38596

Прогноз розвитку блогерських мереж у найближчі роки та оцінка перспективи створення блогерських мереж в Україні

Дипломная

Информатика, кибернетика и программирование

Сукупність усіх блогів являє собою соціальний та інформаційний феномен що в грудні 2001 р. Приблизно щосекунди відкривається новий блог кількість блогів подвоюється кожних півроку. Достовірно підрахована кількість блогів на початок травня 2013 р. 156 мільйонів блогів.

Русский

2013-09-28

443.5 KB

3 чел.

ВСТУП

Блоги та особисті щоденники в Інтернеті спричинили медійну революцію, яку іноді порівнюють із винаходом друкарського верстата Гутенбергом. Завдяки спеціальним програмним засобам кожен користувач Інтернету без технічних знань може створити веб-сайт певного формату та поширювати новини. Засоби масової інформації з корпоративного інституту, доступного для наповнення когорті обранців, перетворилися на публічний інститут, до якого може долучитися значна частина аудиторії. Особливості формату та багаторівневі зв'язки між блогами дають синергнчннй ефект. Сукупність усіх блогів являє собою соціальний та інформаційний феномен, що в грудні 2001 р. отримав назву блогосфера [27].

Термін веб-блог (англ. weblog - веб-журнал) у грудні 1997 р. запропонував Йорн Баргер  [8], у квітні чи травні 1999 р. Пітер Мерхольц ввів скорочення блог (blog) [25], яке швидко перетворилося на усталений термін. На сьогодні блог ширше поняття, ніж веб-сайт певного типу, це літературно-публіцистичний жанр, що може існувати в аудіовізуальному вигляді чи навіть за межами Інтернету.

Блоги зародилися у кінці 90-х років як щоденники спеціалістів, що вміли розробляти веб-сайт. У 1999 ропі з'явилося кілька веб-сервісів, що дозволяли користувачам без технічних навичок вести блоги. За кілька років блоги набули шаленої популярності. Приблизно щосекунди відкривається новий блог, кількість блогів подвоюється кожних півроку. Достовірно підрахована кількість блогів на початок травня 2013 р. -  156 мільйонів блогів. А щодня на з'являється більше 50 тисяч нових блогів. [35].

На початку 2000-х років інтенсивно почали розвиватися тематичні блоги. Автор тематичного блогу пише про новини, сайти і події, що стосуються визначеної теми, на якій журналіст фахово знається, та наводить власні суб'єктивні міркування і висновки. Саме тематичні блоги мають найбільшу аудиторію, що в окремих англомовних сайтів може нараховувати сотні тисяч читачів на день,

Популярні блоги якнайкраще Ілюструють переваги нового медіа-формату: оперативно реагують І швидко поширюють новини день в день; інтенсифікують обмін ідеями, даними про новітні продукти та інновації; звертають увагу традиційних ЗМІ на теми, що хвилюють суспільство, вказують на помилки та неточності у матеріалах ЗМІ. Блоги сформувалися як окремий літературно-публіцистичний жанр зі своїми ознаками і канонами [3].

Одна з основних сьогоднішніх тенденцій у розвитку тематичних блогів - об’єднання у блогерські мережі для спільного просування. Під єдиним брендом легше збільшити читацьку аудиторію, прибутки, індекс цитування, тощо. Блогерська мережа (БМ) - це група блогів з визначеним спільним брендом, автори яких частково чи повністю узгоджують свої дії із центральним проводом або між собою.

Матеріал дослідження - англомовна блогосфера як світовий лідер, що закладає традиції та визначає тенденції. Бо в англомовному інтернеті найпотужніший ринок реклами та рішень у галузі інформаційних технологій (IT). В американській академічній літературі першої половини 2000-х років досліджували становлення блогів, їхній вплив на громадську думку і традиційні ЗМІ, швидкість і канали поширення повідомлень у блогосфері. Про ці аспекти блогерської діяльності також часто писали блогери. Оглядові відомості кваліфікаційної роботи спираються саме на цей корпус літератури. Для прикладів наводяться свіжі повідомлення новинарних сайтів, а також результати досліджень останніх місяців.

Блогерські мережі досі залишаються поза увагою дослідників, і навіть блогери рідко пишуть про становлення блогерських мереж. Усі, хто цікавляться БМ, наразі займаються практичним втіленням власних Ідей І теоретичних моделей. Трапляються підступні поради з розвитку блогерських мереж, направлені на те, щоб ускладнити бізнес конкурентам [42].

Актуальність теми полягає у тому, що процеси створення і первинного розвитку блогерських мереж відбуваються саме зараз. У 2000 р. утворилася перша блогерська мережа Corante, але тенденція сформувалася тільки у 2002-2003 рр. з утворенням найпотужніших комерційних блогерських мереж Gawkcr Media та Wcblogs, Inc. Академічні та он-лайнові дослідження феномену блогерських мереж відсутні. Існує не більше десятка блогів про мережі тематичних блогів. Найбільше розвитком цього напряму переймається блогерська мережа BIogMcdia Inc.: блоги bIoglicrald.com і blognetworkwalch.com пишуть про події на цій ниві, а blogncworklisi.com досліджує популярність об'єднань блогерів і веде умовний рейтинг.

Значення роботи полягає у тому, що вперше запропоновано класифікацію блогерських мереж. На основі класифікації можна відокремити поточні тенденції та прогнозувати розвиток  блогерських мереж, а також передбачити можливі проблеми конкретної блогерської мережі, визначивши категорію, до якої вона відноситься. Розроблено рекомендації щодо створення блогерських мереж в Україні.

Предмет дослідження - англомовні блогерські мережі, а також деякі приклади українською і російською мовами. Використовувалися загальнонаукові методи аналізу, порівняння, синтезу.

Мета роботи - дати прогноз розвитку блогерських мереж у найближчі роки та оцінити перспективи створення блогерських мереж в Україні.

Завдання роботи:

створити класифікацію блогерських мереж, щоб полегшити їхнє дослідження І визначити коло об'єднань і порталів, що відповідають поняттю блогерська мережа;

визначити тенденції розвитку БМ різних типів на основі класифікації, окреслити можливі проблеми і шляхи їхнього подолання;

оцінити можливості розвитку блогерських мереж різного типу в українському сегменті Інтернету на сьогодні та найближчими роками.

В українському сегменті інтернету (Уанеті) достатньо блогів, щоб створити неприбуткове об'єднання україномовних чи російськомовних блогерів уже зараз. Відкриття комерційної блогерської мережі, що розраховує на прибутки від реклами.

Структура дипломної роботі складається з вступу, трьох розділів, списку літератури та двох додатків.

РОЗДІЛ 1. Поняття та класифікація блогерських мереж

  1.  Поняття, структура блогерських мереж і перші бізнес моделі

Блогерська мережа (БМ) - це група блогів з визначеним спільним брендом, автори яких частково чи повністю узгоджують свої дії із центральним проводом або між собою. Також можливе застосування термінів блогова мережа, блог-мережа, мережа блогів. В англомовних джерелах таке об'єднання називають blog network. Іноді називають блогерської мережею портали на кшталт LiveJoumal.com або MySpacc.com, розраховані на користування і наповнення масовою аудиторією. Але це помилкове застосування терміну, бо подібні веб-портали позначають усталеним сполученням соціальна мережа (social network).

Сучасні ознаки БМ: логотип, назва, спільні риси в оформленні та подачі матеріалів. Разом це формує пізнаваний бренд. Майже у всіх БМ є центральна сторінка, де ведеться блог про розвиток самої БМ і наведено повний список учасників. Часто у блогерській мережі наявні правила поведінки, он-лайнові засоби для внутрішніх комунікацій, закриті для чужих.

Прообразом блогерської мережі можна вважати блогролл (blogroll). Це список посилань на блоги, які блогер розміщає де-небудь на головній сторінці свого сайту. Автор сигналізує читачам та іншим блогерам, які блоги він рекомендує і читає сам. Блогролл показав, що розміщати перехресні посилання між блогами - ефективний засіб для збільшення популярності та індексу цитування [23]. Блогролл - це продовження і розвиток концепції  веб-кільця (webring), популярної у середині та наприкінці 90-х років. Сайт, що брав участь у веб-кільці, посилався на сусідів по списку [41].

Основна ціль об'єднання блогерів у мережу - збільшення читацької аудиторії. Учасники розміщують на своїх сайтах логотип БМ і посилання на сайти інших учасників - або усіх або певної кількості, якщо учасників дуже багато. По-перше, читачі, потрапивши на один із всб-рсурсів мережі, часто переходять на сайти інших учасників. По-друге, збільшується індекс цитування. Посилання із зовнішніх джерел допомагає зайняти вищу позицію у результатах пошукових серверів. Сайти iз високим індексом цитування отримують помітний приток трафіку з серверів на кшталт  Google.com. Значна кількість таких відвідувачів може стати постійними читачами.

Мотиви об'єднання блогерів різні, але їх умовно можна поділити на комерційні та альтруїстичні. Блогерські мережі частіше виникають як комерційні проекти, що прагнуть отримувати прямі прибутки від реклами, спонсорства і партнерських програм. У такому випадку блогери-учасники переважно теж розраховують на прибутки від своєї публіцистичної діяльності. Блогери, які не ставлять собі за мету прямі прибутки, також об'єднуються у мережі, переважно громадські, які значно менше вимагають координації зусиль від учасників і не накидають жорстких правил. Блогери, що ведуть записи з альтруїстичних міркувань, можуть приєднатися і до комерційної мережі або в межах громадського об'єднання демонструвати рекламу. Розпочавши блог з альтруїстичних міркувань, блогер може здобути таку популярність, що реклама на сайті приноситиме стільки ж доходів, як основне місце роботи.

Обсяг і рівень розвитку рекламного ринку в англомовному Інтернеті дозволяє отримувати невеликі прибутки навіть малопопулярним авторам, І при цьому не витрачати зусилля на переговори з рекламними агентами. Системи контекстної реклами та партнерські програми діють як рекламні біржі. Розмістивши на своєму сайті рекламний блок, блогер перекладає пошук рекламодавців на плечі організаторів системи контекстної реклами. На Сторінках блога показується реклама релевантна до його тематики, а отже цікава читачам. За кожен перехід відвідувача на сайт рекламодавця блогер системи отримує від кількох центів до кількох доларів. Участь у партнерській програмі дозволяє отримувати відсоток від продажу товарів І послуг, якщо споживач, потрапивши до електронного магазина через блог, зробить замовлення.

Об'єм ринку онлайнової реклами у США склав $ 12,5 млрд. за 2010 р., що на 30-35% більше ніж у 2008 р. [21]. Результати першого кварталу свідчать, що темпи росту  в  30-35% збережуться  і  цього  року  [9]. Динамічний ринок приваблює чимало блогерів, і протягом останньою року відкрилася величезна кількість блогових мереж.

Перша блогерська мережа Coranre.com виникла у 2000 р. Хоча організатори ставили на меті отримувати прибутки від реклами, мережа не стала надзвичайно популярною. На сьогодні усі сайти учасників мережі приваблюють біля 450 тис. відвідувачів на місяць [12]. що порівняно мало для західного ринку.

Тенденція до відкриття блогсрських мереж розпочалася у 2002-2003 pp. з відкриття найпотужніших мереж GawWcr.com І Wcblogsinc.com [24]. У жовтні 2005 р. корпорація AOL, що входить до холдингу Time Warner, купила мережу WeblOgSinc.com [40], як повідомляється, за 25 млн. [5]. Це стало поштовхом до масовою відкриття нових БМ.

Комерційні та неприбуткові БМ переслідують різні цілі, тому і рівень організації та ступінь координації діяльності у них різний. Некомерційні мережі виникли пізніше і перейняли модель комерційних БМ у спрощеній формі. Зазвичай громадські БМ дозволяють участь у кількох об'єднаннях, у той час як комерційні вимагають відданості лише одній БМ.

В основі діяльності комерційної блогерської мережі - розподіл праці. Центральний провід займається пошуком рекламодавців, просуванням мережі в онлайні та офлайні, менеджментом мережі, технічною підтримкою, пошуком нових авторів, фінансовими та юридичними питаннями. Блогери, що працюють в мережі займаються створенням контенту. Прибутки розподіляються між головним осередком і рядовими блогерами за певним принципом. Дуже рідко осередок комерційної БМ має офіс, зазвичай усі організатори та учасники працюють на видаленні та можуть знаходитися будь-де у світі. У випадку некомерційної мережі центрального осередку може взагалі не існувати. Ініціативна група, що організувала БМ. може час від часу розглядати питання про вступ нових членів, тощо [2].

Блогер може вступити до мережі, маючи власний сайт з окремим хостингом і доменом, або стати автором блога, який створить для нього центральний осередок До БМ рідко приймають блоги, розміщені на безкоштовних серверах на кшталт ВІоецсг.сот або LiveJournal.com. бо автори таких блогів не повністю контролюють власні сайти. Крім того, за умовами надання послуг безкоштовних порталів будь-який блог може бути видалений через порушення правил чи без пояснення причини.

Вступ до БМ зазвичай мас позитивні наслідки для блогера, але накладає і певні обмеження. Умови угоди, що пропонується тою чи іншою БМ, можуть бути невигідними для окремих блогерів.

Для рядового блогера вступ до БМ мас значні переваги. Збільшується читацька аудиторія та індекс цінування, зростають прибутки. Зростає авторитет автора у середовищі блогерів. Автор отримує доступ до внутрішніх форумів мережі, де відбувається спілкування учасників І обмін досвідом. Між учасниками БМ формуються доброзичливі та приязні стосунки, що приносить додаткове моральне задоволення. Головне, що блогер припиняє перейматися організаційними питаннями та зосереджується на публіцистичній діяльності [30].

