38120

Характеристика військового колективу

Лекция

Военное дело, НВП и гражданская оборона

Характеристика військового колективу Час: 2 години Мета заняття: 1. РОЗПОДІЛ ЧАСУ №зп СТРУКТУРА ЗАНЯТТЯ Час хв. Перевірка готовності курсантів до заняття. Підведення підсумків і закінчення практичного заняття оголошення завдання на самостійну підготовку.

Украинкский

2013-09-27

138.5 KB

0 чел.

Заняття проведені

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник кафедри морально-психологічного забезпечення діяльності військ

полковник                      О.В. БОЙКО

“____” ________________ 20__ року

№ навчальної групи

Дата

Час

ПЛАН

проведення семінарського заняття

з навчальної дисципліни «Психологія та педагогіка військових колективів»

(назва навчальної дисципліни)

Т Е М А № 1: «Військовий підрозділ як мала соціальна група»

Заняття № 10: «Характеристика військового колективу»

Час: 2 години

Мета заняття:

1.  Закріпити знання, одержані курсантами  в процесі самостійної роботи над навчальною, методичною і науковою літературою.

2.Провести методику дослідження акцентуацій характеру.

3.Виховувати впевненість у своїх теоретичних знаннях та практичних діях.

4.Формувати у курсантів риси, необхідні військовому керівнику для професійної діяльності.

5.Формувати світогляд курсантів, спираючись на національні історичні та військово-патріотичні традиції, загальнолюдські цінності.

6.Сприяти розвитку у курсантів почуття свідомої військової дисципліни, відповідальності і цілеспрямованості.

РОЗПОДІЛ ЧАСУ

№зп

СТРУКТУРА ЗАНЯТТЯ

Час, хв.

Дії тих хто навчається

1.

Перевірка готовності курсантів до заняття. Вступне слово викладача.

4-5 хв.

2.

Письмове або усне опитування курсантів:

 1 варіант:

- соціометрія як метод дослідження;

- особливості методу спостереження;

2 варіант:

- експеримент як метод дослідження;

- особливості психологічної бесіди, анкетного методу та опитування.

10 хв.

Доповідають інформацію за встановленим порядком і правилами.

3.

Обговорення першого питання: «Особливості психологічного складу військових та його вплив на групу»

20 хв.

Відповідають на запитання

Приймають участь у дискусії

4.

Обговорення другого питання:

« Особливості акцентуацій характеру».

30 хв.

Вирішують проблемне питання

Відповідають на запитання

Приймають участь у дискусії

5.

Практичне проведення методики для виявлення акцентуацій характеру.

20 хв.

Відповідають на питання методики та визначають наявність акцентуацій.

6.

Підведення підсумків і закінчення практичного заняття, оголошення завдання на самостійну підготовку.

5 хв.

ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 1.  А.В. Барабанщиков, А.Д. Глоточкин, Н.Ф. Феденко, В.В. Шеляг. Проблемы психологии воинского коллектива. М., Воениздат, 1973. – 302 с.
 2.  Бойко О. В., Галик М. М., КожевниковВ. М., Чепур О. М., Військове навчання і виховання: Навчально-методичний посібник – Львів: ЛІСВ, 2007, - 153 с.
 3.  Варій М. Й. Основи соціальної психології військогового колективу/ Наукова монографія. – Л.: В-во “Сполом”, 2000 - 250 с.
 4.  Варій М. Й., Козяр М. М., Коваль М. С. Військова психологія і педагогіка: Посібник/ За заг. ред. М. Й. Варія. – Львів: Вид-во “Сполом”, 2003. – 624 с.
 5.  Виховна робота в Збройних Силах України. Навчально-методичний посібник. (Л. В. Буковський, М. І. Варій, С. І. Власюк, П. В. Гайдучок та ін. Відп. Ред. М. П. Козирєв. – Львів.: ВІ. ДУ “Львівська політехніка”, 1998. – 318 с.
 6.  Военная  педагогика и психология / А. В. Барабанщиков, В. П. Давыдов, Э. П. Утлик, н. Ф. Феденко.-М.: Воениздат, 1986.-240 с.
 7.  Морально-психологічний стан військ, його оцінка та підтримка на високому рівні/Монографія: Відп. Ред. Л. В. Сахань, Л. Ф. Бурлачук. – ВВП ДУ “ЛП”, 1996 .- 311 с.
 8.  Москаленко В.В. Соціальна психологія: Підручник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. - 624 с.
 9.  Ягупов В. В. Педагогіка: Навч. посіб. – К.: Либідь, 2002.- 560 с.
 10.   Ягупов В. В. Військова психологія: Підручник. – К.: Тандем, 2004. - 656 с.

