38808

Короткометражний ігровий фільм

Дипломная

Культурология и искусствоведение

Комедія завжди була жанром яких захоплює глядач та дає йому можливість сприйняти складні проблеми та питання з іншого, комфортного ракурсу, який сприяє емоціональному відпочинку. Зображання актуальної проблеми у комічному вигляді надає творчій групі великій вибір застосування засобів виразності будь то режисерські

Украинкский

2014-02-24

94.57 KB

3 чел.

Затверджено

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

                           Форма № Н-9.02

Харківська державна академія культури

Факультет кіно,- телемистецтва

Кафедра телебачення

Пояснювальна записка

до дипломної екранної роботи

освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» 6.02020303

«Кіно-, телемистецтво»

Короткометражний ігровий фільм

«Логіка»

комедія

                                                       

                                                 

                                                        Виконав: студент 4 курсу, групи 4ТБ, д/в  

                                                        напряму : 0202 «Мистецтво»

                      спеціальність 6.02020303

                     « Кіно,- телемистецтво»

                                                        спеціалізація: «Режисура телебачення»

                                                

                                                        Бєляєв Денис Олександрович

                   Керівник:  Кучеренко Олег  Григорович

                                                        Рецензент___________________________

                                 (прізвище та ініціали)

Харків 2013


Харківська державна академія культури

Факультет - Кіно, - телемистецтва

Кафедра  - телебачення

Напрям підготовки - 0202«Мистецтво»

Спеціальність 6.02020303 «Кіно, - телемистецтво»

Спеціалізація – «Режисура телебачення»                                                                                            

                                                            ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                           Завідувач кафедри проф. Алфьорова З.І.

                                                                                     _______________________________

                                                                                                    “____” _________________20___року

З  А  В  Д  А  Н  Н  Я

НА ДИПЛОМНУ ЕКРАННУ РОБОТУ  СТУДЕНТУ

Бєляєва Дениса Олександровича

1. Тема роботи: До чого може привести виховання мужчиною дівчини, за ради корисних відносин?

Керівник проекту роботи — Кучеренко Олег  Григорович

затверджені наказом вищого навчального закладу від “___” ____2012 року №__

2. Строк подання студентом дипломної роботи “___ ” _____2013 р.

3. Вихідні дані до роботи :

Жанрово-видова форма: Комедія

Ідея : Навмисне виховання, підстроювання людини під себе,  може обернутися проблемою.

Сюжет: Майбутній юрист прагне створите ідеальні дівчину за ради свого майбутнього статусу. Зустрівши таку, герой стикається з проблемою її розумових здібностей, але її зовнішня краса змушує його взяти питання освіти дівчини на себе, коли б ця задача, не виявлялось такою складною.

4. Зміст пояснювальної записки

Розділ 1. Вибір теми та матеріалу для кваліфікаційної роботи.

Розділ 2. Драматургія та шляхи її реалізації в екранному творі.

Розділ 3. Результати практичної діяльності.

Розділ 4.Охорона праці в галузі.

5. Консультанти розділів дипломної роботи

Розділ

Прізвище, ініціали та посада

консультанта

Підпис, дата

завдання видав

завдання

прийняв

Знімальний період

Монтажно-тонувальний період

7. Дата видачі завдання 26.09.2012 р.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

з/п

Назва етапів дипломного

проекту (роботи)

Строк  виконання етапів проекту

( роботи )

Примітка

Підготовчий період

1

Написання сценарію

з 10.09.2012 р.

по 22.09.2012 р

всього - 12 днів

2

Розкадровки

з 22.12.2012 р.

по 30.12.2012 р

всього - 8 днів

3

Написання календарного плану   

З 30.12.2012 р.

по 03.01.2013 р.

всього – 5 днів

4

Підготовка до зйомок  

з 04.01.2013 р.

по 11.01.2013 р.;

всього - 7 днів

Знімальний період

Зйомка

З 12.01.2013 р.

по 22.01.2013р

Всього- 10  дні

Монтажно-тонувальний період

1

Монтаж чорнового матеріалу  

з 23.03.2013 р.

по 30.03.2013р.

всього 7 днів

2

Внесення коригувань  

з 31.03.2013 р.

по 05.04.2013 р.

всього 5 дні

3

Залишковий монтаж   

з 05.04.2012 р.

по 08.04.2012 р

всього 3 днів

Загальна кількість днів

58

Студент                 _________  ______________________

                                                                                        ( підпис )                             (прізвище та ініціали)

Керівник дипломної роботи _____________ Башнін О.В.

                                                                       ( підпис )               (прізвище та  ініціали)

ЗМІСТ

Вступ

Розділ 1. Вибір теми та матеріалу для кваліфікаційної роботи.

1.1. Мета роботи

1.2. Тематика роботи та її ідейна спрямованість.

1.3. Матеріал на якому розроблятиметься тематика.

1.4. Методологія творення роботи.

Розділ 2. Драматургія та шляхи її реалізації в екранному дійстві.

2.1. Режисерський аналіз літературної першооснови екранного твору.

2.2. Творчий задум.

2.3. Основні принципи реалізації творчого задуму в конкретиці     зображення.

2.4. Режисерський та операторська експлікація до нього.

2.5. Вимоги до якості зображального ряду та способи її досягнення.

2.6. Технічні засоби реалізації творчого задуму.

2.7. Планування роботи.

         Розділ 3. Результати практичної діяльності.

3.1. Естетична якість твору

3.2. Технологія виробництва та її вплив на естетичну якість твору.

3.3. Співвідношення результату та задуму.

Розділ 4. Охорона праці в галузі

Висновки

Список використаної літератури та матеріалів з Мережі.

 

       

Вступ.

Комедія завжди була жанром яких захоплює глядач та дає йому можливість сприйняти складні проблеми та питання з іншого, комфортного ракурсу, який сприяє емоціональному відпочинку. Зображання актуальної проблеми у комічному вигляді надає творчій групі великій вибір застосування засобів виразності будь то режисерські,операторські, акторські. Всі вони у фінальному екранному творі, допоможуть глядачу більш швидше вловити характер та думку закладену в кадрі. Завдяки широкому спектру можливих реалізацій, комедія має багато глядачів але цей спектр також ускладнює процесу створення твору. Це й натовкнуло мене створити екрану роботу, в саме цьому жанрі.

Розділ 1. Вибір теми та матеріалу для кваліфікаційної роботи.

         

         1.1 Мета роботи

Дуже часто люди інденфікують інших врозріз з реальністю, що і стає причиною непорозумінь між ними і помилкового оцінювання ситуації.. Метою роботи стала відображення психологічного комплексу людини під назвою синдром Пігмаліона, з ракурсу комедії та сатири, на прикладі стосунків чоловіка та жінки.


         1.2. Тематика роботи

Тематикою роботи э відносини між чоловіком та жінкою прі невірній індіфікаціі одне одного. При

1.3. Матеріал на якому розроблятиметься тематика.

Для фундаменту створення роботи на обрано тему став твір Макса Шумальмана «Кохання –це логічна помилка». Його проста історія стосунків комічного характеру сприяла біль ширшому розгортанню ємоціаонального сприйняття твору на екрані.

Літературна першооснова.

 

Я долго домогался Полли Эспай. Позвольте уточнить, что моё желание этой молодой женщины по природе не было эмоциональным. Конечно, она была девушкой, способной возбудить чувства, но я не таков был, чтобы позволить своему сердцу управлять моей головой. Полли была нужна мне по дальновидно рассчитанной, целиком умозрительной причине.

Я был первокурсником юридического факультета. Через несколько лет я должен был стать практикующим юристом и был хорошо осведомлён о важности правильного выбора жены для будущей карьеры юриста. Успешные юристы, как я заметил, были почти без исключения женаты на красивых, грациозных, умных женщинах. Полли, за одним исключением, прекрасно соответствовала этим характеристикам.

Она была красива. Она ещё не достигла своих очаровательных пропорций, но я был уверен, что время пополнит их недостаток. Задатки этого уже имелись.

Она была грациозна. Грациозной я называю существо, полное изящества. У неё была прямая осанка, лёгкость походки, самообладание, что ясно указывало на породистость. Её поведение за столом было безупречно.

А вот умной она не была. Скорее, она была противоположной направленности. Но я верил, что под моим руководством она поумнеет. В любом случае, стоило попытаться.

В конце концов, легче красивую глупую девицу сделать умной, чем уродливую умную -красивой.

Моё первое свидание с Полли было по своей природе наблюдением; я хотел выяснить, как много работы мне предстоит, чтобы подтянуть её к требуемым мной стандартам. Прежде всего, я пригласил её на обед.

«Классно, замечательный обед», — сказала она, когда мы вышли из ресторана. Затем я пригласил её в кино. «Клёво, чудо, а не кино», — сказала она, когда мы вышли из кинотеатра. А затем я пригласил её домой. «Улёт! Я провела сенсационнейшее время», — сказала она, когда желала мне доброй ночи.

Я вернулся в свою комнату с тяжестью на сердце. Я глубоко недооценил сложность своей задачи. Недостаток знаний у этой девушки был ужасающим. Прежде всего её надо было научить думать. Это выливалось в проект немалых размеров, и сначала я попытался вернуть её Пете [Петя Белов — парень, который искал расположения Полли]. Но потом я поразмыслил о её явном физическом шарме и о том, как она входит в комнату, как управляется с ножом и вилкой, и решил предпринять усилие.

Я подошёл к этому, как мне это свойственно во всём, системно. Я преподнёс ей курс логики. Так случилось, что я как студент юридического факультета сам в это время проходил курс логики, поэтому мог касаться фактов «кончиками пальцев». «Полли,- сказал я ей, когда встретил её на нашем следующем свидании,- сегодня мы пойдём в бар и поговорим».

