39816

Нелинейные системы

Лекция

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Существует 2 группы НС: системы которые разрабатывались как линейные но изза несовершенства изготовления некоторых элементов или в процессе эксплуатации за счет износа элементы носят существенно нелинейный характер например появление нечувствительности. Идеальное поляризованное реле с зоной нечувствительности: [аа] зона нечувствительности Идеальное реле Нечувствительность [аа] зона нечувствительности Ограничение насыщение Ограничениенечувствительность Нессиметрия Реле идеальное поляризованное с петлей...

Русский

2013-10-08

71.5 KB

12 чел.

Лекция 11.

Нелинейные системы.

Нелинейной называется система, описываемая нелинейным уравнением и имеющая в своем составе хотя бы один существенно нелинейный элемент.

Особенности нелинейных систем:

 1.  В отличие от линейных систем, для которых характерны 2 режима работы – устойчивый и неустойчивый – для НС имеет место третий режим – режим устойчивых автоколебаний. В этом режиме система может находиться бесконечно долго. Этот режим может быть рабочим.
 2.  В отличие от линейных систем для НС неприменим принцип суперпозиции.

 1.  НС может переходить из одного режима в другой при различных значения воздействий.

 1.  Не существует единого математического аппарата для исследования НСАР. Есть методы которые определяются для определенного класса НС. В настоящее время самым эффективным методом исследования НС является метод математического моделирования на ЭВМ.

Существует 2 группы НС:

 1.  системы, которые разрабатывались как линейные, но из-за несовершенства изготовления некоторых элементов или в процессе эксплуатации (за счет износа) элементы носят существенно нелинейный характер (например, появление нечувствительности).
 2.  системы, которые изначально разрабатывались, как нелинейные.

Типовые нелинейности:

НЭ обычно описывается статической характеристикой "вход-выход".

 1.  Идеальное поляризованное реле с зоной нечувствительности:

, [-а,а] – зона нечувствительности

 1.  Идеальное реле

,

 1.  Нечувствительность

, [-а,а] – зона нечувствительности

 1.  Ограничение (насыщение)

 1.  Ограничение-нечувствительность

 1.  Нессиметрия

 1.  Реле идеальное поляризованное с петлей гистерезиса

, [-а2,-а1], [а1,а2] – зона неоднозначности

 1.  Реальное реле

 1.  Люфт

Характеристики 1 – 6 – однозначные характеристики.

Прохождение гармонического сигнала.

При прохождении гармонического сигнала через линейный элемент менялась амплитуда, фаза, но не менялась форма. В случае с нелинейным элементом изменяется форма гармонического сигнала. Сигнал остается периодическим, можно разложить в ряд Фурье, то есть появляются высокочастотные гармоники. Говорят, что НЭ является генератором высоких частот.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

43325. Розрахунок фінансового стану підприємства 638 KB
  Акціонерне товариство провело деномінацію акцій шляхом дроблення у співвідношенні 1:6 витрати по операції склали 750 грн. Показник Статутний капітал грн. Номінальна вартість грн. Відбудеться зменшення нерозподіленого прибутку на суму 750 грн.
43326. Дослідження та аналіз прямих податків в Україні 586 KB
  Світовий досвід у сфері прямого оподаткування Необхідність вдосконалення системи прямого оподаткування Вступ податок прямий фінансовий Являючи собою неперевершений інструмент вилучення частини приватних доходів на користь суспільних союзів податки вважаються однією з основних рис сучасної цивілізації. Для досягнення поставленої мети вирішувалися такі задачі: дослідження історичних передумов виникнення і розвитку податків; дослідження теоретичних основ...
43327. Розробка програми виведення системного і реального часу на платі IBM PC 1.19 MB
  Розробка програми виведення системного і реального часу на платі IBM PC полягає в тому що розробка програми має велике значення як для навчального процесу так і для створення складних систем оскільки будьяка потужна система базується саме на більш простих системах і розуміння цих процесів значно полегшує роботу зі складними системами дії яких приховані від користувача. Крім цього на сьогодні існує проблема що стосується корекції системного часу а точніше багато компютерів які беруть участь у процесі виробництва і керують ним...
43328. Використання електронних підручників на уроках хімії 143.5 KB
  Використання комп'ютерних моделей дозволяє розкрити істотні зв'язки досліджуваного об'єкта, глибше виявити його закономірності, що, у кінцевому рахунку, веде до кращого засвоєння матеріалу. Учень може досліджувати явище, змінюючи параметри, порівнювати отримані результати, аналізувати їх, робити висновки. Наприклад, задаючи різні значення концентрації реагуючих речовин (у програмі, що моделює залежність швидкості хімічної реакції від різних факторів), учень може простежити за зміною обсягу газу, що виділяється, і т.д.
43329. Оборотні кошти підприємства 516 KB
  Висока інфляція неплатежі й інші кризові явища змушують підприємства змінювати свою політику стосовно оборотних коштів шукати нові джерела поповнення вивчати проблему ефективності їхнього використання. Тема визначення потреби в оборотних коштах є досить актуальною бо правильна організація збереження і ефективність використання оборотних коштів мають велике значення для забезпечення безперервного процесу суспільного відтворення стійкого фінансового стану всіх суб'єктів господарювання нормального грошового звернення реального накопичення...
43330. Вузол черв’ячного редуктора 5.02 MB
  Пустотілий вал 1 черв’ячного колеса розміщений у корпусі редуктора на конічних роликових підшипниках 0-го класу точності. На вал 1 діє нерухома радіальна сила – 8 кН. Вінець черв’ячного колеса не розбирається і повинен передавати Мкр=2000 кН мм на маточину. В деталі 2 є шліцевий отвір, в який заходить шліцевий вал, непоказаний на кресленні. Даний вал може вільно переміщатись в осьовому напрямку.
43332. Архітектура, історія, перспективи LTE стандарта в Україні та світі 192 KB
  Історія технології LTE Рівень економічного розвитку будьякої країни в даний час визначається ступенем розвитку сучасних технологій. Це досягається за рахунок поступового переходу до мереж наступного покоління NGN Next Genertion Network FGN Future Genertion Network LTE які підтримують широкий спектр інфокомунікаційних послуг. LTE грунтується на фундаментальній ідеї розподілу функцій комутації та функцій надання послуг що дозволяє виконати впровадження глобальної інформаційної інфраструктури ГІІ яка надає можливість...
43333. Интеграл Лебега-Стилтьеса, функции с ограниченным изменение 551 KB
  Рассмотрим подробнее заряды на -алгебре, порожденной полуинтервалами на отрезке. Каждому заряду (как и мере) поставим в соответствие функцию g. Опишем класс функций на , которые соответствуют зарядам. Построение заряда аналогично построению меры Лебега-Стилтьеса по неубывающей функции.