    11. Ягупов В. В. Теорія і методика військового навчання: Монографія. –

 К.: Тандем, 2000. – 380

12. www.soldiering.ru.

13. www.lisv_lp.gov.ua сайт кафедри МПЗ діяльності військ.

14. http://psychology.net.ru

15. http://www.elective.ru/predmets/voenpsy.htm

16. http://www.milpsy.effcon.ru/literatura.html

17. http://armyrus.ru

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Роздруковані навчальні матеріали, мережа інтернет.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

1. Опрацювати с. 83, 95, 212-241 –  Военная  педагогика и психология / А. В. Барабанщиков, В. П. Давыдов, Э. П. Утлик, н. Ф. Феденко.-М.: Воениздат, 1986.-240 с.;

2.Опрацювати матеріал поданий викладачем на цифровому носії.

____________________________________________________________________

Розробив:

“____”______________2011 року

Розглянуто і ухвалено на засіданні кафедри МПЗ діяльності військ. Протокол від “30” серпня 2011 року №6.

АКАДЕМІЯ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК

ІМЕНІ ГЕТЬМАНА ПЕТРА САГАЙДАЧНОГО

Прим. № _____

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник кафедри морально-психологічного забезпечення діяльності військ

полковник                      О.В. БОЙКО

“____” ________________ 20__ року

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

проведення семінарського заняття

з навчальної дисципліни «Психологія та педагогіка військових колективів»

(назва навчальної дисципліни)

Т Е М А № 1: «Військовий підрозділ як мала соціальна група»

Заняття № 10: «Характеристика військового колективу»

Час: 2 години

Мета заняття:

1.  Закріпити знання, одержані курсантами  в процесі самостійної роботи над навчальною, методичною і науковою літературою.

2. Провести методику дослідження акцентуацій характеру.

3.Виховувати впевненість у своїх теоретичних знаннях та практичних діях.

4.Формувати у курсантів риси, необхідні військовому керівнику для професійної діяльності.

5.Формувати світогляд курсантів, спираючись на національні історичні та військово-патріотичні традиції, загальнолюдські цінності.

6.Сприяти розвитку у курсантів почуття свідомої військової дисципліни, відповідальності і цілеспрямованості.

з/п

СТРУКТУРА ЗАНЯТТЯ

Час

(хв.)

1.

Вступна частина

4-5

Проведення усного або письмового контрольного заходу

10

2.

Основна частина

70

Особливості психологічного складу військових

20

Акцентуації характеру

30

Практичне проведення методики для виявлення акцентуацій характеру.

20

3.

