38773

Практика в Черкаських магістральних електричних мереж

Отчет о прохождении практики

Энергетика

Загальна характеристика обєкту ПС 330 кВ Черкаська здійснює прийом перетворення розподіл передачу електричної енергії і представляє собою сукупність силового комутаційного і вимірювального обладнання обєднаного електричною схемою по класам напруги включаючи комплекс пристроїв захисту автоматики вимірювання і керування. ПС має три класи напруги 330 110 і 10 кВ і являється понижуючою підстанцією з двома вторинними напругами. За місцем у системі електропостачання ПС Черкаси відноситься до системних підстанцій це найпотужніші...

Украинкский

2013-09-29

264.5 KB

40 чел.

Вступ

    Я проходив преддипломну практику в службі підстанцій Черкаських магістральних електричних мереж. Черкаські електричні мережі  входять в склад Центральної електроенергетичної системи Державного підприємства «Укренерго» . Підприємство займається експлуатацією обладнання підстанцій і ліній електропередач, монтажем, ремонтом обслуговуванням електротехнічного устаткування. Моїм керівником від підприємства була провідний інженер служби підстанцій Завгородня Людмила Андріївна. Під час проходження практики я ознайомився з основним обладнанням підстанції «Черкаська» 330/110/10 кВ, організаційною структурою підприємства. Розглянув питання експлуатації основного устаткування. Була проведена екскурсія на ВРУ-330, ВРУ-110, ЗРУ-10 кВ підстанції «Черкаська». Я спостерігав за проведенням поточного ремонту, ( а самє роз΄єднувача 10 кВ типу РВК-10) та виведенням обладнання в ремонт. Вивчив основні правила технічної експлуатації та техніки безпеки. Для написання свого звіту  консультувався у свого керівника.

 1.  Загальні питання.

Коротка історія підприємства і перспективи його розвитку.

    Черкаські магістральні електричні мережі створені згідно наказу Міністра енергетики та електрифікації  України від 28.10.1996 р. № 185 «Про структуру магістральних електричних мереж у Черкаській області» як відособлений підрозділ Центральних магістральних електричних мереж Державної електричної компанії «Укрелектропередача» на базі державних магістральних мереж напругою 330-750кВ,  розташованих в Черкаській області.

     Мета створення – забезпечення високого оперативно-технологічного обслуговування, якості ремонтів електроустановок ДЕК ”Укрелектропередача», підвищення ефективності використання фінансових і матеріальних ресурсів, надійності роботи обладнання споруд та пристроїв.

    З першого жовтня 1998 року Черкаські магістральні електричні мережі після реорганізації ДЕК „Укрелектропередача” та НДЦ України, створення на їх базі  НЕК „Укренерго”, стали відособленим підрозділом Центральної електроенергетичної системи Державного підприємства  НЕК „Укренерго”.

   Мета – забезпечення  виконання необхідних ремонтів та оперативно – технічного обслуговування магістральних електричних мереж  330 – 750кВ  і надійної роботи обладнання, споруд, пристроїв та систем управління.

Персонал Черкаських МЕМ обслуговує:

- підстанцію 330/110/10 кВ „Черкаси”; 

- підстанцію 330/110/10 кВ „Поляна”;

- ПЛ 750 кВ Південно–Українська АЕС – Вінниця протяжністю  81,62 км;

- ПЛ 330 кВ загальною протяжністю 311,6 км;

- кабельну  магістраль  зв’язку  Київ – Горлівка  протяжністю  473 км.

    Підрозділом експлуатується виробнича база – РВБ в м. Черкаси, де розташовані ремонтні майстерні служби транспорту, столярна майстерня, приміщення лабораторій, виробничих служб, санітарно-побутового призначення, адміністративна будівля та складське господарство.

1.1. Загальна характеристика об’єкту

ПС -330 кВ «Черкаська» здійснює прийом, перетворення, розподіл, передачу електричної енергії і представляє собою сукупність силового комутаційного і вимірювального обладнання, об’єднаного електричною схемою по класам напруги, включаючи комплекс пристроїв захисту, автоматики, вимірювання і керування.  ПС має три класи напруги 330, 110 і 10 кВ і являється понижуючою підстанцією з двома вторинними напругами.

За місцем у системі електропостачання, ПС «Черкаси» відноситься до системних підстанцій – це найпотужніші підстанції, на яких відбувається управління перетоками потужностей в енергосистемі магістральними мережами середньої та високої напруги.

ПС „Черкаська” 330кВ являється підстанцією відкритого типу.

По способу приєднання ПС «Черкаська» є прохідною підстанцією, до якої підходять транзитні лінії високої напруги 330 кВ.

Структурна схема підприємства і його підрозділів.

Підрозділи магістральних електричних мереж :

 •  бухгалтерія;
 •  планово-економічна група;
 •  оперативно-диспетчерська служба;
 •  служба підстанцій;
 •  служба повітряних ліній;
 •  служба релейного захисту й автоматики та метрології;
 •  служба механізації і транспорту;
 •  служба ізоляції, захисту від перенапруги та діагностики;
 •  служба засобів диспетчерського та технологічного управління;
 •  група обчислювальної техніки;
 •  група матеріально-технічного та адміністративно-господарського забезпечення;
 •  сторожова охорона;
 •  ремонтно-будівельна дільниця.  