Проте вступ до БМ накладає деякі обмеження, і тому це не завжди вигідно. Майнові авторські права на створені тексту та аудіовізуальні матеріали частково чи повністю переходять у власність БМ. Також блогерські мережі прагнуть володіти доменом, на якому розміщено блог. У кожній БМ є свої жорсткі чи гнучкі правила, дотримання яких обумовлено угодою. Росте відповідальність блогера, бо потрібно оновлювати блог із певною регулярністю, що вказано в угоді більшості БМ. Частина прибутків, які блогер міг би заробити наодинці, надходить до мережі, що не завжди вигідно для блогів з високою популярністю. Комерційні БМ не дозволяють участь в інших подібних об'єднаннях, у той час як громадські мережі прихильніше ставляться до цього. Зрештою репутація блогера залежить від репутації мережі [30], [31].

Організатори блогерських мереж по-різному формують стосунки і блогерами, входячи з власних інтересів, та намагаються максимально задовольнити потреби і бажання дописувачів, яких запрошують до мережі.

 Заможні мережі наймають блогерів на гонорарній основі. В серпні 2002 р. відкрився перший блог мережі Gawkcr Media за адресою gizmodo.com. Власник мережі Нік Дейтон, досвідчений американський інтернет-підприємець. Його підхід до створення сайтів називають «бутіковим», бо він ретельно добирає тематику, дизайн і авторів, для нових проектів. З самого початку Нік Дентон укладав з авторами контракти про виплату гонорарів за певну кількість записів до блога на день і щомісячних премій, якщо блог привертав увагу більшої кількості читачів, ніж було заплановано. Нік Дейтон єдиний власник усіх брендів та матеріалів, що розміщені на сайтах. [1, 24]. За деякими підрахунками мережа Gawkcr Media у 2005 p. заробила $2 млн. [39]. V травні 2006 р. сайти мережі відвідало приблизно 11,5 млн. унікальних відвідувачів, що є дуже гарним показником [13].

 Головний конкурент Ніка Дейтона у блогосфері - Джейсон Калаканіс, який разом із Браяном Елві заснував компанію Wеblogs, Inc. у вересні 2003 р. На початку вони укладали з блогерами угоди на досить поміркованих умовах, домовляючись про розподіл прибутків і спільну власність створеного контенту. Найбільш відомий і прибутковий блог мережі — Kngadgcl.com, на сторінках якого йдеться про технологічні новинки. Нині над блогом працює редакція з двох десятків людей, його перекладають кількома мовами. З часом WcblogS. Inc. також стала укладати контракти із блогерами на гонорарній основі. Текст контракту із рядовим автором потрапив в он-лайн у серпні 2005 р. Це викликало жваве обговорення, бо розцінки виявилися достатньо низькими: $ 4 за одну статтю. За умовами угоди на місяць потрібно написати мінімум 125 заміток, отримавши за це $500 [17].

У жовтні 2005 р. мережа була продана корпорації Time Warner за суму, що, імовірно, становить $25 млн. [5]. Програмне забезпечення Blogsmith. розроблене спеціально для менеджменту мережі, залишилося у власності Джейсона Калаканіса та Браяна Елві.

9nilcs.com - найвідоміша громадська блогерська мережа, що не женеться за прибутковістю.  Мережу створили  у 2003  р. троє  успішних  блогерів,  Які

прагнули зібрати громаду найкращих авторів зі схожими цілями та принципами. До мережі відбирають блоги з гарним дизайном, якісними текстами та регулярними оновленнями. Головні вимоги до учасників - розмістити логотип мережі на власному сайті та брати участь у житті спільноти, тобто, спілкуватися та ділитися досвідом І порадами на внутрішніх форумах мережі. Іноді організатори знаходять спонсорів і рекламодавців для сайтів певної тематики [32].

Gawker Media, Weblogs Inc. та 9rules - найвідоміші блогерські мережі, про які найчастіше пишуть у блогосфері. Саме вони започаткували тенденцію до створення БМ і стали модельними зразками, та взірцем яких гуртуються інші об'єднання блогерів.

1.2 Класифікація блогерських мереж.

Блогерські мережі можна поділиш на дві основні категорії - громадські (non-profil) та комерційні (commercial), які у свою чергу діляться на під категорії (Рис. І). Громадські БМ утворюються заради збільшення читацької аудиторії учасників та заради спілкування між блогерами, вряди-годи вони можуть приймати спонсорську рекламу. Комерційні БМ утворюють перш за все заради зиску. Поруч із громадськими та комерційними БМ можна виділити третій тип - особисті (personal) блогерські мережі. Коли одна особа робить кілька блогів на різну тематику І просуває їх разом під одним брендом.

Рис. І. Класифікація блогерських мереж.

 Громадські мережі у свою чергу можна поділити на ті, в яких учасники слабко пов'язані (loosely lied) та сильно пов'язані (lightly tied). Приклад мережі зі слабкими зв'язками - web20workgroup.com. Вона являє собою веб-сторінку на якій містяться посилання на півтора десятки популярних англомовних блогів, що пишуть на тему сучасних онлайнових медіа. 9rules.com приклад мережі із сильними зв'язками: від учасників вимагається дотримання

певних правил; на центральному сайті с закритими форуми, де учасників спільноти заохочують до спілкування. Сильно пов'язані громадські БМ можуть порівняно легко комерціалізуватися при бажанні та згоді більшості учасників.

Комерційні БМ можна поділити за типом фінансової моделі, що використовується при розподілі прибутків між блогерами та організаторами БМ. Мережі з розподілом прибутків (revenue share) ділять виручку від реклами з блогерами у певному процентному співвідношенні - блогер зазвичай отримує від 40 до 75% від того, що приносить реклама, яка показується на сторінках його блога. Найпотужнішим БМ, що отримують значні прибутки, вигідніше наймати авторів на гонорарній основі (fixed salary). У такому випадку блогерам платять фіксовану зарплатню за обумовлену кількість символів, а також премії, коли стрімко зростає кількість відвідувачів завдяки особливо вдалим заміткам. Деякі мережі комбінують обидва підходи до співпраці з авторами.

 Наприклад, мережа b5media.com працює з розподілом прибутків блогери отримують 40%  від рекламних надходжень, які приніс їхній блог. Це порівняно невигідні умови для блогерів. Мережа Gawkcr Media організована на гонорарній основі - автори отримують приблизно по $2000 на місяць та преміальні [24]. Це, імовірно, найвищі розцінки у блогосфері.

 Наприклад, Weblogs Inc. починала з розподілу прибутків з блогерами, а потім перейшла до гонорарної основи. Тому блогери мережі працюють за різних умов, бо перші автори стали співвласниками акцій компанії. Наприклад, Пітер Роджас. головний редактор найпопулярнішого блога Engadgel.com у складі БМ, став міліонером після продажу мережі корпорації Time Warner. Він отримав свій пай, але продовжує блогерську діяльність на старій посаді. Розпочинаючи переговори із відомим блогером, БМ готова укласти контракт на особливих умовах.

Ще один тип комерційної БМ - іміджева мережа (promotional network), Такий тип мережі створюється заради просування основного бізнесу засновників: товарів, послуг чи бренду компанії. Наприклад, організатори

193Smcditi.com надають консалтингові послуги у сфері виробництва І поширення відео. А мережа Projectdu.com, організована корпорацією аt&t як іміджевий проект, об'єднує 29 блогів різної тематики. Центральний сайт мережі функціонує як інформаційно-розважальне видання, для якого редактори добирають контент з блогів учасників. Прибутки від реклами на подібних блогах мають другорядне значення.

Блогерські мережі також можна розглядати з погляду володіння контентом. Усі громадські мережі не володіють контентом (without ownership) своїх учасників. Зазвичай мережі, що працюють на гонорарній основі, повністю володіють контентом (full ownership of contení), який продукують блогери. Наприклад, Gawker Media, b5mcdia.com. Мережі, які розподіляють прибутки з блогерами, зазвичай частково володіють контентим (partial ownership of contení). Наприклад, у мережі залишаються ексклюзивні права на поширення текстів в електронному вигляді, а блогер при нагоді може видати книгу на основі власних записів і йому не треба буде ділитися доходами від книги з керівництвом БМ. Комерційні БМ, як правило, воліють перебрати на себе якомога більше авторських прав на твори блогерів. Зазвичай контент, створений блогером під час перебування в комерційній мережі, назавжди залишається на сторінках сайту, що належить KM, навіть коли блогер покидає мережу. Якщо блогер прагне залишитися власником своїх статей, то йому потрібно вступати до мережі з власним сайтом на окремому домені та укласти відповідну угоду, що обумовлює умови виходу з мережі.

Наприклад, у мережі wurk.net поєднують обидві моделі володіння контентом - частина блогів залишається незалежними, а більшість розміщено на субдоменах wurk.net і наповнюються вони найнятими авторами. Статті, що розмішені на субдоменах, належать БМ.

Блогерські мережі також можна поділити за тематикою. Існують спеціалізовані (specialized) мережі, які висвітлюють вузьку тему. Наприклад, блогери wurk.net пишуть лише про рекрутинг і працевлаштування у різних галузях. Тематичні (Ihcmalic) мережі висвітлюють загальну тему у більш

широких рамках, змальовують яку-небудь сферу з погляду спеціалістів різних галузей. Наприклад, wcb20wotkj-roup.com описує веб-сервіси нового покоління і тенденції, що називають збірним поняттям web 2.0. Окремі блоги цієї БМ пишуть про вилив нових медіа на Public Relations, інші ведуть хроніку відкриття нових інтернет-компаній. Великі об'єднання блогерів зазвичай являються БМ широкого профілю (broad range of themes) і намагаються задовольнити якомога більше цільових аудиторій. Наприклад, Gawkcr Media, Wcblogs Inc., b5media.com.

Варіації тематичної спеціалізації - регіональні (local) мережі, то розповідають про події та життя великих міст і регіонів. А також національні (national) мережі широкого профілю, які копіюють бізнес-модель великих англомовних БМ, але діють у межах країни чи мовного середовища регіону.

Для комерційних мереж вирішальне значення мас кількість блогів, їхня активність і популярність. У великих БМ, що можуть містити від 100 до 200 блогів, сайти найчастіше розподілені по тематичних каналах (channels), таких як бізнес, технології, подорожі, тощо.

Блог має цінність, коли регулярно поновлюється. Великі БМ вимагають від авторів по кілька заміток на день. Коли автор залишає блог, то старі матеріали зазвичай залишаються у власності БМ. Деякі БМ, доки не знайдуть нового автора, імітують активність у блозі. Наприклад, щотижня автоматично у всіх блогах з'являється замітка із добіркою посилань на найбільш популярні записи по всій мережі. В активному блозі це один запис із кількох десятків на тиждень, а в «мертвому» чи покинутому блозі з часом може накопичитись багато подібних штучних статей. Часто БМ відкривають блоги приурочені до гучних подій, наприклад, виставок чи фестивалів. Вони активно оновлюються по кілька разів щодня протягом короткого періоду, коли подія викликає величезний інтерес публіки. Потім ведення блогу назавжди припиняється, але архів матеріалів залишається. Такий сайт зазвичай фігурує у підрахунках загальної кількості блогів мережі, що також штучним чином роздуває кількість блогів у мережі.

У жовтні 2010 р., коли Times Warner купила БМ Weblogs, Inc., було оголошено, що придбано 85 тематичних блогів. Скотт Кіддер, співробітник конкурентної Gawkcr Media, підрахував, що насправді у мережі на момент купівлі був 31 активний блог [22]. У блогах без авторів щотижня з'являвся анонс записів з інших блогів, підкатегорії най популярніших блогів значилися як окремі блоги, найпопулярніші блоги перекладалися Іншими мовами. Десяток блогів чесно перебували у тематичному каналі «На пенсії», але вони також були включені до кінцевого результату. Після обговорення у блогосфері підрахунку, зробленого Скоттом Кіддсром, БМ Weblogs, Inc. припинила практику штучного оновлення «мертвих» блогів. Тепер анонси про події у мережі з'являються лише у блогах, які регулярно оновлюються.

Для визначення прибутковості та інвестиційної привабливості БМ мало знати заявлену кількість блогів - потрібно визначитися, яка кількість із них активно поновлюється. Для того, щоб вважати блог активним можна прийняти якусь мінімальну кількість оригінальних записів, що мають з'являтися у блозі протягом певного періоду. Наприклад, якщо автор блога опублікував 3 замітки протягом останніх 30 днів, то блог вважати активним. Це може бути прийнятна активність для неприбуткового блога. Для комерційного блога така цифра статей надзвичайно мала, тому при оцінці інвестиційної привабливості БМ варто висувати жорсткіші вимоги, наприклад, 10 оновлень за 30 днів чи 125, як того вимагає контракт БМ Weblogs, Inc. Блоги, що тимчасово не оновлюються вважати пасивними (passive), а ті, що не публікували оригінальні статті протягом, наприклад, 90 днів варто відносити до категорії, що вже отримала традиційну назву, «на пенсії» (retired).

Моніторинг активності блогів у складі БМ порівняно легко провести. Кожен блог має RSS-канал через який розсилає анонси усіх оновлень чи повні тексти заміток. Таку інформацію легко обробляти програмними засобами - автоматично рахувати, скільки записів з'явилося протягом встановленого періоду та виключати з результатів однакові записи, що з'являються у кількох блогах мережі одночасно. Для прикладу, вручну підраховано і зведено  результати найприбутковіших мереж Gawker Media і Weblogs, Ілс. (Таблиця 1). Подібні дані для всіх мереж динамічно змінюються і мають значення при оновленні в реальному часі.

На сьогодні до складу мережі Gawker Media входить 54 надзвичайно популярних блогів і веб-сервіс kinja.com. Блог Gizmodo.com перекладається кількома мовами за угодами по ліцензуванню контенту, які укладені між Gawker Media та медіа-компаніями у різних країнах. Але Gawker Media ніколи не додавала їх до заявленої кількості своїх веб-ресурсів.