Заключна  частина

5

ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 1.  А.В. Барабанщиков, А.Д. Глоточкин, Н.Ф. Феденко, В.В. Шеляг. Проблемы психологии воинского коллектива. М., Воениздат, 1973. – 302 с.
 2.  Бойко О. В., Галик М. М., КожевниковВ. М., Чепур О. М., Військове навчання і виховання: Навчально-методичний посібник – Львів: ЛІСВ, 2007, - 153 с.
 3.  Варій М. Й. Основи соціальної психології військогового колективу/ Наукова монографія. – Л.: В-во “Сполом”, 2000 - 250 с.
 4.  Варій М. Й., Козяр М. М., Коваль М. С. Військова психологія і педагогіка: Посібник/ За заг. ред. М. Й. Варія. – Львів: Вид-во “Сполом”, 2003. – 624 с.
 5.  Виховна робота в Збройних Силах України. Навчально-методичний посібник. (Л. В. Буковський, М. І. Варій, С. І. Власюк, П. В. Гайдучок та ін. Відп. Ред. М. П. Козирєв. – Львів.: ВІ. ДУ “Львівська політехніка”, 1998. – 318 с.
 6.  Военная  педагогика и психология / А. В. Барабанщиков, В. П. Давыдов, Э. П. Утлик, н. Ф. Феденко.-М.: Воениздат, 1986.-240 с.
 7.  Морально-психологічний стан військ, його оцінка та підтримка на високому рівні/Монографія: Відп. Ред. Л. В. Сахань, Л. Ф. Бурлачук. – ВВП ДУ “ЛП”, 1996 .- 311 с.
 8.  Москаленко В.В. Соціальна психологія: Підручник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. - 624 с.
 9.  Ягупов В. В. Педагогіка: Навч. посіб. – К.: Либідь, 2002.- 560 с.
 10.   Ягупов В. В. Військова психологія: Підручник. – К.: Тандем, 2004. - 656 с.

              11. Ягупов В. В. Теорія і методика військового навчання: Монографія. –

 К.: Тандем, 2000. – 380

12. www.soldiering.ru.

13. www.lisv_lp.gov.ua сайт кафедри МПЗ діяльності військ.

14. http://psychology.net.ru

15. http://www.elective.ru/predmets/voenpsy.htm

16. http://www.milpsy.effcon.ru/literatura.html

17. http://armyrus.ru

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Роздруковані навчальні матеріали, мережа інтернет.

        ВСТУПНА ЧАСТИНА:

 •  прийняти рапорт командира групи і привітатися з курсантами;
 •  перевірити наявність особового складу по журналу обліку навчальних занять;
 •  перевірити  форму одягу курсантів, порядок на робочих місцях і в аудиторії;
 •  при необхідності зробити зауваження для усунення недоліків;
 •  нагадати тему і основну проблематику заняття, його основні питання (завдання);
 •  зосередити увагу курсантів на навчальній меті заняття – тобто на тих знаннях, навичках і вміннях та їх рівні, які вони повинні здобути  в результаті заняття;
 •  визначити актуальність теми заняття – тобто для чого знання (навички, вміння) будуть необхідні у подальшому вивченні матеріалів дисципліни, практичному виконанні вправ у польовому навчальному центрі, подальшій офіцерській службі тощо;
 •  визначити час роботи на кожному навчальному місці та порядок їх зміни (при необхідності);
 •  визначити порядок  отримання оцінки за виконання окремих  завдань та за заняття в цілому;
 •  встановити порядок і правила проведення даного заняття;
 •  довести (нагадати) заходи безпеки (при необхідності).

- може проводитися, у разі необхідності, усне, комп’ютерне  опитування або письмова летючка для перевірки засвоєння матеріалів минулої теми.

                             

                                   ОСНОВНА ЧАСТИНА:

Викладення навчального матеріалу та методики проведення навчального заняття здійснюється за наступною формою:

РОЗПОДІЛ ЧАСУ

№зп

СТРУКТУРА ЗАНЯТТЯ

Час, хв.

Дії тих хто навчається

1.

Перевірка готовності курсантів до заняття. Вступне слово викладача.

4-5 хв.

2.

Письмове або усне опитування курсантів:

 1 варіант:

- соціометрія як метод дослідження;

- особливості методу спостереження;

2 варіант:

- експеримент як метод дослідження;

- особливості психологічної бесіди, анкетного методу та опитування.

10 хв.

Доповідають інформацію за встановленим порядком і правилами.

3.

Обговорення першого питання: «Особливості психологічного складу військових»

20 хв.

