37980

Определение силы при механическом ударе

Лабораторная работа

Физика

Цель работы: Определить силу удара при столкновении тел путем измерения времени их соударения и скоростей перед началом и после удара.

Русский

2013-09-25

80 KB

43 чел.

Нижегородский государственный

Архитектурно-строительный университет

Кафедра физики

Отчет

по лабораторной работе № 12

«Определение силы при механическом ударе»

Преподаватель

Студент гр.

2006г.

Цель работы: Определить силу удара при столкновении тел путем измерения времени их соударения и скоростей перед началом и после удара.

Схема установки

1 – основание

2 – образцы материалов

3 – куб

4 – стойка

5 – стержень

6 – кронштейн

7 – штанга

8 – электромагнит

9 – шкала

10 – стальной шар

Выполнение работы

α1

α2

n1

∆t1

F1

β1

β2

n2

∆t2

F2

 

 

26,5

11

 

 

 

42

12

 

 

1

алюминий

26,4

10

710,2 · 10 -6

803,7

алюминий

41

10

737 · 10 - 6

1082,2

 

30 0

26

11

 

 

50 0

43

11

 

 

ср. знач.

 

26,3

10,6

 

 

 

42

11

 

 

 

 

25

9

 

 

 

39

10

 

 

2

сталь

26

10

643,2 . 10 - 6

887,5

сталь

37

10

643,2 . 10 - 6

1248,1

 

30 0

25

9

 

 

50 0

38

9

 

 

ср. знач.

 

25,3

9,6

 

 

 

38

9,6

 

 

Вычисления:

R . б .  n 

U

 t = 

R = 670 (Ом)              U = 10 В            б = 10 - 6  Кл / дел.

1) Для алюминия:

670 . 10 - 6 . 10,6             

10

 

 t1 =                                          = 710,2 . 10 – 6

670 . 10 - 6 . 11             

10

 t2 =                                               = 737 . 10 – 6

2) Для стали:

670 . 10 - 6 . 10,6             

10

 t1 =                                = 643,2 . 10 - 6

670 . 10 - 6 . 9,6             

10

 t2 =                                    = 643,2 . 10 – 6

α1

2

 

V1= 2 . sin                           g l

 

α2

2

                                     

V2= 2 . sin       g l

Где длина нити l = 0,52 (м).

При α = 30˚

V1 = 2 . sin 15˚ .         9,8 . 0,52 = 1,1685 ( м/с)                         

V2 = 2 . sin 13,5˚ .         9,8 . 0,52 = 1,0271 ( м/с)  

        

β1

β

V1= 2 . sin                                      g l     

β2

β

V2= 2 . sin                        g l     

При   β = 50˚

V1 = 2 . sin 21˚ .         9,8 . 0,52   = 1,6179 ( м/с)  

V2 = 2 . sin 19˚ .         9,8 . 0,52 = 1,4698 ( м/с)  

Вычисления силы:

M

   V1                             V2

 

F                          F               

                                           

      

F ∆ t = m (V2 – ( - V1) = m (V2 + V1)

                                 

1) Алюминий α = 30˚

m (V2+V1)

t1

0,26 . 2,1956

710,2 . 10 - 6

F1 =                            =                    = 0,0008037 . 10  6 = 803,7 

2) Алюминий β = 50˚

0,26 . 3,0877

737 . 10 - 6

F2 =                = 0,0010892 . 10  6 = 1089,2 

3) Сталь α = 30˚

0,26 . 2,1956

643,2 . 10 - 6

F1 =                = 0,0008875 . 10  6 = 887,5 

4) Сталь β = 50˚

0,26 . 3,0877

643 . 10 - 6

F2 =                = 0,0012481 . 10  6 = 1248,1 

Вывод:

В л/р №12 были сделаны необходимые измерения и расчеты (время соударения шарика с образцом, скорости шарика до удара и после и т. д.) для определения силы удара при столкновении тел. Таким образом, можно сделать вывод, что силы удара зависит от: 1) массы шарика; 2) времени  соударения шарика и образца; 3)  длины нити, на которой подвешен шарик; 4) угла, на котором закреплен шарик.

        

             

                              

  


1

2

3

10

9

8

7

4

6

5


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

64774. МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ПРАЦЕОХОРОННИХ УМІНЬ І НАВИЧОК СТУДЕНТІВ АГРАРНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ЗАСОБАМИ ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ 592 KB
  Здійснивши аналіз методики викладання нормативних дисциплін Основи охорони праці й Охорона праці в галузі у вищих аграрних навчальних закладах ми дійшли висновку що здебільшого застосовуються традиційні методи навчання які не повною мірою дозволяють сформувати високий рівень...
64775. ОЦІНЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ 283 KB
  Зокрема потребує подальшого теоретичного та прикладного вирішення уточнення й поглиблення поняття інноваційність технологічних процесів виявлення чинників що визначають інноваційність розвиток класифікації технологічних процесів машинобудівних...
64776. Отримання порожнистих деталей із змінною товщиною стінки на базі використання способів радіально-прямого видавлювання 336.5 KB
  Для виготовлення розповсюджених в промисловості порожнистих вісесиметричних деталей із змінною товщиною стінки використовуються способи поздовжнього зворотного та прямого видавлювання витягування локальної обробки та процеси штампування...
64777. МУЗИКА Й ЖИВОПИС У ТВОРЧОСТІ О. КОБИЛЯНСЬКОЇ ТА Я. ІВАШКЕВИЧА: СИНКРЕТИЗМ ХУДОЖНЬОЇ ОБРАЗНОСТІ 162.5 KB
  Сучасність виводить синкретизм на рівень одного з основних понять філософії та культури, що зумовлено зростаючою роллю інтеграційних процесів та явищ у контексті глобалізації всього культурного життя суспільства, яке перетворює навколишній світ.
64778. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОЕКТНО-ОБРАЗНОГО МИСЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ДИЗАЙНЕРІВ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 223 KB
  Сучасний етап розвитку українського суспільства ознаменувався значними трансформаціями в соціальноекономічній політичній культурній та освітній сферах що привели до переосмислення ролі дизайну як особливої діяльності яка завдяки естетичності екологічності технічності...
64779. Поліпшення паливно-економічних та екологічних показників автомобіля на основі оптимізації параметрів системи запалювання 820.26 KB
  Адаптивна настройка систем управління двигуном під конкретний режим руху автомобіля а також перерозподіл пріоритетів між ефективними показниками автомобіля залежно від умов його експлуатації є важливим експлуатаційним резервом економії палива й підвищення екологічної безпеки.
64780. ОПТИМІЗАЦІЯ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ СОЇ ТА КУКУРУДЗИ У ПІВДЕННО-ЗАХІДНІЙ ЧАСТИНІ СТЕПУ УКРАЇНИ 243.5 KB
  В ринкових умовах основою ефективного господарювання є інтенсивні технології вирощування сільськогосподарських культур, які базуються на використанні високопродуктивних сортів та раціональному використанні факторів життя.
64781. ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ХЛІБОПЕКАРСЬКОЇ ГАЛУЗІ 632 KB
  З іншої сторони забезпечення конкурентоспроможності галузі та конкретних виробників хлібопекарської продукції в умовах жорсткої конкуренції є складним практичним і науковим завданням яке потребує багатоаспектного підходу із застосуванням системної теорії наукового управління.
64782. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 229 KB
  Процеси реорганізаційних дій зокрема і фінансової реструктуризації вимагають глибокого наукового обґрунтування. Більшість соціально-економічних індикаторів показують що в Україні реалізовано неефективний варіант реструктуризації який наклав відбиток на процес трансформації власності.