3979

Структура файлу boot.ini

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Лабораторна робота № 2 (домашня) З дисципліни системне програмне забезпечення. Тема роботи: Файл boot.ini Мета роботи: Вивчити структуру файлу boot.ini, призначення його параметрів, навчитись редагувати даний файл Характеристика робочого місця (за...

Украинкский

2012-11-10

319.29 KB

9 чел.

1

Лабораторна робота № 2 (домашня)

З дисципліни системне

програмне забезпечення.

Тема роботи: Файл boot.ini

Мета роботи: Вивчити структуру файлу boot.ini, призначення його параметрів,

навчитись редагувати даний файл

Характеристика робочого місця (заповнюється обов’язково):

Тип комп’ютера

Ім’я комп’ютера

Ім’я робочої групи/домену, в який

входить комп’ютер

Ім’я користувача

Характеристики комп’ютера:

Процесор

Оперативна пам'ять

Об’єм жорсткого диска

Моделі

мережевих

пристроїв

(внутрішніх і зовнішніх)

Наявність локальної мережі

Наявність глобальної мережі

Операційна

система

(якщо

встановлено декілька, то вказати всі)

Завдання (дане завдання виконується для ОС типу ХР, для систем типу Window7

див. додаток)

1. Знайти на комп’ютері файл boot.ini. Вказати місце його знаходження. Для

того, щоб приховані системні файли відображалися, необхідно в провіднику

Windows відкрити меню Сервис – Свойства папки, у вікні, що відкрилося ,

відкрити вкладку Вид і відмітити пункти, як показано на рис.1

2. За допомогою текстового редактора відкрити файл boot.ini та описати всі його

параметри.

3. Зробити резервну копію файлу boot.ini !!!

4. Зняти з файлу boot.ini атрибут Тільки для читання (Read Only), якщо такий

встановлений


2

5. Змінити значення параметру timeout (встановити те значення секунд, що

відповідають вашому номеру за списком)

6. Перезавантажити комп’ютер. Вказати на зміни, що відбулись при

завантаженні. Зробити висновки

7. Додати в файл boot.ini 2 рядка, що надають можливість завантажити

операційну систему в безпечному режимі та в режимі з веденням протоколу.

Формат запису текстового рядка наступний: «Назва ОС»-«Прізвище

виконавця»-«Безпечний режим» та «Назва ОС»-«Прізвище виконавця»«Протоколювання завантаження» (приклад рис. 2)

8. Навести у звіті змінений файл boot.ini

9. Перезавантажити комп’ютер та перевірити робото спроможність зробленої

конфігурації

10.Зробити висновки по роботі

Рис. 1 Показати системні захищені файли


3

Рис.2

Контрольні запитання:

1. Які розділи містить файл boot.ini ?

2. Які параметри записані в даних розділах?


4

3. Звіт а лабораторної роботи оформлюється кожним студентом

самостійно і включає

лабораторна робота №

тема роботи

мета роботи

місце роботи, його характеристики

теоретичні відомості обсягом не більше однієї сторінки;

завдання до лабораторної роботи

графічний матеріал, що відповідає виконаному завданню.

висновки по роботі (повинні містити у собі інформацію . про

виконання пунктів завдання, перелік отриманих результатів та їх аналіз).

відповіді на контрольні запитання


5

Додаток 1 Завантаження в системі Windows7

В этой статье мне хотелось бы обобщить способы редактирования меню загрузки операционных систем на

основе данных хранилища загрузки (Boot Configuration Data - BCD), которое используется в операционных

системах Microsoft, начиная от Windows Vista. Его невозможно отредактировать с помощью текстового

редактора, как это можно было сделать с boot.ini в Windows XP. Однако, редактирование BCD возможно с

помощью консольной программы bcdedit.exe, находящейся в системной папке Windows\System32. Также с

ней можно работать в командной строке среды восстановления. Для работы с этой программой

необходимо обладать правами администратора. Я не преследую цель подробно описать каждую

микрокоманду или идентификатор, а остановлюсь только на тех, которые могут понадобиться обычному

пользователю.

Редактирование меню загрузки с помощью средства "Конфигурация

системы"

Чтобы открыть окно "Конфигурация системы", нажмите кнопку "Пуск" и клавишу с буквой R (далее Win+R). В строке "Выполнить" наберите msconfig , нажмите Enter. Откроется окно конфигурации системы.