Відповідають на запитання

Приймають участь у дискусії

4.

Обговорення другого питання:

«Акцентуації характеру».

30 хв.

Вирішують проблемне питання

Відповідають на запитання

Приймають участь у дискусії

5.

Практичне проведення методики для виявлення акцентуацій характеру.

20 хв.

Відповідають на питання методики та визначають наявність акцентуацій.

6.

Підведення підсумків і закінчення практичного заняття, оголошення завдання на самостійну підготовку.

5 хв.

1. Особливості психологічного складу військових.

Психічний склад соціальної групи, колективу включає в себе найбільш загальні особливості характерів, типічні відношення до оточуючого світу, стійкі стани, загальні звички та ін. Саме цим він являє стійкий сплав психологічних компонентів, які визначають поведінкові орієнтації колективу і його окремих представників.

Хоча психічний склад колективу є соціально обумовленим, але він у багато чому визначається характером і умовами колективної діяльності, віковим і національним складом членів колективу. Тому при аналізі психічного складу колективів можливий і професійний, і віковий, і національний підходи.

Солдати, курсанти – це вісімнадцяти-двадцятилітні молоді люди з виразним і специфічним психічним складом. На думку відомого психолога Б.Г. Ананьєва, саме у цьому віці відбувається становлення розумової, емоційної, вольової, суспільної зрілості, намічається створення не лише постійної структури характеру, але і власної сфери розвитку. У цей час у людини дійсно інтенсивно розвиваються всі процеси формування особистості, системи відношень і індивідуальної структури діяльності. В духовному образі людини даного віку своєрідно поєднуються риси юності і зрілості. Тому психічний склад людей даного віку є складним і суперечливим. Аналогічною є їхня поведінка. В одному випадку молода людина може здійснити подвиг, а в іншому – повести себе як „хлопчисько”: проявить не витримку, здійснить порушення елементарних норм людської поведінки. Є ще основи робити припущення, що у зв’язку з акселерацією, яка обумовлює збільшення розриву між фізичною і соціальною зрілістю, суперечливість психічного складу людей даного віку підсилюється.

На службі у молоді мають закріплюватися почуття відповідальності, високоморальних настроїв, ідейних установок, моральних звичок та ін. Воїни переважно з великим бажанням  вливаються в ряди захисників Батьківщини і службу у Збройних Силах вони розглядають як свій священний обов’язок.

Служба в рядах Збройних Сил розвиває і удосконалює у молоді важливі процеси розумової діяльності. Багато численні спостереження і дослідження показали, що увага воїнів є достатньо стійкою і легко переключається: пам’ять їх володіє великими можливостями як по швидкості так і по надійності; уява є багатою на комбінації, яскраві образи з достатнім реалізмом; в мисленні виражена тенденція до глибокого аналізу і синтезу, до абстракції і узагальнення; мова характеризується виразністю, емоційною насиченістю.

На розумову діяльність курсантів великий вплив здійснюють емоційні стани. Наприклад, під час збудження багато воїнів поспішають з висновками, часто на основі одиничних фактів роблять узагальнення, яке не відповідає дійсності. Ця обставина свідчить також і про те, що у деяких воїнів недостатньо розвинута воля.

Молоді люди, як правило, багато думають про смисл життя і про своє призвання. Їх завжди хвилюють питання моральності, повсякденної поведінки, відношення до товаришів і до старших. Вони розглядають військову службу як серйозну перевірку своїх моральних і фізичних якостей, школу суспільної зрілості, період становлення особистих якостей. Нерідко курсант критично оцінює своє минуле життя, ставить перед собою задачу – досягнути успіхів у бойовій та соціальній підготовці. З цією ціллю він починає посилено займатись самовихованням і самоосвітою. В якості спонукальної сили критичного переосмислення часто у воїнів виступають ідеали ( назвіть та опишіть свій ідеал, чому саме він, у чому Ви хотіли наслідувати його). Ідеали воїнів змінюються і розвиваються разом з їх світосприйняттям.

