37980

Определение силы при механическом ударе

Лабораторная работа

Физика

Цель работы: Определить силу удара при столкновении тел путем измерения времени их соударения и скоростей перед началом и после удара.

Русский

2013-09-25

80 KB

44 чел.

Нижегородский государственный

Архитектурно-строительный университет

Кафедра физики

Отчет

по лабораторной работе № 12

«Определение силы при механическом ударе»

Преподаватель

Студент гр.

2006г.

Цель работы: Определить силу удара при столкновении тел путем измерения времени их соударения и скоростей перед началом и после удара.

Схема установки

1 – основание

2 – образцы материалов

3 – куб

4 – стойка

5 – стержень

6 – кронштейн

7 – штанга

8 – электромагнит

9 – шкала

10 – стальной шар

Выполнение работы

α1

α2

n1

∆t1

F1

β1

β2

n2

∆t2

F2

 

 

26,5

11

 

 

 

42

12

 

 

1

алюминий

26,4

10

710,2 · 10 -6

803,7

алюминий

41

10

737 · 10 - 6

1082,2

 

30 0

26

11

 

 

50 0

43

11

 

 

ср. знач.

 

26,3

10,6

 

 

 

42

11

 

 

 

 

25

9

 

 

 

39

10

 

 

2

сталь

26

10

643,2 . 10 - 6

887,5

сталь

37

10

643,2 . 10 - 6

1248,1

 

30 0

25

9

 

 

50 0

38

9

 

 

ср. знач.

 

25,3

9,6

 

 

 

38

9,6

 

 

Вычисления:

R . б .  n 

U

 t = 

R = 670 (Ом)              U = 10 В            б = 10 - 6  Кл / дел.

1) Для алюминия:

670 . 10 - 6 . 10,6             

10

 

 t1 =                                          = 710,2 . 10 – 6

670 . 10 - 6 . 11             

10

 t2 =                                               = 737 . 10 – 6

2) Для стали:

670 . 10 - 6 . 10,6             

10

 t1 =                                = 643,2 . 10 - 6

670 . 10 - 6 . 9,6             

10

 t2 =                                    = 643,2 . 10 – 6

α1

2

 

V1= 2 . sin                           g l

 

α2

2

                                     

V2= 2 . sin       g l

Где длина нити l = 0,52 (м).

При α = 30˚

V1 = 2 . sin 15˚ .         9,8 . 0,52 = 1,1685 ( м/с)                         

V2 = 2 . sin 13,5˚ .         9,8 . 0,52 = 1,0271 ( м/с)  

        

β1

β

V1= 2 . sin                                      g l     

β2

β

V2= 2 . sin                        g l     

При   β = 50˚

V1 = 2 . sin 21˚ .         9,8 . 0,52   = 1,6179 ( м/с)  

V2 = 2 . sin 19˚ .         9,8 . 0,52 = 1,4698 ( м/с)  

Вычисления силы:

M

   V1                             V2

 

F                          F               

                                           

      

F ∆ t = m (V2 – ( - V1) = m (V2 + V1)

                                 

1) Алюминий α = 30˚

m (V2+V1)

t1

0,26 . 2,1956

710,2 . 10 - 6

F1 =                            =                    = 0,0008037 . 10  6 = 803,7 

2) Алюминий β = 50˚

0,26 . 3,0877

737 . 10 - 6

F2 =                = 0,0010892 . 10  6 = 1089,2 

3) Сталь α = 30˚

0,26 . 2,1956

643,2 . 10 - 6

F1 =                = 0,0008875 . 10  6 = 887,5 

4) Сталь β = 50˚

0,26 . 3,0877

643 . 10 - 6

F2 =                = 0,0012481 . 10  6 = 1248,1 

Вывод:

В л/р №12 были сделаны необходимые измерения и расчеты (время соударения шарика с образцом, скорости шарика до удара и после и т. д.) для определения силы удара при столкновении тел. Таким образом, можно сделать вывод, что силы удара зависит от: 1) массы шарика; 2) времени  соударения шарика и образца; 3)  длины нити, на которой подвешен шарик; 4) угла, на котором закреплен шарик.

        

             

                              

  


1

2

3

10

9

8

7

4

6

5


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

7590. Податки. Податкова система України 153.5 KB
  Тема 5. Податки. Податкова система України Економічна сутність податків: визначення поняття, характеристика функцій Характеристика елементів оподаткування Податкове законодавство України. Принципи оподаткування Загальнодержа...
7591. Бюджет. Бюджетна система 61 KB
  ТЕМА 6. Бюджет. Бюджетна система Питання до лекції Економічна сутність та призначення бюджету, його функції. Склад доходів і видатків бюджету. Бюджетна система України та принципи її побудови. Бюджетний процес: сутність, хар...
7592. Семіотичний характер логіки. 39.5 KB
  Семіотичний характер логіки. Всю множину мов можна поділити на дві підмножини: природні і штучні мови. Природні мови виникають стихійно, в умовах практичної взаємодії між людьми. Вони використовуються насамперед з комунікативною метою як ефективний ...
7593. Логічний аналіз імен 43 KB
  Взагалі всі ознаки в логіці підрозділяються на відмінні і суттєві. Відмінна ознака відрізняє певні предмети від усіх інших. Суттєві ознаки виражають якісну специфіку предмета, його сутність. Кожна суттєва ознака є відмінною але не навпаки. У змісті імені фіксується лише суттєві ознаки.
7594. Операції з іменами 45 KB
  Поділ - це здійснення переходу від одного родового імені до множини родових імен. Це процес виявлення можливий родових імен. Ім'я, обсяг якого підлягає поділу, називається подільним. Видові імена, які отримані в результаті поділу і в яких зафіксовані результати поділу називаються членами поділу. Ознака, за якою обсяг подільного імені поділяється на обсяги видових імен, називається основою поділу
7595. Класична логіка висловлювань 56.5 KB
  Класична логіка висловлювань. Характерні ознаки класичної логіки висловлювань (=пропозиційної логіки) такі: 1) В межах пропозиційної логіки розглядаються лише такі міркування, засновки і висновки яких складаються із дескриптивних висловлювань....
7596. Моделі даних. Загальні поняття 105.5 KB
  Моделі даних Загальні поняття. Термін база данихговорить про те, що йдеться про дані, тобто про інформацію, яка характеризує певний об’єкт, та, що ці дані є базовими, основними. З погляду користувача, який екс...
7597. Проектування БД. Загальні поняття 90 KB
  Проектування БД Структура БД. Одним із найважливіших понять в теорії БД є архітектура і структура БД, які служать основою для розуміння можливостей сучасних СУБД. Розрізняють три рівні архітектури БД: внутрішній рівень найбі...
7598. Мова SQL. Загальна характеристика 116 KB
  Мова SQL Загальна характеристика. Як уже було сказано вище, обробка об’єктів БД виконуються мовою SQL, яка має певний набір команд. Команди SQL завжди починаються з дії (verb) - слова або групи слів, що описують задану операцію. Крім того,...