«О-о, клёво», — ответила она. Одно скажу я об этой девушке: едва ли вы найдёте другую столь покладистую.

Мы пришли в бар, университетское место свиданий, и сели под старым дубом; она выжидающе посмотрела на меня и спросила: «Так о чём мы будем говорить?».

«О логике».

Она подумала с минуту и решила, что это её устраивает. «Шик», — сказала она.

«Логика, — прокашлявшись заявил я, — это наука о мышлении. Перед тем как суметь правильно мыслить, мы должны сначала научиться узнавать частые логические ошибки. Эти ошибки мы и рассмотрим сегодня».

«Вау-вау», — вскрикнула она, радостно хлопнув в ладоши.

Я вздрогнул, но храбро продолжил. «Прежде всего давай рассмотрим логическую ошибку, называемую Dicto Simpliciter».

«Тип-топ!», — подстегнула она, усиленно хлопая ресницами.

«Dicto Simpliciter означает аргумент, основанный на ничем не ограниченном обобщении. Например: физические упражнения полезны. Следовательно, все должны заниматься зарядкой».

«Я согласна,- сказала Полли серьёзно. Я считаю зарядку замечательной. Я думаю, она формирует тело и всё прочее».

«Полли», — мягко возразил я, — аргумент является ошибкой. Физические упражнения полезны — это неограниченное обобщение. Например, если у вас больное сердце, физические упражнения могут оказаться вредными, а не полезными. Многим людям доктора предписывают не делать физических упражнений. Вы должны уточнить обобщение. Следует сказать, что обычно физические упражнения полезны, или что физические упражнения полезны для большинства людей. Иначе совершается ложный вывод Dicto Simpliciter. Понятно?»

«Нет, — призналась она, — но это кайфово. Продолжай! Продолжай!»

«Будет лучше, если ты перестанешь тянуть меня за рукав», — заявил я ей, и когда она успокоилась, продолжил: «Следующий ложный вывод, который мы рассмотрим, называется Поспешное обобщение (Hasty Generalisation). Слушай внимательно: ты не умеешь говорить по-французски; я не умею говорить по-французски; Петя Белов не умеет говорить по-французски. Следовательно, можно сделать вывод, что никто в университете Миннесоты не умеет говорить по-французски».

«Правда?, — удивилась Полли. — Никто?»

Я подавил своё отчаяние. «Полли, это ложный вывод, логическая ошибка. Обобщение делается слишком поспешно. Слишком мало примеров для подтверждения такого вывода».

«Называй ещё логические ошибки! — с волнением попросила Полли. Это даже интереснее, чем дискотека».

Я поборол вновь нахлынувшее отчаяние. Я ничего не добился с этой девицей, абсолютно ничего. Видимо, я не умею быть настойчивым. И я продолжил: «Следующим будет Post Hoc sed Propter Hoc (После этого, но не вследствие этого) (лат.). Послушай: давай не возьмём Билла на наш пикник. Каждый раз, как мы берём его с собой, идёт дождь».

«Я знаю ещё таких! — воскликнула Полли. — девушку из моего городка, её зовут Эула Беккер. Это всегда срабатывает. Стоит взять её на пикник…»

«Полли! — прервал я резко. — Это ложный вывод. Эула Беккер — не причина дождя. У неё нет связи с дождём. Ты виновата в Post Hoc, если порицаешь Эулу Беккер в связи с дождём».

«Я никогда больше не буду, — пообещала она покаянно. — Ты злишься на меня?»

Я вздохнул. «Нет, Полли, я не злюсь».

Тогда расскажи мне ещё о логических ошибках».

«Хорошо. Давай рассмотрим Противоречивые предпосылки (Contradictory Premises).

«Да, давай», — чирикнула она, радостно моргнув.

Я нахмурился, но двинулся вперёд. «Вот пример противоречивых предпосылок: если Бог может всё, может ли он создать такой тяжёлый камень, что сам будет не в состоянии поднять его?»

«Конечно!» — мигом ответила она.

«Но, если он может всё, он может поднять камень», — отметил я.

«Да-а, — произнесла она задумчиво. — Догадываюсь, он не может создать такой камень».

«Но он может всё», — напомнил я ей.

Полли почесала свою хорошенькую пустую головку. «Я совершенно запуталась», — признала она.

«Ещё бы. Потому что, когда предпосылки аргумента противоречат одна другой, нет и аргумента. Если имеется непреодолимая сила, не может быть не сдвигаемого объекта. Если есть не сдвигаемый объект, нет непреодолимой силы. Ясно?»

«Расскажи мне побольше о таких необычных вещах», — горячо попросила она.

Я взглянул на часы. «Думаю, на сегодня хватит. Сейчас я провожу тебя домой, и ты ещё раз вспомнишь всё, что узнала сегодня. Завтра вечером позанимаемся ещё».

Я доставил её в женское общежитие, и она заверила меня, что провела потрясающий вечер, а я мрачно пошагал в своё жилище. Казалось очевидным, что мой проект близок к провалу. Девушка имеет голову, непроницаемую для логики.

Но потом я передумал. Раз уж я потерял один вечер, я могу потерять и ещё один. Кто знает? Может быть, в потухшем кратере её сознания ещё тлеют горячие угольки. Может быть, я смогу каким-то образом раздуть из них пламя. Признаться, эта перспектива внушала мало надежды, но я решил сделать ещё одну попытку.

Сидя под дубом следующим вечером, я объявил: «Сегодня перед нами следующая логическая ошибка, называемая Из сострадания (Ad Misericordiam) (лат.).

Полли вздрогнула от восторга.

«Слушай внимательно, — сказал я. — Человек хочет устроиться на работу. Когда начальник спрашивает его об имеющейся квалификации, он отвечает, что дома у него жена и шестеро детей, жена безнадёжно тяжело больна, детям нечего есть, нечего носить, нет ни башмаков у них, ни постельного белья в доме, ни угля в подвале для топки печи, а на носу зима».

По слезе скатилось с каждой из розовых щёчек Полли. «О, это ужасно, ужасно», — расплакалась она.

«Да, это ужасно, — согласился я, — но это не аргумент. Мужчина совсем не ответил на вопрос начальника о его умениях, квалификации. Вместо этого он апеллировал к симпатии начальника. Он совершил логическую ошибку Ad Misericordiam. Понятно?

«Есть у тебя носовой платок?» — всплакнув, спросила она.

Я вручил ей носовой платок и попытался отвлечь её от всхлипываний, пока она вытирала глаза. «Дальше, — сказал я тщательно контролируемым тоном, — мы обсудим Ложную аналогию (False Analogy) (лат.). Вот пример: во время экзаменов нужно позволять студентам заглядывать в учебники. В конце концов, хирурги используют рентгеновские лучи для помощи им во время операции, у юристов есть записи с кратким изложением дела во время суда, у строителей есть синьки чертежей, чтобы руководствоваться ими при постройке дома. Почему же студенты не могут смотреть в учебники во время экзамена?»

«Вот самая клёвая идея, — воскликнула она с энтузиазмом, — что я услышала за столько лет!»

«Полли, — сказал я раздражённо, -это совершенно ложный аргумент. Доктора, юристы и строители не проходят испытание, чтобы проверить, многому ли они научились, а студенты проходят испытание. Это разные ситуации, и нельзя проводить аналогию между ними».

«И всё-таки я считаю, это хорошая идея», — заявила Полли.

«Чушь», — пробормотал я и продолжил упрямо: «Теперь мы рассмотрим Гипотезу, противоречащую факту».

«Звучит забавно», — отреагировала Полли.

«Слушай: если бы мадам Кюри не случилось оставить фотографическую пластину в комоде с куском уранинита, сегодня мир не знал бы о радии».

«Правда, правда, — сказала Полли, кивая головой, — ты видел кино? О, оно потрясло меня. Вальтер Пиджен такой сказочный. Я имею в виду, он поражает меня».

«Если бы ты могла забыть мистера Пиджена на некоторое время, — произнёс я холодно, — я мог бы показать, что это утверждение ложное. Может быть, кто-то другой открыл бы радий. Могло произойти множество событий. Нельзя начинать с гипотезы, которая не является правдивой, а затем выводить из неё любые приемлемые выводы».

«Следовало бы вводить Вальтера Пиджена в кинофильмы почаще, — заявила Полли. — Едва ли я видела его ещё».

Ещё один шанс, решил я. Но только один. Это предел того, что человек может вынести. «Следующая логическая ошибка называется Отравление колодца».

«Круто!» — прожурчала она.

«Два человека участвовали в дебатах. Первый встаёт и говорит: „Мой оппонент — известный лжец. Нельзя верить ни одному его слову“, …Теперь, Полли, подумай. Подумай серьёзно. Что здесь неправильно?»

Я внимательно наблюдал за ней, когда она сосредоточенно нахмурила густые брови. Внезапно проблеск разума — я увидел это впервые — появился в её глазах. «Это несправедливо, — сказала она с возмущением, — Совсем не справедливо. Какие шансы у второго человека, если первый называет его лжецом до того, как он начал говорить?»

«Правильно! — воскликнул я. На сто процентов правильно. Это несправедливо. Первый человек отравил колодец перед тем, как кто-либо мог выпить из него. Он подставил подножку своему оппоненту до того, как тот смог даже начать… Полли, я горжусь тобой».

«Подумаешь», — пробормотала она, вспыхнув от удовольствия.

«Видишь, моя дорогая, эти вещи не так трудны. Всё, что требуется — это сконцентрироваться. Думай — наблюдай — оценивай. Теперь соберись, давай переберём всё, что узнали».

