3942

Особливості побудови різних видів компютерних мереж та локальних технологій

Дипломная

Информатика, кибернетика и программирование

За допомогою комп'ютерних мереж ми можемо обмінюватися різною інформацією не тільки в одному приміщенні, а й в різних куточках світу. На мій погляд це дуже комфортний і вигідний спосіб спростування обміну інформацією і допомоги людям...

Украинкский

2012-11-10

127.21 KB

16 чел.

1. Організація та технологія будови комп'ютерних мереж

Вступ

Мною обрана ця тема тому, що на сам перед зараз все робиться за допомогою обчислювальної техніки, тобто за допомогою Персональних Комп’ютерів. Персональні комп’ютери придумані для того, щоб облегшити роботу секретарям, бухгалтерам, операторам комп’ютерного набору і т. д.

За допомогою комп’ютерних мереж ми можемо обмінюватися різною інформацією не тільки в одному приміщенні, а й в різних куточках світу. На мій погляд це дуже комфортний і вигідний спосіб спростування обміну інформацією і допомоги людям. Її перспективність дуже велика, це доведено за допомогою кількості користувачів різними видами мереж територія користування комп’ютерними мережами майже весь світ це і доводить популярність і перспективність цього виду обміну передачі інформації.

Тому я і вирішила розкрити більш конкретно тему комп’ютерних мереж.


1.2. Розрахунково - технологічна частина

Комп’ютерні мережі

Інтернет — це добровільне об'єднання тисяч мереж і мільйонів комп'ютерів по всьому світу, що дозволяє обмінюватися інформацією між ними. Internet надає багато послуг. Основними й найпопулярнішими з них є: електронна пошта, групи новин UseNet, всесвітня інформаційна служба Web, служба обміну файлами FTP, служба віддаленого доступу Telnet, служби, що забезпечують «живе» спілкування, аудіо - і відео мовлення в Internet.

Кожний комп'ютер, підключений до Internet, повинен мати свою адресу. В Internet використовуються два типи адрес: цифрові або IP-адреси і доменні (від англ. domain — галузь, сфера).

IP-адреса за змістом подібна до поштового індексу, що містить інформацію про місто (перші дві цифри) і поштове відділення в ньому (останні три цифри). IP-адреса є послідовністю з чотирьох чисел, розділених крапками.

Локальна мережа (Local Area Network, LAN) - група персональних ком рів або периферійних пристроїв, які об'єднані між собою високошвидкісним каналом передачі цифрових даних в межах одного або декількох довколишніх будівель. Також зустрічається термін "локальна обчислювальна мережа" (ЛВС). Основне призначення будь-яких видів комп'ютерних мереж - організація зі вмістного доступу до ресурсів будь-якого з комп'ютерів, підключеного до цієї мережі.

Перш за все, це спільний доступ до даних і програм. Це коли дані або програми, що знаходяться на одному з комп’ютерів мережі (файловому сервері), можуть використовуватися на будь-якому з який підключений чинних до нього комп'ютерів. Так відбувається, наприклад, при використанні мережевої бухгалтерської програми, коли працівники, які мають доступ до мережі, можуть вносити зміни в єдину базу даних. Для організації постійного зв'язку між комп'ютерами локальної мережі їх об'єднують в робочі групи.

 Робоча група - це група осіб (наприклад, співробітників організації), кото риє займаються одним проектом. Сучасні локальні мережі направлені, умов повідомити їх робочою групою можна назвати групу комп'ютерів, які, наприклад, зайняті обробкою однієї мережевої гри. Комп'ютери кожної робочої групи складають окремий сегмент.

Сегмент локальної мережі - частина мережевого кабелю, обмежена маршрути заторами, повторювачами, термінаторами та іншими додатковими вуст влаштування.

В окрему групу можна віднести сервери друку з підключеними до них декількома звичайними принтерами, які при цьому набувають мережеві можливості і можуть працювати по мережі незалежно від наявності підтримки в них цього режиму роботи. Зазвичай сервери друку мають LPT - роз'єми. Такі сервери використовуються в дуже великих організаціях, в домашніх же умовах цілком достатньо мати один принтер на комп'ютері, підключеному до локальної мережі, щоб до нього мали доступ усі ком ри робочої групи.

Все вищесказане можна виразити єдиним терміном - "спільний доступ до ресурсів".

Крім уже розглянутих переваг, є ще одне і вельми важливе. Завдяки наявності постійного зв'язку між комп'ютерами з'являється можливість віддаленого адміністрування, коли, сидячи за одним комп'ютером, можна стежити за роботою всіх інших комп'ютерів, підключення до локальної мережі - наприклад, чи включений конкретний комп'ютер,які програми на ньому запущені і інше.

Саме звідси стався термін "системний адміністратор" - це чоло століття, що відповідає за роботу всієї локальної мережі і керуючий режимами спільного доступу до ресурсів мережі (іншими словами, керуючий системною політикою).

Глобальні мережі Wide Area Networks (WAN) - об'єднують комп'ютери, що територіально розосередилися, які можуть знаходитися в різних містах і країнах. Оскільки прокладка високоякісних ліній зв'язку на великі відстані обходиться дуже дорого, в глобальних мережах часто використовуються вже існуючі лінії зв'язку, спочатку призначені зовсім для інших цілей. Наприклад, багато які глобальні мережі будуються на основі телефонних і телеграфних каналів загального призначення. Через низькі швидкості таких ліній зв'язку в глобальних мережах (десятки кілобіт в секунду) набір послуг, що надаються звичайно обмежується передачею файлів, переважно не в оперативному, а в фоновому режимі, з використанням електронної пошти. Для стійкої передачі дискретних даних по неякісних лініях зв'язку застосовуються методи і обладнання, істотно відмінні від методів і обладнання, характерних для локальних мереж. Як правило, тут застосовуються складні процедури контролю і відновлення даних, оскільки найбільш типовий режим передачі даних по територіальному каналу зв'язку пов'язаний зі значними спотвореннями сигналів.

Розглянемо основні відмінності локальних мереж від глобальних більш детально. Оскільки останнім часом ці відмінності стають все менш помітними, то будемо вважати, що в даному розділі ми розглядаємо мережі кінця 80-х років, коли ці відмінності виявлялися вельми виразно, а сучасні тенденції зближення технологій локальних і глобальних мереж будуть розглянуті в наступному розділі, в протяжність, якість і спосіб прокладки ліній зв'язку. Клас локальних обчислювальних мереж по визначенню відрізняється від класу глобальних мереж невеликою відстанню між вузлами мережі. Це в принципі робить можливим використання в локальних мережах якісних ліній зв'язку: коаксіального кабелю, витої пари, оптичноволоконого кабелю, які не завжди доступні (через економічні обмеження) на великих відстанях, властивих глобальним мережам. У глобальних мережах часто застосовуються вже існуючі лінії зв'язку (телеграфні або телефонні), а в локальних мережах вони прокладаються заново.