Перейдите на вкладку "Загрузка".

Данный инструмент дает возможность:

получить информацию о текущей и загружаемой по умолчанию системах;

отредактировать время (таймаут), по истечении которого будет загружена операционная система,

определенная для загрузки по умолчанию без вмешательства пользователя;

изменить систему, загружаемую по умолчанию;

удалить ненужную запись из меню загрузки.

В верней части открывшейся вкладки находится поле со списком операционных систем. Справа каждой

записи добавлен комментарий об операционной системе, в которую выполнен вход, и системе,

загружаемой по умолчанию.

Для изменения системы, загружаемой по умолчанию, выберите в поле списка запись о нужной

операционной системе и нажмите кнопку "Загружать по умолчанию". В результате выполненной операции

справа от названия появится соответствующий комментарий.

Редактирование таймаута труда не составляет: в нужном поле нужно установить желаемое количество

секунд.


6

Для удаления ненужной записи выберите ее из списка и нажмите кнопку "Удалить".

После выполнения всех действий нажмите кнопку "Применить" и закройте окно конфигурации системы.

Вам будет предложено перезагрузить компьютер, однако, если острой необходимости в этом нет,

выберите кнопку "Выйти без перезагрузки". Изменения вы увидите во время следующей загрузки

компьютера.

Несколько замечаний. С помощью данного инструмента нельзя:

увидеть и выполнить операции с записями операционных систем, загружаемых с помощью других

загрузчиков (например, Windows XP, загружаемой с помощью ntldr);

переименовать существующие записи;

изменить положение записи в меню загрузки.

Один из способов, позволяющий игнорировать запись о несуществующей системе в меню загрузки:

установите текущую систему загружаемой по умолчанию, а таймаут установите равным нулю.

Редактирование меню загрузки с помощью окна "Загрузка

операционной системы"

Открыть окно "Загрузка операционной системы" можно так: Пуск - "Панель управления\Все элементы

панели управления\Система" или, если включено отображение элементов управления Панели

инструментов по категориям: "Панель управления\Система и безопасность\Система". Далее:

"Дополнительные параметры системы", в открывшемся окне перейдите на вкладку "Дополнительно".

Также можете воспользоваться возможностями поиска Windows 7 и в поле поиска написать " Расш ", в

открывшемся списке выбрать "Просмотр расширенных параметров системы". В рамке "Загрузка и

восстановление" нажмите кнопку "Параметры". Нас будет интересовать верхняя часть окна: "Загрузка".

С помощью данного окна вы сможете:

увидеть список операционных систем, находящийся в меню загрузки;

отредактировать время (таймаут), в течение которого будет виден этот список;

изменить систему, загружаемую по умолчанию.

Как мы видим, данный инструмент не особо отличается от предыдущего, за исключением нескольких

деталей. И если в Windows XP была кнопка "Правка", нажав на которую пользователь имел возможность

самостоятельно править загрузочное меню, то, начиная с Windows Vista, такой простой способ

отсутствует. С помощью данного меню вам так же недоступны функции удаления записей из меню

загрузки, их переименование, изменение их положения и удаление.


7

Редактирование меню загрузки с помощью bcdedit.exe

Программа bcdedit.exe - тот инструмент, который позволяет делать с вашим меню загрузки все, что вам

нужно. Хочу предупредить: необдуманные и неправильные действия могут привести к невозможности

загрузки операционных систем. Поэтому, прежде чем приступать, подготовьте установочный диск с

операционной системой, создайте диск восстановления, сделайте резервную копию данных хранилища

загрузки.

Создайте на любом из разделов папку для резервной копии. Назовите ее BCDREZ. Выполните:

bcdedit /export X:\BCDREZ\bcd

где X - буква раздела с находящейся на нем папкой BCDREZ.

В любом случае вы сможете вернуться к исходной точке, выполнив экспорт BCD из резервной копии:

bcdedit /import X:\BCDREZ\bcd

Напомню еще раз - все команды этой утилиты выполняются в командной строке, запущенной с правами

администратора или в командной строке среды восстановления.