«Начинай», — сказала она, взмахнув рукой.

Смягчённый осознанием того, что Полли оказалась не полной кретинкой, я начал длинный терпеливый пересказ того, что рассказал ей. Снова и снова я приводил примеры, показывал изъяны, продолжал долбёжку без остановки. Это походило на рытьё тоннеля. Прежде всего это была работа, пот и тьма. Я не имел представления, когда доберусь до света и доберусь ли. Но упорствовал. Я долбил и скрёбся, и прорывался, и наконец был вознаграждён. Я увидел проблеск света. Затем проблеск стал больше, и проникло солнце, и всё стало ярким.

Это заняло пять изнуряющих ночей, но оно того стоило. Я сделал из Полли логика; я научил её мыслить. Моя работа была завершена. Наконец она стала достойной меня. Она была подходящей женой для такого, как я, надлежащей хозяйкой моих владений, подходящей матерью для моих благовоспитанных детей.

Не надо думать, что я относился к этой девушке без любви. Напротив. Как Пигмалион полюбил прекрасную женщину, которую он сформировал, так я полюбил свою. Я решил открыть ей свои чувства во время нашей следующей скорой встречи. Пришло время изменить наши отношения от академических на романтические.

«Полли, сказал я, когда в следующий раз мы уселись под нашим дубом, — сегодня мы не будем говорить о логических ошибках».

«А, вот как», — произнесла она разочарованно.

«Моя дорогая, — сказал я, одаряя её улыбкой, — мы провели вместе пять вечеров. Мы блестяще продвинулись вперёд. Ясно, что мы хорошо подходим друг другу».

«Поспешное обобщение», — отчётливо произнесла Полли

«Прошу прощения», — сказал я.

«Поспешное обобщение, — повторила она. — Как можешь ты заявлять, что мы хорошо подходим друг другу, на основе только пяти свиданий?»

Я хмыкнул с изумлением. Дорогое дитя хорошо усвоило свои уроки. «Дорогая, — сказал я, — успокоительно похлопывая её по руке, — пять свиданий — это много. В конце концов, ни к чему съедать целый пирог, чтобы убедиться в том, как он вкусен».

«Ложная аналогия, — быстро ответила Поли. Я — не пирог. Я — девушка».

Я хмыкнул с несколько меньшим изумлением. Возможно, дорогое дитя слишком хорошо усвоило свои уроки. Я решил изменить тактику. Ясно, что лучшим подходом было простое, сильное, прямое признание в любви.

Я стиснул зубы. Я не был Пигмалионом; я был Франкенштейном, и мой монстр впился мне в горло. Откровенно говоря, я боролся с приливом паники, поднимающейся во мне. Но любой ценой мне пришлось сохранить самообладание.

«Хорошо, Полли, — сказал я, натужно улыбнувшись, — ты, конечно, выучила логические ошибки».

«Ты абсолютно прав», — подтвердила она с энергичным кивком.

«А кто ознакомил тебя с ними, Полли?

«Ты».

«Правильно. Значит ты в долгу у меня, не так ли, дорогая? Если бы не я, ты бы и не узнала никогда о логических ошибках».

«Гипотеза, противоречащая факту», — мгновенно откликнулась она.

Я стёр испарину со своих бровей. «Полли, — проворчал я, нельзя же воспринимать всё это так буквально. Я имею в виду, что это просто учебный материал. Ты же знаешь, что всё, выученное в школе, не имеет ничего общего с жизнью».

Dicto Simpliciter, — сообщила она, шутливо показывая на меня пальцем.

Это было слишком. Я вскочил, взревев по-бычьи. «Будешь ты или не будешь моей?»

«Не буду», — ответила она.

«Почему?» — спросил я.

«Потому что сегодня я обещала Пете Белову, что буду его девушкой».

1.4. Методологія творення роботи.

   Для кращої і більш виразної передачі на екран літературної першооснови, при створенні сценарію було вирішено утворити умовність  дій, простору та часу. Це дозволило використовувати різні засоби екранної виразності, які створювали гармонійне поєднання візуального,звукового рядів, разом з колористичною гамою, операторських та режисерських прийомів.

Розділ 2. Драматургія та шляхи її реалізації в екранному дійстві.

2.1. Режисерський аналіз літературної першооснови екранного твору.

Киносценарий

ЛОГИКА

ЭКСТ. ДЕНЬ. ПАРК.

Алекс сидит на скамейке в парке, огорчённый, в раздумьях.

Голос за кадром

          АЛЕКС

Я долго добивался Её. Позвольте уточнить, что моё желание этой молодой женщины по природе не было эмоциональным.

(шморгает носом)

Конечно, она была девушкой, способной возбудить чувства, но я не таков был, чтобы позволить своему сердцу управлять моей головой.

УНИВЕРСИТЕТ. ИНТ. ДЕНЬ

Алекс в стильном костюме уверенно собирает вещи и выходит с аудитории, идёт по коридору университета, с кем-то здоровается.

Голос за кадром

                          АЛЕКС

Я был студентом юридического факультета. Через несколько лет я должен был стать практикующим юристом и был хорошо осведомлён о важности правильного выбора жены для будущей карьеры.

ЭКСТ. ВЕЧЕР. УЛИЦА.

Пожилой юрист идёт под руку с красивой молодой женщиной. Они подходят к машине. Садятся и уезжают.

Голос за кадром

                          АЛЕКС

Успешные юристы, как я заметил, были почти без исключения женаты на красивых, грациозных, умных женщинах.

УНИВЕРСИТЕТ. ИНТ. ДЕНЬ.

Алекс стоит в холле, ведет беседу с товарищем, рассматривает документацию. По лестнице спускается Она. Алекс ее замечает и концентрирует внимание на ней. Все вокруг замедляется.

Голос за кадром

                          АЛЕКС

(Рассудительно)

Она была нужна мне по дальновидно рассчитанной, целиком умозрительной причине. И Она прекрасно соответствовала этим характеристикам.

(Мечтательно, с наслаждением)

Она была красива. Она была грациозна. Грациозной я называю существо, полное изящества. У неё была прямая осанка, лёгкость походки, самообладание, что ясно указывало на породистость.

(Тоскливо. огорченно)

А вот ум… Умной она не была. Скорее, она была противоположной направленности. Но я верил, что под моим руководством она поумнеет. В любом случае, стоило попытаться.

ИНТ. СТУДИЯ.

На белом фоне стоят две девушки, одна красивая, другая – нет. Возле каждой инфо столбики с уровнем красоты и ума.  Алекс подходит к одной из девушек, кладёт ей в руки стопку книг. Значения графика «ум» увеличивает значение.

Голос за кадром

                          АЛЕКС

В конце концов, легче красивую глупую девицу сделать умной, чем уродливую умную – красивой.


(Алекс демонстрирует жест восторга)

ЭКСТ.АЛЛЕЯ. ВЕЧЕР.

Алекс прогуливается с Ней по вечерней аллее и заводит её в ресторан.

Голос за кадром

                          АЛЕКС

(Она что-то повествует Алексу. Алекс молчит)

Моё первое свидание с Ней было по своей природе наблюдением; я хотел выяснить, как много работы мне предстоит, чтобы подтянуть её к требуемым мной стандартам.

Прежде всего, я пригласил её на обед.

Они выходят из ресторана.

                           ОНА

Классно, замечательный обед!

Они выходят из театра.

                           ОНА

Клёво, чудо, а не спектакль!

Они выходят из цирка.

                           ОНА

Улёт! Я провела потрясающее время!

ИНТ. ДОМ АЛЕКСА. ВЕЧЕР.

Алекс сидит с тяжестью и грустью на лице. Три кадра: в комнате, на кухне, в душе.

Голос за кадром

                          АЛЕКС

(Алекс сидит в кресле напротив работающего тв)

Я вернулся к себе домой с тяжестью на сердце. Я глубоко недооценил сложность своей задачи.

(Алекс сидит в ванной с тем же выражением лица. С головы скатывается мыльная пена)

Недостаток знаний у этой девушки был ужасающим. Прежде всего её надо было научить думать.

(Алекс сидит на кухне. Через время поднимает чашку с кофе. Пьёт.)

Это выливалось в проект немалых размеров, однако я поразмыслил о её явном физическом шарме и решил предпринять усилие.

ИНТ. АУДИТОРИЯ.  ДЕНЬ.

Алекс сидит на лекции, за кадром слышно, как лектор рассказывает про науку логика («логика – это наука о мышлении…»). У Алекса на лице проступает озарение, он смотрит в камеру и говорит:

                          АЛЕКС

Я преподнесу ей курс логики!

РЕСТОРАН. ИНТ. ВЕЧЕР.

Алекс с девушкой сидят в ресторане и смотрят друг на друга.

                          АЛЕКС

У меня к тебе важный разговор.

            ОНА

О, клёво! О чём будем говорить?

           АЛЕКС

         О логике.

            ОНА

          (быстро)

            Шик!

         АЛЕКС

Логика – это… (кашляет)

ИНТ.АУДИТОРИЯ. ДЕНЬ.

Алекс на месте преподавателя говорит и пишет на доске. Она одна сидит в огромной аудитории и слушает его.

                        АЛЕКС

Логика - это наука о мышлении. Перед тем как суметь правильно мыслить, мы должны сначала научиться узнавать частые логические ошибки. Эти ошибки мы и рассмотрим сегодня.

ИНТ. РЕСТОРАН.  ВЕЧЕР.

                         ОНА

          Вау!

Алекс вздрогнул, но собрался и продолжил.

ИНТ.АУДИТОРИЯ. ДЕНЬ.