Складність методів передачі і обладнання. У умовах низької надійності фізичних каналів в глобальних мережах потрібні більш складні, ніж в локальних мережах, методи передачі даних і відповідне обладнання. Так, в глобальних мережах широко застосовуються модуляція, асинхронні методи, складні методи контрольного підсумовування, квотування і повторна передача спотворених кадрів. З іншого боку, якісні лінії зв'язку в локальних мережах дозволили спростити процедури передачі даних за рахунок застосування немодульованих сигналів і відмови від обов'язкового підтвердження отримання пакету.

Швидкість обміну даними. Однією з головних відмінностей локальних мереж від глобальних є наявність високошвидкісних каналів обміну даними між комп'ютерами, швидкість яких (10,16 і 100 Мбіт/с) порівнянна з швидкостями роботи пристроїв і вузлів комп'ютера дисків, внутрішніх шин обміну даними і т. п. За рахунок цього у користувача локальної мережі, підключеного до виділеного ресурсу (наприклад, диску сервера), що розділяється, складається враження, що він користується цим диском, як “своїм”. Для глобальних мереж типові набагато більш низькі швидкості передачі даних 2400, 9600, 28800, 33600 біт/с, 56 і 64 Кбіт/с і тільки на магістральних каналах до 2 Мбіт/с.

Різноманітність послуг. Локальні мережі надають, як правило, широкий набір послуг це різні види послуг файлової служби, послуги друку, послуги служби передачі факсимільний повідомлень, послуги баз даних, електронна пошта і інші, в той час як глобальні мережі в основному надають поштові послуги і іноді файлові послуги з обмеженими можливостями передачу файлів з публічних архівів віддалених серверів без попереднього перегляду їх змісту.

Оперативність виконання запитів. Час проходження пакету через локальну мережу звичайно становить декілька Мілі/секунд, час же його передачі через глобальну мережу може досягати декількох секунд. Низька швидкість передачі даних в глобальних мережах утрудняє реалізацію служб для режиму on-line, який є звичайним для локальних мереж.

Розділення каналів. У локальних мережах канали зв'язку використовуються, як правило, спільно відразу декількома вузлами мережі, а в глобальних мережах індивідуально.

Використання методу комутації пакетів. Важливою особливістю локальних мереж є нерівномірний розподіл навантаження. Відношення пікового навантаження до середньої може становити 100:1 і навіть вище. Такий трафік звичайно називають пульсуючим. Через цю особливість трафіка в локальних мережах для зв'язку вузлів застосовується метод комутації пакетів, який для пульсуючого трафіка виявляється набагато більш ефективним, ніж традиційний для глобальних мереж метод комутації каналів. Ефективність методу комутації пакетів полягає в тому, що мережа загалом передає в одиницю часу; більше даних своїх абонентів. У глобальних мережах метод комутації пакетів також використовується, але нарівні з ним часто застосовується і метод комутації каналів, а також не комутовані канали як успадковані технології некомп'ютерних мереж.

Масштабованість. “Класичні” локальні мережі володіють поганою масштабованістю через жорсткість базових топологій, що визначають спосіб підключення станцій і довжину лінії. При використанні багатьох базових топологій характеристики мережі різко погіршуються при досягненні певної межі по кількості вузлів або протяжності ліній зв'язку. Глобальним же мережам властива хороша масштабованість, оскільки вони спочатку розроблялися з розрахунку на роботу з довільними топологіями.


1.3.Техніка безпеки користування ПК

В даний час комп'ютерна техніка широко застосовується у всіх областях діяльності людини. При роботі з комп'ютером людина піддається дії ряду небезпечних і шкідливих виробничих факторів: електромагнітних полів,інфрачервоного і іонізуючого випромінювань, шуму і вібрації, статичної електрики і ін.

Робота з комп'ютером характеризується значною розумовою напругою і нервово-емоційним навантаженням операторів, високою напруженістю зорової роботи і достатньо великим навантаженням на м'язи рук при роботі з клавіатурою ЕОМ. Велике значення має раціональна конструкція і розташування елементів робочого місця, що важливо для підтримки оптимальної робочої пози людини-оператора.

У процесі роботи з комп'ютером необхідно дотримувати правильний режим праці та відпочинку.

 

Забарвлення і коефіцієнти віддзеркалення. Освітлення.

Забарвлення приміщень і меблів повинні сприяти створенню сприятливих умов для зорового сприйняття, гарного настрою.

Джерела світла, такі як світильники і вікна, які дають віддзеркалення від поверхні екрану, значно погіршують точність знаків і тягнуть за собою перешкоди фізіологічного характеру, які можуть виразитися в значній напрузі, особливо при тривалій роботі. Віддзеркалення, включаючи віддзеркалення від вторинних джерел світла, повинне бути зведено до мінімуму. Для захисту від надмірної яскравості вікон можуть бути застосовані штори і екрани.

У приміщеннях, де знаходиться комп'ютер, необхідно забезпечити наступні величини коефіцієнта віддзеркалення: для стелі: 60 ... 70%, для стін: 40 ... 50%, для підлоги: близько 30%. Для інших поверхонь і робочих меблів: 30 ... 40%.

Правильно спроектоване і виконане виробниче освітлення покращує умови зорової роботи, знижує стомлюваність, сприяє підвищенню продуктивності праці, благотворно впливає на виробниче середовище, надаючи позитивну психологічну дію на працюючого, підвищує безпеку праці і знижує травматизм.

Недостатність освітлення приводить до напруги зору, ослабляє увагу, приводить до настання передчасної стомленості. Надмірно яскраве освітлення викликає засліплення, роздратування і різь в очах. Неправильний напрямок світла на робочому місці може створювати різкі тіні, відблиски, дезорієнтувати робо-який тане. Всі ці причини можуть призвести до нещасного випадку або профзахворювань.

В приміщенні, де встановлені комп'ютери, необхідно застосовувати систему комбінованого освітлення. Вимоги до освітленості в приміщеннях, де встановлені комп'ютери, наступні: при виконанні зорових робіт високої точності загальна освітленість повинна складати 300лк, а комбінована - 750лк; аналогічні вимоги при виконанні робіт середньої точності - 200 і 300лк відповідальної. Крім того все поле зору повинне бути освітлено достатньо рівномірно - ця основна гігієнічна вимога. Іншими словами, ступінь освітлення приміщення і яскравість екрану комп'ютера повинні бути приблизно однаковими, оскільки яскраве світло в районі периферійного зору значно збільшує напруженість очей і, як наслідок, призводить до їх швидкої стомлюваності.

 Параметри мікроклімату

Параметри мікроклімату можуть мінятися в широких межах, у той час як необхідною умовою життєдіяльності людини є підтримка постійності температури тіла завдяки терморегуляції, тобто здатності організму регулювати віддачу тепла в навколишнє середовище. Принцип нормування мікроклімату - створення оптимальних умов для теплообміну тіла людини з навколишнім середовищем.

Обчислювальна техніка є джерелом істотних тепловиділень, що може привести до підвищення температури і зниження відносної вологості в приміщенні. У приміщеннях, де встановлені комп'ютери, повинні дотримуватися певні параметри мікроклімату. У санітарних нормах СН-245-71 встановлені величини параметрів мікроклімату, що створюють комфортні умови. Ці норми встановлюються в залежності від пори року, характеру трудового процесу і характеру виробничого приміщення.

