39047

Сбор и предварительная обработка информации

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Целью лабораторной работы является получение навыков в поиске научно-технической информации (НТИ) в сети Internet, а также автоматизированного перевода научно-технических документов.

Русский

2013-09-30

34 KB

5 чел.

Лабораторная работа № 1

Сбор и предварительная обработка информации

Целью лабораторной работы является получение навыков в поиске научно-технической информации (НТИ) в сети Internet, а также автоматизированного перевода научно-технических документов.

Задание.

1. Найти в сети Internet 10 ссылок на документы по выбранной теме. В качестве темы для поиска может быть выбрана тема магистерской диссертации, либо любая другая тема, согласованная с преподавателем (допускается воспользоваться темой реферата.)

Рекомендуемые ресурсы:

 •  Сеть библиотек России:
  •  www.gpntb.ru
  •  Электронная библиотека «НЕФТЬ-ГАЗ»:
   •  www.oglib.ru
  •  Полнотекстовая электронная библиотека технической литературы "Нефть и газ":
   •  www.oglibrary.ru
  •  Портал научно-технической информации ЭБ Нефть и Газ 2007:
   •  http://nglib.ru
  •  Бесплатная библиотека технической литературы «Нефть и газ - Избранное»:
   •  http://nglib-free.ru

Результаты поиска должны быть сведены в таблицу.

№ п/п

Наименование

Авторы

Издательство

Аннотация

Год

Источник

(сайт)

2. На сайте Роспатента (адрес: www1.fips.ru) найти 3 патента по выбранной теме. Результаты поиска должны быть сведены в таблицу.

3. Найти на сайте английский вариант одного из найденных патентов. Перевести его с помощью одной из систем автоматизированного перевода.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

57784. Похідна та її застосування 89 KB
  Мета: Узагальнення та систематизація знань, вмінь та навичок учнів з теми; формування вмінь працювати самостійно, спілкуватись, допомагати іншим, аналізувати ситуацію; розвиток загально навчальних навичок, творчого...
57785. Застосування похідної в різних галузях науки 1.1 MB
  Мета: Навчальна: дати учням всебічні поглиблені і розширені знання про предмет вивчення його цілісну картину досягти засвоєння учнями систематичних знань про поняття похідної її геометричний та фізичний зміст.
57786. Польща в 20-х роках ХХ століття 76.5 KB
  Мета уроку: охарактеризувати процес відновлення державної незалежності Польщі; розкрити роль Ю. Очікуванні результати: Після уроку учні зможуть: пояснювати обставини за яких відбулося відновлення Польщі...
57787. Пошук інформації в Інтернеті 113 KB
  Мета: розглянути пошукові системи мережі Інтернет правила пошуку інформації в глобальній мережі Інтернет сформувати вміння пошуку необхідної інформації розвивати навички роботи у мережі виховувати інформаційну культуру учнів.
57788. Права ребенка, согласно с международным законодательством 58 KB
  В представленной методической разработке предполагается закрепить знания учащихся о правах детей полученных на уроках правоведения из СМИ; сформировать правовую позицию по проблеме прав ребенка...
57789. Правопис не з іменниками 52 KB
  Мета уроку: з’ясувати правила написання не з іменниками; виробляти вміння застосовувати правила на практиці, спираючись на смисловий аналіз слів; відпрацьовувати вміння робити синтаксичний та морфологічний розбори іменників...
57790. Арифметическая прогрессия 384 KB
  Развивающие цели: развитие исследовательских навыков учащихся, умений анализировать полученные данные и делать выводы; развитие умений осуществлять самопроверку и взаимопроверку, работу в группах...
57791. Геометрична прогресія 109 KB
  Ціль нашого уроку: застосування формул nго члена геометричної прогресії визначення геометричної прогресії а також властивостей членів геометричної прогресії для розв’язування задач.
57792. Прокаріоти 47.5 KB
  Мета: Засвоєння нових знань та уявлень про прокаріоти. Охарактеризувати усі середовища існування прокаріот на планеті. Пояснити особливості будови, фізіології та життєвих циклів бактерій.