                        АЛЕКС

Первый ложный вывод, который мы рассмотрим, называется Поспешное обобщение (Hasty Generalisation).

                                                    ОНА

                        Ухты!

                        АЛЕКС

Слушай внимательно: ты не умеешь говорить по-французски; я не умею говорить по-французски; Петя Белов не умеет говорить по-французски. Следовательно, можно сделать вывод, что никто в нашем университете не умеет говорить по-французски. Понятно?     

           

ИНТ. РЕСТОРАН.  ДЕНЬ

          ОНА

Нет,  но это кайфово.   Продолжай! Продолжай!   

         АЛЕКС

      (вздыхает)

Пойми, это ложный вывод, логическая ошибка. Обобщение делается слишком поспешно. Слишком мало примеров для подтверждения такого вывода.      

                         ОНА

                    (с волнением)

Называй ещё логические ошибки! Это даже интереснее, чем дискотека!   

Алекс сидит грустный.

Голос за кадром.

                        АЛЕКС    

Я поборол вновь нахлынувшее отчаяние. Я ничего не добился с этой девицей, абсолютно ничего. Видимо, я не умею быть настойчивым. И я продолжил.

                        АЛЕКС

Следующим будет Post Hoc sed Propter Hoc (После этого, но не вследствие этого) (лат.). Послушай: давай не возьмём Сашу на наш пикник. Каждый раз, как мы берём его с собой, идёт дождь.

ИНТ. РЕСТОРАН. ВЕЧЕР.

                         ОНА

Я знаю ещё таких! Девушка из моего городка. Её Дашей зовут.  Это всегда срабатывает. Стоит взять её на пикник…

          АЛЕКС

      (перебивает)

Это ложный вывод! Дарья — не причина дождя. У неё нет связи с дождём. Ты виновата в Post Hoc, если порицаешь Дарью в связи с дождём!

          ОНА

     (с покаянием)

Я никогда больше не буду.  Ты злишься на меня?

         АЛЕКС

      (вздыхает)

Нет, красавица я не злюсь.  

         ОНА

Тогда расскажи мне ещё о логических ошибках.

         АЛЕКС

Хорошо. Давай рассмотрим Противоречивые предпосылки (Contradictory Premises).

          ОНА

      (радостно)

      Да, давай!

         АЛЕКС

(Спокойно. Облокотившись на руку)

Вот пример противоречивых предпосылок: если Бог может всё, может ли он создать такой тяжёлый камень, что сам будет не в состоянии поднять его?

          ОНА

   (мигом отвечает)

        Конечно!

         АЛЕКС

Но, если он может всё, он может поднять камень.

          ОНА

      (задумчиво)

Даа, догадываюсь, он не может создать такой камень.

         АЛЕКС

   Но он может всё.

Она почесала свою хорошенькую пустую головку.

                         ОНА

Я совершенно запуталась.

         АЛЕКС

Ещё бы!

АУДИТОРИЯ. ИНТ. ДЕНЬ

                         АЛЕКС

(Быстро. Зазубрено)

Потому что, когда предпосылки аргумента противоречат одна другой, нет и аргумента. Если имеется непреодолимая сила, не может быть не сдвигаемого объекта. Если есть не сдвигаемый объект, нет непреодолимой силы. Ясно?

В аудитории звенит звонок.

РЕСТОРАН. ИНТ. ВЕЧЕР.

Алекс смотрит на часы.

                        АЛЕКС

Думаю, на сегодня хватит. Сейчас я провожу тебя домой, и ты ещё раз вспомнишь всё, что узнала сегодня. Завтра вечером позанимаемся ещё.

УЛИЦА. ЭКСТ. ВЕЧЕР.

Алекс идёт один грустный по вечернему городу.

     Голос за кадром              

                        АЛЕКС

Казалось очевидным, что мой проект близок к провалу. Девушка имеет голову, непроницаемую для логики.

ЭКСТ. ЛЕС. НОЧЬ.

Алекс идёт один по тёмному лесу. Ему холодно. Вдруг он видит огоньки, приближается к ним и это оказываются тлеющие угольки костра. Он подходит и пытается раздуть огонь. Во все стороны летят искры.

  Голос за кадром

                        АЛЕКС

Раз уж я потерял один вечер, я могу потерять и ещё один. Кто знает? Может быть, в потухшем костре её сознания ещё тлеют горячие угольки.

(подходит к костру)

Может быть, я смогу каким-то образом раздуть из них пламя.

(Раздается вытье волков)

Признаться, эта перспектива внушала мало надежды, но я решил сделать ещё одну попытку.

РЕСТОРАН. ИНТ. ДЕНЬ

Алекс с девушкой садятся за столик.

                              АЛЕКС

Слушай меня внимательно. Следующая логическая ошибка.

Официант подходит к столику и разливает чай по чашкам.

Человек хочет устроиться на работу. Когда начальник спрашивает его об имеющейся квалификации, он отвечает

ИНТ. ОФИС.  ДЕНЬ.

Официант совсем в другом образе сидит напротив состоятельного мужчины.

                       ОФИЦИАНТ      

(Жалостливо.Слезливо.)

Дома у меня жена и шестеро детей, жена безнадёжно тяжело больна, детям нечего есть, нечего носить, нет ни башмаков у них, ни постельного белья в доме, ни угля в подвале для топки печи, а на носу зима.

РЕСТОРАН. ИНТ. ДЕНЬ.

Официант продолжает разливать чай. Девушка смотрит на него с полными слёз глазами.

            ОНА

     (чуть не плачет)

О, это ужасно, просто ужасно.

Официант с подозрением и непониманием смотрит на неё.

                        ОФИЦИАНТ

Да, это ужасно, но это не аргумент. Я совсем не ответил на вопрос начальника о моих умениях, квалификации. Вместо этого я апеллировал к симпатии начальника. я совершил логическую ошибку Ad Misericordiam. Понятно?

Девушка отрицательно мотает головой. Официант с сочувствием хлопает Алекса по плечу и уходит.

          

АЛЕКС

(Вздыхает)

Ну это последний шанс.

Следующая логическая ошибка называется Отравление колодца. Два человека участвовали в дебатах. Первый встаёт и говорит: „Мой оппонент — известный лжец. Нельзя верить ни одному его слову“ …Теперь  подумай. Подумай серьёзно. Что здесь неправильно?

(наезд на Алекса рывками)

Камера плавно наезжает на девушку.

Голос за кадром

                         АЛЕКС

Я внимательно наблюдал за ней, когда она сосредоточенно нахмурила густые брови. Внезапно проблеск разума — я увидел это впервые — появился в её глазах.

                         ОНА

Это несправедливо,  Совсем не справедливо. Какие шансы у второго человека, если первый называет его лжецом до того, как он начал говорить?

Алекс с официантом стукаются бокалами полными пива. Радостные, обнимаются.

                     АЛЕКС

                 (радостно воскликнул)

Я горжусь тобой!

                          ОНА

         (вспыхнув от удовольствия пробормотала)

                       Подумаешь.

ХОЛМЫ. ЭКСТ. ДЕНЬ.

Сельский пейзаж, поля, холмы, стоит одинокое раскидистое дерево, возле которого стоит скамейка. Алекс с девушкой поднимаются к скамейке под деревом и присаживаются.

Голос за кадром.

          АЛЕКС

(поднимаются по склону)

Это заняло пять изнуряющих ночей, но оно того стоило. Я сделал из Неё логика; я научил её мыслить. Моя работа была завершена.

(стоит как античная статуя)

Наконец она стала достойной меня. Она была подходящей женой для такого, как я, надлежащей хозяйкой моих владений, подходящей матерью для моих благовоспитанных детей. Не надо думать, что я относился к этой девушке без любви. Напротив. Как Пигмалион полюбил прекрасную женщину, которую он сформировал, так я полюбил свою.

Я решил открыть ей свои чувства. Пришло время изменить наши отношения от академических на романтические.

           АЛЕКС

Послушай, сегодня мы не будем говорить о логических ошибках.

ОНА

(разочарованно)

А, вот как.

АЛЕКС

        (улыбаясь)

Мы провели вместе пять вечеров. Мы блестяще продвинулись вперёд. Ясно, что мы хорошо подходим друг другу.

          ОНА

  Поспешное обобщение.

         АЛЕКС

    Прошу прощения?

           ОНА

Поспешное обобщение. Как можешь ты заявлять, что мы хорошо подходим друг другу, на основе только пяти свиданий?

          АЛЕКС

 (хмыкает с удивлением. Берёт за руку)

Дорогая,  пять свиданий — это много. В конце концов, ни к чему съедать целый пирог, чтобы убедиться в том, как он вкусен.

          

ОНА

Ложная аналогия. Я — не пирог. Я — девушка.

          АЛЕКС

(поэтично)

Я люблю тебя. Ты для меня целый мир, и Луна, и звёзды и созвездия космического пространства. Пожалуйста, дорогая, скажи, что ты предана мне, ибо, если это не так, жизнь для меня не имеет смысла. Я буду томиться, перестану есть. Буду ходить, глядя в землю, еле волоча ноги, с ввалившимися глазами.

            ОНА

     Ad Misericordiam.

Алекс сидит рядом с девушкой совсем разбитый.

Голос за кадром

                         АЛЕКС

Я стиснул зубы. Я не был Пигмалионом; я был Франкенштейном, и мой монстр впился мне в горло. Откровенно говоря, я боролся с приливом паники, поднимающейся во мне. Но любой ценой мне пришлось сохранить самообладание.

           АЛЕКС

Хорошо, ты, конечно, выучила логические ошибки.

            

ОНА

    (энергично кивает)

     Ты абсолютно прав.