Молоді люди в силу вікових особливостей фізіологічного і психологічного розвитку характеризуються гострим сприйняттям, вразливістю, підвищеною емоційністю. Під час служби інтереси курсантів збагачуються. Цьому сприяють заняття по бойовій та іншій підготовці.

Час молодості – це час романтики. В своїй масі молодь повна відваги і сміливості. Їй властиві прагнення до подвигів, до самопожертвування. Труднощі і небезпека їх не лякають. Однак окремі воїни, мріючи про подвиги, про великі діла, іноді не точно уявляють собі суть героїчного вчинку, заперечують можливість здійснення вчинку в мирні дні. Вони не бачать зв’язку між всією військовою службою, дисциплінованістю і подвигом. У військовому житті це може спричинити негативні явища.

Однією із характерних особливостей молоді є прагнення до дружби і товариськості. В армії ця схильність підсилюється під впливом сумісного життя і діяльності, які вимагають постійної взаємодії особового складу. Крім цього, спілкування з друзями і близькими товаришами частково компенсують для курсантів перерване безпосереднє спілкування з рідними, друзями юності, і допомагає воїнам успішніше переборювати тяготи військового життя.

Певний вплив на психічний склад курсантів, здійснює і стан їх фізичного розвитку. До початку служби молоді люди досягають фізичної зрілості. У них висока працездатність і великий супротив втомі. За своїм фізичним станом вони відчувають органічну потребу в діяльності.

Досвід показує, що такт, створення відповідних умов і наполегливе пояснення ролі і значення фізичного загартування дозволяють включити в активне заняття спортом всіх без виключення воїнів. Молодим людям потрібно допомагати, відноситись як можна терпеливіше до їх помилок, старатись виправляти їх поступово і переважно шляхом переконання, а не боротьби. Молоді потрібно давати більше самостійності.

2. Акцентуації характеру.

Акцентуація характеру – надмірно виражені окремі риси характеру або їх поєднання і являють собою крайні (пограничні) межі норми. Виділяють різні типи акцентуацій.

          Демонстративний тип. Характеризується підвищеною здатністю до витіснення, демонстративністю поведінки, жвавістю, рухливістю, легкістю у встановленні контактів. Схильний до фантазерства, брехливості та удавання, спрямованих на прикрашання своєї персони, авантюризму, артистизму, до позерства. Ним рухає прагнення до лідерства, потреба у визнанні, бажання постійної уваги до своєї персони, бажання влади, похвали, перспектива бути непоміченим обтяжує його. Він демонструє високу здатність пристосовуватися до людей, емоційну лабільність при відсутності дійсно глибоких почуттів, схильність до інтриг при зовнішній м’якості манери спілкування. Відзначається безмежним егоцентризмом, бажання замилування, співчуття, шанування, подиву. Звичайна похвала інших у його присутності викликає у нього особливо неприємні відчуття, він цього не витримує. Прагнення до компанії звичайно пов'язано з потребою відчути себе лідером зайняти надзвичайне становище. Самооцінка дуже далека від об'єктивності. Вражає своєю самовпевненістю і високими домаганнями, сам систематично провокує конфлікт,  але при цьому активно захищається. Володіючи патологічною здатністю до витіснення, він може цілком забути те, про що він не бажає знати. Це розковує його у брехні. Звичайно бреше з невинним обличчям, оскільки те, про що він говорить, у даний момент, для нього правдою; очевидно, внутрішньо він не усвідомлює свою брехню, чи усвідомлює  дуже  неглибоко,   без   помітного   каяття   сумління.   Здатний  притягувати інших неординарністю мислення: і вчинків.

