3947

Защита информации с помощью пароля

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Защита информации с помощью пароля Цель работы: исследование защиты с применением пароля, а также исследование методов противодействия атакам на пароль. Ход работы: Производим установку демо-версии программы ARCHPR на персональный компьютер. Пр...

Русский

2012-11-10

18.2 KB

51 чел.

Защита информации с помощью пароля

Цель работы: исследование защиты с применением пароля, а также исследование методов противодействия атакам на пароль.

Ход работы:

Производим установку демо-версии программы ARCHPR на персональный компьютер.

Проведение атаки с помощью перебора.

Создаем текстовый файл с именем «Царюк.txt», сохраняем его и архивируем в архив ZIP. В качестве пароля выбираем символы veg1.

Используя программу ARCHPR, производим атаку на зашифрованный файл «Царюк.zip».

Область перебора устанавливаем «Все печатаемые символы», длина пароля – от 1 до 4 символов.

Время выполнения атаки – 3 секунды 764 миллисекунды.

Определенный программой пароль - veg1.

Пробуем открыть защищенный файл с помощью найденного программой пароля. Файл открыт. Программа определила пароль правильно.

Сокращаем область перебора до фактически используемого. В данном случае – это «Строчные латинские» и «Все цифры».

Время выполнения атаки - 109 миллисекунд.

Время выполнения атаки при общих параметрах перебора требует больше времени, чем перебор по фактически используемым, что и не удивительно, так как при общем переборе идет перебор всех символов.

Проведение атаки по словарю.

Создаем новый текстовый файл «Царюк1.txt», архивируем его в ZIP, устанавливаем пароль bear. Производим атаку.

Время выполнения атаки – 17 миллисекунд.

Определен пароль bear.

При проверке правильности пароля файл открылся, следовательно, пароль верный.

Сравнение атаки по словарю и с помощью перебора.

Проведем атаку на файл «Царюк1.txt», в котором пароль все еще bear, с помощью перебора символов, выбрав «Все печатаемые» символы.

Время проведения атаки – 2 секунды 234 миллисекунд.

Попробуем ограничить область перебора только «строчными латинскими».

Время проведения атаки – 12 миллисекунд.

Следовательно, определение пароля с помощью словаря является более быстрым, чем перебором, если, конечно же, пароль является словом из словаря. Однако, перебирать слова только «строчными латинскими» оказалось быстрее, но для этого необходимо быть уверенным, что пароль включает в себя только таковые.

Удаляем созданные в процессе работы файлы и архивы. Производим деинсталляцию программы ARCHPR.

Выводы

В данной лабораторной работе была произведена атака на запароленый архив ZIP двумя способами – с помощью перебора и с помощью словаря.

Результат работы показал, что определение пароля с помощью словаря является более быстрым, чем перебором, если, конечно же, пароль является словом из словаря. Однако, перебирать слова только «строчными латинскими» оказалось быстрее, но для этого необходимо быть уверенным, что пароль включает в себя только таковые.

В конце работы становится очевидно, что для хорошей защиты информации следует использовать пароль, в котором нет слов, имеющихся в словаре, а так же должны присутствовать цифры и различные символы (например – @, &,%, $ и др.). Для еще более безопасного пароля можно использовать и заглавные и строчные символы.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