           АЛЕКС

Послушай, нельзя же воспринимать всё это так буквально. Я имею в виду, что это просто учебный материал. Ты же знаешь, что всё, выученное в школе, не имеет ничего общего с жизнью.

            ОНА

Ну это же гипотеза, противоречащая факту?!

Алекс в ярости вскакивает со скамейки.

                          АЛЕКС

          (кричит)

Будешь ты или не будешь моей?!!

            ОНА

          Не буду.

           АЛЕКС

         Но почему?

            ОНА

А ты сам не понимаешь?

ПАРК. ЭКСТ. ДЕНЬ.

                          АЛЕКС

Моё желание этой молодой женщины по природе не было эмоциональным. Конечно, она была девушкой, способной возбудить чувства, но я не таков был, чтобы позволить своему сердцу управлять моей головой. Но в итоге я позволил.

2.2. Творчий задум.

Ми здатні від природи на більше. Здатні жити повним життям.  Як не втратити це? Бо якщо все зводиться до таких цілей як гроші, статус та накопичення, майже не залишається місця справжнім барвам життя. Цей стан безхребетної сомнамбули стає для нас все більш природнім. Надлюдський темп роботи просто затулає нам очі. Тому ми просто забов'язані їх розплющіти, бо цінність нашого існування зведется поступово до нуля. І тільки любов здатна це зробити.

2.3. Основні принципи реалізації творчого задуму в конкретиці зображення.

Основними принципами реалізаціями задуму в зображенні було застосування  різноманітного кута оптики (широкого), для точного відображення емоційного характеру дії. Цей прийом придає зображенню дуже виразловий  емоційний окрас, який більш точно переда настрій героїв і завдає більш детальну атмосферу кадра.

2.6. Технічні засоби реалізації творчого засобу.

При створенні екранної работи використовувався набір оптики широкого кута оглядка, освітлюванній прибори направленної дії, програмне забеспечення : Аdobe Аfter Еffects,  Аdobe Рremiere, Аdobe Аudition.,Adobe Photoshop/

2.7. Планування роботи.

Початок вересня: затвердження літературного матеріалу

Початок грудня: Затвердження літературної першооснови. Доопрацювання деяких моментів із творчим керівником. Пошук акторів, та затвердження їх у творчого керівника. Переведення літературної першооснови, в сценарну форму.

Початок лютого: Розробка  режисерського сценарію. Розробка операторської  експлікації. Пошук місця зйомки.

10- 14 січня: Зйомки.

12 -15 березня: Перегляд відзнятого матеріалу.

1-15 квітня: Монтаж відзнятого матеріалу.

15 – 18 квітня: Написання постановчого плану до дипломної роботи (виправлення помилок)

 

Розділ 3. Результати практичної діяльності.

3.1. Естетична якість твору

 Робота вийшла більш-менш цілісною. Ті виразні вимоги, що я висував до операторського департаменту, були виконані командою на високому рівні. Те ж стосується і акторського цеху. Усі діяли згідно з задумом роботи та намагалися його відобразити своєю поведінкою, нічого не говорячи прямо. Вони змогли вибудувати теморитмічну лінію та продемонструвати ту людську порожнечу так, як я того хотів.вуковий департамент, в свою чергу, створив потрібну мені атмосферу роботи та передав життєвість диалогів, що дало змогу тонше передати ідею роботи.


3.2. Технологія виробництва та її вплив на естетичну якість твору.

Зйомки були дуже важкими. Багато напруження, багато виснаження кожного з членів знімальної групи. Але в одночас відчувалася якась єдність на майданчику, бажання та потреба у створення чогось цілісного. Завдяки цьому все і вийшло.

3.3. Співвідношення результату та задуму.

Якшо сопостовляти фінальний результат та те що планувалося для створення екранного твору, то можно зробити висновок, що основна ідея та атмосфера твору була повністтю перенесена на екран, хоча форма змінювалась при кожно наступному етапі.


4. РОЗДІЛ. ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ

4.1  Нормативна основа принципів безпеки життєдіяльності та охорони праці в Україні

За даними  Міжнародної організації праці щорічно у світі нещасні випадки на виробництві та професійні хвороби забирають життя більш ніж 2 мільйонів працездатних робітників та близько 270 мільйонів отримують травми. На ліквідацію аварій і нещасних випадків щорічно  витрачається 4% світового валового продукту, або 1,2 трил. доларів.

 

Канадський конгрес профспілок виступив з пропозицією встановити День пам'яті загиблих на виробництві. У 2001 році Міжнародна організація праці (МОП) приєдналася до ініціативи профспілок, які координуються Міжнародною конференцією вільних профспілок (МКВП), та з 2002 року встановила 28 квітня Всесвітнім днем охорони праці (безпеки праці та здоров'я).

 

Державна політика в галузі промислової безпеки та охорони праці будь-якої країни світу ґрунтується на принципах пріоритетності життя людини стосовно результатів виробничої діяльності.

 

В Україні реалізація принципів безпеки й охорони праці є компетенцією  Федерації професійних спілок, Федерації роботодавців України, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних хвороб, центральних та місцевих органів виконавчої влади. Їх мета — звернути увагу органів державної влади, суб'єктів господарювання, суспільних організацій на вирішення питань безпеки та умов праці та забезпечення всіх необхідних передумов для реалізації конституційних прав громадян у цій сфері.

 

Основний закон України визнає вищою цінністю людину, її життя, здоров'я, честь, гідність, недоторканність та безпеку. Безпека життєдіяльності, як галузь науково-практичної діяльності, спрямована на протидію виникненню небезпек, наслідків їх упливу на організм людини, захист здоров'я, життя людини та середовища. Права громадян у галузі безпеки праці та захисту робітників, регулюються Законом України «Про охорону праці», «Про охорону здоров'я», «Про пожежну безпеку», «Про дорожній рух», Положенням «Про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти» (наказ МОНУ від 01.08.2001 року № 563) та іншими нормативними документами.

 

До переліку основних нормативно-правових актів із питань охорони праці та безпеки життєдіяльності, які є обов'язковими в роботі спеціалістів із соціології, соціальної роботи, політології, політичної соціології в організаціях як державного, так і недержавної форми власності, варто віднести:

Закони України

1. Закон «Про охорону праці» (від 21.11.2002 року).

2. Закон «Про пожежну безпеку» (від 1993 року).

3. Закон «Про дорожній рух» (зі змінами від 19.02.2004 року № 1528-IV).

4. Закон «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» (від 24.02.1994 року № 4004-ХІІ, зі змінами від 02.11.2004 року № 2137-ІV).

5. Закон «Про правові засади цивільного захисту» (від 03.02.1993 року № 2974-ХІІ, із змінами від 24.03.1999 року № 555-ХІV)/

6. Закон "Про колективні договори і угоди" (від 01.07.1993 року № 3356-ХІІ, із змінами від 15.12.1993 року № 3693-ХІІ).

7. Закон «Про охорону здоров'я».

9. Закон "Про охорону навколишнього природного середовища" (від 1991).

10. Закон "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування  від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності (від 23.02.2007 року № 3717-V та від 12.12.2006 року № 435-V)».

 Положення, правила, накази та інші нормативні документи

1. Положення про службу охорони праці підприємства (затверджено наказом ДНОП № 255, від 15.11.2004 року).

2. Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань із питань охорони праці та перелік робіт з підвищеною небезпекою (затверджено наказом ДНОП від 26.07.2005 року № 15).

3. Положення про навчання неповнолітніх професій, пов'язаних із важкими роботами і роботами зі шкідливими або небезпечними умовами праці (затверджено наказом № 130 ДНОП від 30.12.1994 року зі змінами від 15.12.2003 року № 244).

4. Перелік робіт із підвищеною небезпекою (затверджений наказом ДНОП 26.01.2006 року № 15).

5. Перелік робіт, де є потреба у професійному відборі (затверджений наказом МОЗ та ДНОП 23.09.1994 року № 263/121).

6. «Положення про організацію охорони праці та порядок розслідування нещасних випадків у навчально-виховних закладах» (затверджено наказом МОН № 429 від 30.11.1993 року зі змінами 31.08.2001 року № 616).

7. Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях (від 25.08.2004 року № 1112).

8. Положення про розслідування і облік нещасних випадків невиробничого характеру ( від 22.03.2001 року №270).

9. Положення  про медичний огляд працівників певних категорій (ДНАОП 0.03-4.02-94 зі змінами наказу Міністерства охорони здоров'я №139 від 07.06.1999 року).

10. Положення про розробку і впровадження інструкцій із охорони праці (ДНАОП 0.00-4.15-98, затверджено наказом ДНОМ від 29.01.1998 року).

11. Положення про комісію з питань охорони праці підприємства (закладу) (затверджено наказом Держгірпромнагляду 21.03.2007 року №55).

12. Положення про діяльність уповноважених найманими робітниками осіб із питань охорони праці (НПАОН 0.00-4.11, затверджено наказом Держгірпромнагляду від 21.03.2007 року №56).

13. Правила пожежної безпеки в Україні (НАПБ 01.001-95) (затверджені  Головним управлінням державної пожежної охорони МВС України 14.06.1995 року зі змінами, введеними в дію наказом МВС України від 05.03.2002 року №217).

14. Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок (затверджені Міністерством праці і соціальної політики України, наказ №272 від 21.06.2001 року).

15. Перелік професій і видів діяльності, для яких є обов'язковим первинний і періодичний профілактичний наркологічний огляд (затверджено Постановою КМУ №1238 від 06.11.2001 року).

16. Правила безпеки під час навчання в кабінетах інформатики навчальних закладів системи загальної і середньої освіти (затверджені Держнаглядохоронпраці наказ №81 від 16.03.2004 року).