До Weblogs, Inc. входить 67 активних блогів, 13 підкатегорій і перекладів іншими мовами блогів Autobtog.com і Engadgct.com, а також 30 блогів, що не оновлюються довше одного місяця, - 18 із них у тематичному каналі «На пенсії», 28 присвячені подіям, що минули, ще 4 знайшлися серед тематичних каналів активних блогів,

Weblogs, Inc. відкрила два тематичних канали, що нагадують дочірні мережі. У bloggingstocks.com, що стежить за акціями провідних компаній на фондовому ринку, функціонує 18 блогів (заплановано відкриття ще 12 у найближчі місяці). Регіональні блоги bloggingohio.com і bloggingncworIcans.com присвячено штату Огайо і найбільшим містам у ньому та Новому Орлеану відповідно. Імовірно, що Weblogs, Inc. розвиватиме мережу подібних регіональних блогів, бо компанія зареєструвала домени для 50 штатів [18]. Серед активів Weblogs, Inc. також програмна платформа Biogsmith, призначена для менеджменту блогів і блогових мереж.

При оцінці БМ виправдано враховувати загальну кількість блогів. Навіть після припинення оновлень архівні матеріали блога привертають відвідувачів, частина яких натискає на рекламні лінки та 6анерп. Таким чином блоги без оновлень, перебуваючи у стані «на пенсії», приносять невеликий прибуток. Саме загальну кількість блогів зазвичай вказують БМ у своїх вихідних даних.

Навіть «мертві» блогерські мережі, що припинили функціонувати, становлять інтерес для конкурентів, бо доменне ім'я з великою кількістю посилань із зовнішніх джерел - цінний актив, на якому можна заробити гроші. Після того, як блог припиняє оновлюватися, його ринкова цінність починає поступово падати, але не досягає нульової відмітки. Ціна блога визначається кількістю посилань на нього. Наприклад, БМ finefooIs.com, до якої входить 12 блогів (хоча заявлена кількість 5 - рідкісний випадок применшення справжньої ваги БМ), припинила діяльність у лютому 2011 p., але була продана у травні 2012 р. за $4500. БМ b5mcdia.com ладна була купити блоги finetbo1s.com, щоб інтегрувати їх до власної мережі, але припинила участь в аукціоні на сумі $3250 [38].

Популярність, впливовість, прибутковість і ринкову цінність БМ можна умовно підрахувати на основі кількості посилань із зовнішніх джерел - інших блогів і веб-сайтів. Сайт bIogncrworklist.com, що входить до БМ Blogmcdia.biz, займається підрахунком умовних рейтингів блогерських мереж і сайтів, що входять до них. Дані про зовнішні посилання беруться з «пошукових серверів» Tcchnorati.com, Googlc.com, Yahoo.com, Alexa.com І Search.msn.com. На основі цієї інформації формується зведений рейтинг. На початок червня 2012 р. у базі даних blogncfworklist.com 80 блогерських мереж, до яких входить 1720 блогів. На цей час найпопулярніша блог-мережа - Gawkcr Media, найпопулярніший блог - Engadgct.com (мережа Wcblogs, Inc.) [7].

 Сайт blognctworklist.com моніторить усі блоги, що занесені до їхньої бази даних. Вони могли би допрацювати своє програмне забезпечення, щоб враховувати активність блогів - наскільки часто блоги оновлюються, скільки блогів у кожній БМ перебувають у пасивному стані. Також вони могли би

відфільтровувати записи, що імітують активність блогів, порівнюючи RSS-смуги блогів, що входять до однієї мережі.

Запропонована класифікація не враховує якість наповнення блогів, кваліфікацію засновників БМ і блогерів, здатність впроваджувати інноваційні рішення та матеріально-технічне забезпечення. Саме ці складові визначають успіх подібної медіа-комнанії. Комерційні мережі зазвичай краще підготовлені до конкурентної боротьби на ринку.

1.3. Блогерські мережі в США та Україні

Перш ніж переходити до прямого аналізу тенденцій, що впливають на розвиток та становлення блогів та блогерських мереж і багато в чому залежать від економічних моделей цього типу новітніх медіа, варто ще раз наголосити на тому що тенденції характерні для блогосфери США набагато випереджають ті тенденції, що ми можемо спостерігати в блогосфері українській, яка ще й досі знаходиться не стільки на етапі розвитку, як на етапі становлення. Проте українська блогосфера частково переймає тенденції найбільш прогресивної та розвиненої блогосфери в світі - американської. Дуже схожим і в США і в Україні с типовий портрет блогера: це активна молода людина, мешканець міста віком до 30 років, як жінка так і чоловік [25].

Персоніфікація

Не дивлячись на те, що блоги в якості звичайних щоденників малоцікаві іншим користувачам, які не знайомі з автором подібного блогу кількість саме таких "щоденникових" блогів з описами настрою чи дій блогера. Його особистим життям превалюють в блогосфері США. При цьому можна відокремити цікаві тенденції, проаналізувавши статистику, надану дослідницьким центром Pew Internet. Зокрема виявляється, що 52% блогерів стверджують, що ведуть свій блог в першу чергу для себе і не переймаються кількістю відвідувачів [26]. При цьому майже половина опитаних блогерів 49% вважає, що відвідувачі їхніх ресурсів - люди з якими вони знайомі в реальному житті: члени родини, друзі, колеги, однокласники чи однокурсники. Тобто відвідувачі читають блог конкретної людини, навіть якщо вона веде його під псевдонімом.

Окрім блогів знайомих в реальному житті, великою популярністю користуються блоги знаменитостей чи відомих людей, що займають певне місце в своїй галузі. Це зокрема блоги редакторів та журналістів, архітекторів, музикантів, фінансистів, письменників та представників багатьох різних професій [33]. Персоніфікація автора блогу в цьому випадку йде через його професійну діяльність. При цьому подібні блоги якісно відрізняються від блогів "щоденникових" як рівнем публіцистики і власне постами, що не лише розповідають про життя тої чи іншої людини, а фокусуються на її поглядах, ідеях і т.п. Більшу частину подібних блогів можна зарахувати до професійних блогів, проте отримання прибутків від подібного роду блогів йде далеко позаду за просуванням власних продуктів послуг чи ідей конкретної людини. Такі блоґи працюють в першу чергу на імідж людини, її визнання в певній сфері, а вже потім на розповсюдження чи популяризацію того, що вона робить.

В Україні на сьогоднішній день, так як і в США великий відсоток всіх блогів відноситься до блогів "щоденникового типу" тобто блогів конкретної людини. Характеризуються подібні блоґи нерегулярністю оновлення, невисоким рівнем публіцистики та тим, що їх читають переважно знайомі цієї людини в реальному житті.

 Але можна сказати, що поступово починають набувати популярності блоґи відомих людей в різних галузях. На відміну від США в українській блогосфері ця тенденція ще тільки намічається, адже лише за останні два роки можна спостерігати за тим, як з'являється все більше й більше блогів відомих людей і навіть знаменитостей. Вони характеризуються набагато більш професійним підходом, серйознішим добором тем, вищою якістю публіцистики.

Спостерігаючи за розвитком подібної тенденції в США, можна прогнозувати, що в Україні в найближчі роки буде з'являтися все більше й більше подібних блогів.

Спеціалізація

Досліджуючи становлення блогів в США та Україні в цьому пункті йтиметься лише про спеціалізацію так званих "професійних" блогів. Адже однією з провідних тенденцій в блогосфері США можна назвати саме спеціалізацію, або ж тематизацією професійних блогів.

За даними БМ Моdernlife, що проаналізував тематики професійних блогів виявляється що після приватного життя, що з основною темою "щоденникових" блогів, користувачів цікавлять такі теми як: технології -21%, загально-соціальна тематика - 20%, політика - 19%, особисте (блоґи знаменитостей) - 9%, плітки - 8% та новини - 6%. На решту тем приходиться відповідно лише 17%.

Тематичне розшарування професійних блогів є основною тенденцією сучасної американської блогосфери. В Україні воно також проявляється, проте через дуже малу кількість професійних блогів важко зробити подібні висновки у відсотках. Варто наголосити на тому, що тематика блогів напряму співвідноситься з портретом типового блогера, про який йшлося на початку розділу.

Можна прогнозувати, що як в США тік і в Україні буде поглиблюватись тенденція до спеціалізації та зосередження професійних блогів на певній конкретній тематиці.

РОЗДІЛ 2. Прогноз розвитку блогерських мереж, проблеми і шляхи подолання

2.1 Поточні тенденції розвитку блогерські мереж різного типу. Ріст спеціалізації.

2.1.1 Громадські мережі

Завдяки класифікації (Табиця 2) видно, що мережі певного типу виникають частіше і більш поширені за інші.

З 13 громадських мереж 10 відносяться до типу слабко пов'язаних. Зазвичай у громадській мережі активні процеси відбуваються на початковому стані становлення. Надалі спільна діяльність обмежується неформальним спілкуванням і вряди-годи прийняттям нових членів. За дотриманням навіть нечітких правил ніхто не стежить. Такі мережі дають блогерам трохи додаткового трафіку та відчуття причетності до спільноти. Більшого учасники від них не вимагають. За тематикою 7 з 13 громадських мереж - широкого профілю - організатори прагнуть витрачати поменше зусиль на пошук і добір кандидатів. У першого-ліпшого охочого значні шанси потрапити до громадської мережі.

Серед громадських є 3 сильно пов'язані мережі. Дві з них - 9rulcs і Random Shapes - мають бренд, що добре впізнається, і це створює для учасників додаткові вигоди (Çrulcs взагалі найбільш відома й авторитетна мережа після Gawfccr Media та Wcblogs, Inc.). В обох мережах відбувається інтенсивне внутрішнє спілкування. До 9rulcs часто звертаються спонсори, що прагнуть показувати свої банери на сайтах учасників. Складові успіху 9rulcs і Random Shapes у тому, що організатори мають авторитет у певному колі блогерів, приділяють багато часу та уваги менеджменту цих спільно, а також прискіпливо добирають учасників. Усі учасники відповідають певним критеріям, що підтримує та посилює створені бренди.

Сильно пов'язані громадські мережі у майбутньому можуть перейти до комерційної діяльності. У цьому випадку конкурентним недоліком для них стане те, що вони не володіють контентом учасників мережі. Хоча з іншого

боку це може привабити нових членів, які не згодні віддавати власні статті у чужу власність. Наприклад, венчурний інвестор і автор кількох книг Гай Кавасакі швидко здобув широку популярність, коли завів блог (b1og.guykawasaki.com) у грудні 2005 р. Пізніше він приєднався до мережі 9rules, чим приніс значну користь об'єднанню. Настільки популярний блогер, що цінує власні зусилля, навряд чи приєднався би до мережі, що зазіхає на контент створений блогером. Громадським сильно пов'язаним мережам при бажанні легко перекваліфікуватися у комерційні рекламні мережі, які виступають як рекламні агенти для учасників. Керівництво 9rules іноді саме так і чинить.

Найближчими роками буде з'являтися багато громадських мереж, бо це ефективний спосіб привабити додатковий трафік з мінімальними витратами, Крім того, найчастіше допускається участь у кількох громадських мережах і ті, хто відчув користь від однієї мережі, можливо, захочуть робити нові громадські мережі для різних цільових аудиторій.

Поки що мало розвинені спеціалізовані та регіональні мережі. Розвиток комерційних БМ свідчить, що ці напрямки розвиваються дуже інтенсивно, коли настає насичення сегменту «широкого профілю». Хоча конкуренція громадських мереж слабша і в одному сегменті може існувати більше мереж. Проте лідерами у кожній ніші все одно може бути тільки обмежена кількість БМ.

2.1.2 Комерційні мережі

Щодо комерційних мереж, то перш за все слід зазначити, що більшість з них не приносить значних прибутків ані організаторам, ані учасникам. Багато БМ утворилися нещодавно і не встигли розкрутити своє ім'я. У багатьох БМ нема шансів щось заробити через низьку якість вмісту блогів і недолугі дії організаторів.

Ведення неприбуткової блогерської діяльності не суперечить намірам рядових блогерів, бо вони переважно отримують ті самі бонуси, які можуть

очікувати від членства в громадській мережі, чи навіть більше, бо організатори комерційної БМ значно активніше просувають бренд і підконтрольну мережу. Крім того, більшість комерційних мереж надають платформу для ведення блога, хоча взамін стають власниками контенту, створеного блогером. Варто зазначити, що багато блогерів не переймаються авторськими правами на власні творіння і тим, що станеться, коли вони захочуть покинути лави БМ.

Сегмент комерційних БМ широкого профілю уже насичений і тут наявні беззаперечні лідери. Перш за все це Gawkcr Media та Weblogs, Inc., які перевершують усіх інших. Кошти також є у досить популярних мереж b5media, Shiny Media та Pajamas Media. Імовірно, що досягнути успіху Shiny Media і b5media допомогло те, що у кожної з них ядро аудиторії знаходиться поза США, де домінують холдинги Ніка Дентона і Джсйсона Калаканіса. У Shiny Media більшість блогерів з Британії, у bSmedia - з Австралії. Локалізація дозволила апелювати до потреб аудиторії і здобути її визнання. Мережа Pajamas Media також сконцентрована на потребах національної аудиторії, але вже американської. Pajamas Media відкрилася у листопаді 2005p., a b5mcdia - у вересні того ж року. Обидві отримали інвестиції, але не витрачають їх на сплату гонорарів, бо працюють за методом розподілу рекламних прибутків. На початок червня 2012 р. вони ще не згаяли первинних інвестицій, і наскільки успішними буде їхня діяльність стане зрозумілим протягом року. Хоча, імовірно, bSmedia уже вийшла на самоокупність. Мережа отримує пристойні прибутки з контекстної реклами, бо відкриває специфічні блоги рідкої тематики, розраховані на дорогі ключові слова. Наприклад, про хворобу Альцгеймера (a1zhcimcrsnotcs.com).