Анализ данных и параметры хранилища загрузки

Для того, чтобы грамотно вносить изменения, нужно познакомиться со структурой того, куда эти

изменения вносятся. Информация о BCD представлена в виде двух столбцов: в левом столбце

расположены названия параметров, а в правом - их значения. Повторюсь, что не буду уделять внимание

всем параметрам, а остановлюсь лишь на тех, которые касаются меню загрузки. Чтобы увидеть ту часть

BCD, которая отвечает за загрузку операционных систем, установленных на вашем компьютере, и их

отображение в меню загрузки, выполните:

bcdedit


8

Некоторые значения параметров BCD записаны в фигурных скобках - {}. Это идентификаторы - ID.

Любой идентификатор имеет буквенно-цифровой код вида {xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx}.

Стандартные идентификаторы имеют названия, например: {default}, {bootmgr}, {ntldr} и так далее.

Остановимся на параметрах, которые нас интересуют:

идентификатор - ID той или иной записи;

device - показывает раздел, на котором расположены файлы загрузки (это может быть

операционная система или папка BOOT);

osdevice - показывает раздел, на котором расположены системные файлы операционной системы.

Обычно, значения параметров device и osdevice равны;

path - если device определял раздел диска, который содержит файлы операционной системы, то

этот параметр определяет остальной путь к загрузчику операционной системы;

default - показывает ID операционной системы, загружаемой по умолчанию, если операционная

система, в которой запустили командную строку, загружается по умолчанию, параметру default

присваивается значение {current};

displayorder - показывает порядок, в котором расположены записи о загружаемых системах;

timeout - таймаут (смотри выше), значение показано и устанавливается в секундах;

locale - указывает язык загрузочного меню или меню дополнительных параметров загрузки;

description - показывает название операционной системы, отображающееся в меню загрузки.

Это, конечно, далеко не полный, но, в рамках данной статьи, вполне достаточный перечень.

Все команды bcdedit.exe, в которых отсутствует команда set с дальнейшим указанием идентификатора,

выполняются для диспетчера загрузки. Вы должны это помнить, потому что, желая что-то изменить в

записи операционной системы и забыв указать ее идентификатор, вы вносите изменения в диспетчер.

Хорошо, если все ограничится "восстановлением запуска".


9

Прежде чем продолжить, допустим, что наше меню загрузки содержит три записи с идентификаторами

{ID1}, {ID2}, {ID3}.

Изменение системы, загружаемой по умолчанию

Здесь все просто - в зависимости от того, какую систему мы хотим загружать по умолчанию, ID той

системы и пишем в команде. Например, для системы с ID2 команда:

bcdedit /default {ID2}

Но эта команда не перемещает запись о системе, загружаемой по умолчанию, на верхнюю строчку меню

загрузки.

Изменение расположения записей в меню загрузки

Существует 3 способа изменить расположение записей:

1. использовать команду для перемещения выбранной записи вниз списка:

bcdedit /displayorder {ID} /addlast

2. использовать команду для перемещения выбранной записи вверх списка:

bcdedit /displayorder {ID} /addfirst

3. использовать команду для формирования меню в выбранном порядке:

bcdedit /displayorder {ID3} {ID1} {ID2}

Изменение таймаута

bcdedit /timeout XX

где XX - время в секундах.

Изменение языка диспетчера загрузки

bcdedit /locale ln-Ln

где ln-Ln - выбранное обозначение языка. Для русского - это ru-Ru, для английского - en-Us, для

немецкого - de-De, для украинского - uk-UA и т.д.

Здесь нужно сделать оговорку. После операции восстановления запуска параметры диспетчера загрузки

становятся англоязычными, несмотря на то, что значение параметра locale не изменяется. Как исправить

ситуацию, смотрите здесь.

Удаление записи о загрузке системы

bcdedit /displayorder {ID2} /remove

Эту команду лучше использовать для временного исключения записи загрузки из меню. При выполнении

этой команды запись о параметрах выбранной системы не удаляется из BCD и при необходимости может

быть восстановлена любой из вышеназванных команд bcdedit /displayorder.

Работа с записями операционных систем в BCD

Так как изменения касаются конкретных записей, в команде обязательно должен быть ID этой записи.


10

Изменение названия загружаемой системы

Такая необходимость обычно возникает после использования среды восстановления, когда после

названия операционной системы появляется дописка - (восстановлено), или когда хочется исправить

"Предыдущая версия Windows" на более понятное "Windows XP".

Команда:

bcdedit /set {ID} description "Новое название"

Изменение буквы раздела, на котором расположена папка операционной системы

и ее загрузочные файлы

bcdedit /set {ID} device partition=X:

bcdedit /set {ID} osdevice partition=X:

где X - буква раздела жесткого диска.

