39

Определение плотности твердых тел правильной геометрической формы

Лабораторная работа

Математика и математический анализ

Граница полной погрешности результата измерения диаметра, результат измерения диаметра цилиндра и расчета погрешности. Оценка границы абсолютной погрешности результат измерения плотности.

Русский

2012-11-14

96 KB

179 чел.

Лабораторная работа

Определение плотности твердых тел правильной геометрической формы

Студент__________________

Группа______________________

Преподаватель_________________

Дата_________________________


1. Расчетная формула

где    - плотность материала;

        m - масса цилиндра;

        d- диаметр цилиндра;

        h - высота цилиндра.

2.  Средства измерений и их характеристики

Наименование средства измерения  

Предел измерений

Цена  деления шкалы

Предел основной погреш-ности   осн.

Электронные весы АДВ-200

  200 г.

   0,001 г.

 0,005 г.

Штангенциркуль

180 мм

   0,05 мм

 0,05 мм

3. Результаты измерений

3.1. Измерение массы образца

г;     0,0055 г..

3.2. Измерение диаметра образца

di  мм

(di    <d>),мм

(di    <d>)2 ,мм 2

23,35

-0,02

0,0004

23,30

-0,07

0,0049

23,40

0,3

0,09

23,30

-0,07

0,0049

23,50

0,13

0,0169

<d>=23.37мм.      0,1171мм2.

Среднее квадратичное отклонение:  0.0765мм.

Граница случайной погрешности

2.78*0.0765=0.213мм,

где tP,n — коэффициент Стьюдента для числа измерений n  и доверительной вероятности  P = 0,95.

Граница неисключенной систематической погрешности

d  = осн=.......0,05мм.

Граница полной погрешности результата измерения диаметра

мм.

Результат измерения диаметра цилиндра и расчета погрешности:

  <d> =23.37мм,

  d   =  0.101 мм,   P=0,95.

3.3. Измерение высоты образца

hi мм

(hi   <h> ),мм

(hi   <h> )2,мм2

85,55

-0.13

0.0169

85,75

0.07

0.0049

85,75

0.07

0.0049

85,65

-0.03

0.0009

85,70

0.02

0.0004

<h>=85.68мм.      мм2.

Среднее квадратическое отклонение:

мм.

Граница случайной погрешности

мм.

Граница неисключенной систематической погрешности

0,05мм.

Граница полной погрешности результата измерения высоты

мм.

Результат измерения высоты и расчета погрешности:

 <h> =85,68мм,

  =0,004мм,   Р= 0,95.

4. Расчет искомой величины ( в единицах измерений СИ).

   Подставлять средние значения диаметра образца и высоты.

кг/м3.

5. Оценка границы относительной погрешности результата измерения плотности

6. Оценка границы абсолютной погрешности результат измерения плотности

0.009*2501=22.5кг/м3,   P=0,95.

7. Окончательный результат

кг/м3,  

при доверительной вероятности: P=0,95.

Выводы .Благодаря проделанной работе я познакомился с методикой вычисления


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

52336. АЛГОРИТМ ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ ВИКОРИСТОВУВАТИ ЗНАННЯ ПРИ РОЗВ’ЯЗАННІ ТИПОВИХ ЗАДАЧ З МОЛЕКУЛЯРНОЇ БІОЛОГІЇ 309.5 KB
  ПРИКЛАДИ РОЗВЯЗАННЯ ЗАДАЧ НА МОЛЕКУЛЯРНІ ОСНОВИ СПАДКОВОСТІ Під час розвязання таких задач необхідно памятати що: довжина одного нуклеотида або відстань між двома сусідніми вздовж осі ДНК становить 034 нм; середня молекулярна маса одного нуклеотида 345 умовних одиниць; середня молекулярна маса однієї амінокислоти дорівнює 100 умовних одиниць; молекула білка в середньому складається з 200 амінокислот; кожну амінокислоту в білковій молекулі кодує триплет нуклеотидів іРНК під час трансляції; для визначення довжини гена l...
52337. Запліднення і внутрішньоутробний розвиток людини 621 KB
  Мета: створити умови для: усвідомленого інформаційного запиту про ембріональний розвиток людини; розуміння учнями значущості знань про індивідуальний розвиток людини; формування морального відношення до зачаття і вагітності, відповідальності за життя, яке не народилось;
52338. Основні групи м’язів тіла людини. Фізичні якості м’язів 50 KB
  Обладнання: таблиця Мязи людини роздаткові картки підручник Біологія 9 клас автор А.Вступ До опорнорухової системи людини належить на лише скелет людини але й мязи які мають властивість збуджуватися і скорочуватися і в результаті виконують основну функцію рухову. До речі скелетні мязи складають близько 40 маси тіла людини. Скелетні мязи виконують функцію мязового насоса при чому покращується рух венозної крові до серця.
52340. Суцвіття 550 KB
  Мета уроку: сформувати поняття суцвіттязнайомити учнів з функціями суцвіть розглянути їх будову і різноманітність; розвивати: вміння виділяти головне порівнюватиузагальнювати систематизувативміння розпізнавати суцвіття і тренувати їх у застосуванні набутих знань у нестандартних ситуаціях; виховувати: естетичні смаки учнів відповідальність за стан навколишнього середовища бережливе ставлення до природи. Обладнання: таблиці: Будова квітки Будова суцвіть Прості суцвіття Складні суцвіттякартки з кросвордом схемою та...
52341. Віруси 711.5 KB
  Вивчити будову класифікацію вірусів. Велика популярність персональних компютерів разом з розвитком мережі Інтернет сприяла появі великої кількості різних шкідливих програм вірусів. Постановка цілей і задач Мета: Ввести поняття €œВірус; Вивчити його будову; Класифікацію вірусів; Зясувати їх вплив на живу та неживу природу. Деякі віруси вносять також власні білки необхідні для її реалізації особливо це характерно для вірусів що містять негативні РНК.
52342. Прес-конференція «Різноманітність птахів» 71.5 KB
  Мета: розширити знання учнів про представників класу Птахи показати їх різноманітність особливості будови та способу життя пристосування до середовища; ознайомити з характерними ознаками представників надряду Безкілеві птахи та Пінгвіни з представниками кілегрудих фауни України; продовжувати розвивати комунікативні та соціальні компетентності учнів; виховувати свідоме ставлення до природи її багатств та її захисту. Птахи це диво Їх велика кількість. Птахи Хоча ви вже багато вивчили про птахів але коли ви почуєте це слово кожний...
52343. Фантазія і творчість у роботі архітекторів 4.35 MB
  Мета уроку: Розширити уявлення про дизайн, ознайомити з наукою біонікою та показати її значення в житті людей. Спонукати до пізнання законів природи, пошуку біонічних форм. Навчити створювати контурні замальовки спрощених природних форм.
52344. Охорона біосфери 163 KB
  Тема уроку Охорона біосфери Мета: закріпити знання про біосферу як екологічну систему іі складові основні її властивості узагальнити і розширити знання учнів про напрямки діяльності людини по охороні біосфери заповідний фонд України познайомити з концепцією сталого розвитку складовими екоцентричної та антропоцентричної структури свідомості; вдосконалювати навички порівнювати робити висновки; розвивати навички вирішувати екологічні ситуації самостійно готувати матеріал до уроку створювати мультимедійну...