38114

Составление программ разветвляющейся структуры

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Решить задание в соответствии с вариантом задания. Исходные данные должны вводиться в режиме диалога и сопровождаться комментариями. Результат вывести на экран, сопровождая вывод комментариями. Изучить правила записи операторов ветвления. Разработать алгоритм решения задачи. Составить программу решения задачи.

Русский

2014-10-19

91.5 KB

4 чел.

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧЕРЕЖДЕНИЕ

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«СЕРПУХОВСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Лабораторная работа №2

По дисциплине «Основы программирования»

Составление программ разветвляющейся структуры

Выполнил:

Студент 2-го курса 2-П гр.

Исаев Валентин

Проверил:

Щербаков Кирилл Вадимович

Серпухов 2014

Цель работы:

  1.  Изучить правила записи операторов ветвления.
  2.  Разработать алгоритм решения задачи.
  3.  Составить программу решения задачи.

Оборудование:

  1.  Персональный компьютер
  2.  программа Turbo Pascal

Задание.

Решить задание в соответствии с вариантом задания. Исходные данные должны вводиться в режиме диалога и сопровождаться комментариями. Результат вывести на экран, сопровождая вывод комментариями.    

1) Даны три числа, определить, является ли сумма каких-либо двух из них положительной.

2) F(x)= -x^2, если x>=7 

   F(x) =2^(-x)/(x*x-9), если x<7               

Блок-схема программы.

1)    

2)

Листинг программы.

1)  Program zd1;

var a,b,c:integer;

begin

writeln('Введите a,b,c');

readln(a,b,c);

if a+b >0 then writeln ('Значение выражения a+b: ',a+b)

else

Writeln ('Значение выражения a+b меньше 0');

if a+c >0 then writeln('Значение выражения a+c: ',a+c)

else

Writeln ('Значение выражения a+c меньше 0');

if b+c >0 then writeln('Значение выражения b+c: ',b+c)

else

Writeln ('Значение выражения b+c меньше 0');

     end.

Результат выполнения программы:

2) Program zd1;

Var x, F : real;

Begin

writeln('Введите x');

readln(x);

if x>=7 then

begin

F:=-x*x;

writeln('F(x)=', F:4:1);

end

else

Begin

    F:=exp(ln(2)*(-x)) /(x*x-9);

writeln('F(x)=', F:4:1);

end;

end.

Результат выполнения программы:

Контрольные вопросы:

  1.  Операторы разветвлений.
  2.  Операторы множественного выбора.
  3.  Форматированный вывод данных.

1) Операторы ветвления.
Ответ: If, then, else.


2) Операторы множественного выбора?
Ответ: Case of.

Если количество разветвлений программы больше 2, то используется оператор варианта case.


3) Форматированный вывод данных.
Ответ: Для удобного чтения выводимых программой данных, в Pascal, реализован форматированный вывод данных. 
Пример: var:a:b, где:
var — выводимая переменная;
a — количество выводимых знаков в целой части числа (избыточные значения будут заполнены пробелами);
b — количество выводимых знаков в дробной части числа.
Также в Pascal возможно использование строковых выражений. Обычно их используют вместе с операторами типа write или writeln. Выводимую строку необходимо заключить в одинарные кавычки. Пример: 'строка'.

Вывод: Изучил правила записи операторов ветвления. Научился разрабатывать алгоритм решения задачи.  Научился составлять программу решения задачи.


Вывод:
b+c<0

Вывод: z

z=b+c

1

b+c>0

Вывод: y

y=a+c

Вывод: а+c<0

Ввод: a,b,c

Начало

x=a+b

1

Вывод: x

Вывод: а+b<0

a+b>0

a+c>0

НАЧАЛО

Ввод:x

Вывод:F(x)

x>=7

F(x)=-x^2

F(x)=2^(-x)/(x*x-9)

Вывод:F(x)

КОНЕЦ

Конец


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

80504. Управління фінансовими інвестиціями підприємства 140.5 KB
  Учасники ринку цінних паперів та їх функції. Ринок цінних паперів. Порядок формування портфеля цінних паперів. Боргові цінні папери формують кредитнопозикові відносини власника та емітента цінних паперів і характеризуються чіткою прогнозованістю інвестиційного доходу розмір якого можна визначити в будьякий момент їх обертання.
80505. Управління інноваційними інвестиціями підприємства 181 KB
  Управління інноваційними інвестиціями підприємства План лекції: Економічна сутність інновацій та інноваційного процесу Інструменти державної підтримки інноваційної діяльності в Україні. Економічна сутність інновацій та інноваційного процесу Основною формою реальних інвестицій є інноваційні інвестиції які реалізуються в процесі інноваційної діяльності підприємства.
80506. СУТНІСТЬ, МЕТА ТА ФУНКЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В УМОВАХ РИНКУ 249 KB
  Економічна сутність інвестицій та інвестиційної діяльності підприємств Поняття інвестиція виступає первинною категорією яка є базою побудови ієрархії решти категорій що відображають відтворення основного та оборотного капіталів. В різних розділах науки і різних галузях практичної діяльності зміст поняття інвестиції має свої особливості а саме: в макроекономіці інвестиції є частиною сукупних витрат що складаються з витрат на нові засоби виробництва інвестицій в житло і приросту товарних запасів. Категорія інвестиції входить...
80507. УПРАВЛІННЯ РЕАЛЬНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ ПІДПРИЄМСТВА 99 KB
  На більшості підприємств реальне інвестування є основною формою інвестиційної діяльності. Реальне інвестування має ряд особливостей які обумовлені економічною потребою їх здійснення а саме: Процес стратегічного розвитку підприємства є сукупністю реалізованих інвестиційних проектів які пов’язані з успішним проникненням на товарні і регіональні ринки збільшенням операційних активів і зростання ефективності їх використання підвищенням ринкової вартості підприємств; Тісний зв’язок з операційною діяльністю через необхідність забезпечення...
80508. Політика управління портфелем фінансових інвестицій підприємства 106 KB
  Оцінка ефективності інвестування в окремі фінансові інструменти. Оцінка ефективності інвестування в облігації. Оцінка ефективності інвестування в акції. Оцінка ризиків окремих фінансових інструментів інвестування.
80509. Стратегія управління формуванням інвестиційного капіталу підприємства 99.5 KB
  Поняття інвестиційних ресурсів підприємства принципи передумови та порядок розроблення стратегії їх формування. Політика формування інвестиційних ресурсів підприємства. Поняття інвестиційних ресурсів підприємства принципи передумови та порядок розроблення стратегії їх формування. Політика формування інвестиційних ресурсів підприємства.
80510. Автоматизація процесів оцінювання транспортних засобів 483.43 KB
  Шаблони і створені акти можуть редагуватися в Word rtf формат так само можуть створюватися власні і змінюватися наявні в програмі друковані форми: калькуляція страхове відшкодування і т. Програма дозволяє в автоматичному режимі здійснювати: пошук двигуна за маркою транспортного засобу та отримати вичерпну інформацію про модель транспортного засобу на яку він був встановлений його об’єм тип потужність характеристики та період випуску моделі транспортного засобу;  пошук моделі транспортного засобу за кодом...
80511. Автоматизація процесів оцінювання нематеріальних активів 52.73 KB
  Автоматизація процесу оцінки гудвіла. Автоматизація процесу оцінки товарних знаків. Автоматизація процесу оцінки гудвіла До теперішнього часу склалися дві паралельно існуючі традиції перекладу англійського терміну goodwill. В даному випадку тобто в контексті вартісної оцінки нематеріальних активів переважно другий спосіб переведення хоча він і виглядає декілька незграбним.
80512. Автоматизація процесів оцінювання вартості підприємства 157.79 KB
  Для побудови зазначених типів моделей використовуються як власні методи моделювання RIS так і різні відомі методи та мови моделювання зокрема UML. Автори методу EricssonPenker створили свій профіль UML для моделювання бізнеспроцесів EricssonPenker Business Extensions ввівши набір стереотипів які описують основні категорії бізнесмоделі: процеси ресурси правила і цілі діяльності підприємства. Мова UML використовується також в методі який є частиною технології Rtionl Unified Process фірми IBM.