38324

Концепции социальной стратификации

Доклад

Социология, социальная работа и статистика

Основы современного подхода к изучению социальной стратификации были заложены М. Вебером, рассматривавшим социальную структуру общества как многомерную систему, в которой наряду с классами и порождающими их отношениями собственности важное место занимают статус и власть.

Русский

2014-03-31

15.62 KB

4 чел.

Концепции социальной стратификации.

Основы современного подхода к изучению социальной стратификации были заложены М. Вебером, рассматривавшим социальную структуру общества как многомерную систему, в которой наряду с классами и порождающими их отношениями собственности важное место занимают статус и власть.

Наиболее разработана функционалистская концепция социальной стратификации (Т. Парсонс, Э. Шилз и др.), согласно которой стратификационная система общества представляет собой дифференциацию социальных ролей и позиций и является объективной потребностью любого развитого общества. С одной стороны, она обусловлена разделением труда и социальной дифференциацией различных групп, а с другой — является результатом действия господствующей в обществе системы ценностей и культурных стандартов, определяющих значимость той или иной деятельности и узаконивающих складывающееся социальное неравенство.

В теории социального действия Т. Парсонс предпринимает попытку разработать универсальные критерии концепции социальной стратификации: • "качество", т. е. предписывание индивиду определенной характеристики, позиции (например, ответственность, компетентность и др.); • "исполнение", т. е. оценка деятельности индивида в сравнении с деятельностью других людей; • "обладание" материальными ценностями, талантом, мастерством, культурными ресурсами.

В эмпирической социологии различаются следующие подходы к изучению концепции социальной стратификации: "самооценочный", или метод "классовой идентификации", когда социолог предоставляет респонденту право отнести самого себя к некоторой условной шкале классового состава населения; метод "оценки репутации", при котором опрашиваемым предлагают выступить экспертами, т. е. оценить социальное положение друг друга или известных им социальных групп; "объективный подход", когда исследователь оперирует некоторым объективным критерием социальной дифференциации; чаще всего основывается на социально-классовой шкале, связанной с понятием "социально-экономический статус", охватывающий обычно три переменные — престиж профессии, уровень образования и уровень дохода.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

69416. Структура типового вікна Windows ®. Вікна діалогу 198.81 KB
  Головне меню. Ліворуч від імені знаходиться кнопка – піктограма при натискуванні на яку відкривається системне меню управління вікном. Це меню використовують у випадку коли користувач бажає управляти вікном за допомогою клавіатури. При роботі з мишею це меню звичайно не використовують.
69417. Робота з довідкою в Windows 92.51 KB
  Пошук довідкової інформації за змістом і предметному вказівнику. Результатом пошуку є назви розділів довідкової системи що містять вказані слова. Ввід додаткової довідкової інформації у вигляді коментарів.
69418. Алгоритм і його властивості. Схеми алгоритмів 20.57 KB
  Термін алгоритм виник задовго до появи комп’ютерів і походить від імені давнього філософа й математика з Хорезму що жив у IX ст. Саме він у своїх трактатах описав правила алгоритми додавання віднімання множення та ділення багатозначних чисел якими користуємося сьогодні.
69419. Графічне подання різних видів обчислювальних процесів 21.85 KB
  Схематично лінійний алгоритм зображується так: Початок b c у = а bс y Кінець Початок b c у = а bс y Кінець Введення значень b c Обчислення значень у Друкування значення у Розгалужений алгоритм описує процес обчислення такого виразу: Схематично розгалужений алгоритм...
69420. Шпальта: введення та редагування тексту. Вікно діалогу “Колонки” 147.35 KB
  Word дає змогу створювати документи двома способами: або з допомогою шаблону Обычный (Normal.dot), або з допомогою шаблону, який укаже користувач. На початковій стадії оволодіння технологією роботи з Word користувач, звичайно, створює документи, які задовольняє шаблон...
69421. Вставка в текст спеціальних символів. Створення і вставка автотексту. Вставка в документ Word діаграм 49.84 KB
  Для вставлення тих символів, аналогів яких нема на клавіатурі потрібно вибрати пункт меню Вставка, Символ. У таблиці символів вибираємо потрібний символ і натискаємо Вставить. Над таблицею символів розташована таблиця шрифтів.
69422. Друк документів в Word. Стилі документів 99.29 KB
  Для отримання твердої копії можна скористатись кнопкою піктографічного меню яка забезпечує швидкий спосіб друкування але має суттєвий недолік друкується увесь документ або виконати команду File Файл Print Печать.
69423. Робота з об’єктами в текстовому редакторі Word. Форматування об’єктів 113.32 KB
  У Word передбачені опції для форматування різноманітних елементів документа символів абзаців сторінок і розділів. При форматуванні символа будьякі типи форматування будуть застосовуватися до всіх символів виділеної частини тексту чи до всіх символів що будуть введені після...