Об'єм приміщень, в яких розміщені працівники обчислювальних центрів, не повинен бути меншим 19,5 м3/чол з урахуванням максимального числа одночасно працюючих в зміну. Норми подачі свіжого повітря в приміщення, де розташовані комп'ютери.

Шум і випромінювання

Шум погіршує умови праці, роблячи шкідливий вплив на організм людини: працюють в умовах тривалого шумового впливу випробовують дратівливість, головні болі, запаморочення, зниження пам'яті, підвищену стомлюваність, зниження апетиту, біль у вухах і т.д. Такі порушення в роботі організму людини можуть викликати негативні зміни в емоційному стані людини аж до стресових. Під впливом шуму знижується концентрація-трація уваги, порушуються фізіологічні функції, з'являється уста-лость у зв'язку з підвищеними енергетичними витратами і нервово-психічним напруженням, погіршується мовна комутація.

Тривала дія інтенсивного шуму [вище 80 дБ (А)] на слух людини приводить до його часткової або повної втрати.

Рівень шуму на робочому місці операторів відеоматеріалів не повинен перевищувати 50дБА. Для зниження рівня шуму стіни і стеля приміщень, де встановлені комп'ютери, можуть бути облицьовані звукопоглинальними матеріалами.

Більшість вчених вважають, що як короткочасне, так і тривалий вплив усіх видів випромінювання від екрану монітора не небезпечно для здоров'я персоналу, що обслуговує комп'ютери. Проте вичерпних даних щодо небезпеки дії випромінювання від моніторів на працюючих з комп'ютерами не існує і спрямування в цьому напрямку тривають.

Максимальний рівень рентгенівського випромінювання на робочому місці оператора комп'ютера звичайно не перевищує 10мкбер / ч, а інтенсивність ультрафіолетового і інфрачервоного випромінювань від екрану монітора лежить в межах 10 ... 100мВт/м2. Для зниження дії цих видів випромінювання рекомендується застосовувати монітори із зниженим рівнем випромінювання, а також дотримуватися регламентовані режими праці та відпочинку. Слід обмежити тривалість робочої діяльності перед екраном, не розміщувати дисплеї концентровано в робочій зоні, вимикати дисплей, якщо на ньому не працюють.

Ергономічні вимоги до робочого місця

Проектування робочих місць, забезпечених відео терміналами, відноситься до числа важливих проблем ергономічного проектування в області обчислювальної техніки.

Робоче місце і взаємне розташування всіх його елементів повинне відповідати антропометричним, фізичним і психологічним вимогам. Велике значення має також характер роботи. Зокрема, при організації робочого місця оператора ПК повинні бути дотримані наступні основні умови: оптимальне розміщення устаткування, що до складу робочого місця і достатній робочий простір, що дозволяє здійснювати всі необхідні рухи і переміщення.

Ергономічними аспектами проектування відео термінальних робочих місць, зокрема, є: висота робочої поверхні, розміри простору для ніг, вимоги до розташування документів на робочому місці (наявність і розміри підставки для документів, можливість різного розміщення документів, відстань від очей користувача до екрану, документа, клавіатури), характеристики робочого крісла, вимоги до поверхні робочого столу, регульованість елементів робочого місця.

Головними елементами робочого місця оператора ПК є стіл і крісло. Основним робочим положенням є положення сидячи.

Робоча поза сидячи викликає мінімальне стомлення оператора. Раціональне планування робочого місця передбачає чіткий порядок і сталість розміщення предметів, засобів праці і документації. Те, що потрібно для виконання робіт частіше, повинно бути розташоване в зоні легкої досяжності робочого простору.

Для комфортної роботи оператора стіл повинен задовольняти наступним умовам:

- Висота столу повинна бути вибрана з урахуванням можливості сидіти вільно, в зручній позі, при необхідності спираючись на підлокітники;

- Нижня частина столу повинна бути сконструйована так, щоб програміст міг зручно сидіти, не був змушений підбирати ноги;

- Поверхня столу повинна мати властивості, що виключають появу відблисків у поле зору програміста;

- Конструкція столу повинна передбачати наявність висувних ящиків

- Висота робочої поверхні рекомендується в межах 680-760 мм. Висота поверхні, на яку встановлюється клавіатура, повинна бути близько 650 мм.

Велике значення надається характеристикам робочого крісла. Так, рекомендована висота сидіння над рівнем підлоги перебуває в межах 420-550 мм. Поверхня сидіння м'яка, передній край закруглений, а кут нахилу спинки - регульований.

Необхідно передбачати при проектуванні можливість різного розміщення документів: збоку від відео терміналу, між монітором і клавіатурою і т.п. Крім того, у випадках, коли відео термінал має низьку якість зображення, наприклад помітні мелькання, відстань від очей до екрану роблять більше (близько 700 мм), ніж відстань від ока до документа (300-450 мм). Взагалі при високій якості зображення на відео терміналі відстань від очей користувача до екрану, документа і клавіатури може бути рівним.

Положення екрану визначається:

- Відстанню зчитування (0,6 ... 0,7 м);

- Кутом зчитування, напрямком погляду на 200 нижче горизонталі до центру екрану.

Повинна також передбачатися можливість регулювання екрану:

- По висоті +3 см;

- По нахилу від -100 до +200 щодо вертикалі;

- У лівому і правому напрямках.

Велике значення також надається правильній робочій позі користувача. При незручній робочій позі можуть з'явитися болі в м'язах, суглобах і сухожиллях. Вимоги до робочої пози користувача відео термінала наступні:

- Голова не повинна бути нахилена більш ніж на 200,

- Плечі повинні бути розслаблені,

- Лікті - під кутом 800 ... 1000,

- Передпліччя і кисті рук - в горизонтальному положенні.

Причина неправильної пози користувачів обумовлена наступними чинниками: немає хорошої підставки для документів, клавіатура знаходиться дуже високо, а документи - низько, нікуди покласти руки і кисті, недостатній простір для ніг.

Істотне значення для продуктивної і якісної роботи на комп'ютері мають розміри знаків, густину їх розміщення, контраст і співвідношення яскравості символів і фону екрану. Якщо відстань від очей оператора до екрану дисплея складає 60 ... 80 см, то висота знака повинна бути не менше 3 мм, оптимальне співвідношення ширини і висоти знака складає 3:4, а відстань між знаками - 15 ... 20% їх висоти. Співвідношення яскравості фону екрану і символів - від 1:2 до 1:15.

Під час користування комп'ютером медики радять встановлювати монітор на відстані 50-60 см від очей. Фахівці також вважають, що верхня частина відео дисплея повинна бути на рівні очей або трохи нижче. Коли людина дивиться прямо перед собою, його очі відкриваються ширше, ніж коли він дивиться вниз. За рахунок цього площа огляду значно збільшується, викликаючи обезводнення очей. До того ж якщо екран встановлений високо, а очі широко відкриті, порушується функція моргання: очі не закриваються повністю, не омиваються слізною рідиною, не одержують достатнього зволоження, що приводить до їх швидкої стомлюваності.

Створення сприятливих умов праці і правильне естетичне оформлення робочих місць на виробництві має велике значення як для полегшення праці, так і для підвищення його привабливості, позитивно впливає на продуктивність праці.