Застряваючий тип. Його характеризує помірна товариськість занудливість, схильність до читання моралі і  небалакучість. Часто страждає від мнимої несправедливості що до нього У зв'язку з цим виявляє сторожкість недовірливість до людей, чутливий до образ і засмучень, уразливий підозрілий, відрізняється мстивістю, не здатний «легко, відходити» від образ Для нього характерна зарозумілість, часто виступає ініціатором конфліктів Самовпевненість, твердість установок і поглядів, сильно розвинуте честолюбство часто призводять до наполегливого  відстоювання свої інтересів; які він відстоює з особливою енергійністю. Прагне домогтися високих показників у будь-якій справі, за яку береться і виявляє велику завзятість у досягненні своїх цілей. Основною рисою є схильність до афектів (правдолюбство, уразливість, ревнощі, підозрілість), інертність у прояві афектів, у мисленні, у моториці.

Педантичний  тип. Характеризується   ригідністю,   інертністю психічних процесів, важкий на підйом, довго переживає травмуючі події. У конфлікти вступає рідко, виступаючи скоріше пасивною, ніж активною стороною. У той же час дуже сильно реагує на будь-який прояв порушення порядку. На службі поводиться як бюрократ, висуваючи до оточуючих багато формальних вимог. Пунктуальний, акуратний, особливу увага приділяє чистої і порядку, скрупульозний, сумлінний, схильний жорстко виконувати план, у виконанні дій неквапливий, посидющий, орієнтований на високу якість роботи й особливу акуратність,  схильний до частих самоперевірок,  сумнівів у   правильності виконаної роботи,  бурчанню, формалізму   3 задоволенням уступає лідерство іншим людям.

Збудливий тип. Недостатня керованість, слабкий контроль над потягами і спонуканнями поєднується у людей такого типу з владою фізіологічних потягів.  Для  нього  характерна  підвищена  імпульсивність, інстинктивність, брутальність, занудство, похмурість, схильність до хамства, свар, до конфліктів   у яких сам і є активною,  провокуючою стороною. Дратівливий, запальний, часто змінює місце роботи, невживчивий у колективі Відзначається низька контактність у спілкуванні, сповільненість  вербальних і невербальних реакцій. Для нього ніяка праця не стає привабливою, працює лише в міру необхідності, виявляє таке ж небажання вчитися. Байдужий до майбутнього, цілком живе сьогоденням, бажаючи витягти з нього масу розваг. Підвищена імпульсивність чи виникаюча реакція збудження гасяться важко і можуть бути небезпечні для навколишніх. Він може бути владним, вибираючи для спілкування найбільш слабких.

Гіпертимний тип. Людей цього типу відрізняє велика рухливість, товариськість, балакучість, виразність жестів, міміки, пантоміміки, надмірна самостійність, схильність до бешкетництва, недостатнє почуття дистанції у відносинах з іншими. Часто спонтанно відхиляються від первинної теми у розмові. Скрізь вносять багато шуму, люблять компанії однолітків, прагнуть ними командувати. Вони майже завжди мають дуже гарний настрій, гарне самопочуття, високий життєвий тонус, гарний апетит, здоровий сон, схильність до обжерливості й інших радостей життя. Це люди з підвищеною самооцінкою, веселі, легковажні, поверхневі і, разом з тим, діловиті, винахідливі, блискучі співрозмовники; люди, що вміють розважати інших, енергійні, діяльні, ініціативні. Велике прагнення до самостійності може бути джерелом конфліктів. Для них характерні вибухи гніву, роздратування, особливо коли вони зустрічають сильну протидію, зазнають невдачі. Схильні до аморальних вчинків, - підвищеній дратівливості, прожектерству. Недостатньо серйозно ставляться до своїх обов’язків. Вони важко переносять умови твердої дисципліни, монотонну діяльність, вимушену самотність.

 Дистимічний тип. Люди цього типу відрізняються серйозністю, навіть пригніченістю настрою, повільністю, слабістю вольових зусиль. Для них характерні песимістичне відношення до майбутнього, занижена самооцінка, а також низька контактність, небагатослівність у бесіді, навіть мовчазність. Такі люди є домосидами, індивідуалістами; гучної, компанії звичайно уникають, ведуть  замкнутий   спосіб  життя.   Часто  похмурі загальмовані, схильні фіксуватися на тіньових сторонах життя. Вони сумлінні, цінують тих, хто з ними дружить і готові. їм підкоритися, мають загострене почуття справедливості, а також повільне мислення.

