39048

Формирование информационных баз данных

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Создать базу данных в MS ccess путем импорта таблиц MS Excel созданных в предыдущих пунктах. Создать форму для ввода данных в базу. Создать запросы: на выборку данных по заданному условию запрос с вычислением.

Русский

2013-09-30

30 KB

10 чел.

Лабораторная работа № 3

Формирование информационных баз данных

Цель:  Получение навыка формирования баз данных с применением FineReader, MS Excel и MS Access.

Задание.

1. С помощью системы оптического распознавания текстов FineReader распознать предлагаемый рисунок (файл «Рисунок1.tif») со списком Интернет-ресурсов. Допускается вместо FineReader использовать любую другую программу (например, CuneiForm, или  MS Office Document Imaging).

2. Полученную в результате распознавания таблицу экспортировать в MS Excel.

3. В MS Excel на основе результатов лабораторной работы № 1 сформировать таблицу со списком найденных в сети Интернет документов.

4. Создать базу данных в MS Access путем импорта таблиц MS Excel, созданных в предыдущих пунктах. Создать форму для ввода данных в базу. Ввести в базу дополнительную запись. Создать запросы: на выборку данных по заданному условию, запрос с вычислением. Создать отчеты на основе запросов.

.

Порядок выполнения работы:

 1.  Загрузить рисунок в систему распознавания рисунков FineReader или Office Document Imaging, распознать и отредактировать.
 2.  Присвоить таблице имя «Список_рес» (правой кнопкой мышки «имя диапазона») и каждому столбцу также присвоить свое имя.
 3.  Экспортировать таблицы 1 и 2 из лабораторной работы№1 в MS Excel, объединить их и экспортировать в MS Access.
 4.  Связать две таблицы, при этом каждому полю присвоить латинское название.
 5.  В подписи указать в графе «Наименование поля» - полное имя. А в ячейке -короткое.
 6.  В конструкторе на «Тип поля» указать «Гиперссылка».
 7.  Вместо гиперссылки указать код первичного ключа, соответствующей ссылки «Списка_литер».
 8.  В «Схеме данных» устанавливаем связь между двумя таблицами, причем: «Список_рес» - главная таблица, а «Список_литер» - подчиненная.
 9.  Составить статистику по «Списку_рес» с помощью запроса. В Запросе добавить обе таблицы.

 1.  На основе запроса производится отчет. Выбираем Запрос№1, и автоматически оформляется отчет.
 2.  Запрос на поиск данных осуществляется с помощью вкладки «Запросы».
 3.  В базу данных внести свою работу.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

20467. Технологія компонентного програмування 13.36 KB
  COM і DCOM – технології які забезпечують взаємодію між компонентами прикладної задачі. DCOM це свого роду клей який зв’язує різні технології. DCOM дає змогу двом або декільком компонентам легко взаємодіяти одне з одним незалежно від того коли і на якій мові вони були написані а також де саме вони знаходяться і в якій операційній системі працюють. Розглянемо більш детально DCOM.
20468. CASE-технологія 13.1 KB
  CASEтехнологія це інструментарій для системних аналітиків розробників і програмістів який замінює папір і олівець комп'ютером автоматизуючи процес проектування і розробки ПЗ. З самого початку CASEтехнології і розвивалися з метою подолання цих обмежень шляхом автоматизації процесів аналізу та інтеграції підтримуючих засобів.Основа CASEтехнології використання бази даних проекту репозиторію для зберігання всієї інформації про проект що може розділятися між розроблювачами відповідно до їх правами доступу.
20469. Якість ПЗ 13.62 KB
  Підвищення якості ПЗ по одній з властивостей часто може бути досягнуто наприклад ціною зміни вартості термінів завершення розробки тощо. В даному випадку мова не йде про розробку ідеального з точки зору показників якості ПЗ досягнути цього скоріш всього взагалі неможливо а про розробку ПЗ із задовільною якістю. Тому при опису якості ПЗ насамперед повинні бути визначені критерії оцінки якості ПЗ. критеріями якості ПЗ вважають: функціональність надійність легкість застосування ефективність супровід ...
20470. Забезпечення функціональності ПЗ 12.34 KB
  При розробці ПС доцільно застосовувати різні методи еталони і види тестування кожний з яких орієнтований на виявлення локалізацію або діагностику певних типів дефектів.У складних комплексах програм при будьякій технології розробки неможливо гарантувати абсолютну відсутність дефектів і помилок. Непередбачуваність виду місця і часу прояви дефектів ПС в процесі експлуатації призводить до необхідності створення спеціальних додаткових систем автоматичної оперативної захисту від ненавмисних випадкових спотворень обчислювального процесу...
20471. Безпека програмного забезпечення 16.55 KB
  Проблеми хто потенційно може здійснити практичне впровадження програмних дефектів деструктивного впливу в програмний код які можливі мотиви дій суб'єкта що здійснює розробку таких дефектів як можна ідентифікувати наявність програмного дефекту як можна відрізнити навмисний програмний дефект від програмної помилки які найбільш імовірні наслідки активізації деструктивних програмних засобів при експлуатації комп'ютерних систем Меоди та концепції захисту Для захисту програм від дослідження необхідно застосовувати методи захисту від...
20472. Методологiя структурного програмування 17.08 KB
  Метою структурного програмування є створення ієрархічно впорядкованих модульних програм в яких застосовуються стандартні керуючі конструкції. Одним із шляхів вдосконалення структурного програмування є введення стандартів що регламентують процес програмування. Необхідність стандартизації програмування обумовлена: необхідністю підвищення експлуатаційних характеристик програм що створюються; прагненням зробити систему достатньо простою доступною для сприйняття програмістом який знайомий з відповідними стандартами; вимогою зробити систему...
20473. Клієнт-сервер (англ. Client-server) 16.26 KB
  Clientserver обчислювальна або мережева архітектура в якій завдання або мережева навантаження розподілені між постачальниками послуг сервісів званими серверами і замовниками послуг званими клієнтами. Нерідко клієнти і сервери взаємодіють через комп'ютерну мережу і можуть бути як різними фізичними пристроями так і програмним забезпеченням.Багаторівнева архітектура клієнтсерверБагаторівнева архітектура клієнтсервер різновид архітектури клієнтсервер в якій функція обробки даних винесена на один або декілька окремих серверів. Це...
20474. Ефективність програмного забезпечення та її оцінка 36 KB
  Оптимізація – це покращення характеристик програмної системи або просто програми. Отже перший етап програмування – створення правильної програми і лише другий – її оптимізація. Але перед тим як починати покращувати ефективність програми слід перевірити наскільки це покращення буде корисним і точно визначити місце яке слід переробити. Справа у тому що існує правило 20 80: 20 об’єктного коду тексту програми виконується 80 часу роботи всієї програми.
20475. Абсолютна величина і норма матриці 139 KB
  За абсолютну величину модуль матриці будемо вважати матрицю де – модулі елементів матриці . Якщо і – матриці для яких операції і мають сенс то: а б в число. За норму матриці вважаємо дійсне число що задовольняє умови: а причому тоді і тільки тоді коли =0; б число і зокрема ; в ; г і матриці для яких відповідні операції мають сенс.