2. Організація та технологія нарахування заробітної плати

2.1. Вступ

Ця тема дуже важлива собою тому, що заробітна платня це спосіб прожиття і задоволення потреб кожного. Кожна людина яка досягає певного віку , або та у якої є якась професія має обов’язково працювати для того, щоб задоволити свої потреби. Я обрала цю тему тому, що я як кожна міркуючи людина повинна отримувати прибутки від виконаної роботи, мені було цікаво розкрити зміст цієї теми, і донести до людей за яких умов нараховується заробітна плата і які види нарахування, тому я і вирішила розкривати цю тему

Тема нарахування заробітної плати дуже перспективна і популярна, так як кожну працюючу людину цікавить який розмір заробітної плати вона матиме при працевлаштуванні, який графік робочих годин, яка форма оплати праці, і т.д.,. Тому я вважаю, людям цікаво дізнатися за яких умов нараховується оплата за їхню працю.


2.2. Розрахунково - технологічна частина

Заробітна плата - винагорода, обчислена, зазвичай, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу. Розмір зарплати залежить від складності та умов виконуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та господарської діяльності підприємства. Заробітна зазвичай обчислюється за декількома видами:

А) За окладом;

Б) Погодинна;

В) Тарифна.

Заробітна плата займає одне з найважливіших способів доходу, а також являється способом проживання за допомогою зароблених людиною коштів. Основою організації оплати праці на підприємстві є тарифна система, яка включає: тарифні сітки, тарифні ставки, схеми посадових окладів і тарифно-кваліфікаційні характеристики (довідники). Тарифна система оплати праці використовується для розподілу робіт за їх складністю, а працівників - залежно від їх кваліфікації й відповідальності за розрядами тарифної сітки. Вона служить підставою для формування і диференціації розмірів заробітної плати.

Підприємства й організації при складанні трудової угоди встановлюють кожному працівникові розмір тарифної ставки (посадового окладу), види доплат, компенсаційні і гарантовані виплати, передбачені чинним законодавством.

Заробітна плата поділяється на основну, додаткову, інші зоохочувальні і компенсаційні виплати.

Основна заробітна плата - це винагорода за виконану роботу згідно з встановленими нормами (норми часу, виробітку, обслуговування, посадові оклади). Вона встановлюється у вигляді тарифних ставок і відрядних розцінок для робітників і посадових окладів для службовців. До додаткової заробітної плати належать винагороди за працю понад встановлені норми, за трудові досягнення і винахідництво, а також особливі умови праці. Вона включає доплати і надбавки до тарифних ставок і посадових окладів у розмірах, передбачених чинним законодавством.

За роботу у нічний час, або у вихідні дні оплачуєтся в двухкратному розмірі.

Існують заохочувальні виплати: надбавки, доплати, які не передбачені чинним законодавством, керівник заохочуе працівників, які понад нормово працюють, за винахідництво, за своєчасну доставку продукції, за скорочасність виконання своїх обов'язків і т.д.

Форми і системи оплати праці. На підприємствах застосовують дві форми оплати праці - відрядну і погодинну. Кожна з цих форм має різновиди. Так, відрядна форма оплати праці має системи: пряма відрядна, відрядно-преміальна, відрядно-прогресивна, акордна.

При прямій відрядній системі оплата праці здійснюється за кожну одиницю виготовленої продукції (виконаних робіт, послуг).

Відрядно-преміальна система передбачає, що робітникам, крім основного заробітку, нараховуються премії (за виконання норм виробітку, економію матеріалів, якість продукції тощо). Ця система стимулює покращення кількісних і якісних показників роботи, тому широко застосовується на підприємствах.

При відрядно-прогресивній системі виконані роботи оплачуються: в межах норми - за твердими розцінками, понад норми - за підвищеними прогресивно-зростаючими розцінками. Ця система має обмежене застосування (на найважливіших ділянках господарської діяльності), оскільки при її застосуванні темпи зростання заробітної плати можуть випереджати темпи росту продуктивності праці, що може призвести до перевитрати фонду оплати праці, підвищення собівартості продукції.

При акордній системі оплати праці норма і розцінка визначаються на весь комплекс виконуваних робіт (ремонтних, будівельних тощо).

Погодинна форма оплати праці має дві системи: проста погодинна і погодинно-преміальна.

При простій погодинній системі праця працівників оплачується виходячи тільки з кількості відпрацьованого часу і тарифної ставки (посадового окладу) відповідно до їх кваліфікації.

При погодинно-преміальніїй системі до погодинної ставки (посадового окладу) за досягнення визначних показників працівникам виплачується премія. Економічна доцільність застосування тих або інших форм і систем оплати праці визначається їх стимулюючою роллю в підвищенні ефективності діяльності кожної ділянки і підприємства в цілому.

Приклад. Посадовий оклад працівника - 200 грн. Робочих днів у звітному місяці - 25, фактично відпрацьовано працівником - 21 день. Середньоденний заробіток - 8 грн. (200 грн.: 25). Сума погодинного заробітку - 168 грн. (8 грн.-21).

Оплата праці за понадурочний час здійснюється відповідно до ст. 106 КЗпП України в подвійному розмірі погодинної ставки (при погодинній оплаті праці); при відрядній оплаті праці нараховується доплата в розмірі 100% тарифної ставки робітника відповідної кваліфікації, оплата праці якого здійснюється за погодинною формою, - за всі відпрацьовані понадурочні години.

Оплата праці в нічні години (з 10 годин вечора до 6 годин ранку) відповідно до ст. 108 КЗпП України здійснюється в підвищеному розмірі, який встановлюється генеральними, галузевими (регіональними) угодами, але не нижче 20% тарифної ставки (окладу) за кожну годину роботи в нічний час.

Таблиця ставок для визначення прибуткового податку з сукупного оподатковуваного доходу громадян за місцем основної роботи (служби, навчання)

Місячний сукупний оподатковуваний доход

Ставки і розміри податку

До 17 гривень (з доходу в розмірі 1-го неоподатковуваного податком мінімуму)

Не оподатковується

Від 18 гривень до 85 гривень (від 1 до 5 неоподатковуваних податком мінімумів)

10% від доходу, який перевищує 17 гривень

Від 86 гривень до 170 гривень (від 5 до 10 неоподатковуваних податком мінімумів)

29. 6 гривень 80 копійок + 15% від доходу, який перевищує 85 гривень

30. Від 171 гривні до 1020 гривень (від 10 до 60 неоподатковуваних податком мінімумів)

31. 19 гривень 55 копійок + 20% від доходу, який перевищує 170 гривень

32. Від 1021 гривні до 1700 гривень (від 60 до 100 неоподатковуваних податком мінімумів)

33. 189 гривень 55 копійок + 30% від доходу, який перевищує 1020 гривень

34. Від 1701 гривні і більше (більше 100 неоподатковуваних податком мінімумів)

35. 398 гривні 55 копійок + 40% від доходу, який перевищує 1700 гривень

2.3. Техніка безпеки при роботі на комп’ютері

У комп’ютері все зроблено так, щоб не допустити випадкового ураження користувача електричним струмом. Однак лише грамотна експлуатація і дисциплінована поведінка дають повну гарантію безпеки при роботі на комп’ютері.

