38019

Основы электрохимии

Лабораторная работа

Химия и фармакология

В пробирку налить 2 мл раствора йодида калия KJ добавить 2 3 капли раствора уксусной кислоты CH3COOH затем прилить 1 мл раствора перекиси водорода H2O2. В пробирку налить 2 мл раствора перманганата калия KMnO4 добавить 2 3 капли раствора серной кислоты H2SO4 затем прилить 1 мл раствора перекиси водорода H2O2. Собрать гальванический элемент из двух металлических электродов и растворов электролитов: зачистить наждачной бумагой две металлические пластинки промыть их дистиллированной водой просушить фильтровальной...

Русский

2013-09-25

48.5 KB

20 чел.

4

Лабораторная работа №6

Тема. Основы электрохимии.

ΙΙ. Экспериментальная часть.

Цели.

1. Исследовать окислительно – восстановительные свойства веществ, в состав которых входят элементы с промежуточной степенью окисления. Определить Е0 и ∆G0 окислительно – восстановительных реакций.

2. Ознакомиться с методами измерения Е гальванического элемента. Определить зависимость Е от концентрации электролита.

 

Опыт 1. Окислительно – восстановительные реакции

А) Перекись водорода (H2O2) как окислитель.

Ход работы.

В пробирку налить 2 мл раствора йодида калия (KJ), добавить 2 – 3 капли раствора   уксусной кислоты (CH3COOH), затем прилить 1 мл раствора  перекиси водорода (H2O2).

Наблюдения.

Уравнение окислительно – восстановительной реакции:

 KJ +    H2O2 +    CH3COOH →    J2↓ +    CH3COOK +    H2O

φ0(J2/2J-) = +0,536 В;

φ0(2H2O2+2H+/H2O) = 1,776 В.

E0 = φ0 (окислитель) - φ0 (восстановитель);

E0 =

∆G0 = - nE0F;

∆G0 =

Б) Перекись водорода (H2O2) как восстановитель.

Ход работы.

В пробирку налить 2 мл раствора перманганата калия (KMnO4), добавить 2 – 3 капли раствора   серной кислоты (H2SO4), затем прилить 1 мл раствора  перекиси водорода (H2O2).

Наблюдения.

Уравнение окислительно – восстановительной реакции:

   KMnO4 +    H2O2 +    H2SO4 →    MnSO4 +    O2↑ +    K2SO4 +    H2O

φ0(MnO4- + 8H+/Mn2+ + 4HOH-) = +1,510 В;

φ0(H2O2/O2+2H+) = +0,630 В.

E0 = φ0 (окислитель) - φ0 (восстановитель);

E0 =

∆G0 = - nE0F;

∆G0 =

Вывод.

Опыт 2.  Измерение ЭДС (Е) гальванического элемента

Ход работы.

Собрать гальванический элемент из двух металлических электродов и растворов электролитов: зачистить наждачной бумагой две металлические пластинки, промыть их дистиллированной водой, просушить фильтровальной бумагой, опустить электроды в стаканы с соответствующими растворами солей; соединить электролиты электролитическим ключом (полоска фильтровальной бумаги, пропитанная насыщенным раствором KCl); подсоединить электроды с помощью проводов к вольтметру.

Измерить ЭДС.  

Даны:

металлы – Fe, Cu.

электролиты – [Cu2+] =        моль/л, [Fe3+] =          моль/л.

Определить электродные потенциалы металлов, анод и катод:

φ0 (Cu2+/Cu0) =

φ0 (Fe3+/Fe0)  =

Электродные реакции:

На аноде:

На катоде:

Схема гальванического элемента:

Используя уравнение Нернста, определить реальные потенциалы металлов:

φ (Mez+/Me0 )  = φ0(Mez+/Me0 )  + 0,059/z*lg [Mez+]

Определить Етеор и  ΔGтеор..:

Етеор = φ (катод)  - φ (анод);

ΔGтеор.  = - n Етеор F

[Cu2+], моль/л

φ катода, В

Етеор., В

Еэксп., В

ΔGтеор., кДж/моль

Определить зависимость Е от концентрации электролита. (Построить график.)

Сравнить Етеор. и  Еэксп.. 

Вывод.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

69748. Оператор безумовного переходу 24 KB
  Розглянутий умовний оператор if-then-else вибирає один з двох можливих напрямів виконання програми залежно від виконання умови. Інакше його називають оператором умовного переходу. В програмі може виникнути потреба перейти до ви конання деякого відрізка програми незалежно від жодної умови.
69749. Модуль Dos 21 KB
  Dos дозволяє обмінюватися інформацією з операційною системою. Системний час переривання стани параметрів оточення процедури обробки процесів робота з дисковим простором всім цим займається модуль Dos. Модуль Dos і WinDos Модулі Dos і WinDos реалізують численні процедури і функції...
69750. Параметри-змінні 25 KB
  Для того, щоб результат обчислень у тілі процедури зручно було використати в програмі, треба не фіксувати змінну, якій присвоюється одержане значення, а зробити її також параметром. Позначимо цю змінну, наприклад, res і введемо її в список формальних параметрів процедури.
69751. Принцип локалізації 38 KB
  Метод покрокової деталізації та апарат процедур якраз і дають змогу вести таку паралельну розробку програм. Створені часткові алгоритми подають у вигляді досить автономних частин програми - описів процедур, які потім достатньо вставити в розділ опису процедур і функцій програми.
69752. Параметри-процедури і параметри-функції 28.5 KB
  Як формальні параметри в мові Паскаль, крім параметрів-значень і параметрів-змінних, використовують також імена процедур і функцій. Параметри-процедури в списку формальних параметрів в авторській версії Паскаль зазначають після службового слова procedure.
69753. Перетворення типів 28.5 KB
  Однак Турбо Паскаль допускає в певних межах такі перетворення які треба задавати в явному вигляді. Є три способи задавати перетворення типів: неявні перетворення використання стандартних функцій і явні перетворення.
69754. Вставляння заданого елемента 27.5 KB
  Заданий елемент у рядок вставлятимемо за вказівкою на ланку, після якої він повинен бути. Нехай початковий динамічний рядок має вигляд, показаний на рис. 11.3. Після В треба вставити D. Цей випадок схематично зображено на рис...
69755. Шукання елемента списку 22.5 KB
  Алгоритм шукання елемента в списку аналогічний до шукання в динамічному рядку. Тому для списку теж складемо логічну функцію, побічним ефектом якої є інформація про першу за порядком ланку, яка містить шуканий елемент.
69756. Поняття про графи і дерева 39 KB
  Графом називають скінченну множину точок - вершин графа, для деяких пар якої налагоджені зв’язки - ребра графа. Розглянемо використання графів для зображення динамічних структур. Нехай є деяка структура, що складається з записів, пов’язаних між собою системою вказівок...