31606. ПРЕДМЕТ, ЗАДАЧІ І МЕТОДИ ПАТОЛОГІЧНОЇ ФІЗІОЛОГІЇ 78 KB
  Патологічна фізіологія це наука яка вивчає загальні закономірності виникнення розвитку і завершення хвороби. Особливість предмету патологічної фізіології полягає в тому що вона вивчає найбільш загальні закономірності виникнення і розвитку хвороби у той час як інші науки вивчають особливе спеціальне кожної хвороби. При цьому патологічна фізіологія як наука вирішує наступні задачі: 1 Встановлення сутності хвороби що таке хвороба. 2 Вивчення причин і умов виникнення хвороби чому виникає хвороба чи патологічний процес.
31607. ПУХЛИНИ 85.5 KB
  Доброякісні пухлини складаються із добре диференційованих клітин і зберігають типову структуру тієї тканини з якої виростають. Злоякісні пухлини характеризуються втратою диференціювання клітин спрощенням і атиповістю будови. Певна частина пухлин походить із клітин крові тобто є гемобластозами або із клітин сполучної тканини і є саркомами. Ендогенними називають канцерогени які утворюються в організмі з його нормальних компонентів: а канцерогенні поліциклічні ароматичні вуглеводні метилхолантрен які синтезуються із холестерину...
31608. РЕАКТИВНІСТЬ і АЛЕРГІЯ 138.5 KB
  4 За патогенезом: а алергійні реакції гуморального типу I II III і V типи реакцій; 2 алергійні реакції клітинного типу IV тип реакцій за Кумбсом і Джеллом. У патогенезі алергійних реакцій виділяють наступні стадії: 1 імунологічну 2 патохімічну 3 патофізіологічну стадію клінічних проявів. 2 Патохімічна стадія це період часу від початку взаємодії алергену з ефекторами імунної системи антитілами чи Тлімфоцитами до появи біологічно активних речовин медіаторів алергійних реакцій. 3 Патофізіологічна стадія це період...
31609. АЛЕРГІЯ. Алергійні реакції III типу за Кумбсом і Джеллом - імунокомплексні реакції 75.5 KB
  Антиген і антитіло перебувають у вільному стані не фіксовані на поверхні клітин. В результаті активації комплементу і дії продуктів які продукуються макрофагами відбувається ушкодження клітин і розвивається запалення. Алергійні реакції IV типу за Кумбсом і Джеллом гіперчутливість cповільненого типу або клітинноопосередкований тип алергії. Такими клітинами є Тхелпери1 CD41 які мають специфічні до відповідного антигену рецептори Тірецептори.
31610. РОЗЛАДИ РУХОВОЇ І ТРОФІЧНОЇ ФУНКЦІЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ 86.5 KB
  Регуляція довільних рухів поперечнопосмугованих м’язів здійснюється руховим аналізатором розташованим переважно в лобовій частці кори півкуль великого мозку клітини Беца передньої центральної звивини через двохнейронний пірамідний шлях: а корковоядерний і б корковоспинномозковий. Регуляція тонусу скелетних м’язів і мимовільних автоматичних рухів здійснюється екстрапірамідною системою яка складається із підкіркових ядер кінцевого мозку хвостатого сочевицеподібного ядер огорожі структур проміжного мозку таламуса...
31611. СЕРЦЕВА НЕДОСТАТНІСТЬ 87.5 KB
  Недостатність серця це патологічний стан при якому навантаження на серце перевищує його здатність виконувати роботу по переміщенню крові у кровоносному руслі та забезпечувати кровопостачання органів і тканин відповідно до їх потреб. Недостатність серця класифікують: I. У залежності від клінічного перебігу розрізняють: а гостру і б хронічну недостатність серця. За виразністю клінічних проявів виділяють: а компенсовану і б декомпенсовану недостатність серця.
31612. СЕРЦЕВА НЕДОСТАТНІСТЬ 131.5 KB
  При цьому стан кровообігу визначається: а діяльністю серця б тонусом судин і в станом крові її загальною і циркулюючою масою а також реологічними властивостями. Порушення функції серця судинного тонусу чи зміни в системі крові можуть призвести до недостатності кровообігу. Усього на сьогоднішній день відомо більш 50 факторів ризику істотна роль яких у виникненні хвороб серця і судин чітко встановлена. Недостатність серця патологічний стан обумовлений нездатністю серця забезпечити кровопостачання органів і тканин відповідно до їх...
31613. СПАДКОВІСТЬ І ПАТОЛОГІЯ 85.5 KB
  Першу групу складають власне спадкові хвороби у яких етіологічну роль відіграє зміна спадкових структур роль середовища полягає лише в модифікації проявів захворювання. У цю групу входять: генні і хромосомні хвороби. □ Друга група екогенетична спадкові хвороби обумовлені патологічною мутацією однак для їх прояву необхідний специфічний вплив середовища. Основним етіологічним фактором у їх виникненні є несприятливий вплив середовища але реалізація дії фактора залежить від індивідуальної генетично детермінованої схильності організму у...
31614. УШКОДЖЕННЯ КЛІТИНИ 80 KB
  2 У залежності від ступеня порушень внутрішньоклітинного гомеостазу розрізняють: а зворотні зникають після припинення дії ушкоджуючого фактора б незворотні ведуть до загибелі клітини. 3 В залежності від періоду життєвого циклу клітини: а мітотичне і б інтерфазне. Насильницьке виникає у разі дії на здорову клітину фізичних хімічних і біологічних факторів інтенсивність яких перевищує порогові подразнення до яких клітина адаптувалася Цитопатичне виникає внаслідок первинного порушення захиснопристосувальних...