Комп’ютер живиться від електричної мережі напругою 220 В. Електрична напруга, прикладена до тіла людини, викликає проходження струму через неї (ніби через електролампочку), що призводить до скорочення м’язів, судорог, зупинки дихання, припинення роботи серця та у важких випадках — смерті.

Під небезпечну дію електричного струму можна потрапити, не лише доторкнувшись до двох провідників (двох різних незахищених місць електрообладнання). Досить доторкнутися до одного електричного провідника чи оголеного контакту, а другим провідником “послужить” підлога. Якщо при цьому торкатися до батареї опалення, або підлога, одяг чи руки будуть мокрі, то ймовірність ураження електричним струмом збільшується.

Пожежа електрообладнання гаситься тільки порошковими або вуглекислотними вогнегасниками, активний матеріал яких не проводить електричний струм. Вогнегасники знаходяться в комп’ютерному залі на спеціальному щиті або на стіні.

Розміщення головних вимикачів, за допомогою яких одночасно вимикається все електрообладнання комп’ютерного залу, показує вчитель під час інструктажу з техніки безпеки.

Правила роботи з комп'ютером вдома

Коли Ви працюєте з комп'ютером вдома, слід дотримуватись таких правил поведінки:

• На робочому місці не повинно бути зайвих предметів - лише зошит, підручник і ручка.

• Вмикання і вимикання комп’ютерів проводиться уважно, не поспішаючи. Після ввімкнення комп'ютера потрібно дочекатись його повного завантаження і тільки після цього відкривати будь-які програми.

• Категорично забороняється робити будь-який, навіть дрібний, ремонт електрообладнання.

• Виконуючи завдання треба слідкувати за технічним станом комп’ютера. При виникненні проблемних ситуацій – вимкнути комп'ютер з електромережі, сповістити дорослих.

• Про недоліки в роботі комп’ютерів та аварійні ситуації необхідно повідомляти старших.

• При аварії чи пожежі вимкнути комп’ютер, швидко, без паніки залишити приміщення.

Надання першої допомоги

Людину, яка потрапила під дію електричного струму, можна врятувати, якщо швидко і грамотно надати їй першу допомогу. Кожна згаяна хвилина зменшує можливість повернення людини до життя.


3. Правила Етики i дiлового спiлкування в рiзних країнах світу.

3.1. Вступ

Мною обрана ця тема тому, що дуже важливою якістю вважається вміння правильного і ділового спілкування і правила поведінки у різних ситуаціях, і в різних країнах. Тому я вирішила більш конкретно розкрити поняття етикету надати більш детальну інформацію про спілкування і правила поведінки у різних країнах світу. Мені хотілося б донести як правильно спілкуватися, як себе поводити у ділових бесідах, як контролювати поведінку у повсякденному житті. На цей час етикет займає дуже велике місце в житті кожної людини і має масштабні розміри тому, що кожен повинен знати правила поведінки і спілкування в різних життєвих ситуаціях. Вона займає чи не найперше місце у світі. Так, що на мій погляд я обрала правильну тему для розкриття.


3.2. Рохрахунково - технологiчна частина.

Етикет (від фр. Etiquette - етикетка, напис) - норми і правила, що відображають уявлення про належну поведінку людей у суспільстві. У сучасному вигляді і значенні слово "етикет" було вперше вжито при дворі короля Франції Людовика ХIV - гостям були роздані картки (етикетки) з викладом того, як вони повинні поводитися; хоча певні зібрання норм і правил поведінки існували вже з найдавніших часів.

Американський письменник Джон Стейнбек зауважив: "Мені завжди було дивно бачити, що якості, якими ми захоплюємося в людині: доброта і благородство, душевна відкритість, чесність, доброзичливість до інших, здатність відчувати і переживати - усе це при системі американського життя є симптомами невдач. А ті риси, які ми осуджуємо: жадоба, спритність, егоїзм, самолюбство, - усе це ознаки успіху. Людей захоплюють перші властивості, але люблять результати других".

Сучасна дійсність часто підтверджує ці спостереження.

Але при цьому існує актуальна суспільна потреба у вихованні менеджера, керівника, який володіє не тільки високими професійними якостями, а й має високі етичні принципи.

Однією з найвимогливіших до моральних якостей керівника є японська система, яка викладає ці вимоги у вигляді двох паралельних колонок, в яких зазначено по дев'ять провідних якостей і властивостей (професійних якостей і морально-психологічних рис). Звідси й оцінка ідеального керівника - "9+9", що є вищим балом визнання його можливостей. Але провідною залишається повага до людини: почуття власної гідності, відсутність підлабузництва, чистота помислів, розвинена воля, нетерпимість до фальші, комунікативність, терплячість, чесність, почуття краси.

Якщо управління будується по вертикалі, то підприємницька діяльність переважно здійснюється за горизонтальним принципом. Адже йдеться про спілкування з метою встановлення взаємовигідних контактів, і інша сторона є таким самим підприємцем, тому тут діє рівень взаємин на ділових чи дружніх принципах.

Але виходячи зі свого практичного досвіду, Ю. І. Палеха робить висновок, що наші підприємці мало обізнані з "правилами гри" на світовому ринку і часто виступають наївними простаками, яких легко обвести навколо пальця. Про це свідчать підписані угоди чи контракти, зазначені умови в яких далеко нерівнозначні з іноземними партнерами і часто не на користь нашій державі.

Отже, в ділових контактах, особливо із зарубіжними партнерами, нашим підприємцям не вистачає спеціальних юридичних знань, а також досвіду ділового спілкування.

Спілкування - основна форма людського буття. Його відсутність чи недостатність може деформувати людську особистість. Спілкування є основою практично всіх наших дій, служить життєво важливій меті встановлення взаємозв'язків і співпраці.

Здібність до спілкування завжди була однією з найважливіших людських якостей. До людей, які легко вступають у контакт і вміють привернути увагу до себе, ставляться із симпатією. Із замкнутими людьми намагаються обмежити контакти або взагалі уникати їх.

Більшість людей вважає, що вони вміють спілкуватися. Але практика свідчить, що ефективно це робити вміють далеко не всі, у тому числі й керівники, менеджери. До 90% робочого часу управлінці повинні витрачати саме на спілкування. Адже звіти, проведення нарад, засідань, бесід, дискусій, переговорів - усе це різні форми ділового спілкування.

Опитування свідчать, що 73% американських, 60% англійських і 86% японських менеджерів невміння ефективно спілкуватися вважають основною перешкодою на шляху досягнення цілей, що стоять перед організацією.

Спілкування нагадує своєрідну піраміду, яка складається із чотирьох граней. У його процесі можна пізнати інших людей, обмінятися з ними інформацією, співпрацювати з ними і водночас пережити емоційний стан, що виникає в результаті цього.

Таким чином, спілкування - це процес установлення й розвитку контактів між людьми, що виникає як потреба у спільній діяльності та включає:

♦ сприйняття, пізнання і розуміння партнерів по спілкуванню (перцептивна сторона спілкування);

♦ обмін інформацією (комунікативна сторона спілкування);

♦ вироблення єдиної стратегії взаємодії (інтерактивна сторона спілкування).