Схема  ПС Черкаська

 ВРУ 330кВ виконаний по схемі з двома робочими і  обхідною системами шин з одним вимикачем на ланцюг. Така схема має досить високу надійність.

В нормальному режимі дві системи шин СШ-3 і СШ-4 під навантаженням, тому що АТ-3 і АТ-2 включені і знаходяться в робочому стані.

- Схема має дві обхідні системи шин і два джерела живлення. Тому у разі виникнення К.З. на одній з ОСШ (СШ-1 або СШ-2), вона буде від`єднана від СШ-3 і СШ-4 вимикачами, а електропостачання буде здійснюватись через іншу ОСШ  від одного джерела (Крем. ГЕС або ПС «Поляна»).  

ВРУ 110 кВ також виконаний по схемі з двома робочими і  обхідною системами шин з обхідним (ОВ) і шиноз`єднувальним (ШЗВ) вимикачами.

Ця схема використовується для  РП номінальною напругою 110 кВ і вище. Має досить високу надійність. Проте має певні недоліки:

 •  пошкодження шиноз`єднувального вимикача рівноцінно К.З. на обох системах шин, тобто приводить до відключення всіх приєднань.
 •  велика кількість операцій роз`єднувачами при виводі в ремонт і ревізії

вимикачів ускладнює експлуатацію РП.

ЗРУ 10кВ виконаний у вигляді трьох секцій шин (СШ-1-10,

СШ-2-10, СШ-3-10,) з`єднаних між собою через секційні вимикачі (СВ). Приєднання шин 10 кВ – кабельні лінії, які далі ідуть безпосередньо до споживача (трансформаторна ПС 10/0,4 кВ).

        Цей РП в нормальному режимі живиться зі сторони автотрансформаторів АТ-2 (СШ-2-10) і АТ-3 (СШ-3-10), а також від силового трансформатора з розщепленою обмоткою НН

Т-1 (СШ-1-10).

       АТ-3 має зв`язок з СШ-3-10, а Т-1 живить в нормальному режимі СШ-2-10 і СШ-1-10. Також СШ-2-10 приєднана до АТ-2.         

1.2. Навантаження та трансформатори

На ПС „Черкаси” працюють два автотрансформатора АТ-2 і АТ-3 марки АТДЦТН-125000/330/110/10. Ці автотрансформатори обладнані пристроями РПН для регулювання напруги. РПН встановлений на стороні СН має 6 регулюючих ступенів по 2%, тобто його діапазон регулювання напруги ±12%Uн. Автотрансформатори обладнані системою форсованого охолодження з дуттям та примусовою циркуляцією масла (ДЦ), яке виконується за допомогою циркуляційних насосів, встановлених у розсічку нижніх патрубків радіаторів.

Також на ПС «Черкаси» встановлений силовий трансформатор ТРДЦН-63000/110 (Т-1). Регулювання напруги на трансформаторі здійснюється також за допомогою пристрою РПН, який встановлено в нейтралі обмотки високої напруги (ВН) і має 8 регулюючих ступенів по 1,5%, тобто його діапазон регулювання напруги ±12%Uн. Цей трансформатор здійснює зв’язок двох класів напруги 110 і 10 кВ. Обмотка ВН якого з’єднана з  шинами ВРУ-110 кВ, а НН – з шинами ЗРУ-10 кВ. Силовий трансформатор має таку ж систему охолодження, як і автотрансформатори. Буква Р у маркуванні трансформатора показує наявність розщепленої обмотки НН. Обмотка НН1 має зв’язок з другою секцією шин 10 кВ(СШ-2-10кВ), а обмотка НН2 – з першою секцією шин 10 кВ (СШ-1-10кВ). Обмотки Т-1, АТ-2 і АТ-3 з’єднані за схемою У/Д. З’єднання в зірку обмотки високої напруги (ВН) дозволяє виконати внутрішню ізоляцію з розрахунку фазної е.р.с. – у √3 раз меншої від лінійної. Обмотки низької напруги (НН) з’єднані у трикутник  дозволяє зменшити переріз обмотки, розрахованої на фазний струм: I/√3.

Шини ВРУ-110 кВ мають 13 приєднань серед яких 6 ліній:

 •  Поляна-1 (резервна лінія зв’язку з ПС «Поляна»).
 •  Поляна-2 (лінія зв’язку з ПС «Поляна).
 •  Чк ТЕЦ-1 (лінія зв’язку з черкаською ТЕЦ).
 •  Чк ТЕЦ-2 (лінія зв’язку з черкаською ТЕЦ).
 •  Східна (лінія зв’язку з ПС «Східна»).
 •  ЗТА (лінія зв’язку з «Заводом телеграфної апаратури»).

Сумарна потужність, що передається цими лініями з ПС «Черкаси» приблизно дорівнює 90 МВА.

Шини ЗРУ-10 кВ мають 62 приєднання, всі лінії що відходять кабельні. Сумарна потужність, що передається цими лініями з ПС «Черкаси» приблизно дорівнює 30 МВА.

Рис.1. Спрощена схема ЗРУ 10 кВ ПС „Черкаська”

 

1.4. Устаткування

    Обладнання розподільчих пунктів на ПС „Черкаська” 330/110/10 кВ, його типи та коротка характеристика розглянуто в таблицях 1, 2, 3.

Усе обладнання приведене у відповідності за класами напруги.

