39379

Структурно-функциональная теория социальных систем Т. Парсонса

Доклад

Социология, социальная работа и статистика

Из бесчисленного множества человеческих действий и взаимодействий (интеракций), соответствующих определенным социальным ролям, складывается социальная система. Парсонс сформулировал положение о трехкомпонентной структуре социальной системы...

Русский

2014-03-31

15.3 KB

3 чел.

Структурно-функциональная теория социальных систем Т. Парсонса.

Из бесчисленного множества человеческих действий и взаимодействий (интеракций), соответствующих определенным социальным ролям, складывается социальная система. Парсонс сформулировал положение о трехкомпонентной структуре социальной системы, включающей, во-первых, личностную систему действующих субъектов, обладающих потребностями, ориентированных на ценности и цели; во-вторых, культурную систему с ценностным, нормативным и статусно-ролевым содержанием, состоящим из представлений, верований и символов; в-третьих, естественный контекст, физическую среду. Каждая социальная система представляет собой внутренне структурированную систему действий, осуществляемую одним, несколькими или сколь-угодно большим множеством индивидов. В своем развитии социальная система должна стремиться к интеграции своих элементов, укреплению внутреннего порядка, поддерживанию равновесия, то есть к самосохранению. Роль связующих начал выполняют такие факторы, как деньги, власть, взаимные ожидания и обязательства, а также общие цели. Для успешного существования системе необходимо выполнять несколько функций: 1) адаптация к внешней среде; 2) достижение поставленных целей; 3) внутренняя координация и интеграция; 4) сохранение образцов-ориентиров, позволяющих придерживаться избранного направления. Все вместе они позволяют системе сохранять устойчивость и равновесность в пределах своих границ и приспосабливаться к изменяющимся историческим обстоятельствам.

Если индивиды своими действиями не способствуют самосохранению социальной системы, то она своими активными действиями либо заставляет их изменить поведение, либо же исключает их из своего состава.

Социальные системы современного типа складывались в результате трех революций — промышленной (утверждение рыночных отношений и превращение денег в основной фактор контроля за развитием экономики), демократической (расширение личных прав и свобод граждан), образовательной (определяющее влияние образовательного ценза на место личности в социальной системе).


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

20817. Видатні живописці Іспанії 89 KB
  Ознайомити учнів із життям та творчістю видатних іспанських художників ХVI - XХ століть Ель Греко, Дієго Веласкесом, Франсіско Гойя; розвивати зацікавленість мистецтвом, спостережливість, інтерес до світової культурної спадщини, естетичні смаки, естетичні критерії суджень про твори мистецтва, вміння висловлювати власну думку; виховувати любов до художньої творчості, дбайливе ставлення до пам’яток мистецтва.
20818. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ПЕРШОКЛАСНИКІВ У ХОДІ УРОКІВ НАВЧАННЯ ГРАМОТИ 305 KB
  Розробити систему критеріїв та показників дослідження складових естетичної свідомості (мотивації щодо участі в естетичній діяльності та рівня знань щодо естетичної краси слова першокласників на уроках навчання грамоти). Отримати дані про наявний рівень мотивації першокласників щодо участі в естетичній діяльності, знань учнів про естетичну красу слова.
20819. Драматургічні особливості, сценічна історія, популярність в народі та значення п’єси І.Котляревського «Наталка Полтавка» 20.51 KB
  Народність твору полягає не тільки в тому, що він написаний живою народною мовою, а й у тому, який його зміст і чи поданий він з народних традицій, чи відображає погляди, настрої і прагнення народу.
20820. РОЛЬ МОРАЛЬНО-ЕСТЕТИЧНИХ ІДЕАЛІВ В ВИХОВАННІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕЛІТИ 72 KB
  Василь Пачовський писав: “Всі великі державні нації мають ідеї свого національного посланництва, які виростають з почуття самоповаги провідної верстви. Суть цієї ідеї – як каже В.Липинський – лежить в тому
20821. Организация бухгалтерского и налогового учета основных средств на ООО «Агро-Сибирь» 113.32 KB
  Отличительной особенностью основных средств является их многократное использование в процессе производства, сохранение первоначального внешнего вида (формы) в течение длительного периода. Под воздействием производственного процесса и внешней среды они снашиваются постепенно и переносят свою первоначальную стоимость
20822. Відповідальність за розголошення лікарської таємниці 210.5 KB
  Проаналізувати лікарську таємницю як елемент системи професійної таємниці; здійснити загальну характеристику інституту лікарської таємниці як об’єкта правового регулювання; визначити суб’єктів збереження лікарської таємниці та здійснити їх класифікацію; визначити в яких випадках відповідно до законодавства України може бути розголошена лікарська таємниця...
20823. Процессуальное право 38.51 KB
  Административный процесс — это порядок осуществления государственно-управленческой деятельности по реализации норм административного права. В более узком, специальном смысле административный процесс — это деятельность государственных органов по рассмотрению дел об административных правонарушениях. В данной главе речь пойдет именно об этом аспекте административного процесса.
20825. Вдосконалення протипожежного захисту головного виробничого корпусу ТзОВ Гайсинський молокозавод Вінницькій області 1.06 MB
  Кількість пожеж суттєво збільшується. Основними їх винуватцями стають обігрівачі, найчастіше саморобні, низької якості, що не мають сертифікату відповідності. Масове одночасне використання електроприладів, може призвести до значних електричних перенавантажень, а відповідно до масових пошкоджень електричних мереж. Нерідко пожежі виникають через несправність камінів та печей.