39810

Типовые динамические звенья

Лекция

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Элемент описываемый дифференциальными уравнениями не выше второго порядка типовое динамическое звено. Усилительное безинерционное звено. Интегрирующее звено. Инерционное звено первого порядка апериодическое.

Русский

2013-10-08

414.5 KB

13 чел.

Лекция 6.

Типовые динамические звенья.

Любая система АР состоит из ряды звеньев, каждое из которых обладает определенными динамическими свойствами. В зависимости от характера протекания ПП различают 10 ТДЗ.

Элемент, описываемый дифференциальными уравнениями не выше второго порядка – типовое динамическое звено.

- общий вид такого уравнения.

Усилительное (безинерционное) звено.

, где

Для задания и полного описания усилительного звена достаточно определить его коэффициент усиления. Реально усилители имеют некоторую инерционность, но часто ей пренебрегают за малостью, по сравнению с инерционностью других элементов системы. Примерами усилительных звеньев могут служить механические пружины, рычажные передачи.

АФЧХ: Во всём диапазоне частот, только реальная часть.

АЧХ: Для любой частоты коэффициент усиления остаётся постоянным.

ФЧХ: Прямая, совпадающая с осью частот во всём диапазоне .

Интегрирующее звено.

Является необходимой частью астатических систем. Описывается следующим дифференциальным уравнением:

При постоянном входном сигнале, выходной сигнал неограниченно нарастает с постоянной скоростью, определяемой постоянной интегрирования Ти, чем больше эта величина, тем больше скорость интегрирования.

АФЧХ:

АЧХ:

ФЧХ:

ЛАЧХ:,

ω2=10ω1, ΔL=L(ω2)-L(ω1)=-20lgT10ω1+20lgTω1=-20lg(10Tω1)/(Tω1)=

=-20lg10=-20 дб/дек.

В точке .

В качестве примера можно привести гидравлический сервомеханизм.

Инерционное звено первого порядка (апериодическое).

Это звено описывается уравнением:

Для задания и описания этого звена определить два параметра: Т – постоянную времени и к – коэффициент передачи.

АФЧХ: Ф(j)=

АЧХ: А()=

ФЧХ:

ЛАЧХ: . Максимальная ошибка асимптотической и реальной ЛАЧХ в точке 1/Т не превышает 3 дб.

  1.  На низкочастотном участке, где <<1/Т => (пренебрегаем .
  2.  На высокочастотном участке, где >>1/Т => (пренебрегаем"1"), то есть имеем прямую с наклоном –20дб/дек. В точке =1/Т, имеем максимальное расхождение: .

Примером такого звена может служить уже рассмотренные ранее бак и дизель без наддува.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

37011. Команди переходів 142 KB
  Теоретична частина Команди цієї групи дозволяють міняти послідовність виконання команд програми. Команди переходів і виклику підпрограм є однією із складових процесу прийняття рішень. Команди переходів і виклику підпрограм провіряють значення розрядів регістра ознак і визначають слідуючий крок виконання програми в залежності від результату провірки.
37012. Команди виклику підпрограм і повернення з підпрограм 194 KB
  Коли здійснюється звернення до підпрограми то на початку виконання вона реалізує запамятовування поточного значення лічильника команд точка повернення. Коли виконання підпрограми закінчується то за допомогою команди повернення мікропроцесору вказується що початкове значення лічильника команд потрібно взяти з памяті. Для запамятовування точки повернення використовується стек куди записується адреса команди слідуюча за адресою команди виклику підпрограми. Безумовний виклик підпрограми При виконанні даної команди виклик підпрограми...
37013. НЕПРЯМЕ ВИМІРЮВАННЯ ОПОРУ РЕЗИСТОРА З ВИКОРИСТАННЯМ АМПЕРМЕТРА І ВОЛЬТМЕТРА 54 KB
  Схема підключення амперметра і вольтметра при вимірюванні опору; а метод вольтметра б метод амперметра. Вимірювальний опір визначається із формули: Rx = U U Ix = U Ixr Ix 1 Таким чином чим більший опір амперметра тим більша похибка вимірювання. Точність вимірювання при цьому методі буде визначатись сумою похибок амперметра і вольтметра.
37014. Основи програмування на мові асемблер та знайомство з програмним забезпеченням для виконання лабораторних робіт 234 KB
  Таким чином відрізняють три головних сегмента програми яким відповідають сегментні регістри процесора типу INTEL 8086: CS code segment тобто сегмент інструкцій програми; DS dt segment тобто сегмент даних які визначені користувачем; SS stck segment тобто сегмент стеку. Регістривказівники РВ IP interrupt point адреса за якою на даний час припинено виконання програми або лічильник команд. Цей регістр безпосередньо зв'язаний з арифметикологічним пристроєм АЛП мікропроцесора який реалізує виконання команд програми на...
37016. Створення графічного інтерфейсу користувача 297 KB
  Згідно індивідуального завдання створити форму для введення даних та виведення розрахункових даних. На формі створити два перемикачі які визначають місце виведення результатів розрахунку. Створити процедури обробки подій форми. Згідно індивідуального завдання створити процедуру обробки одномірного масиву.
37017. Вивчення команд пересилки (переміщення) 246.5 KB
  В залежності від того які пристрої беруть участь в пересилці даних розрізняють слідуючі команди: загрузка пересилка і запис в память. Команди пересилки бувають однобайтовими двохбайтовими трьохбайтовими. Всі команди пересилки за виключенням команди POP PSW не міняють вмісту регістра ознак.
37018. Моніторинг вузлів мережі, серверів і активного мережевого обладнання засобами SNMP (OC Windows 2003 Server, OC Linux) 660.5 KB
  ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ Вступ в SNMP Для успішного адміністрування мережі необхідно знати стан кожного її елемента з можливістю змінювати параметри його функціонування. Подібним мовою стала SNMP Simple Network Mngement Protocol. Тому SNMP як безпосередньо мережевий протокол надає тільки набір команд для роботи зі змінними MIB.
37019. Утиліта - Dr. Hardware 1.54 MB
  Загальна інформація надається користувачеві загальна інформація про компютер та основні його характеристики . Диспетчер пристроїв це інформація яка надається пристроям які підключенні до компютера та додаткова інформація про них та їхній стан . Системна інформація надається інформація про систему яка встановлена на даному компютері . ресурси інформація про ресурси які є на компютері та як вони використовуються.