Великі комерційні мережі широкого профілю розширилися настільки, що їм вже стає тісно у своїх межах. Якщо раніше блоги групувалися у навігаційних меню по тематичних каналах, то тепер потрібно створювати ще один рівень ієрархії з під категоріями чи виділяти дочірні мережі. Друге подібне починання Wеbfogs, Inc. - дюжина фінансових блогів про акції провідних корпорацій на фондовому ринку.  Ідея категорій і підкатегорій у тому, щоб показати відвідувачам якомога більше посилань на інші ресурси та статті блогової мережі. Побачивши хоч трохи чогось цікавого користувач почне клікати на лайки, передивлятися додаткову рекламу, і загалом довше затримається на порталі. Але, наприклад, сторінки Wcblogs, Inc. уже настільки ж перевантажені лайками та заголовками, як портали новинарних сайтів, що теж поспішають показати відвідувачу все, що у них є за поточний день. Великим БМ і зокрема Weblogs, Inc. потрібно буде розробити більш витончені алгоритми для показу відвідувачам релевантних посилань на власні сайти - щось, на кшталт внутрішньої контекстної системи. Наразі відвідувачам сайта показується якомога більше анонсів інших матеріалів у надії, що випадково трапиться те, що його цікавить. А також заради збільшення індексу цитування.

Для БМ широкого профілю майже не існує межі росту. Таке утворення намагається покрити усі можливі теми, постійно відкриваючи нові напрями та поглиблюючи спеціалізацію. Кількість тематичних каналів та блогів зростає і надалі зростатиме. Для великих БМ стане актуальним просування тематичних каналів і навіть виділення їх у дочірні мережі зі своїм брендом. Wcblogs, Inc. зробила подібний крок, запустивши bloggingstocks.com як окрему мережу фінансових блогів.

Важливо відмітити, що найбільш успішні БМ - Gawker Media та Wcblogs, Inc. - працюють на гонорарній основі майже з самого початку. Вони залучили інвестиції, які дозволили їм інтенсивно розвиватися до виходу на самоокупність. Друга складова їхнього успіху - те, що вони були перші, хто почав розбудовувати блогерські мережі на серйозному рівні - за правилами медіа-бізнесу, а не хобі. Ці дві мережі фактично закрили американський ринок для інших БМ широкого профілю. У цьому сегменті настільки тісно, що відкрилося багато вузько спеціалізованих і тематичних мереж.

Творців спеціалізованих блогерських мереж приваблюють галузі, що мають багато потенційних рекламодавців; нерухомість, спорт, мода, фінанси. Кількість спеціалізованих мереж буде зростати, вони охоплять усі більш-менш привабливі теми. Спеціалізація буде значним трендом у наступні роки, бо блогерські мережі дозволяють згуртувати цільову аудиторію певного напряму, а потім «нарізати» її на величезну кількість вузьких сегментів, відкриваючи все нові й нові блоги, направлені на вузький прошарок читачів, але надзвичайно цільових для рекламодавця, І практично недоступних іншими каналами.

 Проявами спеціалізації стане поява багатьох регіональних БМ, що висвітлюватимуть різні аспекти життя мегаполіса чи певного регіона. Поки що таких мереж більше громадських, аніж комерційних. На сьогодні комерційні «регіонально-орієнтовні» мережі прагнуть розвиватися екстенсивно - відкривати блоґи за єдиним зразком, присвячені багатьом містам світу (наприклад, Mctroblogging.com). Поки що, такі мережі уникають заглибитися у регіон, щоб описати його усебічно. Weblogs. Inc. пішла цим шляхом І відкрила регіональні блоги Огайо та Нового Орлеану [10], започаткувавши щось на кшталт дочірньої мережі, під егідою якої відкриватиме регіональні блоги в кожному штаті. Регіональні мережі в першу чергу потрібно відкривати у місцевостях із заможним населенням, де багато потенційних рекламодавців [16].

У сегменті локальних блогів мережі конкуруватимуть із місцевими газетами, принаймні у США, Локальні видання за останні три роки стали інтенсивно залучати рядових громадян до наповнення спеціальних розділів на своїх сайтах. Репортажі пересічних блогерів, що беруть участь у подібних ініціативах, нерідко з'являються потім на шпальтах паперових газет. Відкриваються соціальні мережі, орієнтовані на окремі регіони, де користувачі також можуть долучитися до громадянської журналістики [16].

У наступні роки будуть інтенсивно розвиватимуться національні мережі широкого профілю. Наразі вдалося знайти французьку, іспанську, німецьку та три італійські БМ широкого профілю, а також голландську та індонезійську мережі, що нагадують невеликі громадські утворення. У Європі досі порівняно невелика популярність блогів як жанру, тому є значний запас росту. Цікаво, що в російському сегменті інтернету (Рунеті), який помітно випереджає Уанет за показниками і розвитком, існує лише дві БМ: одна практично припинила функціонувати як мережа, а друга утворилася у квітні 2006 р. [6].

2.1.3 Іміджеві мережі

Блогерські мережі можна використовувати як інструмент для просування послуг чи бренду, а також для популяризації сайту. Наприклад, російська Mаzoo networks і американська 1938 Media поміж іншого допомагають знаходити клієнтів для основного бізнесу організаторів - розробки блогів і консультаціям з виробництва відео. Project DU посилює бренд організатора at&t, при цьому мережа, можливо, самоокуповується за рахунок реклами на порталі та блогах учасників. Glam Blog Network Існує для просування центрального сайту Glam.com. Лояльні користувачі веб-сайту, що мають власні блоги, розмішують на своїх сторінках символіку мережі, банери та ліки на центральний сайт. У свою чергу на Glam.com є розділ, де перераховані всі учасники спільноти. Лінки та матеріали блогів мережі з'являються у відведених для того місцях сайта. Обмін трафіку нерівномірний, і можна сказати, що Glam.com розкручується за рахунок своїх читачів. Хоча подібна мережа при правильній і чесній організації може приносити користь як центральному порталу, що обере подібну модель просування, так і учасникам мережі. Project DU І Glam Blog Network свідчать, що блоги під егідою торгових марок вже досить звичний маркетинговий інструмент для США. Тепер компанії готові експериментувати навіть з такими медіа як блогерські мережі.

  За умов розвиненої блогосфери іміджеві мережі можуть стати зручним і поширеним інструментом просування як комерційних, так і неприбуткових ініціатив. Наприклад, учасники якоїсь асоціації або організації, що мають блоги, можуть створити громадську БМ для спільного просування своїх блогів і самої організації. Блогерські мережа може виступати як клуб випускників вузу чи професійна асоціація спеціалістів певної галузі (наприклад, на сайті prblogs.org ведуть блоги студенти та спеціалісти галузі Public Relations, хоча цей всб-ресурс слугуе скоріше для ознайомлення з технологіями блогів). Можна створювати ситуативні БМ для поширення інформації про соціально-політичні рухи чи благодійні акції.

2.1.4 Особисті мережі

Більшість особистих БМ функціонує в сегменті мереж широкого профілю. Блогер починає відкривати додаткові блоги, коли набір його інтересів заширокий для аудиторії одного блога. Розмита тематика або поєднання кількох зовсім різних тем у блозі зазвичай відлякують читачів, такому сайту важко сформувати постійну аудиторію. Блогери, що це розуміють, відкривають кілька сайтів, якщо хочуть писати на кілька тем, що їх цікавлять. Для більшості авторів ведення кількох блогів залишається хобі навіть при наявності певного бренду блогерської мережі. Якщо автору вдасться здобути популярність, то він отримує невеликі прибутки від контекстної реклами, що компенсують витрати на підтримку сайту. Зрештою автор мережі може зробити вибір на користь професійної блогерської діяльності та спробувати забезпечити себе писанням блогів. У такому випадку, окрім часу та хисту до публіцистики блогеру знадобляться гарні знання пошукової оптимізації та принципів роботи систем контекстної реклами.

 У разі прибутковості власник особистої БМ починає залучати нових авторів і згодом перетворюється на власника повноцінної комерційної мережі. Якщо блогер інтенсивно займається публіцистичною діяльністю, то скоріше за все він перейде до комерційної моделі та спробує отримувати стабільний прибуток зі своїх блогів. Приклади успішної особистої мережі - b1oglogic.net, яка складається із 6 блогів різної тематики. А також TcchCrunch.com, яку Майкл Аррінітон починав з одного блога у червні 2005 р. А нині вона складається з п'яти блогів, які ведуться трьома авторами. Але для власника блог залишається хобі, що допомагає в основному занятті - консультації та розробки у сфері всб-сервісів. Ключовими елементами успіху обох особистих мереж стали компетентність авторів та серйозність підходу до творення блога. А от, наприклад, особиста мережа ipcars.com не стала успішною, бо у автора просто не вистачило часу для наповнення 5 блогів, які він відкрив.

Покинуті блоги та блогові мережі не закриваються і не видаляються, адже вони все одно приваблюють трафік і приносять невеликі прибутки від реклами, що крутиться на їхніх сторінках. У списку Blog Network List згадано 10 мереж, які насправді припинили функціонувати як мережі (Додаток 2), але організаторам зазвичай вигідно сплачувати хостинг, бо подібна покинута мережа може приносити більше прибутків від контекстної реклами, ніж вимагати витрат.

Багато БМ, які не зможуть досягнути успіху, будуть зрештою покинуті блогерами, але сайти залишаться в онлайні, бо будуть приносити стабільний хоча і невеликий прибуток утримувачам. Існує імовірність, що будуть плодитися подібні «примарні» мережі, з самого початку приречені організаторами на коротке життя. Легше нашвидкуруч побудувати п'ять середніх чи маловідомих мереж, і припинити їх оновлювати, здобувши первинну кількість зовнішніх лінків, аніж вивести в лідери одну БМ, над якою потрібно постійно і послідовно працювати цілий рік. Сегмент БМ буде засмічуватися «мертвими» блогами та мережами, що повністю припинили оновлюватися.

2.2 Проблеми розвитку блогерських мереж

Ще більшу потенційну шкоду можуть принести мережі спамерських-блогів. Спамери за допомогою автоматизованих засобів масово створюють блоги, на яких розміщають контент, вкрадений з інших сайтів. Текст вкрадений з блога і поширений тисячами копій на спамерських сайтах не сприймається пошуковими серверами як оригінальний і вартий уваги, тому його видаляють з індексів. Таким чином блог, де було створено оригінальний контент, може недотримувати відвідувачів, бо посилання на популярну раніше статтю більше не показується на сторінці результатів у результатах пошукового сервера. Щоб ускладнити викрадення контенту, блогери не публікують через протокол RSS повні тексти записів, бо саме через протокол синдикації збираються статті для спам-блогів. Хоча, коли стандарт RSS тільки здобував популярність, публікація повних текстів була неписаним правилом серед блоґерів, бо це зручно для читачів.

На спамерські сайти потрапляють лише випадкові відвідувачі, які їх одразу залишають. Щоб отримувати прибутки, спамери заражають вірусними програмами комп'ютери пересічних користувачів у масовому порядку, створюючи так звану «зомбовану мережу» (zombie network). Комп'ютери без відома господарів потім іноді «відвідують» спамерскі сайти та клікають на рекламні посилання, симулюючи поведінку живої людини. Спам завдає шкоди за рахунок масовості та масштабності: відволікаються технічні ресурси на доставку зайвої інформації, значні кошти рекламодавців перекачуються спамерам - від 10 до 30% натискань у західних системах контекстної реклами робиться автоматизованими програмами, що приносять прибуток господарям мереж спамерських сайтів. Кількість снам-сайтів постійно збільшується, їхня діяльність може звести нанівець ефективність контекстної реклами у середньостроковій перспективі і тоді на сучасну інтериет-економіки чекатимуть значні зміни. Для більшості комерційних БМ контекстна реклама - основне джерело прибутків, без якого їхня діяльність стане нерентабельною.

Незважаючи на те, що блогерські мережі, як і весь інтернет, відчувають тиск з боку спамерів, розвиватися вони будуть дуже інтенсивно і нові мережі відкриватимуться часто. На сьогоднішній день в англомовному Інтернеті домінують дві мережі: Gawkcr Media і Wcblogs, Inc., завдяки тому, що почади бізнес у вірний момент, коли ринок був готовий, а конкуренти ше не зрозуміли привабливість нової ніши. Завдяки інвестиціям цим мережам з самого початку вдалося задати високу планку якості контенту, яка спричинила їхній шалений успіх і досі недосяжна для конкурентів.

Мережі другого ешелону bSmcdia, Shiny Media і Pajamas Media підживлюються за рахунок національних англомовних аудиторій - Австралії, Британії та США відповідно. Наявність інвестицій також відіграла важливу роль у їхньому становленні.

Сегмент комерційних БМ широкого профілю достатньо насичений, тому відкрилося багато спеціалізованих мереж. Успішні блоги та БМ також галузяться і породжують нові більш спеціалізовані блоги. Завдяки низькій ціні створення нового блога у складі розкрученої БМ сегментувати аудиторію можна майже до нескінченності. Спеціалізація БМ - основна тенденція, що діє зараз. Важливі варіації цієї тенденції, що тільки починають проявлятися: створення регіональних і національних БМ. Порівняно низька популярність новітніх медіа у Європі та інших частинах світу залишає багато простору для росту блогів і блогерських мереж. Буде безліч громадських мереж і об'єднань блогерів, які не женуться за прибутками, а об'єднуються за інтересами.

2.3 Здобуття популярності на конкурентному ринку і майбутні тенденції блогерських мереж

Бізнес-модель блогерської мережі приваблива низькою ціною виходу на ринок. Програмне забезпечення для підтримки блогів безкоштовне або дуже дешеве; тарифи за послуги розміщення блогів на серверах і сплата трафіку також порівняно невеликі; авторські гонорари можна не виплачувати, а домовлятися з дописувачами про розподіл майбутніх прибутків; розкрутка бренду зазвичай відбувається методом «з вуст в уста» у блогосфері. Але пристойний рівень прибутковості можливий тільки при досягненні лідерської позиції у певній ніші. В інакшому випадку БМ покриває витрати на утримання і розширення та ледве забезпечує організаторів.

