37984

Ознакомление с общими принципами передачи электрической энергии на большие расстояния и определение потерь напряжения в моделях электрических линий

Лабораторная работа

Физика

Вывод: 1 Способ определения потерь U= I= 2 I точнее поскольку в этой формуле используется только один измерительный прибор амперметр а в способе определения потерь U= U1 U2 используется два прибора – вольтметра поэтому он менее точен.

Русский

2013-09-25

84.5 KB

1 чел.

Цель работы:  Ознакомление с общими  принципами передачи электрической энергии на большие расстояния и определение потерь напряжения в моделях электрических линий.        

Таблица измерений:

R,Ом . м

I,А

U1

U2,В

∆U',В

∆U",В

∆P,Вт

η

12,69 . 10 -7

1

0,33

9,5

7

2,5

2,7

0,889

0,74

0,15

10

8,5

1,5

1,23

0,184

0,85

0,09

9

8

1

0,74

0,066

0,89

0,08

9,8

9

0,8

0,65

0,052

0,92

0,06

10

9,5

0,5

0,49

0,029

0,95

0,05

8

7,5

0,5

0,3

0,025

0,93

0,03

9,7

8,8

0,9

0,78

0,038

0,91

7,22 . 10 -7

2

0,33

10

7,5

2,5

2,7

0,889

0,75

0,24

10

8

2

1,96

0,47

0,8

0,15

10

9

1

1,23

0,184

0,9

0,03

10,8

9,5

1,3

0,25

0,007

0,88

0,01

10

9,8

0,2

0,08

0,001

0,98

0,05

8

7,5

0,5

0,3

0,025

0,93

0,1

10,5

9

1,5

1,44

0,144

0,86

12,69 . 10 -7

3

0,17

10

8

2

2,44

0,415

0,8

0,15

10

7,5

2,5

2,15

0,323

0,75

0,12

10

8,5

1,5

1,72

0,207

0,85

0,1

10,5

9

1,5

1,44

0,144

0,86

0,06

10

9

1

0,86

0,052

0,9

0,08

9,8

9

0,8

0,65

0,052

0,92

0,09

9

8

1

0,74

0,066

0,89

Расчетные формулы:

                                                                                           

                                                                          

                                                U= U1- U2

D = 0,5 мм. = 0,0005 м.                                                                             U= I= 2 I

L = 1,11 м.

Вывод:

1) Способ определения потерь U= I= 2 I  точнее, поскольку в этой формуле  используется только один измерительный прибор  - амперметр, а в способе определения потерь U= U1- U2 используется два прибора – вольтметра, поэтому он менее точен.

2) Из нашего опыта видно, что потери на проводах из нихрома больше, чем потери на проводах из стали при одинаковой нагрузке в этих линиях, поэтому К.П.Д. у линии из стали больше, чем К.П.Д. у линии из нихрома.  


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

22603. Political System of Federal Republic Germany 2.03 MB
  0 – December 6 2004 CONTENTS Introduction I. December 2004 06:20:44 Bundesland. December 2004 06:20:45 Candidate. December 2004 06:20:45 City.
22605. Психологические особенности внедрения систем электронного документооборота 267 KB
  Рассмотреть внедрение системы электронного документооборота как проект, рассмотреть технические особенности и сложности внедрения системы электронного документооборота, рассмотреть психологические особенности внедрения системы электронного документооборота, рассмотреть существующие психологические типы сотрудников
22606. Реляційне числення. Мова “Альфа” 58.5 KB
  RANGE ОПД X GET WП.КД = Д3 RANGE ОПД X – оператор декларації ОПД – тип X – змінна. Перший варіант: RANGE Д X GET WОПД.колір = червоний RANGE ОПД Y GET W2П.
22608. Накриття множин залежності 65.5 KB
  Х0 = Х Х1 = Х0 {атрибути які можуть бути отримані з Х0 за один крок} . Хi1 = Хi  { атрибути які можуть бути отримані з Х0 за і кроків} Якщо Хк = Хк1 = Х то процес обривається достроково якщо на деякому кроці Хк зрівнюється з усією множиною атрибутів. Приклад: ABC CA BCD ACDB DEG BEC CGBD CEAG Побудуємо замикання 2х атрибутів: BD BD = {B D E G} = X1 X2 = {B D E G C} X3 = {B D E G C A} – всі атрибути побудовані В = {B}  B не може бути квазіключем D = {DEG} Мінімізуємо дану структуру: Перевірка кожної...
22609. Логічне проектування баз даних 77 KB
  A6 Атрибути А1 і А3 не входять у структуру функціональної залежності. Визначення функціональної повної залежності: М2 функціонально повно залежить від М1 якщо R.M1 Зобразимо це графічно: Реляція знаходиться в 3 НФП якщо вона в 2 НФП і не має транзитивної залежності атрибутів відносно кожного квазіключа. Реляція в 3 НФП якщо вона не має має транзитивної залежності атрибутів відносно кожного квазіключа.
22610. Вимірювання електрорушійної сили ( ЕРС ) та напруг компенсаційним методом 54 KB
  Ознайомитись з компенсаційним методом вимірювання ЕРС та напруг. Компенсаційний метод вимірювання. Цей недолік усувається якщо вимірювання здійснювати методом порівняння з мірою коли невідома величина порівнюється з мірою а на шкалі відтворюються лише відносні значення.
22611. ВИЗНАЧЕННЯ ПИТОМОГО ОПОРУ ПРОВІДНИКА 37.5 KB
  Змінюючи струм від мінімального до максимального значень зніміть вольтамперну характеристику опору провідника. Визначте абсолютну похибку  будьякого окремо взятого вимірювання за формулою середнього квадратичного відхилення питомого опору S та порівняйте її з похибкою визначеною за методом НК. Дайте відповідь на запитання: Чи підвищується точність визначення питомого опору при багаторазових вимірюваннях 6.