Табл.1 Обладнання ВРУ-330 кВ     

п/п

Тип обладнання

Коротка характеристика

Вимикачі

1

ВВН-330-15

повітряний вимикач

2

3АР2FІ- 363 KV

трьохполюсний автоматичний компресорний елегазовий вимикач

3

ВВ-330Б

повітряний вимикач

Роз’єднувачі

4

РНДЗ-330/315ОУ1

двоколонковий роз’єднувач із заземлюючим ножем

5

РНДЗ-330/31ОУ

двоколонковий роз’єднувач із заземлюючим ножем

6

РНД-330/2000

двоколонковий роз’єднувач

Трансформатори струму

7

ТФКН-330

трансформатори струму з кабельно-конденсаторною ізоляцією в  порцеляновому корпусі

8

ТФРМ-330

трансформатори струму з порцеляновим корпусом

Трансформатори напруги

9

НКФ-330

каскадний трансформатор напруги з порцеляновим корпусом

10

SBS 363/5

Трансформатор напруги елегазовий

Розрядники

11

ОПН-330

обмежувач перенапруги нелінійний

12

РВМГ-330

вентильний грозовий розрядник з магнітним дуттям

ВЧ загороджувачі

13

В3-2000

ВЧ загороджувач

Табл.2 Обладнання ВРУ-110 кВ

п/п

Тип обладнання

Коротка характеристика

Вимикачі

1

ВМТ-110Б-25/1250 УХЛ1

маломасляний  вимикач

Роз’єднувачі

2

РЛНД-110/600  

двоколонковий лінійний роз’єднувач зовнішньої установки

3

РЛНД-110/1000

Трансформатори струму

4

ТФНД-110

трансформатори струму з порцеляновою ізоляцією зовнішньої установки

5

ТФЗМ-110-Б

трансформатори струму з порцеляновою покришкою, вторинна обмотка звеньового типу, маслонаповнений

Трансформатори напруги

6

НКФ-110

каскадний трансформатор напруги з порцеляновим корпусом

Розрядники

7

ОПН-110

обмежувач перенапруги нелінійний

8

РВС-110

вентильний станційний розрядник

ВЧ загороджувачі

9

В3-1000

ВЧ загороджувач

Табл.3 Обладнання ЗРУ-10 кВ

п/п

Тип обладнання

Коротка характеристика

Вимикачі

1

МГГ-10

     масляний вимикач

2

ВМГ-10

3

ВМПЕ-10

4

ВМП-10

5

ВБТЕ-М-10-20

Вакуумний вимикач трьохполюсний електромагнітний

Роз’єднувачі

6

РВК-10

роз’єднувач коробчатого типу внутрішньої установки

7

РЛНД-10/400

Двоколонковий лінійний роз’єднувач зовнішньої установки

8

РВО-10/400

однополюсний роз’єднувач внутрішньої установки

Трансформатори напруги

9

НТМІ-10 мережі

трифазний масляний трансформатор напруги з обмоткою для контролю ізоляції фаз

Розрядники

10

        ОПН-10

обмежувач перенапруги нелінійний

11

РВМ-10

вентильний розрядник з магнітним дуттям

12

РВП-10

вентильний підстанційний розрядник

Інше електричне обладнання, яке не відноситься до розподільчих пунктів (РП) приведено у таблиці 4.

Табл.4. Обладнання ПС „Черкаська”, яке не відноситься до РП

п/п

Тип обладнання

Коротка характеристика

1

ТРДН-63000/110/10

Трансформатор силовий

2

АТДЦТН-125000/330/110/10

автотрансформатор

3

РБДГ-10/4000

Бетонний струмообмежувальний реактор з дуттям

4

РБА-10/3000

струмообмежувальний реактор

5

TM-400/10

Трансформатор власних потреб

6

TL-315/10

Система організації ремонтів різних видів устаткування.

Поточний - ремонт, який виконується для забезпечення чи відновлення робото здатності обладнання і включає в себе огляд, очищення, змащення, перевірку дії механізмів та вузлів, заміни та відновлення окремих його частин.

Капітальний ремонт – ремонт по відновленню справності та повного, або близького до повного відновлення початкових технічних характеристик обладнання із заміною або відновленням будь-яких його частин, включаючи базові.

Періодичність проведення планових робіт для кожного виду обладнання встановлюється у відповідності з ПТЕ та інструкцій заводів-виготовлювачів.

    

Періодичність планових ремонтів

Автотрансформатор, трансформатор

Капітальний ремонт проводиться за результатами випробувань та технічним станом. Поточний ремонт проводиться щорічно.

Реактор струмообмежуючий

Капітальний ремонт проводити 1 раз у 12 років. Поточний ремонт проводити 1 раз у 2 роки.

Масляний вимикач

Капітальний ремонт проводити 1 раз на 6-8 років. Поточний ремонт проводити щорічно.

Повітряний вимикач

Капітальний ремонт проводити 1 раз на 4-6 років. Поточний ремонт проводити щорічно.

Елегазовий вимикач

Капітальний ремонт проводити після вичерпання

механічного ресурсу, ресурсу з вимкнення струмів короткого замикання або після 12-30 років експлуатації (залежно від вимог заводу-виробника).

Поточний ремонт проводити в термін згідно з вимогами заводу-виготовлювача.

