39810

Типовые динамические звенья

Лекция

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Элемент описываемый дифференциальными уравнениями не выше второго порядка – типовое динамическое звено. Усилительное безинерционное звено. Интегрирующее звено. Инерционное звено первого порядка апериодическое.

Русский

2013-10-08

414.5 KB

12 чел.

Лекция 6.

Типовые динамические звенья.

Любая система АР состоит из ряды звеньев, каждое из которых обладает определенными динамическими свойствами. В зависимости от характера протекания ПП различают 10 ТДЗ.

Элемент, описываемый дифференциальными уравнениями не выше второго порядка – типовое динамическое звено.

- общий вид такого уравнения.

Усилительное (безинерционное) звено.

, где

Для задания и полного описания усилительного звена достаточно определить его коэффициент усиления. Реально усилители имеют некоторую инерционность, но часто ей пренебрегают за малостью, по сравнению с инерционностью других элементов системы. Примерами усилительных звеньев могут служить механические пружины, рычажные передачи.

АФЧХ: Во всём диапазоне частот, только реальная часть.

АЧХ: Для любой частоты коэффициент усиления остаётся постоянным.

ФЧХ: Прямая, совпадающая с осью частот во всём диапазоне .

Интегрирующее звено.

Является необходимой частью астатических систем. Описывается следующим дифференциальным уравнением:

При постоянном входном сигнале, выходной сигнал неограниченно нарастает с постоянной скоростью, определяемой постоянной интегрирования Ти, чем больше эта величина, тем больше скорость интегрирования.

АФЧХ:

АЧХ:

ФЧХ:

ЛАЧХ:,

ω2=10ω1, ΔL=L(ω2)-L(ω1)=-20lgT10ω1+20lgTω1=-20lg(10Tω1)/(Tω1)=

=-20lg10=-20 дб/дек.

В точке .

В качестве примера можно привести гидравлический сервомеханизм.

Инерционное звено первого порядка (апериодическое).

Это звено описывается уравнением:

Для задания и описания этого звена определить два параметра: Т – постоянную времени и к – коэффициент передачи.

АФЧХ: Ф(j)=

АЧХ: А()=

ФЧХ:

ЛАЧХ: . Максимальная ошибка асимптотической и реальной ЛАЧХ в точке 1/Т не превышает 3 дб.

  1.  На низкочастотном участке, где <<1/Т => (пренебрегаем .
  2.  На высокочастотном участке, где >>1/Т => (пренебрегаем"1"), то есть имеем прямую с наклоном –20дб/дек. В точке =1/Т, имеем максимальное расхождение: .

Примером такого звена может служить уже рассмотренные ранее бак и дизель без наддува.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65408. Формування функціональних компетентностей майбутніх фахівців зв’язку в процесі навчання технічних дисциплін 396 KB
  Сучасне життя неможливо уявити без послуг, що надають фахівці зв’язку, проте постійні зміни технологій, величезний потік інформації безпосередньо впливають на системи механізмів та засобів діяльності зв’язківця, від якого вимагають суттєвої перебудови цільових...
65409. СТРАТЕГІЧНА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ІНСТИТУТІВ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ 178.5 KB
  Поступове входження України у глобальну економіку та динамічний розвиток вітчизняного фондового ринку в останні роки активізували в країні процес становлення нового сегмента фінансового ринку ринку послуг інститутів спільного інвестування ІСІ.
65410. Підвищення працездатності тягових двигунів електровозів 619 KB
  В експлуатації завжди стоїть питання про підвищення працездатності тягових електродвигунів ТЕД. У депо Козятин Південно-західної залізниці за 2006-2007 роки відбулося 308 непланових замін електродвигунів НБ418к6 електровозів ВЛ80р з них 3 по причині неякісної комутації.
65411. УПРАВЛІННЯ ЗМІСТОМ ТА ЧАСОМ У ПРОЕКТАХ З ТЕХНОЛОГІЧНИМ РИЗИКОМ (СТОСОВНО ЗБИРАННЯ ЛЬОНУ-ДОВГУНЦЯ) 434.5 KB
  Складність управління проектами збирання виникає через ймовірнісний характер природних процесів якісного перетворення льонудовгунця зумовлений нестабільним станом зовнішнього проектного середовища. З огляду на це дослідження та обґрунтування систем управління...
65412. Геомеханічне обґрунтування тривалої стійкості запобіжних ціликів між транспортними тунелями 220.5 KB
  Основна ідея досліджень полягає у геомеханічному обґрунтуванні інтегрального значення коефіцієнтy запасу міцності стрічкових запобіжних ціликів на основі аналізу і співставлення діючого і граничного напружених станів з урахуванням реологічних явищ...
65413. СТРАТЕГІЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ВИНОГРАДАРСТВА І ПЛОДІВНИЦТВА АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ 235.5 KB
  Географічне положення Автономної Республіки Крим є одним з чинників що формують інвестиційну привабливість для вкладення в інноваційну діяльність різних галузей що в свою чергу вимагає розробки довготривалої стратегії інноваційного розвитку на основі створення...
65414. АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАЦЮ 203 KB
  Актуальність дослідженої теми пояснюється тим що характеристика адміністративних правопорушень у сфері трудових правовідносин має важливе значення для запровадження механізму протидії їм а також розроблення пропозицій...
65415. Робота утримувальної протизсувної споруди у вигляді паль-шпонок 1.85 MB
  Для досягнення мети дослідження були поставлені такі завдання: систематизувати й узагальнити наявні дані за регіональними особливостями конструкцій пальових ПС методами їх розрахунку як у зсувній товщі так і в закладанні в стійких незміщуваних ґрунтах Криму...
65416. Конструктивно-технологічні рішення відновлення несучої здатності пошкоджених панелей обшивки літака шляхом приформування композитної накладки 5.08 MB
  Результати досліджень провідних світових організацій довели що в цих випадках раціональним методом ремонтубільшості технологічних та експлуатаційних дефектів є приформування ремонтної накладки з полімерного композиційного матеріалу ПКМ.