17. Правила внутрішнього трудового розпорядку.

18. Положення про організацію  роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах и навчальних закладах (затверджено наказом МОН від 01.08.2001 року №563).

19. Правила проведення туристичних подорожей із учнівською та студентською молоддю України (затверджено наказом МОН від 06.04.1999 року №96).

20. Програма  забезпечення пожежної безпеки на період до 2010 року (Постанова КМУ від 01.07.2002 року №870).

21. Рекомендації щодо побудови системи управління охороною праці на виробництві (затверджено наказом МНС України від 27.06.2006 року №398).

22. Порядок проведення атестації робочих місць щодо умов праці (затверджено Постановою КМУ від 01.07.1992 року №442).

23. Рекомендації Федерації профспілок України стосовно змісту розділу «Охорона праці» в колективному договорі.

24. Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості і небезпечних факторів виробничого середовища, тяжкості і напруженості трудового процесу (затверджено наказом МЗ України від 27.12.2001 року №528).

25. Типове положення про громадського інспектора з охорони праці (Додаток 1 до Постанови президії Федерації професійних спілок від 05.11.2004 року №П-10-4).

26. Положення про добровільну пожежну дружину (команду) (затверджено Постановою КМУ від 25.02.2009 року №136).

4.2. Організаційна робота з охорони праці та безпеки життєдіяльності

Теоретичного та практичного значення набуває задекларована державою необхідність розвивати підготовку спеціалістів відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик, освітньо-професійних програм і галузевих стандартів вищої освіти з охорони праці в галузі і безпеки життєдіяльності для робітників соціальної сфери. Зокрема, випускники ВНЗ орієнтовані на знання нормативно-правової бази з охорони праці та БЖД, вміння створювати комфортні та безпечні умови, обирати запобіжні заходи щодо попередження травматизму, прогнозувати виникнення шкідливих і небезпечних факторів, приймати адекватні рішення для зменшення ризику, надавати першу медичну допомогу і т.д.

Об'єктивна наявність небезпечних і шкідливих умов праці на більшості робочих місць вимагає від спеціалістів соціальної галузі діяти відповідно до:

Приписів служби охорони праці установи;

Положення про організацію навчання, інструктажу та перевірки знань працівників із питань охорони праці;

Положення про пожежно-технічну комісію;

Положення (згідно з Типовим) про комісію з питань охорони праці підприємства (установи). (Приймається на загальних зборах, конференції, затверджене наказом Держгірпромнагляду від 21.03.2007 року №55);

Положення про роботу уповноваженого трудового колективу з питань охорони праці, згідно  з Типовим (за відсутності профспілки);

Колективного договору.

А також вимагає:

вести (пронумерований, прошитий та скріплений печаткою) Журнал реєстрації інструктажів (первинний, повторний, незапланований, цільовий) з питань охорони праці ( за рекомендованою формою) для працівників;

проходити навчання та інструктаж із питань охорони праці в структурних підрозділах,

проходити навчання та перевірку знань із пожежно-технічного мінімуму під час прийому на роботу та періодично (раз на рік), а посадові особи – до початку виконання своїх обов'язків та періодично один раз на три роки (згідно з Законом «Про пожежну безпеку»);

проходити вступний протипожежний інструктаж під час прийому на роботу, протипожежний інструктаж (первинний і повторний) керівниками структурних підрозділів на робочому місці;

виконувати Наказ про організацію попереднього (під час прийому на роботу) та періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів робітників;

-ознайомитися з планом ліквідації можливих аварій (аварійних ситуацій), діями посадових осіб і робітників підприємства щодо ліквідації аварій, діями обслуговуючого персоналу об’єктів із підвищеною небезпекою в надзвичайних обставинах. ( Положення про розслідування і облік нещасних випадків);

-контролювати ведення журналу реєстрації нещасних випадків, виробничих травм, гострих отруєнь і захворювань;

-знати комплексні заходи по досягненню встановлених нормативів безпеки, гігієни праці і виробничої сфери, підвищенню існуючого рівня охорони праці, запобігання випадків виробничого травматизму, професійних захворювань і аварій (що розробляються на рік);

-ознайомитися з переліком професій та посад працівників, яким надається додаткова оплачувана відпустка і скорочений робочій день за несприятливі умови праці більш визначених законодавством термінів. Перелік професій і посад робітників, яким безкоштовно видаються знешкоджуючі, миючі засоби, захисні креми у зв’язку з можливим впливом на шкіру шкідливих речовин;

-ознайомитися з розділом «Охорона праці» колективного договору або згоди на основі загальних рекомендацій державних органів і профспілок;

-наявність інструкцій на робочих місцях працівників (дата узгодження, узгодження з профкомом і відповідальним з ОП);

-наявність графіку технічних оглядів, очищення і випробування вентиляційної системи, паспортизація вентиляційних систем;

-організацію безкоштовної видачі робітникам певних категорій лікувально-профілактичного харчування (для робочих місць, де є виробництво з особливо шкідливими умовами праці), безкоштовної видачі молока чи інших рівноцінних харчових продуктів працівникам ПТУ, зайнятих на роботах зі шкідливими умовами праці;

-перелік професій і посад робітників, яким надається додаткова оплачувана відпустка і скорочений робочій день за несприятливі умови праці понад визначені законодавством розміри;

- наявність актів розслідування хронічних професійних захворювань (отруєння);

-наявність журналу реєстрації аварій I і II категорії;

порядок ознайомлення працівника, з яким укладається трудовий договір, з умовами праці на підприємстві, наявності на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих факторів, можливих наслідках їх впливу на здоров’я і його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до законодавства і колективного договору;

перепис органів державного нагляду з питань ОП і БЖД, заходи що до усунення виявлених недоліків.

4.3. Правила експлуатації технічних засобів телебачення

Правила експлуатації технічних засобів телебачення (ПТЕ):

 1.  Поширюються на:
 2.  державні та недержавні телерадіокомпанії,
 3.  організації,  які виробляють відео та аудіопродукцію для телемовлення;
 4.  встановлюють правила експлуатації технологічного обладнання для виробництва, формування та випуску телепродукції;
 5.  визначають:
 6.  порядок використання та технічного обслуговування обладнання,
 7.  основні принципи організації процесів підготовки, виробництва та проведення телепрограм,
 8.  взаємовідносини робітників та служб (технічних та редакційно-творчих), які використовують та обслуговують технічні засоби телебачення у процесі експлуатації;
 9.  застосовуються у процесі:
 10.  виробництва телепродукції,
 11.  підготовки та проведення телепрограм,
 12.  виконання профілактичних та ремонтних робіт,
 13.  контролю та вимірювання параметрів технічних засобів,
 14.  технологічного проектування та модернізації технічної бази.

Ці ПТЕ не застосовуються у процесі технічних засобів розповсюдження програм. ПТЕ розроблені на основі вітчизняних і міжнародних нормативних документів та рекомендацій, основних положень сучасних технологій виробництва телепродукції, технічних вимог до експлуатації телевізійного обладнання.

Нормативні посилання

У ПТЕ використані посилання на такі стандарти:

ДСТУ 3807-98 Терміни та визначення

ДСТУ 3808-98 Цифрове оброблення телевізійних сигналів. Терміни та визначення

ДСТУ 3787-98 Якість телевізійного зображення. Методи суб’єктивного оцінювання

ДСТУ 3837-99 Основні параметри та методи вимірювань

ГОСТ 9021-88 Телевізори. Методы измерения параметров

ГОСТ 11515-91 Каналы и тракты звукового вещания. Основные параметры качества. Методы измерений

ГОСТ 13699-91 Запись и воспроизведение информации. Термины и определения

ГОСТ 14872-82 Таблицы испытательные оптические телевизионные. Типы, размеры и технические требования

ГОСТ 16703-79 Приборы и комплексы световые. Термины и определения

ГОСТ 17677-82 Светильники. Общие технические условия

ГОСТ 18198-89 Телевизоры. Общие технические условия

ГОСТ 18471-83 Тракт передачи изображения вещательного телевидения. Звенья тракта и измерительные сигналы

ГОСТ 19463-89 Магистральные каналы изображения радиорелейных и спутниковых систем передачи. Основные параметры и методы измерений

ГОСТ 19871-83 Каналы изображения аппаратно-студийного комплекса и передвижной телевизионной станции вещательного телевидения. Основные параметры. Методы измерений

ГОСТ 21185-75 Измерители квазипикового уровня электрических сигналов звуковой частоты. Типы, основные параметры и методы измерений

ГОСТ 21879-88 Телевидение вещательное. Термины и определения

ГОСТ 27505-87 Видеофонограмма на магнитной ленте шириной 25,4 мм. Параметры и размеры, методы измерений, упаковка, маркировка

ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.2.006-87 (IEC 65-85) Безопасность аппаратуры электронной сетевой и сходных с ней устройств, предназначенных для бытового и аналогичного общего применения. Общие требования и методы испытаний.

          Основним технічним завданням телеорганізації є забезпечення чіткої, безперебійної роботи технологічного обладнання та персоналу в процесі виробництва та випуску телевізійної продукції з належною технічною якістю. Реалізація цього завдання досягається правильною організацією виробництва, додержанням вимог технології, кваліфікованим обслуговуванням технологічного обладнання, своєчасним проведенням перевірок параметрів обладнання на відповідність стандартам та іншим нормативним документам, технічних оглядів та ремонту обладнання, додержанням правил техніки безпеки (ПТБ) та правил пожежної безпеки (ППБ).