Вакуумний вимикач

Капітальний ремонт проводити в термін згідно з вимогами заводу-виготовлювача. Поточний ремонт проводити в термін згідно з вимогами заводу-виготовлювача.

Вимикач навантаження, розєднувач і заземлюючі ножі

Капітальний ремонт роз’єднувачів проводити 1 раз на 4-8 років. Поточний ремонт проводити по мірі необхідності але не менше 1 разу у 4 роки.

ТС ( трансформатор струму), ТН (трансформатор напруги)

Капітальний ремонт проводити за результатами випробування і огляду. Поточний ремонт проводити 1 раз у 3 роки.

Розрядники, обмежувачі перенапруги

Поточний ремонт розрядників проводити 1 раз на рік до початку грозового сезону.

Поточний ремонт для ОПН не вимагається.

Організація експлуатації електричних мереж і підстанцій.

Служба підстанцій

Є  основною виробничою службою підрозділу і здійснює ремонт та технічне обслуговування первинного обладнання ПС 330кВ „Черкаська” , „Поляна” .

Метою діяльності служби підстанцій є забезпечення надійної, економічної безвідмовної роботи  обладнання ПС – 330кВ та постійної готовності до роботи в режимі розрахункових навантажень.

Загальна кількість працівників служби складає – 35 осіб.

Працівниками служби підстанцій обслуговуються:

 •  Підстанція 330 /110/10 кВ „Черкаська” з установленою потужністю трансформаторів 315 МВА побудована у 1961 році, займає загальну площу 59.800 м2. Подає напругу на підстанції „ТЕЦ”, „Східна”,  „ЗТА”, „Поляна” по лінії електропередачі 330кВ „Крем ГЕС - Черкаси”.

 •  Підстанція 330/110/10 кВ „Поляна” з установленою потужністю трансформаторів 400 МВА побудована у 1974 році займає загальну площу    72.980 м2. Подає напругу по шинам 110кВ на підстанції „Сокірно”, „Західна”, „Шевченково”,  „ТЕЦ”, „БХО”, „Черкаси”, „СТО”.           

Організація й технічні заходи щодо техніки безпеки під час оперативних перемикань.

При проведенні оперативних перемикань і обслуговуванні  електрообладнання  ПС необхідно дотримуватись таких правил та заходів безпеки:

   - Необхідно  знати  безпечні  прийоми  виконання  робіт , заходи  безпеки  при  обслуговуванні  обладнання  і  при  виконанні  оперативних  перемикань, а  також  дотримуватись  правил  безпеки  при  роботі  з  інструментом,  пристроями , приладами.

- Під  час  роботи  і  огляду обладнання наближатись  і  знаходитись  поблизу  комутаційної  апаратури  і  інших  струмовідних  частин  дозволяється  тільки  в  разі  виробничої  необхідності  при  суворому дотриманні відстані від людини в  будь – якому   можливому її  положенні та  інструментів і пристосувань, що  використовуються нею до струмовідних частин, що перебувають під напругою.  Виконувати  будь-які  роботи  під  час  огляду  обладнання  забороняється .

- У ВРУ  пересуватися  працівникам до  робочого  місця  необхідно  по  виділених  для цього проходах  і  маршрутах .

-  При  виконанні  оперативних  перемикань  повинні  дотримуватись  заходів  безпеки , суворо  виконувати  послідовність  дій ,  встановлену  бланком  перемикань. Перемикання  виконувати  без  перерв , не  відволікаючись  на  побічні  розмови та дії.

- Включення  роз’єднувачів потрібно виконувати швидко і рішуче, але без удару  наприкінці  ходу. Почата  операція включення  повинна бути закінчена. Забороняється  відводити  ножі  роз’єднувача  назад  з  появою  дуги. Перед проведенням операції включення необхідно приводом роз’єднувача зсунути з місця ножі роз’єднувача і впевнитися, що це саме той роз’єднувач ( заземлюючий ніж) , операція з яким виконується.

- Після  кожної  операції  включення  або відключення   комутаційних  апаратів, їх  дійсне  положення  необхідно  обов’язково  перевірити  візуально.

- Оперативні  перемикання  необхідно  виконувати не  порушуючи    пристрої  блокування.

- Підготовка  робочого  місця  повинна  виконуватись  в  суворій  відповідності  з  вимогами  наряду  ( розпорядження )  і  бланку перемикань  тільки після одержання  дозволу  від  чергового  диспетчера  ОДС .

 - Після  відключення  комутаційних  апаратів , на  їх  приводах або  ключах  управління  необхідно  вивісити  плакат : “ Не  вмикати !  Працюють  люди ” , або  “ Не  вмикати !  Робота  на  лінії ” .

  - Підготовлене  робоче  місце  повинно  бути  огороджене  тимчасовою  огорожею . Крім  того, огороджуються  струмовідні  частини , які  залишились  під  напругою . На  цій  огорожі  вивішуються плакати  “ Стій !  Напруга ” .

  - Перевірку  відсутності  напруги  необхідно  виконувати  вказівником  напруги ,  заздалегідь  перевіривши  його  на  струмовідних  частинах , які  знаходяться  під  напругою . В  електроустановках  вище  1000 В  необхідно  користуватися  вказівником  напруги , застосовуючи  діелектричні  рукавички .

  -  Встановлення заземлень  в ЕУ ПС.