Низька ціна вступу на ринок оманлива, і деякі підприємці ризикують починати комерційну діяльність на ниві БМ взагалі без інвестицій. Подібні мережі не можуть забезпечити достатню якість контенту, щоб конкурувати з блоґами фінансово благополучних мереж. При обмеженій сумі первинних капіталовкладень виправдано починати спеціалізовану БМ у ніші, яка слабко охоплена чи досі не мас визначеного лідера. Без інвестицій можна формувати лише громадські БМ - досягнення успіху можливе завдяки ентузіазму учасників.

Швидкий ріст популярності мереж bSmedia та Pajamas Media у першій половині 2012 р. показує, що ринок ще не насичений повністю і готовий до виходу нових гравців. Але досягнути провідних позицій їм буде надзвичайно складно і через 2 роки сегмент мереж широкого профілю буде насиченим І повністю забезпечений пропозиціями провідних БМ.

Аудиторія мережі Gawker Media, у якої за останні півроку не відкривалося нових блогів, постійно зростала протягом цього періоду і досягла 11,5 млн. у травні 2012 р. Наявні блоґи стабільно приваблюють нових читачів. Формати блогів і RSS стають більш звичними для користувачів інтернету, і тому подібні медіа приваблюють більше читачів.

Аудиторія блогсрських мереж буде зростати за рахунок нових читачів блогів і за рахунок відкриття спеціалізованих БМ. Більш розгалужені, більш різноманітні та більш якісні БМ відбиратимуть аудиторію новинарних порталів традиційних ЗМІ. Варто очікувати від традиційних ЗМІ дій у відповідь - поглиблення інетрактивності, залучення читачів до наповнення порталів, і навіть відкриття власних БМ. Такі мережі можуть з'явитися або незалежно від редакторських блогів і колонок, що вже наявні в кожній англомовній Інтсрнет-газеті, або можливе виділення цих блогів в окрему БМ.

Блоги, що входять до провідних мереж займуть найвищі позиції у всіх блогсрських рейтингах. Вони матимуть найбільшу читацьку аудиторію та впливовість. Через конкуренцію БМ почнуть полювати на зіркових незалежних блогерів та запрошувати їх до своїх лав на пільгових умовах - аби використати їхнє ім'я для посилення власного бренду. Незалежних блогерів у так званому «А-списку» залишиться мало - вони приєднаються або до БМ, або до ЗМІ. Переманювання блогерів між мережами також матиме місце.

 Кожного дня відкриваються тисячі нових блогів і з'являються нові читачі, що відкривають для себе царину блогів, Але нові читачі зазвичай звертають увагу на розкручені блоги, а нові веб-ресурси отримають мало трафіку. Аналіз відвідуваності провідних блогів говорить, що популярні блоги стають лише популярніше [34]. Завжди можна відкрити новий блог і розкрутити його, але з кожним роком це стає все складніше. Приклад, TcchCrunch.com, який відкрився у червні 2011 p., показує, що популярності можна досягнути, якщо дуже якісно висвітлювати певну тему для чітко визначеної цільової аудиторії. Навіть, якщо ця тема уже досить докладно обговорюється в блогосфері.

Для успіху блогерським мережам, які відкриваються на конкурентному ринку, необхідно буде використовувати традиційні засоби Public Relations та намагатися потрапити у публікації традиційних ЗМІ. Блогери дуже рідко використовують засоби PR, покладаючись лише на поширення новин в онлайні. Тому популярність БМ, що першими почнуть використовувати прийоми PR та налагодять зв'язок зі ЗМІ, може зрости надзвичайно швидко. Наприклад, блог hurnngtonposl.com, який не входить у жодну мережу, відкрився у травні 2011 р. і зараз у десятці найпопулярніших блогів світу за даними рейтингу TeehnoraEi.com (джерело). Авторка блога залучає до написання заміток зірок Голівуду та відомих особистостей Америки. Через це про блог розповідали в усіх традиційних ЗМІ, що принесло йому шалену популярність. Важливу роль відіграє висока якість контенту і дуже часті оновлення, можливі завдяки залученню багатьох авторів. У травні 2012 p. у складі БМ Syntagma Media відкрився блог cеlеbrityatwork.com, у якому публікуються розгорнуті оповіді відомих людей [19].

  Поява великої кількості БМ народить попит на спеціалізоване програмне забезпечення для менеджменту мережі. Програмне забезпечення для керування веб-сайтами, що знаходиться на сервері, називають CMS (Content Management System - система управління контентом). Завдяки зручному інтерфейсу користувач без особливих технічних навичок може публікувати матеріали на веб-сайті. ай же всі блогів оновлюються через подібні системи, але вони не призначені для наповнення сайтів багатьма особами та дуже обмежені у своїх можливостях. Наразі для БМ найчастіше не використовують спеціалізованих програм - кожен блог існує як окремий сайт, а центральна сторінка БМ, п рай юс на основі ще одного блога. Наприклад, Wcblogs, Inc. використовує власну розробку Blogsmith. Серед загальнодоступних програм для менеджменту БМ можна обирати безкоштовний пакет WordPrcss MU або Expression Engine (pmachinc.com) за $250, але зі значно ширшим набором функцій [20]. Для менеджменту великої БМ потрібно роздавати різні права доступу усім блогерам і співробітникам БМ, докладно враховувати статистику відвідувань і переглядів реклами, тощо.

 Після продажу Wcblogs, Inc. корпорації Time Warner за $25 млн. у жовтні 2005 p. стало зрозуміло, що БМ з великою аудиторією цікаві крупним медіа-холдннгам. Багато підприємців заходилося поспіхом відкривати нові мережі, шоб швидше зайняти вигідну позицію на ринку, набрати аудиторію та зрештою продатися якій-небудь медійній фірмі. При швидкісній побудові мережі відкривається одразу багато тематичних блогів, навіть якщо нема авторів для їхнього наповнення. Після старту БМ на сторінках половини блогів можуть довго висіти оголошення «шукаємо редактора». Кваліфікація блогерів, знайдених похапцем, може виявитися невисокою. Дизайн блогів у такому випадку майже повністю однаковий, що справляє не вельми гарне враження на користувачів. Ці фактори можуть відклякнути від новоствореної мережі «ранніх приймачів» (early-adopters), які відіграють важливу роль у поширенні первинної схвальної інформації.

Провідні блогерські мережі будуть скуплені медіа-компаніями у наступні 2-4 роки. Але спочатку відбудуться злиття і укрупнення всередині ринку БМ. Великі мережі пришвидшать темпи росту і завоювання вільних ринків, поглинаючі менші утворення. Наприклад, b5media поглинула мережу About Wcblogs з 29 блогів у листопаді 2011 p. [11], а мережа Fine Fools із 12 блогів була повністю продана у травні 2012 р. [38].

Рекламний ринок онлайнової реклами росте значно швидше за офлайновий. У західних медіа-корпорацій не вистачає веб-порталів, щоб розмістити усіх рекламодавців, які прагнуть вести кампанії одночасно в традиційних ЗМІ та в онланні. Тому холдинги купують популярні незалежні портали, що мають велику аудиторію за шалені гроші - від десятків до сотень мільйонів доларів [16]. Іноді це дешевше, ніж створювати власний портал, але частіше пробитися на певний сегмент ринку, коли тут вже існує популярний і прибутковий ресурс, майже неможливо. Цілком очевидно, що наступна велика угода на ринку блогерських мереж - продаж Gawkеr Media. Нік Дентон, власник 14 надзвичайно популярних блогів, вичікує найбільш вигідну пропозицію, яка має обов'язково перевершити $25 млн., які отримав затятий конкурент Джсксон Калаканіс. Варто зазначити, що коли було продано Wеblogs, Inc. багато хто висловився у тому ключі, що компанію продано зарано і задешево, а треба було чекати ще рік чи півтора.

Великі блогерські мережі так само як і медіа-компанії можуть заробляти гроші на ліцензуванні контенту. Gawkcr Media найактивніше просуває свою

продукцію. Статті з блогів і в мережі з'являються на порталі Yahoo! News, а матеріали най популярнішого блога про технологічні пристрої Gizmodo.com перекладаються сімома європейськими мовами, включно з російською, компанією VNU Business Media Europe та поширюються серед європейської аудиторії [37]. На заході з'явилося кілька компаній, що створюють посередницький ринок, на якому блогери можуть пропонувати свій контент зацікавленим видавництвам. Сплативши гонорар газети можуть надрукувати статтю блогера на своїх шпальтах чи на сайті. Подібна тенденція буде поглиблюватися і великі БМ зможуть диверсифікувати свої прибутки за рахунок продажу контенту та значно збільшити фінансові надходження.

На основі блогерської мережі чи окремих блогів можна створювати додаткові сервіси. Наприклад, блог Oawker.com, присвячений чуткам зі сфери медіа-ринку, мас розділ з вакансіями; фотогалерею, де користувачі розмішають світлини зірок, сфотографованих на вулицях міста, і вказують на карті, де саме відбулася зустріч. У деяких БМ с величезна аудиторія лояльних користувачів, які з радістю почнуть користуватися новим сервісами та рознесуть вісті про нові послуги по всьому інтернету, що привабить навіть більше нових користувачів. Можна додавати аудіо і відеоматеріали та навіть створювати окремі мережі, побудовані лише на цих засобах. Наприклад, мережа thcpodcasmciwork.com складається не з блогів, а подкастів - аудіо передач, що поширюються через інтерент. Перша спроба створити мережу відеоблогів закінчилася невдало - мережа rееlblogs.com скоро після створення припинила оновлюватися.

 Блогсрські мережі - новітній медіа-феномен, що залишає багато простору для інновацій. Несподівані рішення можуть бути успішні, бо досі ніхто не робив чогось подібного. Ядро аудиторії блогерських мереж полюбляє нове та незвичайне.

РОЗДІЛ 3. Перспективи створення блогерської мережі задля задоволення потреб ЗМІ України

3.1 Блог, як вільна ніша на ринку онлайнових ЗМІ 

В українському сегменті інтернету досі нема жодної блогерської мережі. Це вільна ринкова ніша, яка стає прибутковою при виборі правильної бізнес-моделі та відкритті блогів, на які є попит аудиторії та рекламодавців. При створенні комерційної блогерської мережі потрібно враховувати особливості українського інтернет-ринку та ступінь розвитку блогосфери.

 Проникнення новітніх онлайнових медіа в Уанеті дуже низьке. Малий відсоток користувачів знає, що такс блог, КЭБ, тощо. Мало читачів можуть відрізнити блог від інших типів сайтів. Люди, що ведуть блоги, використовують їх як особисті щоденники і пишуть переважно для вузького кола друзів. Самостійних блогів з власними доменами в Україні лише кілька сотень. Аудиторію треба попередньо познайомити з форматом блогів. Через низьку обізнаність із блогами при просуванні блогерської мережі не варто акцентувати увагу масової аудиторії на тому, що це саме блоги. Пересічних користувачів має приваблювати контент і динаміка оновлень. Ключове слово блог мас виграш в очах інших блогерів, які виступають «ранніми приймачами» подібного ЗМІ та поширюють первинну звістку про нього. Через низьку кількість блогерів інформація про БМ не зможе набути розголосу через цей канал зв'язку.

 Основними конкурентами комерційної блогерської мережі в Україні стануть онлайнові газети. Більшість вітчизняних Інтернет-газет порівняно низькоякісні через ряд факторів: низьке фінансування і професійний рівень співробітників; гонитва за показниками відвідуваності та оцінка роботи журналістів за рейтинговістю веб-сайта чи їхніх особистих статей, за кількістю публікацій на одиницю часу; невибагливість аудиторії, що задовольняється наявним продуктом; відсутність стандартів, на які можна орієнтуватися; а головне    -    ангажованість   онлайнових    ЗМІ.    Власники    та    інвестори використовують свої ЗМІ як трибуну для захисту особистих економічних і політичних інтересів, а також для атак на конкурентів.

У комерційної блогерської мережі може бути ряд переваг над онлайновими ЗМІ. Потрібні порівняно малі стартові інвестиції, завдяки чому можна зберегти незалежність від інтересів інвесторів. Невеликий колектив професійних журналістів чи копірайтерів, які розуміються на особливостях онлайнової публіцистичної творчості, може досягнути значних успіхів на цій ниві. Оперативні, авторські, гострі та професійні матеріали у тематичних блогах, що оновлюються кілька разів на день, стануть помітним явищем на ринку українських онлайнових ЗМІ і зможуть швидко здобути популярність, достатню для залучення медійної реклами на сторінки мережі. У комерційної блогерської мережі порівняно низький поріг виходу на ринок, але момент виходу треба обирати дуже прискіпливо.

 Наразі в українській блогосфері відсутні помітні об'єднання блогерів, що могли би стати прообразом комерційної чи громадської блогерської мережі. На початок червня 2012 р. існує каталог my.uablog.info, що містить посилання на 30 українських блогів, а також рейтинг блогів top.bIog.net.ua, у якому менше десяти блогів. Автор блога it.ridnе.net відкрив кілька супутніх проектів, але не формує з них мережу і навіть не надає перехресних посилань між сайтами. Автор сайту kamyshin.kiеv.ua створив кілька блоґів і має фактично особисту блогову мережу. Говорити про популярність чи впливовість перерахованих сайтів не випадає.

3.2 Особливості українського інтернет-ринку

При створенні блогерської мережі, окрім розвитку блоґосфери та поширення новітніх онлайнових медіа, потрібно врахувати об'єм рекламного ринку Уанету та демографію користувачів.

У 2011 р. обсяг ринку інтернет-рсклами склав 152,5-4 мли., що припадають переважно на банерну рекламу. За різними прогнозами у 2013 р. ринок виросте до 80%. Контекстна реклама лише починає розвиватися, при цьому розрахована вона лише на російськомовні ресурси. Заробляти пристойні гроші на банерній рекламі вдасться лише великим порталам і популярним новинарним ресурсам, бо вони мають масову аудиторію, що цікавить рекламодавців. При цьому у половині випадків рекламні кампанії організовуються неефективно і без урахування можливостей таргетингу та підрахунку статистики, які надає інтернет.

