється множенням ставки розподілу на величину бази розподілуяка...
24676. Особливості калькулювання собівартості продукції за повними витратами 32 KB
  Система обліку за повними витратами включають збір інфо про витратикалькулювання повної собівартості продукції та видачу інформації про витрати менеджерами певного рівня. До складу повної собівартості продукції входять прямі і непрямі виробничі і невиробничі витрати. Витратиякі безпосередньо включені до собівартості продукції складаються з матеріальних і доданих витрат.
24677. Управління витратами 27 KB
  Згідно з наведеним раніше визначенням виробничого обліку можна вирізнити три напрями класифікації витрат в основу якої покладено принцип: різні витрати для різних цілей. Витрати для прийняття управлінських рішень поділяються на: релевантні та нерелевантні; постійні та змінні; маржинальні та середні; дійсні та альтернативні. Очікувані релевантні витрати це витрати що можуть бути змінені внаслідок прийняття управлінських рішень тобто майбутні витрати.
24678. Раціональне і економічне використання ресурсів у виробництві 28 KB
  На підприємствах для кожного цеху виходячи з умов вирва застосовують конкретний метод обліку використання на вирво матеріалів. Для контролю використання сировини матеріалів на вирві застосовують метод: Партіонного розкрою передбачає виявлення відхилень від норм за кожною партією матеріалівякі підлягають розкрою застосовуються для високоякісних листових сталей кольорових металів шкіряних хутра. На кожну партію матеріалу застосовується облікова карткав якій зазначають скільки і яких заготівок має бути отримано в результаті розкрою...