39

Определение плотности твердых тел правильной геометрической формы

Лабораторная работа

Математика и математический анализ

Граница полной погрешности результата измерения диаметра, результат измерения диаметра цилиндра и расчета погрешности. Оценка границы абсолютной погрешности результат измерения плотности.

Русский

2012-11-14

96 KB

180 чел.

Лабораторная работа

Определение плотности твердых тел правильной геометрической формы

Студент__________________

Группа______________________

Преподаватель_________________

Дата_________________________


1. Расчетная формула

где    - плотность материала;

        m - масса цилиндра;

        d- диаметр цилиндра;

        h - высота цилиндра.

2.  Средства измерений и их характеристики

Наименование средства измерения  

Предел измерений

Цена  деления шкалы

Предел основной погреш-ности   осн.

Электронные весы АДВ-200

  200 г.

   0,001 г.

 0,005 г.

Штангенциркуль

180 мм

   0,05 мм

 0,05 мм

3. Результаты измерений

3.1. Измерение массы образца

г;     0,0055 г..

3.2. Измерение диаметра образца

di  мм

(di    <d>),мм

(di    <d>)2 ,мм 2

23,35

-0,02

0,0004

23,30

-0,07

0,0049

23,40

0,3

0,09

23,30

-0,07

0,0049

23,50

0,13

0,0169

<d>=23.37мм.      0,1171мм2.

Среднее квадратичное отклонение:  0.0765мм.

Граница случайной погрешности

2.78*0.0765=0.213мм,

где tP,n — коэффициент Стьюдента для числа измерений n  и доверительной вероятности  P = 0,95.

Граница неисключенной систематической погрешности

d  = осн=.......0,05мм.

Граница полной погрешности результата измерения диаметра

мм.

Результат измерения диаметра цилиндра и расчета погрешности:

  <d> =23.37мм,

  d   =  0.101 мм,   P=0,95.

3.3. Измерение высоты образца

hi мм

(hi   <h> ),мм

(hi   <h> )2,мм2

85,55

-0.13

0.0169

85,75

0.07

0.0049

85,75

0.07

0.0049

85,65

-0.03

0.0009

85,70

0.02

0.0004

<h>=85.68мм.      мм2.

Среднее квадратическое отклонение:

мм.

Граница случайной погрешности

мм.

Граница неисключенной систематической погрешности

0,05мм.

Граница полной погрешности результата измерения высоты

мм.

Результат измерения высоты и расчета погрешности:

 <h> =85,68мм,

  =0,004мм,   Р= 0,95.

4. Расчет искомой величины ( в единицах измерений СИ).

   Подставлять средние значения диаметра образца и высоты.

кг/м3.

5. Оценка границы относительной погрешности результата измерения плотности

6. Оценка границы абсолютной погрешности результат измерения плотности

0.009*2501=22.5кг/м3,   P=0,95.

7. Окончательный результат

кг/м3,  

при доверительной вероятности: P=0,95.

Выводы .Благодаря проделанной работе я познакомился с методикой вычисления


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

11115. Прекращение жилищных правоотношений. Выселение 91.5 KB
  РЕФЕРАТ по дисциплине: жилищное право на тему: Прекращение жилищных правоотношений. Выселение Введение. Конституция Российской Федерации ст. 40 провозгласила в числе основных прав и свобод человека и гражданина право на жилище....
11116. Понятие и метод гражданско-процессуального права 52 KB
  РЕФЕРАТ по гражданскому процессу на тему: Понятие и метод гражданско-процессуального права Гражданский процесс представляет собой установленную законом форму защиты права в судах общей юрисдикции. Процесс есть упорядоченное но...
11117. Субъекты жилищных правоотношений 80 KB
  РЕФЕРАТ по дисциплине: жилищное право на тему: Субъекты жилищных правоотношений Введение Субъекты правоотношений это лица участвующие в этих правоотношениях. Субъектами жилищных отношений являются граждане юридич
11118. Удостоверение сделок 91.5 KB
  РЕФЕРАТ по дисциплине: нотариат на тему: Удостоверение сделок Введение В соответствии со ст. 48 Конституции Российской Федерации каждому гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи. Нотариат обеспечивает эту помощ...
11119. Професійна діяльність людини та її вибір 50 KB
  Тема 15: Професійна діяльність людини та її вибір. Мета: Навчальна: сформувати знання вміння та навички повязані з даними поняттями. Виховна: виховувати в учнів культуру праці та професійну етику. Розвиваюча: розвивати у школярів спеціальні здібності і технічне ми...
11120. Професія водій 35 KB
  Водій приватне перевезення. Домінуючі види діяльності: здійснення транспортних і пасажирських перевезень; експлуатація керування автомобілем; спостереження за показниками приладів амперметра покажчиків температури води і тиски олії і т.д....
11121. Професія скляр 38 KB
  СКЛЯР Зміст праці. Скляр має справу з особливим матеріалом склом. Скло це твердий прозорий тендітний матеріал виготовлений з чистого кварцового піску соди і вапняку. Шибки роблять за допомогою машин: розплавлену масу видавлюють через вузьку подовжню щілину нап...
11122. Професія слюсар 34.5 KB
  СЛЮСАР Слюсар дуже розповсюджена і багатопланова професія. Існує широкий спектр слюсарних робіт отже слюсарі мають спеціалізацію в якомусь конкретному виді виконуваних робіт. Робота слюсаря необхідна на всіх етапах створення експлуатації і ремонту різноманітн...
11123. Професія тесля 32 KB
  ТЕСЛЯ Зміст праці. Предметом праці теслі є деревина як будівельний матеріал. Зміст праці теслі дуже різноманітний. Вони зводять різні деревяні конструкції розповсюджені в сільському господарстві задіяні в будівництві міських споруджень і заміських будинків. Теслі...