Кількість інтернет-користувачів в Україні становить біля 5 млн. [36]. 50% користувачів живе у Києві, ще 33% зосереджено в містах Донецьк. Дніпропетровськ, Запоріжжя, Львів, Одеса, Харків.

Перед організаторами комерційної української БМ постане питання, якою мовою вести блоги. Українська БМ матиме більший успіх серед цільової аудиторії, якщо буде складатися з блогів, писаних однією мовою або чітко розділятиме україномовний і російськомовний контент. Статті та заголовки різними мовами на одній сторінці погіршують сприйняття матеріалів, бо користувачам доводиться постійно переключатися між двома мовами. Поєднання двох мов у межах одного блога майже неприйнятне. Поєднання двох мов у межах однієї мережі також небажане, бо погіршить умови для інтеграції блогів, перехресних посилань і анонсів. Зазвичай в Україні при запуску комерційних інтернет-проектів роблять вибір на користь російської мови, особливо не замислюючись. Але при запуску БМ варто ретельніше зважити переваги та недоліки вибору на користь української чи російської мови.

Особливість українського сегменту інтернет полягає у двомовності, при чому російська мова більш поширена за українську. Більшості українських користувачів байдуже, якою мовою наведено матеріали - зміст для них значно важливіший. Існує лише дві групи користувачів, для яких мова контенту мас вирішальне значення. Незначна частина україномовних користувачів не стане користуватися російськомовними сервісами та інформаційними ресурсами з ідеологічних міркувань. Так само і частина російськомовних користувачів Уанета не стане відвідувати україномовні сайти без нагальної потреби через нерозуміння уявне чи справжнє української мови. Друга група чисельніша. Якщо мешканці Києва, що складають 50% населення Уанета в основному толерантно ставлять до обох мов, то на заході та сході можна зустріти більше представників груп, що не сприймають мови своїх візаві. Долю української мови та потенційну аудиторію зазвичай недооцінюють, звужуючи ЇЇ до тих, хто розмовляє українською мовою. Насправді, якщо порахувати умовно, то потенційна доля україномовних ресурсів - 90% аудиторії Уанета, російськомовних - 95%.

Відкриття як україномовної, так і російськомовної БМ матиме свої переваги і недоліки, задовольнити 100% користувачів неможливо. Головна перевага україномовної БМ буде у відношенні користувачів до неї. Україномовні інтернетники спраглі до ресурсів рідною мовою, яких кран не вистачає в Рунеті. Ставши читачами БМ, лояльні користувачі перетворяться на агентів поширення Інформації про мережу, бо зможуть налагодити з брендом БМ емоційний зв'язок. Користувачі будуть зацікавлені у розвитку мережі та викритті нових блогів, тому розповідатимуть про неї усім знайомим.

 Українська мова також недооцінена з погляду трафіку, який україномовні ресурси можуть привабити з пошукових серверів. Через порівняно низьку кількість сайтів українською мовою великі шанси потрапляти в першу десятку пошукових результатів навіть за випадковими словами, коли запит вводиться українською мовою. Зрештою україномовні ресурси відсіюють нецільовий трафік з Росії, який не цікавить рекламодавців.

 Серед недоліків вибору на користь українською мови - втрата частини аудиторії. Укладення переговорів з рекламодавцями, які мислять стереотипно, що успішними ЗМІ можуть бути тільки російськомовні. І найдошкульніше - втрата можливості показувати контекстну рекламу, принаймні до часів розробки контекстних систем, що підтримують українську мову. Наявність лише російських систем контекстної реклами підштовхуватиме організаторів нових веб-проектів до вибору на користь російської мови.

До переваг російськомовної  БМ треба віднести трохи ширшу потенційну аудиторію, можливість показувати посилання контекстної реклами та звичність для рекламодавців. Але подібна мережа не зможе налагодити такі ж тісні зв'язки з читачами, як українська. Російськомовна БМ стане ще одним рядовим всб-ресурсом, хоч і цікавим та незвичайним. Для побудови сильного бренду потрібно буде використовувати інші засоби.

Головне у блогерській мережі - контент. Якісне наповнення, чи то українською, чи то російською, буде однаково привабливим для всієї української аудиторії. Ключовий момент для успіху підприємства - автори, що здатні оперативно створювати якісний контент. Остаточний вибір основної мови для блогерської мережки найбільше залежатиме від уподобань організаторів та інвесторів.

3.3 Можливості для розвитку різних типів блогерських мереж, як нової течії в розвитку ЗМІ в Україні

В українському інтернеті достатньо самостійних блогів, щоб створювати громадську неприбуткову мережу в тій чи іншій формі. Подібне утворення вимагає порівняно незначних зусиль від учасників, але приносить помітний додатковий трафік усім членам БМ. Питання мови, якою ведуться блоги, для подібної мережі с другорядним, бо зазвичай учасники громадських БМ обмежуються лінками на сторінки учасників і не показують анонсів з інших блогів.

Відкриття комерційної блогерської мережі потрібно ретельно розрахувати, щоб ринок був готовий до нового формату і первинних інвестицій вистачило до виходу проекту на самоокупність.

Наразі в Уанеті величезний попит на новини - новинарні ресурси у верхніх рядках рейтингів серед найбільш популярних порталів. Постійно відкриваються нові проекти, які швидко здобувають свою частину аудиторії. Кон'єктура вельми сприятлива для відкриття блогерської мережі. Але ринок інтернет-реклами і особливо контекстної реклами ще недостатньо розвинений. Рекламних бюджетів компаній, що виділяються на онлайнову рекламу, поки що не вистачає, шоб забезпечити прибутковість проектів другого ешелону. Якщо блогам з комерційної БМ не вдасться вийти на провідні позиції у своїх сегментах, то прибутковість усього підприємства виявиться під загрозою. Відкривати БМ потрібно тоді, коди буде впевненість, що перші блоги протягом кількох місяців зможуть вирватися до першої п'ятірки у своїх категоріях, або коли ринок буде достатньо розвиненим, щоб приносити прибутки великій кількості учасників. Досвід минулих років свідчить, що українська інтернет-галузь розвивається повільними темпами, і багато світових тенденцій встигають заснути, так і не появившись на вітчизняних теренах. Цьогорічний прогнозований ріст реклами в Уанеті може залишитися лише прогнозом.

Варто також враховувати, що ідею блогової мережі можуть дискредитувати спамерські блог-мережі. Також при деяких інтернет-газетах для залучення трафіку існують розважальні розділи з анекдотами, еротичними фотографіями та карикатурами під загальною назвою «блог». Цє свідчить про загальну обізнаність українських інтернет-журналістів із самим поняттям блогів.

Для розвитку блогів в Україні також важливе поширення швидкісного доступу до інтернету серед домашніх користувачів. Американські дослідження показало, що інтернетники, які мають постійне підключення до мережі, значно частіше за користувачів телефонного з'єднання розмішують в інтернеті текстові, фото та відеоматеріали, створені власноруч. Швидкісний доступ до інтернету значною мірою міняє онлайнові звички користувачів, розширює набір задач, які вони вирішують за допомогою мережі та подовжує сеанси роботи в інтернсті [26].

При відкритті комерційної БМ потрібно враховувати досвід успішних західних мереж. Перш за все залучити інвестиції, що дозволять сплачувати гонорари авторам до виходу на самоокупність. Це забезпечить якість контенту та залишить контент у власності мережі. Потрібно відкривати спочатку тематичні блоги у сегментах, що найбільше приваблюють рекламодавців та читачів, і приділяти особливу увагу стилістиці та дизайну. Наймати авторами фахівців певної галузі, що вміють добре писати короткі авторські тексти.

Відкриття комерційної блогової мережі наразі видасться передчасним і буде виправданим у  найближчі роки хоча для точніших рекомендацій потрібно виконати обрахунки для конкретного бізнес-плану. При виборі моменту для старту бізнесу потрібно враховувати кілька показників. По-перше, ступінь розвитку української блогосфери, бо блоґери - це перші читачі та «ранні приймачі», що забезпечать поширення новин про відкриття ресурсу, а також серед блогерів найбільше потенційних авторів. По-друге, кількість українських інтернет користувачів і особливо власників швидкісного підключення. По-третє, об'єм рекламного ринку і ступінь його розвитку, наявність різноманітних рекламних форматів і партнерських систем. Ці показники підкажуть точніше, коли український інтернет готовий до створення прибуткової комерційної блогерської мережі.

ВИСНОВКИ

В цій роботі вперше запропоновано класифікацію блогерських мереж, які досі залишаються поза увагою академічних дослідників журналістики. Класифікація дозволила побачити, які сегменти ринку найбільш привабливі для блогерських мереж різного типу, хто займає провідні позиції у цих сегментах, які фактори дозволили їм зайняти провідні позиції.

На основі класифікації відокремлено поточні тенденції у розвитку блогерських мереж та зроблено прогнози на найближчі роки. Особисті БМ найчастіше бувають широкого профілю за тематикою, бо авторів цікавлять кілька тем, про які вони прагнуть вести блоги. Особиста мережа може стати комерційно успішною, і тоді блогер починає долучати нових авторів і перетворюється на власника малої комерційної мережі.

Учасники громадських БМ найчастіше слабко асоційовані між собою. Після створення групи і вибору логотипа вони мило координують спільні дії. Найбільш відомі бренди як раз у тих не багатьох громадських мереж, організатори яких дбають про розвиток спільноти, прискіпливо добирають нових учасників і стежать за дотриманням правил.

За тематикою серед комерційних БМ найбільше мереж широкого профілю. Тут є явні лідери - Gawker Media і Weblogs, Inc., які почали бізнес у правильний момент і працюють з авторами на гонорарній основі, завдяки чому можуть забезпечити високу якість контенту. У другому ешелоні цього сегменту знаходяться мережі, які стали популярні завдяки достатнім інвестиціям та задоволенню в першу чергу потреб регіональних англомовних аудиторій Австралії, Британії, США

Після заповнення сегменту мереж широкого профілю почали інтенсивно відкриватися спеціалізовані мережі. Деякі з них швидко вийшли на прибутковий рівень. Мережі широкого профілю інтенсивно галузяться і відкривають нові більш спеціалізовані блоги і навіть цілі підмережі. Природнім е процес, коли успішний блог відгалужує супутні проекти та нові блоги.

Спеціалізація - основна тенденція, що діє зараз. Важливі варіації цієї тенденції, які тільки починають проявлятися - створення регіональних і національних БМ. Порівняно низька популярність новітніх медіа у Європі та інших частинах світу залишає багато простору для росту блогів і національних блоґерських мереж, які копіюють успішні англомовні мережі. Утвориться безліч громадських мереж і об'єднань блогерів, які не женуться за прибутками, а об'єднуються за інтересами.

Майбутні тенденції у розвитку БМ: ріст кількості БМ та долі їхньої аудиторії; ріст конкуренції з традиційними ЗМІ; розвиток спеціалізованого програного забезпечення для менеджменту БМ укрупнення і злиття блоґерських мереж купівля найбільш потужних БМ крупними медіа-корпораціями; для розкрутки БМ почнуть використовувати методи традиційного РR; додатковим джерелом прибутків для БМ стане ліцензування і перепродаж контенту. БМ стануть створювати для своєї аудиторії додаткові веб-сервіси, що не пов'язані з блогами.

Блогсрські мережі - новітній медіа-феномен, що залишає багато простору для інновацій. Несподівані рішення можуть бути успішні, бо досі ніхто не робив чогось подібного. Ядро аудиторії блоґерських мереж полюбляє нове та незвичайне. Для успіху блогерської мережі визначальними є якість наповнення блогів, кваліфікація засновників БМ і блогерів, здатність впроваджувати Інноваційні рішення, матеріально-технічне і програмне забезпечення.

Проведено аналіз українського інтернет-ринку з погляду сприятливості для створення блоґерських мереж. Розроблено рекомендації щодо відкриття блоґерських мереж в Україні. В українському сегменті інтернету достатньо блогів, щоб створити неприбуткове об'єднання україномовних чи російськомовних блогерів уже зараз. Відкриття комерційної БМ, що розраховує на прибутки від реклами, буде виправданим у найближчі роки.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Андреев Алексей. Будущее СМИ и рекламы. Fuga.ru, 2002. http://www.fuea.ru/articles/2002/07/future-smi.htm. запит 06.05.2013

2. Бодрийар Жан. В тени молчаливого большинства. Издательство Уральского университета, 2000

3. «Виаком» не видит эффективности в размещении видеозаписей на «Youtube» - http://www.adme.ru/business/2007/02/06/l4882/, запит 05.05.2013

4. Вказівки продюсерам Бі-бі-сі. - Переклад, „Інтерньюз-Україна", 1998.-287с.

