38942

Лидар для исследования состава атмосферы

Контрольная

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Лидар для исследования состава атмосферы Литвинов Действие лидаров Л этого типа чаще всего основано на неупругом обратном комбинационном рассеянии ОКР зондирующего лазерного излучения ЛИ молекулами газовых компонент ГК имеющих вынужденные колебательновращательные энергетические переходы при взаимодействии с зондирующим ЛИ. При этом с помощью Л по смещению спектральных линий принимаемого излучения ОКР устанавливается наличие в исследуемом участке атмосферы атм определенных ГК а по интенсивности этих линий концентрация...

Русский

2013-09-30

59.5 KB

4 чел.

МЛДЗ 8. Лидар для исследования состава атмосферы (Литвинов)

Действие лидаров (Л) этого типа чаще всего основано на неупругом обратном комбинационном рассеянии (ОКР) зондирующего лазерного излучения (ЛИ) молекулами газовых компонент (ГК), имеющих вынужденные колебательно-вращательные энергетические переходы при взаимодействии с зондирующим ЛИ.

При этом с помощью Л по смещению спектральных линий принимаемого излучения ОКР устанавливается наличие в исследуемом участке атмосферы (атм) определенных ГК, а по интенсивности этих линий – концентрация установленных ГК в исследуемом участке атм.

Обобщенная принципиальная схема построения Л:

ИЛ – Импульсный лазер; ПОС – передающая оптическая система; Пр.об – приемный объектив; ОФ – оптический фильтр; СС – Сканирующий  спектроанализатор;   ФЭУ – фотоэлектронный умножитель; НЦ – нагрузочная цепь ФЭУ; Пр.У – предварительный усилитель; ЭВУ – электронно-вычислительное устройство; ВКУ – видеоконтрольное устройство; БУиС – блок управления и синхронизации передатчика и приемника.

 ЭВУ обеспечивает обработку сигналов с учетом изменяющейся длины волны. Пр.ОС и априорной информацией о возможных длинах волн принимаемого излучения ОКР молекул различных ГК атм.

Пиковая мощность принимаемого ОКР с некоторой λi:

Pи – пиковая мощность зондирующего ЛИ на выходе импульсного лазера

τ – коэффициент пропускания излучения ПОС

τАλ – коэффициент пропускания чистой атм на дистанции R от Л

τAi – коэффициент пропускания атм излучения ОКР с λi на дистанции R от Л

τ2i – коэффициент пропускания принимаемого излучения ОКР с λi  приемным объективом

τ3i – коэффициент пропускания ОФ и СС принимаемого излучения ОКР с λi

- площадь дифференциального эффективного поперечного сечения центров ОКР ЛИ                                                   молекулами i-й ГК атм.

ΔR – толщина слоя

Ni – концентрация молекул i-й ГК в исследуемом слое атм.   


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

41018. Витоки української культури 65.5 KB
  Антропологічні типи українців Структурні типи української нації.Які є атропологічні типи українців Які є соціопсихічні типи українців
41019. САМОВИХОВАННЯ, САМОПІЗНАННЯ І САМОДІАГНОСТИКА - ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ ВЧИТЕЛЯ 74 KB
  Він має постійно вчитися вдосконалюючи свої знання і вміння розвиваючи здібності формуючи позитивні людські якості. В процесі самодіагностики вивчаються : Виховна діяльність педагога; Індивідуальний стиль педагогічного спілкування і керівництва; Поведінка в складних або конфліктних ситуаціях; Культура розумової праці і самовдосконалення; Авторитет у колег учнів батьків; Рівень володіння педагогічними вміннями; Знання педагогічної техніки технології та методики індивідуальної педагогічної взаємодії; Характер і причини...
41020. ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІНАЛІЗМУ ВЧИТЕЛЯ (ЯК СТАТИ ВЧИТЕЛЕМ) 127 KB
  Прийоми запамятовування. Але менше часу витрачається на пусті спроби щось запамятати осмислити. Історія не знає людей які рівною мірою можуть запамятовувати абсолютно все. Хтось відзначається памяттю на обличчя але важко запамятовує хронологічні дати хтось краще запамятовує числа або слова.
41021. Основи нарисної геометрії 525.5 KB
  Лінії креслення. Товщини ліній на кресленні залежать від вибраної товщини s суцільної основної лінії. Накреслення лінії Наймену вання лінії Товщина лінії відносно товщини основної лінії Основне призначення Суцільна товста основна S Лінії видимого контуру; лінії переходу видні; лінії контуру перерізу винесеного та вхідного до складу перерізу Суцільна тонка Від S 3 до S 2 Лінії контуру накладеного перерізу; лінії розмірні та виносні; лінії штрихування; лініївиноски; полички лінійвиносок і підкреслювання написів; лінії для...
41022. Государственное управление (понятие, природа и сущность) 75.5 KB
  Понятие государственного управления Управление по общепризнанному вошедшему в энциклопедические словари определению является функцией сложных организованных систем любой природы технических биологических экологических социальных обеспечивающей сохранение их структуры внутренней организации поддержание режима функционирования направленного на реализацию их программных целей. По своему содержанию это постоянный целенаправленный процесс воздействия субъекта на объект через соответствующий механизм управления. Объектами управления могут...
41023. ГЕОГРАФІЯ РОЗСЕЛЕННЯ. ТЕОРЕТИКИ УРБАНІСТИКИ 1.59 MB
  Історичні вогнища стародавньої цивілізації і перші міста виникли на крупних річках Ніл Тигр і Євфрат Інд і Ганг Янцзи і Хуанхе. У центрі міста підносився острівакрополь з палацами і храмами. Катаній пропонували суміщати вітрувіанський квадратний план римського ідеального міста з бастіонами і багатокутним зовнішнім периметром стін. жителів в кожному з своїми приміськими зонами розташовувалася на відстані 3 4 км один від одного навколо центрального міста з населенням 60 тис.
41024. Укладання та виконання зовнішньоторговельного контракту (продовження) 158.5 KB
  Укладання та виконання зовнішньоторговельного контракту продовження План Формування ціни контракту та умов платежу. Ціни контрактів за узгодженням сторін фіксуються у валюті однієї з країн контрагентів або у валюті третьої країни. Для платежу тобто для взаємних розрахунків між продавцем і покупцем може бути обрана інша валюта не та у якій зафіксовані ціни.
41025. Особистість у системі соціальних зв’язків 154 KB
  Визначення соціології особистості Соціальна поведінка Поняття структури особистості Соціальні статуси та соціальні ролі особистості Соціалізація особистості як процес Девіантна поведінка особистості Соціологічні теорії особистості Соціологія особистості галузь соціології предметом вивчення якої є особистість як суб'єкт і об'єкт соціальних відносин суспільноісторичного процесу на рівні взаємозв'язків особи і соціальних спільностей. Соціологія особистості це об'єкт наукових пошуків для багатьох західних дослідників ...
41026. Порядок роботи Верховної Ради України 39.5 KB
  Порядок роботи Верховної Ради України встановлюється Конституцією України та Законом про регламент Верховної Ради України Згідно з ч. 1 статті 82 Конституції України Верховна Рада України працює сесійно. Сесія Верховної Ради України термін протягом якого Верховна Рада проводить пленарні засідання ти приймає рішення з питань віднесених до її відання Конституцією України.