У загальному вигляді спілкування є формою життєдіяльності людей і необхідною умовою їх об'єднання (людина - соціальна істота) та розвитку окремої особистості. Соціальний зміст спілкування полягає в тому, що воно інтегрує соціальний досвід і культуру, яка передається від покоління до покоління. Спілкування є також важливим фактором психологічного розвитку людини.

За своїми формами і видами спілкування досить різноманітне. Способи, сфера і динаміка спілкування визначаються соціальними функціями людей - учасників спілкування, соціальним статусом, службовими обов'язками. Спілкування регулюється факторами, пов'язаними з виробництвом, обміном і потребами, а також сформованими і прийнятими в суспільстві законами, правилами, нормами, соціальними інститутами тощо.

За використанням знакових систем виділяють такі види спілкування:

■ вербальне (словесне) спілкування, яке в свою чергу поділяється на усне та писемне мовлення;

■ невербальне (безсловесне) спілкування.

За деякими даними, 60-80% інформації від співрозмовника ми отримуємо по невербальному каналу. Невербальні засоби спілкування досить різноманітні. До основних належать:

♦ візуальні засоби спілкування (рухи м'язів обличчя, вираз обличчя, очей; рухи рук, ніг - жести; рухи тіла; просторова дистанція; реакція шкіри: почервоніння, пітливість; поза, постава; зовнішній вигляд - одяг, зачіска, косметика, аксесуари);

♦ аудіальні засоби (паралінгвістичні: якість голосу, його діапазон, тональність, темп, ритм, висота звуку; екстралінгвістичні: мовні паузи, сміх, плач, зітхання, кашель, плескання);

♦ тактильні засоби спілкування включають усе, що пов'язано з дотиками співрозмовників (потискання рук, обійми, поцілунки, поплескування по плечах тощо);

♦ ольфакторні засоби спілкування, які включають приємні та неприємні запахи навколишнього світу, природні та штучні запахи людини.

На невербальні засоби впливає конкретна культура того чи іншого народу, тому дуже важко знайти спільні норми для всього людства.

За характером зв'язку спілкування поділяється на: ^ безпосереднє (контакт один на один);

опосередковане - за допомогою письмових чи технічних засобів, віддалених у часі чи в просторі учасників спілкування;

За кількістю учасників у спілкуванні розрізняють такі різновиди спілкування:

■ міжособистісне спілкування, тобто безпосередні контакти людей у групах чи парах, постійних за складом учасників;

■ масове спілкування, тобто багато безпосередніх контактів між незнайомими людьми, а також комунікація, опосередкована різними видами засобів масової інформації.

За включенням у процес спілкування соціальних складових спілкування поділяють на:

міжособистісне спілкування (спілкування між конкретними особистостями, які володіють індивідуальними якостями, що розкриваються в процесі спілкування і організації взаємних дій). Соціальні ролі мають при цьому допоміжне значення;

рольове спілкування (спілкування між комісіями визначених соціальних ролей, коли дії, поведінка учасника такого спілкування визначаються виконуваною соціальною роллю). У процесі такого спілкування людина відображається не тільки як індивідуальність, а як соціальна одиниця, що виконує визначені функції. Індивідуальність підпорядковується соціальній ролі. Іноді таке спілкування називають ще офіційним, або формальним.

Різновидом рольового спілкування є ділове спілкування, тобто спілкування між співрозмовниками (партнерами, опонентами), які мають відповідні соціальні позиції, визначені їх соціальними ролями і відповідними функціями, спрямоване на повне або часткове вирішення конкретних проблем, організацію спільної діяльності, дій.

Співробітництво з іноземними партнерами передбачає, насамперед, особисті контакти, але може бути повноцінним лише за наявності знання основних правил, етичних норм і традицій ділових стосунків, які грунтуються на дипломатичному

протоколі, а також на національно-культурних і етнічних відмінностях переговорного процесу.

В умовах загострення і напруженості переговорів з іноземним партнером поведінка ділової людини як у словесному, так і невербальному відношеннях часто зумовлюється лише інтуїцією - культурно зумовленими мотиваціями, закладеними в кожному з нас. Тому не маючи належного досвіду проведення міжнародних переговорів, сторони, як правило, впевнені в прийнятності власного національного стилю поведінки і дотримуються його, не враховуючи, що культурний "базис" партнера зовсім інший.

Щоб уникнути "міжкультурних" проблем під час переговорів, можна скористатися методом, який дозволяє передбачати хід переговорів, можливі конфлікти і визначити стратегічні шляхи їх вирішення. Стилі поведінки партнерів на переговорах за цим методом визначаються залежно від двох основних факторів:

♦ який кінцевий результат передбачає кожна сторона;

♦ як поводять себе партнери при обговоренні питання. Стилі проведення переговорів залежно від прийнятої позиції

класифікують на такі, що грунтуються "на положенні", "на інтересі", "за змістом", "на контексті".

Переговори, що грунтуються "на положенні", будуються за принципом "виграш - програш", тобто чим більше домагається одна сторона, тим більше поступається інша. Передбачається, що обидві сторони прагнутимуть до реалізації власної мети і намагатимуться максимально збільшити свої переваги. Основний наголос партнери роблять на певній вимозі та використовують різноманітні тактичні дії: тиск на партнера, драматичні прийоми, затягування переговорів, неоголошений порядок денний, передчасний вихід з переговорів тощо.

Саме такий тип переговорів переважає на базарах Близького Сходу чи Латинської Америки.

Переговори, що ґрунтуються "на інтересі", являють собою зовсім інший підхід і передбачають досягнення взаємовигідної угоди, яка матиме довгостроковий характер, базується на принципі "вигр аш-витраш". Контракт, який підписується на переговорах, гнучкий і здатний пристосуватися до можливих змін ринку. Прикладом проведення таких переговорів є ділові стосунки між японськими фірмами.

Спілкування "за змістом" характеризується відносно незначним наголосом на словах, інформації, ідеях, тобто на зовнішньому боці. Основний наголос переноситься на зміст спілкування. Стиль такого спілкування об'єктивний, прямий та зрозумілий, велике значення надається точності та дослівній інтерпретації. Такі переговори можна порівняти з добре сфокусованою світлою плямою. Цьому стилю спілкування надають перевагу партнери зі Сполучених Штатів Америки та північно-європейських країн.

Спілкування, яке базується на "глибокому контексті" передбачає, що такі фактори, як взаємозв'язок, місце, час, установка, почуття мають першочергове значення. Партнери часто орієнтуються на те, що і як було сказано під час розмови. Стиль спілкування тонкий, особистий і частково непрямий. Символом такого спілкування може бути широкий промінь прожектора.

Кожен, хто проводить переговори на міжнародному рівні, повинен не тільки розуміти проблеми, котрі виникли при неспівпаданні стилів спілкування, а й бути здатним вирішити їх, тим самим створюючи передумови для належного розуміння іноземним партнером свого стилю спілкування, а, отже, справжнього взаєморозуміння.

