39

Определение плотности твердых тел правильной геометрической формы

Лабораторная работа

Математика и математический анализ

Граница полной погрешности результата измерения диаметра, результат измерения диаметра цилиндра и расчета погрешности. Оценка границы абсолютной погрешности результат измерения плотности.

Русский

2012-11-14

96 KB

181 чел.

Лабораторная работа

Определение плотности твердых тел правильной геометрической формы

Студент__________________

Группа______________________

Преподаватель_________________

Дата_________________________


1. Расчетная формула

где    - плотность материала;

        m - масса цилиндра;

        d- диаметр цилиндра;

        h - высота цилиндра.

2.  Средства измерений и их характеристики

Наименование средства измерения  

Предел измерений

Цена  деления шкалы

Предел основной погреш-ности   осн.

Электронные весы АДВ-200

  200 г.

   0,001 г.

 0,005 г.

Штангенциркуль

180 мм

   0,05 мм

 0,05 мм

3. Результаты измерений

3.1. Измерение массы образца

г;     0,0055 г..

3.2. Измерение диаметра образца

di  мм

(di    <d>),мм

(di    <d>)2 ,мм 2

23,35

-0,02

0,0004

23,30

-0,07

0,0049

23,40

0,3

0,09

23,30

-0,07

0,0049

23,50

0,13

0,0169

<d>=23.37мм.      0,1171мм2.

Среднее квадратичное отклонение:  0.0765мм.

Граница случайной погрешности

2.78*0.0765=0.213мм,

где tP,n — коэффициент Стьюдента для числа измерений n  и доверительной вероятности  P = 0,95.

Граница неисключенной систематической погрешности

d  = осн=.......0,05мм.

Граница полной погрешности результата измерения диаметра

мм.

Результат измерения диаметра цилиндра и расчета погрешности:

  <d> =23.37мм,

  d   =  0.101 мм,   P=0,95.

3.3. Измерение высоты образца

hi мм

(hi   <h> ),мм

(hi   <h> )2,мм2

85,55

-0.13

0.0169

85,75

0.07

0.0049

85,75

0.07

0.0049

85,65

-0.03

0.0009

85,70

0.02

0.0004

<h>=85.68мм.      мм2.

Среднее квадратическое отклонение:

мм.

Граница случайной погрешности

мм.

Граница неисключенной систематической погрешности

0,05мм.

Граница полной погрешности результата измерения высоты

мм.

Результат измерения высоты и расчета погрешности:

 <h> =85,68мм,

  =0,004мм,   Р= 0,95.

4. Расчет искомой величины ( в единицах измерений СИ).

   Подставлять средние значения диаметра образца и высоты.

кг/м3.

5. Оценка границы относительной погрешности результата измерения плотности

6. Оценка границы абсолютной погрешности результат измерения плотности

0.009*2501=22.5кг/м3,   P=0,95.

7. Окончательный результат

кг/м3,  

при доверительной вероятности: P=0,95.

Выводы .Благодаря проделанной работе я познакомился с методикой вычисления


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

56585. ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ МЕДИЦИНСКОГО ХАРАКТЕРА 281 KB
  Проблема применения принудительных мер медицинского характера относится к числу комплексных междисциплинарных проблем науки и практики. Существует как минимум три аспекта правового регулирования принудительных мер медицинского характера
56588. Розвиток пізнавальної компетентності в учнів 4 класу на уроках української мови. Речення 52.5 KB
  Діти пішли в ліс по гриби ось і ліс біліють молоді берези суворо стоять міцні дуби на галявинці вишикуються молоденькі осики дзвінко виспівує славка десь відстукує дятел Андрійко знайшов перший гриб Наталка побачила товстеньких боровичків...
56589. Розвиток пізнавальної компетентності в учнів 4 класу на уроках української мови. Повторення вивченого в 3-му класі 54 KB
  Через кору він проступає назовні. А тому треба берегти березу. Усе в лісі радіє, а береза плаче. Берези, з яких випускають багато соку, засихають і швидко гинуть. Таке враження, що це сльози берези. Під гарячим промінням сонця сік швидко тече по її білому тілу. Сік у берези – це те саме, що кров у людини.
56590. Як зробити навчання української мови в початковій школі цікавим для дитини 64 KB
  Такі або аналогічні запитання ставлять періодично перед собою вчителі початкових класів. Моє глибоке переконання, що саме використання віршованих правил і казок на уроках української мови, дає можливість учневі не тільки легко запам’ятати визначення, але і добре засвоїти його.
56592. Естетичний вплив мови на людину 372 KB
  Для того щоб забезпечити привабливість змісту навчання мови, належний виховний і розвивальний потенціал, намагаюся, щоб у свідомості учнів утверджувалися високо вартісні якості української мови, зокрема її естетична цінність
56593. Українська мова. Методичні вказівки 451 KB
  Мета самостійної роботи студентів двоєдина: формування самостійності як риси особистості і засвоєння знань, умінь, навиків. На молодших курсах самостійна робота з української мови ставить за мету розширення і закріплення знань і умінь, що здобуваються студентом на традиційних формах занять