      Усі технічні засоби, що використовуються для створення та видачі телевізійної продукції, включаючи окремі одиниці обладнання і технологічні ланцюги, підлягають обов’язковій перевірці на відповідність стандартам та іншим нормативно-технічним вимогам. Будь-який технічний засіб виробництва телепродукції, який не відповідає нормативно-технічним вимогам не підлягає до використання. У кожному технічному підрозділі телеорганізації мають бути схеми та описи діючого технологічного обладнання, електроживлення, з’єднувальних ліній та їх комутації, а також розроблені системи резервування і правила переходу на резервне обладнання. Для кожного робочого місця розробляється експлуатаційно-технічні інструкції, що враховують конкретні умови роботи, згідно з ПТЕ, ПТБ, ППБ, а також ТУ на закріплене технологічне обладнання. Усі робітники, які обслуговують або використовують технічні засоби, зобов’язані вивчити та виконувати ці ПТЕ, а також ПТБ, ППБ, посадові, експлуатаційно-технічні та технологічні інструкції, стандарти та інші нормативні документи. До обслуговування та/або використання технічних засобів допускаються тільки робітники (технічні та редакційно–творчі), які пройшли перевірку знань цих ПТЕ, ПТБ, посадових та технологічних інструкцій.

Відповідальність за збереження та правильну експлуатацію технічних засобів несе як технічний персонал, так і персонал редакційно-творчих служб, який працює на даному обладнанні. Відповідальність за недотримання цих ПТЕ, виникає згідно з чинним законодавством України. Локальними нормативними актами організації може встановлюватися дисциплінарна відповідальність за порушення цих ПТЕ. Організаційні питання, що впливають на зміну режиму роботи технічних засобів під час проведення передач, записів та інших видів робіт, вирішуються відповідальними представниками телеорганізації спільно з відповідальним представником редакційно-творчих і технічних служб. Загальноінженерні системи телеорганізацій повинні відповідати положенням наступних документів:

акустика і звукоізоляція – РМ-01 у частині забезпечення оптимальних значень рівнів звукових перешкод, часу реверберації та інших акустичних параметрів у студіях та апаратних;

електроустановки – ПУЭ, СН 357, ВСН 59;

вентиляція та кондиціювання повітря – ГОСТ 12.1.005.

З метою забезпечення безперебійної роботи технічних засобів електроживлення телецентру повинно здійснюватися основним та резервним фідерам з автоматичним переключенням на резервне живлення. При цьому основний та резервний фідер мають бути підключені до різних незалежних одне від одного джерел електроживлення. Основне технологічне обладнання, з часом відновлення більше 5 секунд, та комп’ютерні станції мають бути забезпечені безперебійним електроживленням.

Технічні вимоги до систем освітлення

1. Освітленість на знімальному майданчику в площині, перпендикулярній напряму до камери не повинна перевищувати 1500 - 2000 лк, мінімальна освітленість – 750 лк (при діафрагмі 1:4).

2.Система постановочного освітлення (СПО) телевізійних студій, незалежно від розмірів студій та характеру передач, повинна складатися із таких елементів:

 1.  підвісної освітлювальної установки (ПОУ);
 2.  освітлювальних приладів, що встановлюються на підлозі;
 3.  системи дистанційного управління освітленням.

3.  До складу ПОУ повинні належати:

 1.  підвісна освітлювальна система, що забезпечує можливість переміщення освітлювальних приладів у студії;
 2.  підвісне механічне обладнання, що забезпечує зміну висоти освітлювальних приладів;
 3.  підвісні освітлювальні прилади.

4. Підвісне механічне обладнання повинне забезпечувати:

 1.  надійне кріплення підвісних освітлювальних приладів;
 2.  їх вільне переміщення в студії та орієнтацію у просторі;
 3.  забезпечувати виконання  вимог охорони праці, техніки безпеки та ергономіки.

5. В СПО повинні використовуватися спеціальні телевізійні освітлювальні прилади, в яких застосовуються джерела світла з кольоровою температурою випромінювання:

 1.  кварцево-галогенні лампи розжарювання з кольоровою температурою випромінювання з Тцв 3200К;
 2.  метало-галогенні лампи з Тцв 5500К - 6000К;
 3.  люмінісцентні лампи з Тцв 3100К або 5500К.

       Парк освітлювальних приладів, що використовуються на виїзді (виїзне спецосвітлення), повинен містити у собі звичайні телевізійні освітлювальні прилади, в тому числі у виконанні для застосування на вулиці, репортажні освітлювальні комплекти з живленням від мережі та від акумуляторних батарей. У процесі репортажних зйомок з використанням камер ТЖК застосовуються накамерні освітлювальні прилади з живленням від акумуляторних батарей. Виїзне спецосвітлення, що використовується в процесі виїзних та репортажних телевізійних передач, повинно сполучатись з освітленням у приміщеннях та з природним освітленням.

        Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення має право вимагати від телекомпаній здійснення технічного аудиту їх ефірних комплексів та апаратних. Підготовка до роботи та технічне обслуговування ефірних комплексів (апаратних) здійснюється технічними службами телеорганізацій. Схеми подачі телевізійної програми на РПЦ та мережі  розповсюдження визначаються положеннями про взаємодію між телеорганізаціями та підприємствами, які забезпечують розповсюдження телепрограм. При використанні обладнання сторонніх організацій встановлення та підключення обладнання  повинно виконуватися згідно з діючими в телеорганізації вимогами (погодження зі службами пожежної охорони, головного енергетика, техніки безпеки). Електротехнічне обладнання повинно мати протокол іспиту опору ізоляції, крани – акти проведення іспитів, а обслуговуючий персонал –  посвідчення на право роботи з відповідними пристроями. Організацію роботи по підключенню та обслуговуванню обладнання сторонніх організацій забезпечує “Замовник” за узгодженням з відповідними технічними службами телеорганізації.

При організації передач з нових об’єктів, а також при зміні умов передачі або умов роботи на об’єктах, з яких передачі вже велися, проводиться технічне обстеження об’єкту.  Обстеження об’єкту проводиться також, якщо передачі з нього не проводилися більш ніж 1 рік. Обстеження організуються по заявках редакційно - творчих підрозділів (Замовника) або на вимогу технічного підрозділу телеорганізації. Обстеження рекомендується проводити не пізніше, ніж за тиждень до передачі, що планується. Обстеження проводиться представниками редакційно-творчого підрозділу (Замовника) разом з технічним персоналом телеорганізації за участю режисера, звукорежисера, ведучого телеоператора, організатора та представників підрозділів телеорганізації, зайнятих у проведенні даної передачі. При необхідності в обстеженні приймають участь водій та представник служби техніки безпеки. За результатами обстеження складається спільний акт, у якому підтверджується можливість проведення позастудійної передачі з даного об’єкту, та визначаються умови необхідні для проведення передачі, або обґрунтовується висновок щодо неможливості роботи на даному об’єкті.

Під час обстеження з’ясовується наступне :

 1.  під’їздні шляхи та місце розташування пересувних станцій;
 2.  спосіб забезпечення технічних засобів електроживленням;
 3.  система забезпечення необхідної кількості технологічного зв’язку;
 4.  місця та засоби встановлення телевізійних камер, мікрофонів, моніторів; коментаторських місць, антен радіоліній та додаткового обладнання;
 5.  траси прокладки кабельних комунікацій;
 6.  необхідна додаткова техніка та устаткування (станки, крани, помости, площадки, кабіни і т. ін.);
 7.  перелік необхідних технічних засобів, що не входять до складу обладнання телеорганізації;
 8.  необхідність та обсяги додаткового освітлення.

Якщо у період між днем обстеження та початком роботи виникли

умови, що заважають нормальній роботі технічних засобів, телеорганізація має право, по узгодженню з “Замовником,”  почати передачу по готовності технічних засобів. Для забезпечення кожної позастудійної передачі повинні бути виконані наступні організаційні заходи :

 1.  отримано дозвіл на проведення репетицій, записів, прямих трансляцій та необхідних підготовчих робіт у адміністрації об’єкту та узгоджені всі питання, які пов’язані з проведенням цих робіт;
 2.  укладено списки та оформлено , узгоджений з адміністрацією об’єкту, прохід до робочого місця персоналу, який зайнятий у підготовці та проведенні передачі;
 3.  отримано дозвіл на під’їзд та стоянку пересувних засобів;
 4.  визначено час заїзду та місце розміщення пересувних засобів;
 5.  організована охорона технічних засобів;
 6.  визначені місця та порядок розміщення телевізійного, звукового та освітлювального обладнання та траси прокладки кабелів;
 7.  оформлені замовлення на додаткові технічні засоби, що не входять до складу обладнання телеорганізації;
 8.  узгоджено підключення до систем озвучування місцевих міських ретрансляційних мереж або театрально-видовищних підприємств;
 9.  узгодження можливості електроживлення пересувних засобів (ПТС, ПЗС, РРС, засобів освітлення і т. ін.) від місцевої електромережі об’єкту.
 10.  Вирішені організаційні питання , щодо підключення від місцевої електромережі.

У зв’язку з шкідливою дією світла на людину, освітлення на знімальному майданчику не повинне перевищувати 2000 лк.(особливо у дикторських студіях). Перед початком роботи необхідно провести перевірку та огляд:

освітлювального обладнання (цілість сіток, лінз Френзеля, зовнішнього скла, страховку приладів, шторок, рамок, неушкодженість кабелів, кріплення приладів, що встановлені на підлозі), стан заземлення корпусів приборів, працездатність системи резервування, комплектність обладнання, що закріплене за студією,

цілістність ламп (ламп з строком світіння, що закінчився, необхідно замінити. Лампи розжарювання з ниттю розжарювання (накалу), що провисла, із склом, що потемніло.

Після закінчення роботи необхідно:вимкнути живлення пульту керування світлом або освітлювальних приладів (при відсутності пульту), відключити кабелі від освітлювальних приладів, що розташовані на підлозі, та звернути їх,

підвісні прилади підняти у верхнє положення, про всі порушення нормальної роботи сповістити старшого по АСБ або ПТС, після закінчення роботи про всі порушення нормальної роботи сповістити старшого по АСБ або ПТС.

Після закінчення про всі порушення нормальної роботи сповістити старшого по АСБ або ПТС. Забороняється перевозити освітлювальні прилади ( крім накамерного світла) з лампами. Лампи до освітлювальних приладів повинні встановлюватись на місці зйомки.

4.4.  Обов’язки змінного експлуатаційно-технічного персоналу та режисерської бригади у процесі нормальної роботи обладнання

У кожній апаратній призначається старший апаратної (керівник зміни), який керує  черговим експлуатаційно-технічним персоналом.

Під час вступу на чергування персонал зміни повинен перевірити:

 1.  комплектність основного та резервного обладнання;
 2.  наявність допоміжного майна (інструментів, приладів, технічної документації);
 3.  наявність засобів техніки безпеки та пожежної безпеки.

Керівник зміни під час вступу на чергування повинен:

 1.  ознайомитися з записами в журналах апаратної, зроблених попередньою зміною;
 2.  ознайомитися з розкладом завантаження апаратної;
 3.  здійснити звірку годинників;
 4.  забезпечити перевірку працездатності основного та резервного обладнання та проведення регламентних робіт, передбачених інструкціями з експлуатації обладнання;
 5.  доповісти про готовність до роботи старшому керівникові.

Під час чергування змінний персонал зобов’язаний:

 1.  дотримуватись встановлених режимів та технічних норм роботи обладнання;
 2.  дотримуватись розкладу завантаження технічних засобів;
 3.  здійснювати постійний нагляд за роботою обладнання;
 4.  виконувати усі необхідні у процесі роботи комутації і регулювання, покладені на технічний персонал;
 5.  вести експлуатаційно-технічну документацію апаратної, фіксувати всі зауваження, що виникають у процесі роботи до нього та суміжних підрозділів.

Обслуговуючий персонал апаратних, які залучені до роботи, зобов’язаний підтримувати оперативний зв’язок з попередніми та наступними ланками тракту і старшим на тракті.

Режисерська бригада під час роботи на телевізійному обладнанні очолюється режисером (асистентом режисера).

Перед початком роботи режисерська бригада здійснює приймання технічних засобів, а після закінчення - надає оцінку їх роботи. Оцінка роботи та зауваження до виконання послуг фіксуються в експлуатаційно-технічній документації.

Під час роботи на телевізійному обладнанні режисер (асистент режисера) відповідає:

 1.  за дотримання усією бригадою цих правил;
 2.  за дотримання розкладу завантаження технічних засобів;
 3.  за правильність проведення необхідних комутацій та регулювань, що виконуються членами його бригади;
 4.  за забезпечення необхідних програмних резервів в апаратній;
 5.  за правильність та своєчасність використання резервного обладнання та ліній.

 Дії змінного експлуатаційно-технічного персоналу і режисерської бригади у разі порушення нормальної роботи обладнання

До порушень нормальної роботи обладнання відносять:

 1.  вихід з ладу окремих частин, деталей чи ланцюгів обладнання;
 2.  припинення подачі електроенергії;
 3.  непередбачені розкладом перерви у подачі зовнішніх сигналів;
 4.  перерви зниження якості роботи технічних засобів, викликане

неправильними діями обслуговуючого персоналу чи недотриманням технологічних режимів.

У разі порушення нормальної роботи обладнання під час мовлення в

ефірі чи записів у режимі прямої трансляції головним завданням

експлуатаційно-технічного персоналу та режисерської бригади є, у першу

чергу, забезпечення продовження роботи, а також оперативна ліквідація порушення.

Черговий експлуатаційно-технічний персонал у разі порушення

нормальної роботи під час ефіру зобов’язаний:

 1.  здійснити переведення роботи на резервне обладнання;
 2.  проконтролювати перехід режисерської бригади на заздалегідь

визначений резерв відповідно до інструкції та технологічної схеми;

 1.  у разі неможливості забезпечення продовження роботи в ефірі

шляхом переходу на резерв, негайно доповісти начальнику зміни та старшому

на тракті про несправність та вжити необхідні заходи щодо її якнайшвидшого усунення;

 1.  у разі неможливості продовження передачі в ефірі із даної апаратної

старший на тракті і начальник зміни спільно з відповідальними

представниками програмної служби та служби, координуючої завантаження

технічних засобів, приймає рішення про заміну технічних засобів.

     Керівництво роботами з відновлення нормального функціонування обладнання

здійснює начальник зміни. Усі випадки порушення нормальної роботи облад-

нання повинні бути зафіксовані у робочому журналі. Щодо кожного випадку

браку та технічної зупинки складається акт з поясненням причин порушень

та дій, що запроваджувалися черговим та ремонтним персоналом,  режисер-

рською бригадою з усунення браку та визначення винуватців. Аналіз організовує

керівник зміни чи старший на тракті. Аналіз здійснюється безпосередньо після закінчення роботи, під час якої мали місце брак або технічна зупинка.

У випадку неможливості визначення причини дефекту безпосередньо

після роботи, для виявлення причини призначається додатковий термін для

з’ясування цих причин. Режисерська бригада у разі порушення нормальної роботи

обладнання під час ефіру зобов’язана:

 1.  не використовувати у роботі несправне обладнання, вказане старшим апаратної;
 2.  здійснювати перехід роботи на визначений інструкцією телеорганізації
 3.  оперативний резерв;
 4.  включити в програму заставку, у разі якщо використання резервів не усунуло порушення;
 5.  продовжити роботу після оголошення старшого апаратної про готовність

технічних засобів до роботи;

 1.  у разі неможливості продовження передачі в ефірі із даної апаратної

організувати переведення на інші технічні засоби по узгодженню з відповідаль-

ним представником служби, яка планує завантаження технічних засобів;

 1.  брати участь у з’ясуванні причин порушень у телевізійному мовленні та

складанні акту.

Під час записів і репетицій у разі порушень нормальної

роботи обладнання головним завданням чергового експлуатаційно-технічного

персоналу та режисерської бригади є вжиття оперативних заходів з усунення

порушень та продовження запису із зберіганням, на скільки можливо, високої

якості вихідної продукції.

Черговий експлуатаційно-технічний персонал зобов’язаний:

 1.  поінформувати режисерську бригаду про наявність і характер

несправності та спільно з нею вирішити питання щодо продовження роботи з

обмеженою кількістю технічних засобів;

 1.  у разі появи у запису фрагментів з низькою якістю, зумовленою

несправностями технічних засобів, зажадати запис технічного дубля (у разі

запису спеціально підготовлених передач, не присвячених якійсь події);

 1.  у разі відмови режисерської бригади від запису технічного дубля,

зафіксувати цей факт в експлуатаційній документації (журнал апаратної,

супроводжувальний документ до відеокасети) з підтверджуючим підписом режисера;

 1.  у разі відмови режисерської бригади від продовження запису в режимі

обмеженого обсягу технічних засобів поінформувати старшого на тракті.

    Старший на тракті (начальник зміни) разом з представниками служб, коорди-

нуючих завантаження технічних засобів, вирішує питання про можливість

продовження роботи на інших технічних засобах.

Режисерська бригада у разі порушення нормальної роботи обладнання

під час записів та репетицій зобов’язана:

 1.  у випадку виникнення на зображенні чи у звуковому супроводженні

телепрограми явних дефектів, а також у випадку отримання повідомлення

від чергового експлуатаційно-технічного персоналу про наявність несправностей,

які можуть призвести до зниження якості вихідної продукції, виключити із

технологічного процесу технічні засоби, що вийшли з ладу;

 1.  разом зі старшим апаратної вирішити питання щодо подальшого

продовження роботи з використанням обмеженого обсягу технічних засобів;

 1.  за вимогою персоналу апаратної зробити запис технічного дубля;
 2.  у випадку неможливості запису технічного дубля, викликаною

об’єктивними причинами, зробити підтверджуючий запис в експлуа-

таційній документації;

 1.  у випадку неможливості продовження запису з обмеженою кількістю

технічних засобів вирішити питання щодо продовження робіт на інших технічних засобах разом з відповідальним представником служби, координуючих завантаження технічних засобів.

Час переходу на оперативне резервне обладнання (гарячий резерв)

не повинно перевищувати 5-ти секунд.

Нормативи переходу на неоперативні резерви (пов’язані із заміною блоків,

перезарядкою відеомагнітофонів, магнітофонів тощо) встановлюються

спеціальними технологічними інструкціями.

Особливості дій персоналу у разі порушення нормальної роботи

в конкретних апаратних можуть визначатися спеціальними інструкціями.


 


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

61296. Волейбол 23.27 KB
  Ходьба в колонне по одному А на носках руки в стороны Б на пятках руки за головой В на внешней стороне стопы руки на поясе Г перекатами с пятки на носок Д в полуприседе руки на коленях Е в приседе руки на поясе...
61298. Нравственность и здоровье. Формирование правильного взаимоотношения полов 44.63 KB
  Руси качество относящееся к одной половине духовного быта другая половина ум умственное но составляющее общее с ней духовное начало: к умственному относится истина и ложь к нравственному добро и зло В. Типичные до свадьбы мечты о семейном счастье нередко сменяются после нее разочарованиями друг в друге в семейной жизни.