5. Загоруйко Юлія. На небокраї GOOGLE - нові інтернет-зірки. // Дзеркало тижня. - http://www.dt.ua/2000/2250/54840/, запит 06.05.2013

6. Зелпинг // Wikipedia, the free encyclopedia • http://ru.wikipcdia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B8%D 0%BD%D0%B3, запит 10.05.2013

7. Индимедиа. - http://pitcr.indymcdia.ru/ni/taxonomy/lcrm/33, запит 04.06.2013

8. Кагарлицкий Борис. Эпос для самнздатчиков -Ьир://оГШпс.сотриісгта.га/2006/639/27044І/, запит 12.04.2013

9. Качать его! // Эсквайр, травень 2007. - С. 58-64

10. Кирссв Олег. Поваренная книга активиста - http://macb.mcd¡a-activist.ru/ptlscctch2.htm. запит 01.05.2013

11. Кнрня И.В. Телевидение и Интернет Франции на пути к информационному обществу. - М.; Изд-во МГУ,2005. - С. 145-152

12. Кобслсв Юрий. Авторское право и Интернет -http://www.russianlaw.net/law/doc/al42.htm, запит 06.05.2013

13. Коттрелл Джил. Диффамация и Інтернст -hitp://www. hrighis.ru/tcxt/imcr/b4/Chap tcr7.htm, запит 01.05.2013

14. Кучма Ірина. Creative Commons: авторські права - гнучкі та креативні // Дзеркало тижня - hllp://www.d(.ua/3ÖÖO/3050/55155, запит 10.05.2013

15. Л о коша Лена. Княжицкий + Костери н = холдинг «МедиаДом» -hup://www.iclcfcrilika.kicv.ua/articlc5^32/^^

ingmediadorn. запит від 07.05.13

16. Маклюсн Маршалл. Понимание Медиа: внешние расширения человека - М: «Канон-прссс-Ц», «Кучково поле», 2003. - 464с

17. Медиа-активист - h up ://www.mediae livist.ru/, запит 10.04.2013

18. Новое оружие в войне против пиратства в сети. • hup://www.newsland.ru/News/Detail/id/l9805/, запит 10.05.2013

19. Обращение Алексея Балабанова к авторам роликов для проекта «Кино» - hup://www.film-kino.ru/, запит 04.06.2013

20. Поляк Римма. Журналистика в эпоху Интернета -hup://www.realno.info/blog/amirpol/1068, запит 04.02.2013

21. Потятинник Борис. Медіа: ключі до розуміння. - Львів, Паіс, 2004. -С.176-182

22. Пуговський М. Що такс блог?

hitp://bIogobig.com/blogsAvhat_is_blog.htmІ - запит 10.06.2013

23. Труджило Меліса. Студенты создают фильмы с помощью мобильных телефонов. - hup;//(clncws.ru/ncws.php?id=l076, запит 06.05.2013

24. Українське законодавство: засоби масової інформації. - Київ, 2000. - 256с.

25. <»Youtubc»: чудо современного интернета -

hup://inierneino.net/2006/10/G5/youcube-chudo-sovremcnnogo-inteme»a/, запит 01.05.2013

26. Фил. Блоі'и - моя профессия // Ыоggc«fliwork-hup ://wp.mazoo.net/archives/203 - запит 10.06.2013

27. Яковлев Егор. Youtube - труба. -http://mcdia-onlinc.ru/indcx.php3?&id=99054, запит 06.05.2013

28. 25000 несен на iPod // Новости // iPodshop -hup://ipodshop.com.ua/ncwsdcsk_inro.php?ncwsdcsk_id=35, запит 20.03.2013

29. 1G-2G-3G-4G // Електронний словник - 67 http://dictionarics.rin.ni/cgi-biii/dctail.pl7scl=sotov&word=IG-2G-3G-4G. запит 15.04.2013

30. АІі R. Exclusive: Weblogs Inc Being Bought Out By America Online // PaidConlcnl.org - 05 жовтня 2005.

hllp://www.paidconlcriLorg/pc/arch/2005_IO_05.shlml#051691 - запит 10.06.2013

31. Atlas. Alias 2.0 • старті // atlas20.com.-http://atlas20.com/2006/04/IO/atlas-20-siarl/ - эапит 10.06.2013

32. В log Network List. Blog networks // Ranking the blog networks, Blognclworklisl.com - http://www.blognctworklist.com/nctworklist.php - запит 09.06.2013

33. Blood R. Weblogs: A History and Perspective//Rebecca's Pocket.- 07 вересня 2000 - h tip ;//www.rcbccc ablood.net/cssays/wcblog_h і story .him I - запит 04.06.2013

34. Bucy Eric P. Living in the Information Age. A New Media reader. - 2nd ed / Frances Cairncross. The Roots of Revolution. - Wadsworth, 2005. - P.5

35. Calaeanis J. Local clogs - it's about what's on the plate//Calacnis.com.-. http://www.calacanis.com/2006/04/l8/Iocal-blogs-ils-about-whats-on-ihc-platc/ -запит 10.06.2013

36. Coggins Sh. About Weblogs Merges with b5mcdia // About Weblogs. http://www.aboutwcblogs.com/7itemid-2391 - эапит 10.06.2013

37. Coranlc. About us // Corantc.com. hup;//www.corantc.com/about.php -запит 08.06.2013

38. Denton N. Gawker traffic statistics //Nickdcnton.org. http://www.nickdcnton.org/002144.html - эапит 08.06.2013

39. Deuzc Mark. What is Multimedia Journalism. -htlp://convcrgcncc.joumalism. indiana.edu/mcdia/documcnts/convcrgcncc/DcuzcM ultimcdiaJS.pdf, запит 05.03.2013

40. Elliot Anthony. Contemporary Social Theory. / David

Harvey.Postmodern ism. - Great Britain: Dlackwcll Publishers, 1999. - P.303

41. Gibson Owen. Al Gore brings DIY television 'revolution' to Britain • http://media.guardian.co.uk/newmedia/story/0,,2030546,00.html, запит 19.03.2013

42. Giles Bob. Journalism in the Era of (he Web. -http://usinfo.stalc.gov/journals/ilgic/040l/ijgc/gj07.hlm, запит 04.06.2013

43. Jeff Gralnick. The Next New Thing Is Here -http://usinfo.statc.gov/journals/itgic/0306/ijgc/gralnick.htm, запит 05.05.2013

44. Lefever L. What is a Blogroll? Why Would I Want One? // Common Craft, hllp;//www. com moncraft.com/archivcs/000427.htm I - запит 07.06.2013

45. Levy S., How Can I Sex Up This Blog Business? // Wired, Issue 12.06, www.wired.com/wircd/archive/l2.06/blog_pr.html - запит 08.06.2013

46.1.uncnfeld Peter. The Digital Dialectic. New Essays on New Media/ Erkki Hublamo. From Cybernation to Interaction: A Contribution to anArchcology of Interactivity. - Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 1999. - P. 96-112.

47. Manovich Lev. The Language of New Media. • Cambridge, Massachusetts: The MIT Press,2001. - 354p.

48. Marris Paul, Thornham Sue. Media Studies. - 2nd cd / Winston Brian. How arc media bom? - Edinburgh; University Press, 1996. - P. 781-786.

49. Mcrholz P. Play With Your Words // pctcrmc.com -http://www.pcterme.com/archivcs/00000205.html, запит 15.05.2013

49. May Chrisiopher. Key Thinkers for the Information Society. Rouilcdgc. New York, 2002.

50. Michael Murric. Broadcasters Getting Online, Staying On Air -http://usinfo.staic.gov/journals/iigic/0306/ijgc/murric.htm, запит 05.06.2013

51. Multimedia, // Wikipcdia, the free encyclopedia -http://cn.wikipcdia.org/wiki/Multimedia, запит 07.05.2013

52. Quick W. I Propose a Name // Daily Pundit. http://www.iw3p.com/DailyPundit/2001_12_30_dailypundit_archivc.phpW8315120 -запит 01.06.13

53. Riley D. List of Blog Networks v3 (September) // Blog Herald. htlp://www.bloghcr_ld.com/2005/09/21/list-of-blog-nctworks-v3-scptcmbcr/ -запит 10.06.13

54. Rowse D. Why Not to Join Blog Networks? // ProBlogger. http://www.probloggcr.net/archives/2005/05/13/why-not-lo-join-blog-nelworks/ -запит 08.06.2013

55. Rowse D. Why Should you Join a Blog Network? // ProBlogger. htcp://w ww.probloggcr.net/archives/2006/03/l5/why-should-you-join-a-blog-nctwork/ - запит 08.06.13

56. Rowse D. Why You Shouldn't Join a Blog Network // ProBlogger.

h tip://www .probloggcr.net/arc hives/2006/03/16/why*you»shouldnt»join*a*b log-network/ - запит 08.06.13

57. Reporter's guide to citizen journalism // Press Gazette , запит 20.10.2013

58. Rosen Jay. The People Formerly Known as the Audience. -htcp://journalism.nyu.cdu/pubzone/wcblogs/prcssthint/2006/06/27/ppl_frmr.htnil, запит 04.06.2013

59. Podcasl // Wikipcdia. the free encyclopedia. -http://cn.wikipcdia.org/wiki/Podcast, запит 12.03.2013

60. Severin Wcmcr J. Communication Theories: Origins, Methods, and Uses in the Mass Media. / Controlling the News Staff and Maintaining the Slats Quo / Addison Wesley Longman, Inc., 2001. - P. 332-336.

61. Share, reuse, and remix - legally. - http://crcativccommons.org, запит 10.05.2013

62. Thompson С. В logs to Riches: The Haves and Have-Nots of the Blogging Boom // New York Magazine.

http://nеwyorkmеtro.com/nеws/mеdia/l5967 - запит 08.06.2013

ДОДАТОК 1. Список сучасних блогерських мереж за типами

Мережі для класифікації взято зі списку, наведеного на сайті blognetworklisf.com [7]. Його доповнено посиланнями зі статті blogherald.com [28] та мережами, знайденими завдяки цілеспрямованому пошуку в інтернеті. До уваги бралися ті мережі, що активно публікують оригінальний контент і складаються мінімум з трьох блогів. Виявилося, що у списку blognetworklist.com. який на початку червня 2012 р. складається з 80 мереж, 18 не відповідають критеріям, що дозволяють назвати їх блогерськими мережами. Або складаються з одного-двох блогів, або припинили функціонувати, або містять контент, що автоматично крадеться з інших сайтів. Кількість блогів, що входить до складу мережі, на сайті blognеtworklist.com вказано хибно, тому для більшості БМ кількість учасників підраховано вручу або взято заявлені кількості блогів зі сторінок самих мереж. Тобто, для БМ, що продовжують функціонувати, враховувалася загальна кількість блогів, незважаючи на активність оновлень окремих блогів.

Умови роботи комерційних мереж часто прописані лише в угодах, недоступних для публічного перегляду. Тому не завжди зі сторінок сайту можна дізнатися про фінансову модель взаємодії з блогерами, а також невідомо, повністю чи частково володіють фундатори комерційної мережі контентом, який створюють блогери.

Громадські та комерційні англомовні мережі за абеткою:

  2web (2wcb.com.au) - громадська, слабко пов'язана мережа з 9 блогів.

Спеціалізована: про інтернет-сервіси нового покоління. Учасники - австралійці.

 9rules (9rulcs.com) - громадська, сильно пов'язана мережа. 28 каналів зі 155 блогами. За тематикою - широкого профілю. Приймають спонсорську рекламу. На початку червня 2012 р. Оголосили про запрошення до своїх лав ще 115 блогерів [33].

 Aratso Network (aratso.com) - комерційна мережа з 7 блогів. За тематикою - широкого профілю.

 b5media.com - комерційна мережа з розподілом прибутків. 14 каналів зі 124 благами. За тематикою - широкого профілю.

 Big Blog Media (bigblogmcdia.com) - комерційна мережа з розподілом прибутків. 17 каналів (деякі тематичні канали містять додаткові під категорії) з 57 блогів. За тематикою - широкого профілю.

 BizNicheMedia (www.biznichemedia.com) - комерційна мережа. 6 каналів із 22 блогами. Тематична: фінанси, бізнес, страхування.

 Bloggy Network (bIoggyncrwork.com) - комерційна мережа, до якої входять 14 блогів і 5 порталів із сервісами для блогерів. Тематична: блогерська діяльність, веб-розробки, технічні пристрої.

BlugMtdla, Inc. (blogmcdia.biz) - комерційна мережа з розподілом прибутків з 20 блогів. За тематикою - широкого профілю.

Bloßptre Productions (b1ogpire.com) • комерційна мережа з 15 блогів. За тематикою - широкого профілю.

Blue Fish Network (blucfishnctwork.co.uk) - громадська, слабко пов'язана мережа. 17 каналів із 58 блогамн. За тематикою - широкого профілю. І Ірагнуть вести комерційну діяльність коли-небудь.

Boston Web Properties (bostonwcbpropcrtics.com) громадська, слабко пов'язана мережа з 11 блогів, Регіональна - присвячена місту Бостон. Приймають спонсорську рекламу.

Bruce Allen Media (bruceallcnmedia.com) - громадська, слабко пов'язана мережа з 12 блогів. За тематикою - широкого профілю.

Clear Digital Media, Inc. (c1cardigita1mcdia.com) - комерційна мережа з 13 блогів і 6 сайтів. За тематикою - широкого профілю.

Corante (corantc.com) - комерційна мережа з розподілом прибутків. 5 каналів із 29 блогамн. За тематикою - широкого профілю. Приймають спонсорську рекламу.

Creative Wcblogglng (crcativc-wcblogging.com) - Комерційна мережа з розподілом прибутків і на гонорарній основі. 11 каналів зі 67 блогамн. За

тематикою - широкою профілю. Деякі блоги написані німецькою і французькою.

Curbed (curbcd.com) - комерційна мережа з б блогів. За тематикою спеціалізована: нерухомість Нью-Йорка і великих міст Америки.

DAILYPIXLL Network (dailypixcl.com) - громадська, слабко пов'язана мережа з 10 блогів. Регіональна - присвячена Канаді. Прагнуть до комерціалізації.

Dcjarik Media (dcjarik.com) - комерційна мережа з 3 блогів. Тематична: товари і чудасії.

Duel Tape Marketing (ducltapemarkcting.com) - комерційна мережа з 11 блогів. За тематикою спеціалізована: маркетинг для малої о бізнесу.

Frcshdally (freshdaily.ca) - комерційна мережа з 4 блогів. Регіональна -присвячена містам Канади.

Gawker Media (gawkcr.com) - комерційна мережа на гонорарній основі з 14 блогів і 1 всб-ссрвісу. За тематикою - широкого профілю.