  -  В ЕУ вище 1000 В  встановлювати переносні заземлення  повинні два працівника, - черговий  електромонтер ( черговий інженер) та контролююча особа при перемиканнях, а знімати переносні  заземлення , вмикати та вимикати заземлювальні  ножі дозволяється одноособово оперативному персоналу. Встановлення та знімання переносних заземлень здійснювати ізольованою штангою із застосуванням діелектричних рукавичок.

Вмикання та вимикання заземлюючих ножів здійснювати із застосуванням діелектричних рукавичок.

   -  В ЕУ до 1000 В встановлення та знімання заземлень дозволяється одноособово оперативному працівнику із  застосуванням діелектричних рукавичок.

   -  Заземлені  струмовідні  частини  повинні  бути  відокремлені від струмовідних  частин , які  знаходяться  під  напругою , видимим розривом .

   -  Допуск  бригади  до  роботи  необхідно  здійснювати  на повністю  підготовлене  робоче  місце .

   -   По розпорядженню чергового інженера  ПС та з   дозволу  чергового  диспетчера  ОДС , черговий  електромонтер  може  бути  залучений до робіт по наряду    з  обовязковим  записом  в  оперативному  журналі . При  цьому  він  повинен  одержати  інструктаж  у  керівника  робіт .

       -  При  виконанні  робіт  необхідно  користуватись  справними  засобами  захисту, інструментом, пристосуваннями  і  застосовувати  їх  по  призначенню .

   -  При  прийманні  робочих  місць  у  ремонтного  персоналу

оперативний персонал ПС  повинен  звертати  увагу  на  те , чи  зняті  переносні  заземлення , які  встановлювались  бригадою , на  стан  обладнання  після  ремонту , наявність  оперативних  написів  після  фарбування  обладнання , на  чистоту  робочих  місць .

-  Оперативний персонал ПС  повинен  негайно  доводити  до  відома    

чергового диспетчера ОДС, інженера ПС   (начальника ПС ):

 1.  про  всі  випадки  порушення  ПБЕЕ , ППБ ,ТЕ;
 2.  про  всі  випадки  виявлення  недоліків  у роботі обладнання       запобіжних, блокуючих, сигнальних  пристроїв засобів  індивідуального   

    захисту електрозахисних засобів захисту;

 1.  про  всі  випадки  травм , отруєння , опіків , отриманих  ним  самим  або  іншими  працівниками , а  також  про  загоряння  або  виникнення  аварійних  ситуацій.

Заходи, що проводяться підприємством з охорони навколишнього середовища

  На території  підстанції „Черкаси” виявлено викиди в атмосферу шести забруднюючих речовин від трьох стаціонарних джерел викиду.

Джерела утворення забруднюючих речовин наведену табл. 1.

                                                                                              Таблиця 1.

№ п/п

Джерело утворення забруднюючої

речовини

Виробництво

Етапи технологічного процесу

Забруднюючі речовини

1

Акумуляторні батареї -1шт

Акумуляторна дільниця

Аварійне енергопостачання

Сірчана кислота

2

Зварювальний апарат-1шт

Пост зварювання

(неорг.дж)

Зварювання металу

Оксид заліза, оксид марганцю

3

Фарбопульт-4 шт

Фарбування технологічного

обладнання

(неорг.дж)

Фарбування технологічного

обладнання

Ксилол,

уайт-спірит,

аерозоль лакофарбових матеріалів

Забруднюючі речовини

 1.  Сірчана кислота
 2.  Марганець і його з’єднання
 3.  Оксид заліза
 4.  Ксилол
 5.  Уайт-спірит
 6.  Аерозоль лакофарбових матеріалів (ЛФМ)

Акумуляторна

     На дільниці загальностанційного пункту управління Черкських МЕМ

розміщена акумуляторна з акумуляторною батареєю СК -6(110 елементів), що призначена для живлення систем управління, зв'язку в нормальних та аварійних умовах. Акумуляторна батарея закритого типу та працює в режимі постійного підзаряду.

    Призначення АБ - живлення пристроїв релейного захисту, кіл управління вимикачами, електромагнітного блокування, аварійного освітлення.

В аварійних випадках при розряді батареї та планово (1 раз на рік) проводиться дозаряд акумуляторної батареї протягом не менше 6 годин. Напруга підзаряду складає 2,2 ± 0,05 В на елемент. Під час проведення дозаряду в приміщення випаровується сірчана кислота, яка видаляється за допомогою вентилятора. Під час роботи акумуляторної батареї в режимі постійної підзарядки у справних акумуляторах теоретично не повинно бути газовиділення. Але тому, що практично в АБ завжди є елементи з тим або іншим ступенем сульфатації (як правило кінцеві елементи), то навіть за правильного ведення режиму підзарядки є слабке газовиділення. Тому вентиляція включається періодично (1 година на добу) для видалення кислотних парів.

Маслогосподарство

    На території розташований склад трансформаторного масла з двох стаціонарних ємностей по 84м3 та однієї -1,5м3.

Маслонаповнене обладнання не є джерелом викидів в атмосферне повітря, оскільки має високу температуру початку кипіння (360oС) і не випаровується при температурі навколишнього середовища.

Зварювальний пост

    Біля приміщення майстерні на відкритому майданчику розміщений зварювальний пост, який є неорганізованим джерелом викидів  в атмосферне повітря оксиду заліза та оксиду марганця.