Звичайно, існують інші методи вивчення партнерів - візуальна психодіагностика, соціоаналіз тощо, які слід використовувати. Наведена схема стилів спілкування з іноземними партнерами може суттєво допомогти у цьому.

Слід зауважити, що недостатня досвідченість українських бізнесменів призводить до того, що під час переговорів вони часто не готові до несподіванок. Німці більше часу приділяють плануванню своїх зустрічей, майже в кожного є приблизний план переговорів, що передбачає можливі відхилення та можливі наслідки і результати. Інтереси турецьких бізнесменів навіть після їхнього пояснення залишаються незрозумілими, і як наслідок виникають суперечності. Вони не досить гнучкі, але це не означає, що турецька сторона не бажає зрозуміти іншу точку зору. Американці часто надзвичайно тверді в своїх позиціях, не беруть до уваги інтереси представників іншої держави, піклуючись лише про власні.

 


3.3. Технiка безпеки при роботi з комп'ютером.

Секретар зобов’язаний виконувати всі вимоги «Державних санітарних правил і норм влаштування і нести безпосередню відповідальність за безпечний стан свого робочого місця, обладнання, приладів, інструментів, інвентарю тощо.

Секретар в процесі роботи:

- не має права використовувати обладнання, яке не передбачене для виконання посадових обов’язків;

- несе особисту відповідальність за збереження особистого здоров’я і життя в процесі виконання роботи;

Після підписання наказу про зарахування на роботу секретар зобов’язаний отримати вступний інструктаж та первинний інструктаж на робочому місці, в подальшому 1 раз на 6 місяців проходити повторний інструктаж.

Секретар:

- використовує приміщення, де працює за призначенням;

- забезпечує додержання вимог безпеки та гігієни в приміщенні;

- організовує зберігання та безпечну експлуатацію обладнання.

Вимоги безпеки перед початком роботи

Секретар до початку роботи повинен:

- перевірити справність обладнання та систему електричного живлення шляхом візуального огляду. В разі виявлення пошкоджень, які несуть небезпеку, не приступати до роботи, поки не буде усунуті виявлені недоліки;

- впевнитись у наявності засобів зв'язку (телефон).

Вимоги безпеки під час роботи

Секретар, виконуючи роботу, повинен:

- користуватися справними електроприладами (розетки, вимикачі, подовжувачі тощо);

- не вмикати до системи електричного живлення електроприлади, які не використовуються для роботи;

- при користуванні комп’ютером чи іншою офісною технікою виконувати вимоги техніки безпеки користування зазначеними приладами (на робочому місці повинні знаходиться вісі інструкції з техніки безпеки експлуатації офісного електричного обладнання);

- для запобігання виникнення професійних захворювань, слідкувати за посадкою (сидіти слід глибоко на всьому стільці, спиною не опираючись на спинку стільця. Корпус необхідно тримати прямо. Голову необхідно тримати високо, не згинаючи шиї);

- при використанні комп’ютера протягом робочого дня необхідно робити технологічні перерви в роботі та здійснювати гімнастичні вправи.

Вимоги безпеки праці після закінчення роботи

Вимкнути електрообладнання, для чого необхідно вимкнути тумблери, а потім витягнути штепсельну вилку з розетки.

Прибрати своє робоче місце. Скласти папери, диски та інші носії інформації у відповідні місця зберігання.

Про виявлені недоліки повідомте керівника підрозділу, у разі відсутності - начальника відділу освіти.

Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

При виявленні пожежі, секретар повинен:

- негайно викликати пожежну частину за тел. - 101;

- повідомити про це начальника відділу освіти;

- вжити заходів для евакуації людей із приміщень.

При пошкодженні електропроводів, розеток, необхідно повідомити керівника підрозділу, у разі відсутності - начальника відділу.


СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996 від 16.07.99 р. ;

2. Положення про П (С) БО ;

3. Закон України «Про власність» ;

4. Закон України «Про підприємництво» ;

5. Закон України «Про підприємства» ;

5. Закон України «Про господарські товариства» ;

7. Положення № 88 «Про документальне записів бухгалтерського обліку» ;

8. Інструкція НБУ № 69 «Про порядок проведення інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, ТМЦ, грошових коштів, документів та розрахунків» ;

9. План рахунків бухгалтерського обліку та інструкція по його застосуванню, затвердження наказом міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291 ;

10. «Бухгалтерський фінансовий облік» - під редакцією Ф.Ф. Бутенця 2000 р. ;

11. Білуха М.Т. «Теорія бухгалтерського обліку» 2000 р. ;

12. Кузьмінський А.М. «Теорія бухгалтерського обліку» 1999 р. ;

13. Ткаченко Н.М. « Бухгалтерський облік » 2000 р.;

14. Собко В.В. « Бухгалтерський облік » 1999 р.;

15. Пархоменко В.І. « Бухгалтерський облік в Україні » 2000 р.

16. Новиков Ю. В., Кондратенко С. В. Основы локальных сетей. Курс лекций. Курс лекций. — М.: Интернет-университет информационных технологий, 2005. — ISBN 5-9556-0032-9

 17. Валецька Т. М. Комп'ютерні мережі: Апаратні засоби.— Чернівці: Зелена Буковина, 2001.— 138 с. ISBN 966-7123-63-4.


 Додаток№ 1

Основні бухгалтерські проводки по обліку малоцінних і швидкозношуваних предметів зі сроком служби менше одного року

Зміст господарської операції

Дебет рахунка

Кредит рахунка

1

2

3

Оприбуткування малоцінних і швидко

 

 

зношуваних предметів, одержаних від

 

 

постачальників:

 

 

— за покупною вартістю

22

63, 685

— на суму податкового кредиту по ПДВ, на яку підприємство має право зменшити податкове зобов'язання

641

63, 685

На суму, перераховану постачальникам

 

 

в оплату розрахунково-платіжних документів за одержані МШП (з урахуванням ПДВ)

63, 685

31

Відображення операцій по придбанню МБП при попередній оплаті розрахунко

 

 

во-платіжних документів постачальників:

 

 

— на покупну вартість

63, 685

31

— на суму сплаченого ПДВ

641

31

Одночасно — на суму податкового кредиту

63, 685

644

Оприбуткування одержаних від постачальників попередньо оплачених МШП — за покупною вартістю

22

63, 685

Одночасно — на суму податкового кредиту

644

63, 685

Відображення витрат по перевезенню придбаних МШП сторонніми транспорт

 

 

ними організаціями:

 

 

— за діючими тарифами

22

63, 685

— на суму податкового кредиту по ПДВ

641

63, 685

— на суму, сплачену за перевезення (з урахуванням ПДВ)

63, 685

31

  1.  Оприбуткування МШП, оплачених через касу і підзвітних осіб:
  2.  — на покупну вартість
  3.  — на суму податкового кредиту по ПДВ


Додаток№2

міні – підручник

Мережа Інтернет

Інтернет – це спосіб обміну інформацією в різних куточках світу, передача даних, користування інформацією на різних форумах, сайтах.