Gothamist LLC (gothamistllc.com) - комерційна мережа з 15 блогів. За тематикою спеціалізована — І 5 міст по всьому світу,

HART Empire Network (haii-cmpirc.com) — громадська, слабко пов'язана мережа. 9 каналів з 34 блогами. За тематикою — широкого профілю.

Inttablogs (insIablogs.com) - комерційна мережа. 14 каналів з 73 блогами. За тематикою — широкого профілю.

kbcafe.com - комерційна мережа з 10 блогів. За тематикою -широкого профілю.

Know More Media (knowmoremcdia.com) - комерційна мережа з розподілом прибутків. 25 каналів з 90 блогами. На початок червня 2006 р. у 22 блоіів відсутні автори. Тематична: бізнес і комерційна діяльність.

Law Professor ВІ оці (lawprofcssorblogS.com) — громадська, слабко пов'язана мережа з 28 блогів. За тематикою спеціалізована: юриспруденція; блоги ведуться викладачами правознавства.

Level 9 Media (lcvcl9media.com) - комерційна мережа з 4 блогів (ще 2 у процесі відкриття). За тематикою - прагнуть досягнути широкого профілю.

Lipped Media (lippcdmcdia.com) - комерційна мережа з розподілом прибутків з 6 блогів. За тематикою спеціалізована: націлена на жіночу аудиторію.

Mvdiarati (mcdiarari.com) - комерційна мережа з розподілом прибутків з 9 блогів. За тематикою - широкого профілю.

MetroMogging (mctroblogging.com) - комерційна мережа з 47 блогів. За тематикою спеціалізована; блоги присвячені великим містам по всьому світу.

Мшп & Pup Blog Network (momandpopblog.com) - громадська, слабко пов'язана мережа з 76 блогів. За тематикою спеціалізована: для батьків, що виховують дітей.

Money Blog Network (moncyblognctwork.com) - комерційна мережа з розподілом прибутків з 7 блогів. За тематикою спеціалізована: фінанси.

Most Valuable Network (mostvaluablenetwork.com) - комерційна мережа. 6 каналів з приблизно 173 6л ore ми та І сайт з подкастами. За тематикою спеціалізована: спорт і професійні американські ліги. Багато блогів присвячено конкретним командам, але оновлюються вони рідко.

Nincr Niner Weblog Network (nincmincr.com) - громадська, сильно пов'язана мережа з 25 блогів. За тематикою - широкого профілю. Будь-хто може приєднатися і стати автором.

Pajamas Media (pajamasmedia.com) - комерційна мережа, то об'єднує 80 блогів. Редактори добирають статті з блогів учасників для наповнення журналу.

Problog Network (problognctwork.com) - громадська, слабко пов'язана мережа з 10 блогів. За тематикою - широкого профілю.

Random Shapes (randomshapcs.com) - громадська, сильно пов'язана мережа. 14 каналів з 32 блоіамн. За тематикою - широкого профілю. Організатор приймає до мережі лише підлітків до 19 років.

Seeking Alpha Network (seckingalpha.com) - комерційна мережа. 12 каналів з 22 Ологимн. Безкоштовно надають матеріали зі своїх блогів - в обмін на посилання. Спеціалізована: фінансова аналітика.

Shiny Media (shinymcdia.com) - комерційна мережа з 21 блога. За тематикою - широкого профілю. Орієнтована на британську аудиторію.

Sports Cartel (sportscartel.com) - комерційна мережа з розподілом прибутків. 7 каналів з 62 блогамн. Спеціалізована: спортивні команди професійних американських ліг.

SportsBlogs Nation (sbnaiion.com) - комерційна мережа з розподілом прибутків. 7 каналів з 60 блогамн. Спеціалізована: спортивні команди професійних американських ліг.

Syntagma Media (syntagmamedia.com) - комерційна мережа з розподілом прибутків. 5 каналів з 25 блогамн. За тематикою - широкого профілю.

The Fodder Network (foddcrnctwork.com) - комерційна мережа з розподілом прибутків з 24 блогів. За тематикою - широкого профілю.

The Podcast Network (thcpodcasnicrwork.com) - комерційна мережа з розподілом прибутків. 10 каналів з 67 аудіо-блогами. За тематикою - широкого профілю.

Web 2.0 Workgroup (wcb20workgroup.com) - громадська, слабко пов'язана мережа. S каналів з 2S блогвми. Тематична: Інтсрнет, веб-сервісн та новітні медіа.

Weblog*, Inc. (webIogsinc.com) - комерційна мережа нв гонорарній основі. ІЗ каналів зі 110 блогамн. За тематикою - широкого профілю.

Well Fed Network (wcllfcd.net) - комерційна мережа з 9 блогів. Спеціалізована: їжа та харчова індустрія.

Writers Write, Inc. (writcrswrilcinc.com) - комерційна мережа з 19 блогів. Тематична: видавничий і медіа-бізнес.

Wurk (wurk.net) - комерційна мережа з розподілом прибутків. 11 каналів із 43 блогамн. Спеціалізована: рскрутинг і працевлаштування.

Іміджеві мережі:

1938 Mt-dla (I938media.com) - іміджева мережа з 14 блогів. За тематикою спеціалізована: виробництво відео І поширення в онлайні, кіно індустрія. Організатори надають консалтингові послуги.

Federated Media Publishing, Inc. (federatedmcdia.net) - рекламна мережа, що обслуговує 47 популярних англомовних блогів і сайтів. Виконує посередницькі функції.

Glim Blog Network (glam.com) - широке об'єднання багатьох блогів навколо сайта GIam.com, тематичного «жіночого» порталу про моду і життя зірок. Будь хто може приєднатися і поставити на свою сторінку логотип Glam.com І рекламні банерн сайта. Мережа збільшує популярність сайту glam.com.

Mazoo networks (mazoo.net) - російська мережа, то починалася як комерційна з розподілом прибутків. З 12 блогів зараз оновлюється лише 3. Організатор мережі надає послуги з розробки блогів, і на початку червня 2006 р. назвав себе першою людиною в Росії, що звільнилася з «денної роботи» і стала заробляти на життя професійною блогерською діяльністю [4].

Project DU (projcctdu.com) - комерційна мережа з 29 блогів, організована корпорацією at&t. За тематикою - широкого профілю, інофрмацінно-розважальна.

Іншомовні мережі:

Atlas 2.0 (atlas20.com) - російська громадська слабко пов'язана мережа з 5 блогів. Спеціалізована: інтернет-сервіси нового покоління. Bloficenter (blogccnict.net) - італійська мережа з 6 блогів. BIofio.it (blogo.it) - італійська мережа з 24 блогів. Communlcafiroup (communicagroup.it) - італійська мережа з 8 блогів. Dutch Cowboys (dutchcowboys.nl) - голландська мережа з 5 блогів. Goblofi Media (goblogmcdia.com)- індонезійська мережі з 6 блогів.

Medlctir auschen Netzwerk (mcdienrauschcn.com) - німецька мережа з 9 благі*.

Social Media Group (www.thesocialmediagroup.com) - французька мережа з 23 блогів.

Wcblogs SL (weblogssi.com) - іспанська мережа з 16 блогів. Особисті мережі:

BlogLogic (blogIogic.net) - особиста комерційна мережа з 6 блогів. які оновлює один автор із помічниками. За тематикою - широкого профілю.

Dot marketer (dotmarkcter.com) - особиста комерційна мережа з 12 блигів 12 сайтів, що ведуться двома авторами. За тематикою - широкого профілю.

Elliott Back (clliottback.com) - особиста мережа, що складається приблизно з 15 блогів і сайтів. За тематикою - широкого профілю.

Ethergy Network (cthergy.com) - особиста мережа з 9 блогів. Тематична: інтернет і нові технології.

FunPonsel Network (funponscl.com) - особиста мережа. 5 каналів з 8 блогів. За тематикою — широкого профілю.

IFroRgy Network (ifroggy.com) - особиста мережа з 21 сайта і блогів. За тематикою - широкого профілю.

IPears network (ipcars.com) - особиста мережа з 5 блогів. За тематикою -широкого профілю.

TecbCrunch Network (techcrunch.com) - особиста комерційна мережа з 5 блогів, які оновлює один автор з двома помічниками.

Зведені відомості по громадським, комерційним і особистим мережам наведено у таблиці в Додатку І. Список всб-рссурсів, що зазначені у Blog Network List, але не відповідають визначенню БМ винесено у Додаток 2.

Запропонована класифікація блогерських мереж за тинами, тематикою і активністю допоможе визначити сучасні тенденції у створенні та функціонуванні об'єднань блогів, дозволить прогнозувати, які тенденції у

розвитку БМ проявляться у наступні роки. Завдяки класифікації стане видно, які мережі досягли найбільшого успіху, досвід яких мереж варто використовувати при створенні БМ в Україні.

ДОДАТОК . Блогерські мережі, що припинили функціонувати

У списку Blog Network List зазначено деякі веб-ресурси, що не віл повідають визначенню БМ.

Три звичайні веб-сайтн:

Lockergnome.com - веб-сайт про IT з багатьма розділами, які не с окремими блогами,

Rcvcncws.com - веб-сайт про заробіток в онлайні. Є можливість переглянути статті окремого автора, але цс шс не: робить сайт мережею блоіів.

Hightide Blog Publishing (hightidc-wcb.com/blogpublishing/) - перерахунок 12 блогів, виготовлених веб-студісю.

Три об'єднання складаються із занадто малої кількості блогів, щоб вважатися «мережами»:

dcalbrcaker.com - 1 блої*. spoke-media.com - 2 блогн.

(oonolsy.net - 2 блоги, з яких оновлюється лише один.

У 11 мережах припинили оновлюватися блоги. чи оновлюється 1-3 блогн: 451press.com - оновлюється І блог із 8.

abourweblogs.com - мережа із 29 блогів повністю злилася із b5mcdia.com. blogfactlon.com - оновилося лише кілька сайтів з 16 блогів про комп'ютерні ігри.

brcakingncwsblog.com - 33 блогн, що припинили оновлюватися (мережа відсутня у списку Blog Network List).

flncfools.com - 12 блогів, що припинили оновлюватися; мережа продана в травні 2006 р. за S4500.

grepblogs.com - організатори оголосили про створення мережі у квітні 2006 р. та відкрили 2 блоги, які не оновлюються.

nichcbIogs.net - оновлюється 2 блоїн з 19. rarevibe.com - оновлюється 2 блоги з 14.

rcelbloKS.com - 2 відсоблоги, які не оновлюються. Спроба створити першу мережу відсоблогів.

solostream.com - рідко оновлюється центральний блог мережі, інші 5 блогів закрилися.

wcblug.com - оновлюється 1 блог з 11.

Мережі блогів, які автоматично копіюють чужий контент. Такі сайти створюються у масовому порядку заради показів рекламних повідомлень випадковим відвідувачам і називаються с плотами (від спам і блог):

bloKCommunlcatlons.com - 11 спам-блогів зі статтями на тему IT.

blogspotnetwork.com - організатори мережі зареєстрували кілька сотень доменів на кшталт busincssblogspot.com і пропонують їх до продажу по кілька тисяч доларів, аргументуючи тим, що покупці ніби придбають членство у мережі провідних бізнес-портал і в. На початок червня 2006 р. подібними пропозиціями ніхто не зацікавився (мережа відсутня у списку Blog Network List).

ccllounge.com - 9 спам-блогзі статтями на тему IT.

womcndiaiy.net - 29 спам-блогів зі статтями для жіночої аудиторії (мережа відсутня у списку Blog Network List).

PAGE   \* MERGEFORMAT 3


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

38775. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ по подготовке и защите магистерских диссертаций 426.5 KB
  Тема объём и структура магистерской диссертации 7 4. Титульный лист магистерской диссертации 37 Приложение Б. Справка о результатах внедрения решений разработанных в магистерской диссертации 41 Приложение К. Примерная структура доклада на защите магистерской диссертации 43 Приложение Н.
38776. АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕКСТИЛЬ КАК ИСТОЧНИК ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ДРЕВНЕГО ТКАЧЕСТВА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 303 KB
  Сибирские археологические ткани изучены очень фрагментарно в основном это древний текстиль с территории Южной Сибири и Алтая. Только в последние годы стали появляться работы содержащие технологическое описание найденных образцов текстиля из археологических памятников Западной Сибири а также первые попытки обобщения информации по отдельным районам или этносам. в результате археологических раскопок на территории Западной Сибири накоплено огромное количество текстильных образцов тканей плетений которые только сейчас вводятся в научный...
38780. ОЦЕНКА ОСТЕОГЕНЕЗСТИМУЛИРУЮЩИХ МЕТОДОВ ПРИ ЛЕЧЕНИИ БОЛЕЗНИ ЛЕГГ-КАЛЬВЕ-ПЕРТЕСА У ДЕТЕЙ 235.5 KB
  Эта патология характерна для детей в возрасте 48 лет но возможны случаи заболевания в более раннем и более позднем возрасте Абальмасова Е. Среди множества теорий возникновения болезни Пертеса приоритетное место занимает гипотеза сосудистой ишемии что обусловлено особенностями кровоснабжения эпифиза у детей этой возрастной группы Хэм А. Проанализировать результаты лечения детей с болезнью ЛеггаКальвеПертеса с использованием метода биологической стимуляции.
38782. Организация расследования незаконного оборота оружия 191 KB
  Нарушение правил оборота гражданского оружия . Особенности расследования преступлений связанных с незаконным оборотом оружия31 3. Особенности следственных действий по преступлениям связанных с незаконным оборотом оружия.
38783. Разработка приложения в среде DELPHI и MATHCAD для расчета шарнирного четырехзвенника 473.52 KB
  Компьютеризация инженерных задач — один из основных путей повышения производительности в сфере подготовки производства машиностроительного предприятия. Применение математических методов и ЭВМ при расчётах способствует повышению технического уровня и качества проектируемых объектов, сокращению сроков разработки и освоения их в производстве. Широкое использование вычислительной техники во всех этих сферах деятельности современного инженера предъявляет к его профессиональной квалификации ряд дополнительных требований