Фарбування технологічного обладнання

    Здійснюється відповідно до затверджених графіків проведення ремонтних і профілактичних робіт 1 раз за 4-6 років .Забруднюючими речовинами є ксилол, уайт-спірит, аерозоль ЛФМ .

     Зварювальний пост та фарбопульти є неорганізованими джерелами викидів  в атмосферу шкідливих речовин. Значення концентрації вищеперелічених забруднюючих речовин, їх клас небезпеки розраховані та вказані в екологічному паспорті підприємства, та є допустимими для даного виду робіт.

Нормативна документація:

-(ГОСТ 17.2.3.02-78 "Охрана природы. Атмосфера. Правила установлення допустимих выбросов вредных веществ промышленными предприятиями)

-Сан Пин 4946-89 "Санитарные правила по охране атмосферного воздуха населенных мест".

3) Охорона праці.

Положення про травматизм, його основні причини й показники.

    Травмування це раптове порушення анатомічної цілісності організму або його функцій через короткочасну дію будь-якого зовнішнього чинника внаслідок чого настає тимчасова або постійна втрата працездатності.

Збіг обставин, за яких виникає травмування працюючих, розглядається як небезпечна подія, що призвела до нещасного випадку.

    Нещасним випадком називається випадок з працівником при виконанні ним трудових обов’язків під дією небезпечного виробничого чинника.

    Нещасні випадки за тяжкістю наслідків бувають: легкі, тяжкі й смертельні.     Ступінь тяжкості нещасного випадку встановлюють лікарняні заклади.

    Легким вважається нещасний випадок, що призвів до незначної втрати працездатності, яка відновлюється без суттєвих змін у стані здоров’я потерпілого.

    Тяжким є нещасний випадок, що призвів до довгострокової втрати працездатності або закінчився переходом потерпілого на тимчасову чи постійну інвалідність.

    За характером ушкоджень розрізняють такі види травм: рани, забиття, переломи, вивихи, опіки, теплові і термічні удари і таке інше.

    Механічні травматичні ураження організму можуть бути відкритими або закритими та супроводжуватися крововиливами в тканини та порожнини тіла, а поранення крупних судин може виявитися смертельним.

    Термічні ураження спричиняються дією на тканини високих (опіки) і низьких(відмороження) температур.

    Хімічні ураження призводять до хімічних опіків, що спричиняються дією на тканини кислот, лугів, отруйних і токсичних речовин.

    В умовах техногенного середовища можуть виникати психічні виробничі травми під дією тяжких, раптових емоційних переживань(нервове потрясіння, екстремальна ситуація, переляк ). Психічні травми можуть спричиняти гострі реакції у вигляді втрати свідомості, шокового стану , аж до тривалого патологічного ураження організму – неврозу та ін.

    Залежно від обставин травми поділяються на виробничі й невиробничі.

  В процесі виробничої діяльності можуть створюватися такі умови праці за яких деякі чинники праці постійно або протягом тривалого періоду будуть шкідливо діяти на стан здоров’я працюючих, причому результат цієї дії може проявлятися через відповідний час. Така дія може стати прямою або опосередкованою причиною порушення стану здоров’я та призвести до професійних захворювань.

  Класифікація причин виробничого травматизму:

 •  Організаційні причини
 •  Технічні причини
 •  Психофізіологічні причини

    До організаційних причин належить: неправильна організація праці або робочого місця, відсутність інструктажів або неякісне їх проведення, порушення технологічного режиму або трудової дисципліни, відсутність інструкцій з безпеки праці на робочих місцях, неузгодженість у діях, відсутність ПВР (проектів виробництва робіт), а також нагляду й контролю за виробничою діяльністю, відсутність засобів захисту, спецодягу і т. ін..

    До технічних причин належить: проектні і конструктивні недоліки, невідповідність обладнання, транспортних та енергетичних пристроїв вимогам безпеки, недосконалість конструкцій машин, блокувальних систем, сигналізації, неправильний режим технологічного процесу, недосконале його виконання, відсутність інженерних розрахунків і т. ін..

    До психофізіологічних причин належить: невідповідність умов праці анатомо-фізіологічним і психологічним характеристикам організму людини, незадовільний психологічний клімат в колективі, хворобливі стани, високий ступінь ризику, вживання алкоголю, втома і т. ін..

   Аналіз причин травматизму свідчить: найбільша частка травм на виробництві припадає на організаційні чинники . Серед них переважають порушення вимог безпеки під час експлуатації устаткування, невикористання або відсутність засобів індивідуального захисту, порушення правил дорожнього руху, трудової і виробничої дисципліни, залучення до робіт працівників не за спеціальністю, недоліки під час навчання безпечним умовам праці.

Статистичні показники виробничого травматизму:

Показники розраховуються  відносно середньооблікової чисельністі персоналу в еквіваленті повної зайнятості (осіб)

- Кількість потерпілих

- Кількість днів втрати працездатності

- Коефіцієнт частоти

- Коефіцієнт тяжкості

- Сума виплат (грн.)

    Для запобігання  виробничого травматизму мають проводитись ряд організаційних і технічних захолдів, що запобігають діям шкідливих та небезпечних виробничих чинників на організм людини.

Технічні заходи безпеки: призначення, принцип захисту, контроль.

Технічні заходи призначені для створення безпечних умов для виконання робіт.