 Тривожний тип. Людям даного типу властиві низька контактність, мінорний настрій, лякливість, невпевненість у собі. Вони цураються гучних і жвавих однолітків, не люблять надмірно гучних ігор, переживають почуття боязкості і сором'язливості, важко переживають контрольні, іспити, перевірки. Часто соромляться виступати перед аудиторією. Охоче підкоряються опіці старших, нотації яких можуть викликати в них каяття сумління, - почуття провини, розпач, У них рано формується почуття обов'язку, відповідальності, високі моральні й етичні вимоги. Почуття власної неповноцінності намагаються замаскувати в самоствердженні через ті види діяльності, де вони можуть у більшій мірі розкрити свої здібності. Властиві їм уразливість, чутливість, сором'язливість заважають зблизитися з тими, з ким хочеться, особливо слабкою ланкою є реакція на відношення до них оточуючих. Не терплять глузувань, підозри супроводжуються невмінням постояти за себе, відстояти правду при несправедливих обвинуваченнях. Рідко вступають у конфлікти з оточуючими, граючи у них в основному пасивну роль, у конфліктних ситуаціях вони шукають підтримки й опори. Вони дружелюбні, самокритичні, ретельні. Унаслідок  своєї  беззахисності   нерідко   служать  «козлами  відпущення»,мішенями для жартів.

Екзальтований тип. Яскрава риса цього типу - здатність захоплюватися, а також — усміхненість, відчуття щастя, радості, насолоди. Ці почуття у них можуть часто виникати через те, що у інших не викликає великого підйому, вони легко приходять у захват від радісних подій і у повний розпач — від сумних. Їм властива висока контактність, балакучість, швидка закоханість. Такі люди часто сперечаються, але не доводять справи до відкритих конфліктів. У конфліктних ситуаціях вони бувають як активною, так і пасивною стороною. Вони прив'язані до друзів і рідних, альтруїстичні; мають почуття жалю, гарний смак, виявляють яскравість і щирість почуттів. Можуть бути панікерами, піддаються настроям, рвучкі, легко переходять від стану захвату до стану суму, мають лабільність психіки.

Емотивний тип. Цей тип подібний до екзальтованого, але прояви його не настільки бурхливі. Для них характерні емоційність, чутливість, тривожність, балакучість, боязкість, глибокі реакції в області тонких почуттів.
Найбільш сильно виражена риса — гуманність, співпереживання іншим людям або тваринам, чуйність, м'якосердечність. Вони вразливі, слізливі,- будь-які життєві події сприймають серйозніше, ніж інші люди. Рідко вступають у конфлікти, образи носять у собі, не виносять назовні. їм властиво загострене
почуття обов'язку, ретельність. Дбайливо відносяться до природи, люблять вирощувати рослини, доглядати за тваринами.

Циклотимний тип.  Характеризується  зміною  гіпертимних і дистимічних станів. Їм властиві часті періодичні зміни настрою, а також залежність від зовнішніх подій. Радісні події викликають у них картини гіпертимії: бажання діяльності, підвищена балакучість, виникнення ідей; сумні — пригніченість, сповільненість реакцій і мислення, так само часто змінюються їхня манера спілкування з оточуючими людьми.

У лабільних циклоїдів фази зміни настрою звичайно коротші, ніж у типових циклоїдів. «Погані» дні відзначаються більш насиченим дурним настроєм, ніж млявістю. У період підйому виражені бажання мати друзів, бути в компанії. Настрій впливає на самооцінку.

ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА:

 •  визначається ступінь досягнення навчальної мети заняття в цілому та дається загальна оцінка організації його проведення;
 •  зосереджується  увага на позитивних результатах заняття та загальних недоліках і їх причинах;
 •  оголошуються  оцінки курсантів за заняття, відзначаються не тільки кращі, а й ті, хто має гірші результати;
 •  доводиться час визначення оцінок курсантам за летючку;
 •  даються відповіді на запитання курсантів;
 •  доводиться під запис завдання курсантам для подальшої самостійної роботи над темою заняття та командира групи з її організації;
 •  оголошується  час і місце відпрацювання завдань (звітування за  засвоєння матеріалів теми) тими курсантами, які були відсутні на занятті;
 •  записується завдання для самостійної роботи в журнал обліку навчальних занять та, в разі  необхідності, зауваження щодо підготовки та дисципліни курсантів.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

1. Опрацювати с. 83, 95, 212-241 –  Военная  педагогика и психология / А. В. Барабанщиков, В. П. Давыдов, Э. П. Утлик, н. Ф. Феденко.-М.: Воениздат, 1986.-240 с.;

2.Опрацювати матеріал поданий викладачем на цифровому носії.

____________________________________________________________________

Розробив:

“____”______________2011 року

Розглянуто і ухвалено на засіданні кафедри МПЗ діяльності військ. Протокол від “30” серпня 2011 року №6.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

2231. Железо-углеродистые сплавы 18.48 KB
  ОСНОВНЫЕ РАВНОВЕСНЫЕ ФАЗЫ И СТРУКТУРНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЖЕЛЕЗО-УГЛЕРОДИСТЫХ СПЛАВОВ.
2232. Психология личности 1.13 MB
  Проблема человека в системе современного научного знания. Личность в философии, социологии и психологии. Личность в отечественной психологии. Концепции личности К.К. Платонова. Учение Б.Г. Ананьева о человеке. Направленность в структуре личности.
2233. Религия в древнем Египте 15.77 KB
  Религиозные верования в ранних обществах. Фетишизм - наделение предметов сверхъестественными свойствами. Древнеегипетское общество.
2234. Голография и ее применение 1.04 MB
  Физические принципы голографии. Голографические оптические элементы. Голографические запоминающие устройства. Носители информации для голографических запоминающих устройств. Голографические запоминающие устройства двоичной информации.
2235. Деньги, их сущность и функции 15.92 KB
  Деньги - всеобщий эквивалент, всеобщее покупательное средство. Главная черта денег-свойство абсолютной ликвидности.
2236. Расчет величин, характеризующих силовой энергетический трансформатор и его режимы работы 302.89 KB
  СИЛОВОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ТРАНСФОРМАТОР И ОСНОВНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ ЗАДАЧИ, РЕШАЕМЫЕ С ПОМОЩЬЮ ЕГО ТЕОРИИ. УСЛОВИЯ И ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА РАБОТЫ ТРАНСФОРМАТОРА НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ ПОДСТАНЦИИ. ЗАВИСИМОСТЬ МАГНИТНОЙ ИНДУКЦИИ В СЕРДЕЧНИКЕ ОТ ТОКА ПЕРВИЧНОЙ ОБМОТКИ. СОПРОТИВЛЕНИЯ ТРАНСФОРМАТОРА В РЕЖИМАХ ХОЛОСТОГО ХОДА И КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ.
2237. Исследование теоретико-методологических аспектов позиционирования бренда 768.83 KB
  Проанализировать методы и процесс позиционирования бренда; дать оценку состояния бренда предприятия (на примере ОАО Эдельвейс), разработать рекомендации по управлению позиционированием бренда.
2238. Математическая физика 1.55 MB
  Единичное ступенчатое воздействие. Импульсное воздействие. Гармоническое (синусоидальное) воздействие.
2239. Автоматизированный электропривод подачи токарного станка 628.47 KB
  Выбор сглаживающего дросселя. Определение коэффициента передачи и постоянных времени силовых элементов. Расчет статических характеристик САУ. Построение структурно-динамической схемы и синтез регуляторов.