39048

Формирование информационных баз данных

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Создать базу данных в MS ccess путем импорта таблиц MS Excel созданных в предыдущих пунктах. Создать форму для ввода данных в базу. Создать запросы: на выборку данных по заданному условию запрос с вычислением.

Русский

2013-09-30

30 KB

10 чел.

Лабораторная работа № 3

Формирование информационных баз данных

Цель:  Получение навыка формирования баз данных с применением FineReader, MS Excel и MS Access.

Задание.

1. С помощью системы оптического распознавания текстов FineReader распознать предлагаемый рисунок (файл «Рисунок1.tif») со списком Интернет-ресурсов. Допускается вместо FineReader использовать любую другую программу (например, CuneiForm, или  MS Office Document Imaging).

2. Полученную в результате распознавания таблицу экспортировать в MS Excel.

3. В MS Excel на основе результатов лабораторной работы № 1 сформировать таблицу со списком найденных в сети Интернет документов.

4. Создать базу данных в MS Access путем импорта таблиц MS Excel, созданных в предыдущих пунктах. Создать форму для ввода данных в базу. Ввести в базу дополнительную запись. Создать запросы: на выборку данных по заданному условию, запрос с вычислением. Создать отчеты на основе запросов.

.

Порядок выполнения работы:

 1.  Загрузить рисунок в систему распознавания рисунков FineReader или Office Document Imaging, распознать и отредактировать.
 2.  Присвоить таблице имя «Список_рес» (правой кнопкой мышки «имя диапазона») и каждому столбцу также присвоить свое имя.
 3.  Экспортировать таблицы 1 и 2 из лабораторной работы№1 в MS Excel, объединить их и экспортировать в MS Access.
 4.  Связать две таблицы, при этом каждому полю присвоить латинское название.
 5.  В подписи указать в графе «Наименование поля» - полное имя. А в ячейке -короткое.
 6.  В конструкторе на «Тип поля» указать «Гиперссылка».
 7.  Вместо гиперссылки указать код первичного ключа, соответствующей ссылки «Списка_литер».
 8.  В «Схеме данных» устанавливаем связь между двумя таблицами, причем: «Список_рес» - главная таблица, а «Список_литер» - подчиненная.
 9.  Составить статистику по «Списку_рес» с помощью запроса. В Запросе добавить обе таблицы.

 1.  На основе запроса производится отчет. Выбираем Запрос№1, и автоматически оформляется отчет.
 2.  Запрос на поиск данных осуществляется с помощью вкладки «Запросы».
 3.  В базу данных внести свою работу.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

48220. ПРЕДМЕТ І МЕТОД СТАТИСТИКИ 1.61 MB
  Основні категорії статистики З питанням про предмет статистики пов'язані поняття статистичної закономірності та статистичної сукупності. Згідно з цими принципами закони суспільного розвитку виразно виявляються лише в досить численній сукупності подій. 2Закономірності розподілу елементів сукупності. Склад елементів і спосіб їх об'єднання визначають структуру сукупності.
48221. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА 667.5 KB
  Системи договірних відносин на оптовому ринку електроенергії. У загальному розумінні поняття енергетичний ринок можна трактувати як місце зустрічі продавця енергії та її покупця. Таким чином енергетичний ринок у широкому розумінні містить таких учасників ринку як підприємства видобувачі паливноенергетичних ресурсів організації що переробляють ці ресурси постачальники кінцевої енергії споживачі енергії а також підприємства що виготовляють товари та надають послуги які забезпечують процес виробництва енергії наприклад основні фонди...
48222. Технічна механіка 8.62 MB
  Технічна механіка є фундаментальною загальнотехнічною дисципліною, невід’ємною складовою системи підготовки інженерно-технічних працівників. Під час вивчення курсу студенти оволодівають знаннями законів рівноваги та руху матеріальних тіл, методів розрахунку елементів конструкцій, машин та споруд на міцність, жорсткість, стійкість, основами проектування деталей, вузлів машин. Знання дисципліни необхідні спеціалістам, які повинні організовувати належну експлуатацію й обслуговування сучасної залізничної техніки, удосконалювати її конструкцію та технології застосування.
48223. ТЕРМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОЧИСТКИ ВОД 81.5 KB
  Установки термического обезвреживания минерализованных сточных вод должны соответствовать следующим основным требованиям: I обеспечивать снижение концентрации вредных веществ в очищаемой воде до значений меньших ПДК; 2 иметь незначительную чувствительность к составу стоков; 3 обеспечивать надежность и экономичность в работе; 4. Концентрирование сточных вод Многокорпусные выпарные установки. На практике используют однокорпусные и многокорпусные выпарные установки включающие аппараты с естественной и принудительной циркуляцией. Наибольшее...
48224. Основні підходи до визначення поняття парламентаризму 56 KB
  : Поняття П = відображає з одно боку місце парламенту в мехзмі поділу влади і в цьому значенні наближене до політичного режиму а з іншого принципи устрою парламенту. влади: У вузькому розумінні: оргція і функціонування органу законодавчої влади що хться верховенством парламенту наявністю в нього виключних прерогатив і повноважень Журавський В. влади з особливою активною 1998 роллю парламенту. влади з вагомою і значною роллю парламенту передбаченими Кцією можливостями його активного впливу на сусп.
48225. Бізнес план виноробного заводу «INKERMAN International» 135 KB
  Щорічно вина Inkerman виграють тендер Міністерства закордонних справ України, присутні на заходах державного рівня — поставляються до закордонних представництв і посольств України, подаються на всіх офіційних дипломатичних прийомах.
48226. Теорія та методика обраного виду спорту 155 KB
  До таких показників ставляться: час рухової реакції час виконання одиночного руху величина й характер зусиль що розвивають дані про біоелектричну активність м'язів частота скорочень серця частота подиху вентиляція легенів серцевий викид споживання кисню швидкість нагромадження й кількість лактата в крові. При визначенні ступеня специфічності вправ потрібно орієнтуватися не тільки на зовнішню форму рухів але й на характер їхньої координаційної структури особливості функціонування м'язів вегетативні реакції. До вправ загального...
48227. Релігієзнавство. Курс лекцій 486 KB
  Це зумовлено тією роллю яку відіграє релігія в житті сучасного суспільства та окремої людини впливом релігії на політику культуру тощо. Інтерес до закономірностей розвитку релігії її історії інших проблем пов'язаних з взаємовідносинами церкви і держави міжконфесійними стосунками постійно зростає. Таким чином слід наголосити що об'єкт і предмет релігієзнавства співпадають: це закономірності становлення та розвитку релігії її роль у житті суспільства та індивіда. До структури релігієзнавства насамперед входять такі науки:  Філософія...
48228. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МЕТРОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИТРАТОВИМІРЮВАННЯ 3.65 MB
  ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МЕТРОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИТРАТОВИМІРЮВАННЯ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ Для студентів спеціальності Метрологія та інформаційновимірювальна техніка Рекомендовано методичною радою університету ІваноФранківськ 2011 ІваноФранківський національний технічний університет нафти і газу С. Лекційне заняття №3 Класифікація засобів відтворення і вимірювання одиниць обєму та обємної витрати газу. Газова промисловість України як окрема галузь паливноенергетичного напряму економіки держави складає сьогодні чи не...