Кожен комп’ютер підключений до інтернету повнен мати свою IP- адрессу. Інтернет хоплює найбілшу територіальну частину світу, і має велику перспективність перед користувачами, з кожним днем користувачів стає більше. За допомогою інтернет можне не тільки отримувати, а й передавати файли, користуватися різними видами програм, також можна мати певний заробіток через цю глобальну мережу тобто:

А) Створити сайт

Б) Поповнити архів сайту інформацією та різними видами файлів.

В) Установити ціну кликів мишкою

І на цьому заробляти певну суму грошей у місяць.


Локальна мережа – це 2 або більше об’єднаних комп’ютерів за допомогю спеціальних кабелів и пристроїв у одному приміщенні, для швдкого обміну інформацією між цими комп’ютерами, але є один адміністратор (комп’ютер), який може дозволити користування тими чи іншими программами, файлами, і т.д.

Локальні меежі мають різні види топологій.

Топологія — це спосіб організації фізичних зв’язків персональних комп’ютерів у мережі.

Під топологією обчислювальної мережі розуміють конфігурацію графа, вершинам якого відповідають комп’ютери мережі (іноді й інше устаткування, наприклад концентратори), а ребрам — фізичні зв’язки між ними. Комп’ютери, підімкнуті до мережі, часто називають вузлами мережі.

Конфігурація фізичних зв’язків визначається електричними з’єднаннями комп’ютерів між собою і може відрізнятися від конфігурації логічних зв’язків між вузлами мережі. Логічні зв’язки являють собою маршрути передавання даних між вузлами мережі й утворюються шляхом відповідного настроювання комунікаційного устаткування.

Вибір топології електричних зв’язків істотно впливає на чимало характеристик мережі. Наприклад, наявність резервних зв’язків підвищує надійність мережі й уможливлює балансування завантаження окремих каналів. Простота приєднання нових вузлів, властива деяким топологіям, робить мережу легко розширюваною. Економічні міркування часто-густо призводять до вибору топологій, яким притаманна мінімальна сумарна довжина ліній зв’язку.

Розглянемо топології, що зустрічаються досить часто.

Повнопов’язана топологія відповідає мережі, у якій усі комп’ютери зв’язані між собою. Незважаючи на логічну простоту, цей варіант виявляється громіздким і неефективним. Справді, кожен комп’ютер у мережі повинен мати велику кількість комунікаційних портів, достатню для зв’язку з будь-яким іншим комп’ютером мережі. Для кожної пари комп’ютерів має бути виділена окрема електрична лінія зв’язку. Повнопов’язані топології застосовуються зрідка, тому що не задовольняють жодну з наведених вище вимог. Частіше цей вид топології використовується в багатомашинних комплексах чи глобальних мережах за невеликої кількості комп’ютерів.

Усі інші варіанти ґрунтуються на неповнопов’язаних топологіях, коли для обміну даними між двома комп’ютерами може знадобитися проміжне передавання даних через інші вузли мережі.

Спільна шина є вельми розповсюдженою топологією для локальних мереж (рис. 4.1).

У цьому випадку комп’ютери підключаються до одного коаксіального кабелю. Передана інформація може поширюватися в обидва боки. Застосування спільної шини знижує вартість проводки, уніфікує підімкнення різних модулів, забезпечує можливість майже миттєвого широкомовного звернення до всіх станцій мережі. Таким чином, основними перевагами такої схеми є невелика вартість і простота розведення кабелю по приміщеннях. Найсерйозніший недолік загальної шини в її низькій надійності: будь-який дефект кабелю або якого-небудь із численних роз’ємів цілком паралізує всю мережу. На жаль, дефект коаксіального роз’єму не є рідкістю. Іншим недоліком спільної шини є її невисока продуктивність, тому що за такого способу підімкнення в кожен момент часу тільки один комп’ютер може передавати дані в мережу. Тому пропускна здатність каналу зв’язку завжди розподіляється тут між усіма вузлами мережі.


Топологія зірка (рис. 4.2).

У цьому разі кожен комп’ютер підмикається окремим кабелем до загального пристрою, який має назву концентратор та розташовується в центрі мережі. У функції концентратора входить спрямування переданої комп’ютером інформації одному чи всім іншим комп’ютерам мережі. Головна перевага цієї топології перед спільною шиною — значна надійність. Будь-які неприємності з кабелем стосуються лише того комп’ютера, до якого цей кабель приєднаний, і лише зіпсованість концентратора може вивести з ладу цілу мережу. Крім того, концентратор може відігравати роль інтелектуального фільтра інформації, що надходить від вузлів у мережу, і за необхідності блокувати заборонені адміністратором передачі.

До недоліків топології типу зірка відноситься більш висока вартість Дережного устаткування через необхідність придбання концентратора. Крім того, можливості з нарощування кількості вузлів у мережі. Часом має сенс будувати мережу з використанням декількох концентраторів, ієрархічно з’єднаних між собою зв’язками типу зірка. В даний час ієрархічна зірка є найпоширенішим типом топології зв’язків як у локальних, так і в глобальних мережах.


У мережах з кільцевою конфігурацією дані передаються по колу від одного комп’ютера до іншого — як правило, в одному напрямку (рис. 4.3).

Якщо комп’ютер розпізнає дані як «свої», то він копіює їх собі у внутрішній буфер. У мережі з кільцевою топологією необхідно вживати спеціальних заходів, щоб у разі виходу з ладу чи відключення якоїсь станції не перервався канал зв’язку між іншими станціями. Кільце являє собою дуже зручну конфігурацію для організації зворотного зв’язку — дані, зробивши повний оберт, повертаються до вузла-джерела. Тому цей вузол може контролювати процес доставки даних адресату. Часто ця властивість кільця використовується для тестування зв’язності мережі та пошуку вузла, що працює некоректно. Для цього в мережу посилаються спеціальні тестові повідомлення.


У той час, як невеликі мережі, як правило, мають типову топологію — зірка, кільце чи спільна шина, для великих мереж характерна наявність довільних зв’язків між комп’ютерами. У таких мережах можна виділити окремі довільно зв’язані фрагменти (підмережі), що мають типову топологію, тому їх називають мережами зі змішаною топологією.

Ось ми і розглянули різні види комп’ютерних мереж, і різні види зєднання локальних топологій.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

57345. Лічба предметів. Поняття стільки ж, великий — малий, найбільший — найменший 31.5 KB
  Робота з підручником Розглянути іграшки на малюнку порахувати всіх звірят назвати всіх звірят від найменшого до найбільшого; від найбільшого до найменшого.
57347. Центральний процесор 53.5 KB
  В рамках однієї і тієї ж архітектури різні процесори можуть досить сильно відрізнятися один від одного. І відмінності ці утілюються в різноманітних процесорних ядрах, що володіють певним набором суворо обумовлених характеристик.
57348. Металлы. Особенности строения атома. Сплавы. Коррозия металлов. Щелочные и щелочноземельные металлы. Алюминий. Соединения алюминия. Железо. Соединения Железа 363.5 KB
  6 элементов в группе щелочных металлов литий натрий калий рубидий цезий франций 6 в группе щёлочноземельных металлов магний кальций стронций барий радий 38 в группе переходных металлов скандий титан ванадий хром марганец железо кобальт никель медь...