Послідовність виконання технічних заходів

Під час підготовки робочого місця для роботи, яка вимагає знімання напруги, слід виконати у зазначеній послідовності такі технічні заходи:

-  провести необхідні вимкнення і вжити заходів щодо запобігання помилковому або самочинному вмиканню комутаційної апаратури;

-  вивісити заборонні плакати на приводах ручного і на ключах дистанційного керування комутаційною апаратурою. За необхідності струмовідні частини слід огороджувати;

-  приєднати до "землі" переносні заземлення;

-  перевірити відсутність напруги на струмовідних частинах, на які слід встановити заземлення. Якщо переносні заземлення планується ставити поблизу струмовідних частин, що не входять в зону робочого місця, то їх огородження слід встановити до перевірки відсутності напруги та заземлення;

-  встановити заземлення (увімкнути заземлювальні ножі, приєднати до вимкнених струмовідних частин переносні заземлення) безпосередньо після перевірки відсутності напруги та вивісити плакати "Заземлено" на приводах вимикальних комутаційних апаратів;

-  огородити, у разі необхідності, робочі місця або струмовідні частини, що залишились під напругою, і вивісити на огородженнях плакати безпеки. Залежно від місцевих умов струмовідні частини огороджують до або після їх заземлення.

Організаційно-технічні й організаційні заходи захисту в електроустановках.

      Організаційні заходи у разі виконання робіт в електроустановках електростанцій, підстанцій, на кабельних лініях електропередавання та кабельних лініях зв'язку.

     Наряд дозволяється видавати на одне або кілька робочих місць одного приєднання.

Допускається видавати один наряд на кілька робочих місць різних приєднань:

      а) для одночасної роботи на всіх приєднаннях в електроустановках, де напругу знято з усіх струмовідних частин, в тому числіа з виводів ПЛ і КЛ (вторинні кола можуть залишатися під напругою), і зачинено на замок вхід до сусідніх електроустановок;

    б) для роботи на всіх (або частині) електродвигунах агрегатів (котлів, турбін, генераторів) і окремих технологічних установках (систем золовидалення, мережних підігрівачів, дробильних систем та ін.) - у разі виведення в ремонт цих агрегатів (установок) і для роботи в РУ на всіх (або частині) приєднаннях, що живлять електродвигуни цих агрегатів (установок).

    Видавати один наряд допускається тільки для роботи на електродвигунах однакової напруги на приєднаннях одного РУ, що знаходяться в одному приміщенні;

    в) для роботи на шинах і на всіх (або частині) приєднаннях секції в РУ 6, 10, 20, 35, 110 кВ з одинарною системою шин і будь-якою кількістю секцій — у разі виведення в ремонт усієї секції повністю; у цьому разі дозволяється розосередження членів бригади по різних робочих місцях в межах секції, що виведена в ремонт;

    г) для одночасного або почергового виконання робіт на різних робочих місцях одного або декількох приєднань однієї електро установки у разі:

   1) прокладання і перекладання силових та контрольних кабелів, випробування електрообладнання, перевірки приладів захисту, вимірювань, блокування, автоматики, телемеханіки, зв'язку тощо;

    2) проведення ремонту комутаційних апаратів одного приєднання, в тому числі, коли їх приводи знаходяться в іншому приміщенні;

    3) проведення ремонту окремого кабелю в тунелі, колекторі, колодязі, траншеї, котловані;

     4) проведення ремонту кабелів (не більше двох), який здійснюється у двох котлованах або в РУ і у розташованому поряд котловані, коли розташування робочих місць дає змогу керівнику робіт здійснювати нагляд за бригадою.

У разі проведення робіт, зазначених у підпункті "г", дозволяється розосередження членів бригади по різних робочих місцях. Оформлення в наряді переведення з одного робочого місця на інше не вимагається.

Захисні засоби в електроустановках.

Основні електрозахисні засоби для роботи в електроустановках

До 1000 В включно        Понад 1000 В

- Ізолювальні штанги            - Ізолювальні штанги всіх видів

- Ізолювальні кліщі                         - Ізолювальні кліщі

- Електровимірювальні кліщі      - Електровимірювальні кліщі

- Покажчики напруги                          - Покажчики напруги

- Діелектричні рукавички                 - Пристрої для створення безпечних умов           

- Інструмент з ізолювальним                  праці під час проведення випробувань і

 покриттям                            вимірювань в електроустановках

Додаткові електрозахисні засоби для роботи в електроустановках

До 1000 В включно          Понад 1000 В

Діелектричне взуття                        Діелектричні рукавички

Діелектричні килими                 Діелектричне взуття

Ізолювальні підставки              Діелектричні килими

ізолювальні накладки                    Ізолювальні підставки

Ізолювальні ковпаки                        Ізолювальні накладки

Сигналізатори напруги            Ізолювальні ковпаки

Захисні огородження                         Штанги для перенесення і вирівнювання

(щити, ширми)                                     потенціалу

Переносні заземлення                    Сигналізатори напруги

Плакати і знаки безпеки            Захисні огородження (щити, ширми)

Інші засоби захисту                  Переносні заземлення

                       Плакати  і  знаки  безпеки
                                                      
        Інші засоби захисту

 Крім наведених вище засобів захисту в електроустановках повинні застосовуватись такі ЗІЗ:

захисні каски — для захисту голови;

захисні окуляри і щитки — для захисту очей і обличчя;

протигази і респіратори — для захисту органів дихання;,

рукавиці — для захисту рук;

запобіжні пояси та страхувальні канати.