Как правило значения device и osdevice совпадают.

Изменение языка меню дополнительных вариантов загрузки

Для изменения языка меню дополнительных вариантов загрузки (при нажатии F8 после наведения на

строку меню с нужной операционной системой) выполните команду с указанием ID операционной

системы:

bcdedit /set {ID} locale ln-Ln

что такое ln-Ln - описано выше.

Добавление записей операционных систем в BCD и меню загрузки

Вариантов для выполнения этой процедуры много, но остановимся на самых популярных или

нетрудоемких. Если добавляемая система - Windows Vista или Windows 7 можно автоматизировать

процесс, воспользовавшись средой восстановления и одной из ее опций - "восстановление запуска". В

этом случае в BCD будет создана новая запись о загрузке и добавлен пункт меню в диспетчер загрузки.

Такой же эффект вы получите при использовании команды:

bootrec /rebuildbcd

Если утилита найдет на компьютере операционную систему, запись о которой отсутствует в BCD, такая

запись также будет создана.

Добавление Windows XP

Здесь я всего лишь объединю выполняемые команды:

bcdedit

bcdedit

bcdedit

bcdedit

/create {ntldr} /d "Microsoft Windows XP"

/set {ntldr} device partition=C:

/set {ntldr} path \ntldr

/displayorder {ntldr} /addlast

Добавление Windows Vista или Windows 7

Можно воспользоваться методом, описанным выше, то есть начать с команды:

bcdedit /create /d " Microsoft Windows Vista " /application OSLOADER


11

Но этот способ трудоемок и не лишен вероятности сделать многочисленные ошибки. Проще

воспользоваться копированием уже существующей записи и изменить значения параметров device и

osdevice на соответствующие добавляемой операционной системе. Допустим, что вы работаете в

Windows 7. Выполните:

bcdedit /copy {current} /d "Microsoft Windows Vista"

в результате выполнения команды вы получите сообщение "Запись успешно скопирована в {хххххххххххх-хххх-хххх-хххххххххххх}". Далее выполните:

bcdedit /set {хххххххх-хххх-хххх-хххх-хххххххххххх} device partition=X:

bcdedit /set {хххххххх-хххх-хххх-хххх-хххххххххххх} osdevice partition=X:

где X - буква раздела, на котором находится операционная система. Код, который обозначен крестиками,

вводите внимательно, а лучше скопируйте и вставляйте в команды с помощью правой кнопки мыши.

Наконец, выполните команду, добавляющую новую запись в диспетчер загрузки:

bcdedit /displayorder {хххххххх-хххх-хххх-хххх-хххххххххххх} /addlast

Как вы понимаете, запись будет добавлена внизу существующего списка.

Добавление записи загрузки операционной системы с виртуального жесткого

диска

Если вы установили Windows 7 на виртуальный жесткий диск и хотите добавить запись в диспетчер

загрузки, воспользуйтесь способом, описанным выше, но с учетом особенностей загрузки с VHD.

Полученный после выполнения команды bcdedit /copy… буквенно-цифровой код в командах обозначен как

{ID}:

bcdedit

bcdedit

bcdedit

bcdedit

bcdedit

/copy {current} /d "Загрузка с VHD"

/set {ID} device vhd=X:\DIR\filename.vhd

/set {ID} osdevice vhd= X:\DIR\filename.vhd

/set {ID} detecthal on

/displayorder {ID} /addlast

где X:\DIR\filename.vhd - полный путь к файлу VHD и указание имени файла.

Удаление записи загрузки системы из BCD и диспетчера загрузки

Удаление записи об установленной операционной системе из BCD и диспетчера загрузки выполняется с

помощью команды bcdedit /delete {ID}. Есть особенность выполнения команды: если в качестве ID

указывается известная запись, например {ntldr}, то команда должна выполняться с ключом /f:

bcdedit /delete {ntldr} /f

Если же ID записывается в буквенно-цифровом коде, ключ /f не нужен. При выполнении этой команды

данные об удаляемой операционной системе удаляются и из BCD, и из диспетчера загрузки. В этом ее

основное отличие от команды

bcdedit /displayorder {ID} /remove

Заключение

Управление загрузкой Windows 7 отличается от того, которое использовалось в Windows XP/2000.

Некоторые параметры меню загрузки можно изменить в графическом интерфейсе операционной системы,

но наибольшие возможности предоставляет утилита командной строки bcdedit.exe. Дополнительную

информацию о возможностях программы, командах и параметрах можно получить из встроенной справки:

bcdedit /? 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

79986. РАЗРАБОТКА МОДУЛЯ ОЦЕНКИ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ДЛЯ ГИС INDORROAD И САПР INDORCAD/ROAD 1.09 MB
  Объект исследования метод коэффициентов аварийности для оценки безопасности дорожного движения. Основные результаты разработан модуль оценки безопасности дорожного движения методом коэффициентов аварийности внедрён в коммерческие программные продукты IndorCD Rod и IndorRod. Модуль для вычисления коэффициентов аварийности...
79987. АВТОМАТИЗАЦИЯ ТРАНСЛЯЦИИ СХЕМ БАЗ ДАННЫХ ИЗ ERM-МОДЕЛИ В UML-МОДЕЛЬ 1.4 MB
  Семантическая методика проектирования состоит из нескольких последовательных процессов: проектирование семантической схемы ПрО, трансляция этой схемы в реляционную модель и нормализация полученной реляционной схемы. Использование невыразительной семантической модели существенно усложняет процесс проектирования.
79988. ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ТРАССИРОВАНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ КОММУНИКАЦИЙ 3.47 MB
  Поэтому для того, что бы построить дорогу следует провести один из пространственных анализов. Пространственный анализ по населению, который может показать какие населенные и какое количество населения проживает в них на определенном расстояние от проектируемой дороги. Полученные данные можно использовать для выбора вариантов трасс
79989. Портирование пользовательского интерфейса на мобильные платформы на примере приложения для электронной валютной торговли 2.02 MB
  Проведено портирование элементов пользовательского интерфейса приложения для платформы Adobe Flash в приложения для платформ iOS и Android. Проведен анализ предоставляемых создателями платформ SDK, выявлены соответствия компонентов пользовательского интерфейса. Проведен анализ платформ и сформулированы перечень особенностей каждой платформы и рекомендации для начинающих разработчиков.
79990. ОПТИМИЗАЦИЯ ТОПОЛОГИИ НЕЙРОННОЙ СЕТИ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ДЛЯ ПРЕДСКАЗАНИЯ ОЦЕНКИ ФИЛЬМА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ, С ПРИМЕНЕНИЕМ ГЕНЕТИЧЕСКОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ 1.11 MB
  Перед использованием нейронных сетей необходимо сначала проанализировать задачу и выбрать подходящую топологию, а затем обучить на обучающей выборке данных. Создатель нейронной сети подбирает представительные данные, а затем запускает алгоритм обучения, который автоматически воспринимает структуру данных.
79991. Интеграция DivX Plus Streaming с платформой Windows Phone 8 1.08 MB
  На основании информации которую предоставляют контакты из фильтров строится граф фильтров filter grph или медиаконвейер multimedi pipeline который производит все необходимые действия от открытия медиаконтейнера до визуализации его содержимого. Управлением графами фильтров занимается менеджер графа фильтров filter grph mnger. В других мультимедийных фреймворках с которыми знаком автор работы менеджер графа фильтров часто именуется сессией session или медиасессией medi session. Любой граф фильтров обладает следующими свойствами:...
79992. ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ДАННЫХ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ С ПОМОЩЬЮ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 2.09 MB
  Важным инвестиционным направлением является коммерческая недвижимость. В основном аналитические агентства делают акцент на анализе рынка жилой недвижимости, оставляя «за кадром» весомый полигон экономических отношений – сектор коммерческой недвижимости. Это - торговые центры и магазины, офисы, склады, технические помещения, рекреационная недвижимость, земельные участки, платные автомобильные дороги и многие другие объекты.
79993. Разработка экстремальной экспедиции и её экономическая обоснованность 293.05 KB
  Научно теоретические основы выживания в экстремальных условиях Содержание и основные понятия стратегии выживания в экстремальных экспедициях. Факторы выживания. Основные критерии эффективности стратегии выживания в экстремальных экспедициях. Рассчитать необходимый объём продуктов и вещей необходимых для выживания в экстремальных условиях.
79994. ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 268.5 KB
  Объективные предпосылки и пути развития социальной защиты пожилых людей. Социальные проблемы лиц пожилого возраста и их отражение в государственной социальной политике. Совершенствование управления деятельности Комитета социальной защиты населения Москвы и ОУСЗН по социальной защите.