3848

Исследование характеристика приборов и назначения шунтов и дополнительных сопротивлений к приборам

Лабораторная работа

Физика

Цель работы: Приобрести навыки в чтении технических характеристик приборов, понять назначении шунтов и дополнительных сопротивлений к приборам, научится их рассчитывать. Приборы и принадлежности: Исследуемый электроизмерительный прибор (V-A), контро...

Русский

2012-11-09

185.5 KB

25 чел.

Цель работы: Приобрести навыки в чтении технических характеристик приборов, понять назначении шунтов и дополнительных сопротивлений к приборам, научится их рассчитывать.

Приборы и принадлежности: Исследуемый электроизмерительный прибор (V-A), контрольный миллиамперметр (mA), источник напряжения, реостат (R), выключатель, соединительные провода.

Схема установки:

Ход работы.

Упражнение 1. Дадим характеристику исследуемого прибора (V-A) согласно данным по его шкале:

      а) Данные сведем в таблицу:

п/п

Наименование

прибора

Род

тока

Рабочее

положение

Система

прибора

Класс

точности

Номинальный

ток

Цена деления

с шунтом

без шунта

1.

Вольтметр –

Амперметр

_

2,5

10мА

0,0024

0,0004

2.

Контрольный

вольтметр

_

1,5

120мА

0,0048

3.

Контрольный амперметр

_

2,5

100мА

0,0040

      б) Используя класс точности определить абсолютную погрешность приборов:

Упражнение 2. Используем прибор (V-A) в качестве амперметра с расширением его предела до .

      а)Рассчитаем сопротивление шунта по формуле:

      б) для проверки расчетов соберем цепь (рис 1). Установим полное сопротивление на реостате, и после проверки схемы лаборантом включим напряжение.

      в) движком реостата установим такой ток, чтобы стрелка прибора (V—А) отклонилась до предела; при этом прибор (V—А) и миллиамперметр (мА) будут показывать номинальный ток.

      г) подключим шунт, как показано на рис 1., ток в (V— А) при этом резко уменьшится. При включенном   движком реостата установим такой ток, чтобы стрелка (V —А) снова отклонилась до предела. В этом случае ток в общей линии должен быть равен ,т.е. показания (мА) в пределах погрешности шунтированного прибора должны быть равны заданному . По показаниям миллиамперметра (мА)  убеждаемся в правильности расчетов.

      д) сравнивая ток без шунта (), ток шунтом () можно определить коэффициент шунтирования: , определить цену деления прибора с шунтом и занести в таблицу.

Упражнение 3. Используем прибор (V-A) в качестве вольтметра с расширением его предела до .

      а) Рассчитаем дополнительное сопротивление  к прибору согласно заданному для прибора  по формуле:

      б) Найдем  по формуле:  

      б) Для проверки расчетов соберем цепь по схеме (рис. 2):

      в) После просмотра цепи лаборантом включим напряжение и движком реостата установим такой ток, чтобы стрелка (V-A) отклонилась до предела.

      г) Возьмем контрольный вольтметр  и подключим его как показано на рис. 2. Убеждаемся, что показания Вольтметра равны

Запишем полученные результаты в границах доверительных интервалов :

1.

2.

3.

Надежность вычислений :

Вывод: В ходе проведения данной лабораторной работы я приобрел практические навыки чтения технических характеристик приборов, сборки электрических цепей по схемам, использования шунта и дополнительного сопротивления в электрических цепях. На практике были проверены формулы вычисления сопротивления шунта и дополнительного сопротивления. Также было проверено действие закона Ома для замкнутой цепи. Данные эксперимента подтверждают действие закона Ома для замкнутой цепи.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

80321. Персонал підприємства та продуктивність праці 487 KB
  Продуктивність праці показники та методи її вимірювання. Слід відрізняти трудові ресурси реальні ті люди які вже працюють та потенційні ті що можуть бути залучені до конкретної праці. На рівні окремого підприємства для характеристики усієї сукупності працівників частіше застосовують терміни персонал кадри трудовий колектив.
80322. РАХУНКИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ І ПОДВІЙНИЙ ЗАПИС 242.5 KB
  Систематизація і групування господарських операцій на рахунках забезпечує безперервну інформацію про їх здійснення і результати діяльності необхідну для оперативного керівництва контролю й аналізу. Залежно від характеру облікованих обєктів записи на рахунках можуть здійснюватися у різних вимірниках натуральних трудових але з обовязковим використанням грошового вимірника з метою узагальнення різнорідних засобів і процесів. Збільшення і зменшення господарських засобів та їхніх джерел в результаті господарських операцій відображається на...
80323. КЛАСИФІКАЦІЯ І ПЛАН РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 190.5 KB
  Різнобічні завдання господарського керівництва та контролю потребують своєчасної і всебічної інформації про склад засобів підприємства і джерел їх формування, господарські процеси і фінансові результати діяльності.
80324. ПРИНЦИПИ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ГОСПОДАРСЬКИХ ПРОЦЕСІВ 138 KB
  Кількісними показниками діяльності підприємства є показники обсягу тих або інших процесів, наприклад кількість заготовлених (придбаних) виробничих запасів (сировини, матеріалів, палива тощо), виробленої та реалізованої готової продукції в цілому та за окремими її видами тощо. Цей показник дає змогу
80325. ДОКУМЕНТАЦІЯ ТА ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ 97.96 KB
  Технологічно бухгалтерський облік як процес розпочинається з виявлення, вимірювання і реєстрації фактів, дій і подій з метою отримання інформації про господарські операції. Суцільне і безперервне спостереження за всіма господарськими операціями на підприємстві здійснюється за допомогою документування.
80326. ТЕХНІКА І ФОРМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 166.24 KB
  Облікові регістри — це носії спеціального формату (паперові, мащинні) у вигляді відомостей, журналів, книг, журналів-ордерів тощо, призначені для хронологічного, систематичного або комбінованого накопичення, групування та узагальнення інформації з первинних документів, що прийняті до обліку.
80327. БУХГАЛТЕРСЬКА (ФІНАНСОВА) ЗВІТНІСТЬ 178.03 KB
  Поняття та принципи побудови звітності Бухгалтерський облік як відомо це процес виявлення вимірювання реєстрації накопичення узагальнення зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства користувачам для прийняття рішень. Підсумкове узагальнення інформації та одержання підсумкових показників що характеризують діяльність підприємства здійснюється шляхом складання звітності за звітний період. Баланс підприємства складається станом на кінець останнього дня кварталу або року. Перший звітний період новоствореного...
80328. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА І СУТЬ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 63.5 KB
  Оперативно-технічний облік являє собою збір поточної інформації про хід господарської діяльності підприємства, а також контроль за здійсненням окремих операцій безпосередньо в період їх виконання.
80329. ПРЕДМЕТ І МЕТОД БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 80.5 KB
  Виходячи із цього джерела утворення господарських засобів теж є одним із елементів предмету бухгалтерського обліку. Зазначені господарські операції відображають процес кругообігу господарських засобів підприємства. Джерела утворення господарських засобів які дають відповідь на питання за рахунок чого сформовано господарські засоби. До засобів праці належать земельні ділянки будівлі і споруди машини і обладнання транспортні засоби та ін.