Протипожежна профілактика на підприємстві включає цілу низку заходів і правил безпеки:

- на кожному енергооб’єкті залежно від кількості працівників і пожежонебезпечних об’єктів повинна бути створена служба пожежної безпеки або призначена особа відповідальна за пожежну безпеку;

- будівлі, споруди і територія енергооб’єктів повинні бути обладнані мережами протипожежного водопостачання, установками виявлення і гасіння пожежі згідно з вимогами НД;

- на кожному енергооб’єкті, з урахуванням пожежної небезпеки, наказом повинен бути встановлений відповідний протипожежний режим, а також складені інструкції з пожежної безпеки;

- працівники енергооб’єктів повинні проходити протипожежний інструктаж, вдосконалювати знання з протипожежної безпеки, регулярно брати участь у протипожежних тренуваннях і проходити перевірку знань ППБ;

- керівником гасіння пожежі на енергооб’єкті до прибуття першого пожежного підрозділу є особа, визначена інструкцією з пожежної безпеки;

- та інші протипожежні профілактичні заходи.

 

Висновок

    В результаті виконання програми практики в Черкаських магістральних електричних мережах  Центральної ЕС ДП  НЕК „Укренерго”  були


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

27787. Джон Локк (1632-1704) 20.34 KB
  Из всех людей с которыми мы встречаемся девять десятых становится тем что они есть: добрыми или злыми полезными или нет благодаря воспитанию говорил Локк. Джентльмен должен получить физическое нравственное и умственное воспитание но не в школе ибо школа по мнению Локка это учреждение где собрана пестрая толпа дурно воспитанных порочных мальчиков всякого состояния. Локк исходя из практики аристократических семейств рекомендовал поручить все дело воспитания джентльмена хорошо подготовленному солидному воспитателю.
27788. ПОСЛЕДСТВИЯ НАСИЛИЯ У ДЕТЕЙ 115 KB
  Среди отдаленных последствий жестокого обращения с детьми выделяются нарушения физического и психического развития ребенка различные соматические заболевания личностные и эмоциональные нарушения социальные последствия. Нарушения физического и психического развития У большинства детей живущих в семьях в которых тяжелое физическое наказание брань в адрес ребенка являются методами воспитания или в семьях где они лишены тепла внимания например в семьях родителейалкоголиков имеются признаки задержки физического и...
27789. ФОРМЫ РАБОТЫ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА ПО ПРОФОРИЕНТАЦИИ 56 KB
  Общие сведения о профессии: Краткая характеристика отрасли народного хозяйства где применяется профессия краткий исторический очерк и перспективы развития профессии основные специальности связанные с данной профессией. Производственное содержание профессии: Место и роль профессии в научнотехническом прогрессе ее перспективность; предмет средства и продукт труда; содержание и характер функция трудовой деятельности; объем механизации и автоматизации труда; общие и специальные знания и умения специалиста данной профессии моральные...
27790. ПРАВИЛА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 96 KB
  ПРАВА РЕБЕНКА В ШКОЛЕ Какие права связаны с правом на образование Право на образование следует рассматривать как совокупность прав: 1 на выбор образовательного учреждения или образовательной программы; 2 на получение образования в соответствии с установленными стандартами; 3 на обучение в условиях гарантирующих безопасность ребенка; 4 на уважение своего человеческого достоинства уважительное отношение со стороны персонала образовательного учреждения; 5 на обучение осуществляемое на современной учебноматериальной базе; 6 на...
27791. Советы подросткам при временном трудоустройстве 31.5 KB
  А именно в порыве найти хоть какуюто работу и получить дополнительные карманные средства молодежь хватается за любое предложение реальной работы даже на миг не задумываясь об юридическом аспекте оформления всех отношений с работодателем. И эти случаи довольно часты и заканчиваются печально невыплатой зарплаты психологическом расстройстве молодого индивидуума Поэтому юные работники знайте: прежде чем преступить к заинтересовавшей вас работе требуйте официального оформления ваших отношений непосредственно с работодателем;...
27792. Методы планирования эксперимента 77.5 KB
  Уточнение условий проведения эксперимента имеющееся или доступное оборудование сроки работ численность и состав группы для исследования и т. Структурные характеристики малой группы Приступая к рассмотрению структурных компонентов малой группы необходимо прежде всего подчеркнуть что понятие структура теснейшим образом сопряжено с понятием система. Реализация членами группы определенных институционально заданных функций в сфере ведущей деятельности группы по решению задач поставленных перед ней в рамках более широкой социальной...
27793. Этапы развития детского коллектива 19.76 KB
  Макаренко подчеркивал что движение форма жизни коллектива остановка форма его смерти. В педагогике выделяют три основные этапа развития детского коллектива. Макаренко об использовании принципа перспективных линий в развитии коллектива.
27794. 3 этапа работы по реабилитации подростка 11.91 KB
  Индивидуальная программа реабилитации ребенка создается на основе изучения его физического и психического здоровья, степени образовательной подготовки и др. Приюты- первый путь реабилитации.
27795. Патронаж 36.5 KB
  Цель патронажа семей социальнопедагогическая адаптация и реабилитация детейинвалидов. Социальнопедагогический патронаж проводится по нескольким направлениям. Социальнопедагогическая адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья.