399

Создание счетчика с произвольным коэффициентом пересчета

Реферат

Информатика, кибернетика и программирование

Реализовать двоичный вычитающий счётчик с пропуском начальных состояний и коэффициентом пересчёта 10 на RS-триггерах на элементах 1533 серии.

Русский

2013-01-06

101 KB

46 чел.

Министерство образования и науки Российской Федерации

Южно-Уральский государственный университет

Кафедра «Электронные вычислительные машины»

Отчет по практическому занятию №5

Создание счетчика с произвольным коэффициентом пересчета.

 

Выполнил:

Студент группы ПС-392

Шевелев И.В.

Проверил:

Кафтанников И.Л.

Челябинск 2006

  1.  Задание

Реализовать двоичный вычитающий счётчик с пропуском начальных состояний

и коэффициентом пересчёта 10 на RS-триггерах на элементах 1533 серии

Реализация счетчика

Найдем разрядность счетчика:

]log2 10[ = 4

Таблица функций возбуждения триггера:

Q3n

Q2n

Q1n

Q0n

Q3n+1

Q2n+1

Q1n+1

Q0n+1

S3R3

S2R2

S1R1

S0R0

1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

6

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

7

0

1

1

0

1

1

1

1

10

X0

X0

10

8

0

1

1

1

0

1

1

0

0X

X0

X0

01

9

1

0

0

0

0

1

1

1

01

10

10

10

10

1

0

0

1

1

0

0

0

X0

0X

0X

01

11

1

0

1

0

1

0

0

1

X0

0X

01

10

12

1

0

1

1

1

0

1

0

X0

0X

X0

01

13

1

1

0

0

1

0

1

1

X0

01

10

10

14

1

1

0

1

1

1

0

0

X0

X0

0X

01

15

1

1

1

0

1

1

0

1

X0

X0

01

10

16

1

1

1

1

1

1

1

0

X0

X0

X0

01

Минимизируем функции возбуждения триггеров с помощью карт Карно.

S3

Q1Q0

00

01

11

10

Q3Q2

00

X

X

X

X

01

X

X

0

1

11

X

X

X

X

10

0

X

X

X

R3

Q1Q0

00

01

11

10

Q3Q2

00

X

X

X

X

01

X

X

X

0

11

0

0

0

0

10

1

0

0

0

S2

Q1Q0

00

01

11

10

Q3Q2

00

X

X

X

X

01

X

X

X

X

11

0

X

X

X

10

1

0

0

0


R2

Q1Q0

00

01

11

10

Q3Q2

00

X

X

X

X

01

X

X

0

0

11

1

0

0

0

10

0

X

X

X

S1

Q1Q0

00

01

11

10

Q3Q2

00

X

X

X

X

01

X

X

X

X

11

1

0

X

0

10

1

0

X

0

R1

Q1Q0

00

01

11

10

Q3Q2

00

X

X

X

X

01

X

X

0

0

11

0

X

0

1

10

0

X

0

1

S0

Q1Q0

00

01

11

10

Q3Q2

00

X

X

X

X

01

X

X

0

1

11

1

0

0

1

10

1

0

0

1

R0

Q1Q0

00

01

11

10

Q3Q2

00

X

X

X

X

01

X

X

1

0

11

0

1

1

0

10

0

1

1

0

Результат минимизации:

S3 = Q1Q0

R3 = Q2Q1Q0

S2 = Q2Q1Q0

R2 = Q2Q1Q0

S1 = Q1Q0

R1 = Q3Q1Q0

S0 = Q0

R0 = Q0

В результате получим следующую схему:

Параметры схемы:

Количество входов: ………………………33

Количество выводов: ……………………46

Размер схемы в ЭК: ………………………4

Максимальное время задержки схемы:

(13+14+19+19) = 65 нс

Потребляемая мощность…………………………75 мВт


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

25275. Криза новочасного матеріалізму (критика Дж.Берклі та Д.Юма) 31.5 KB
  Берклі дотримується позиції субєктивноідеалістичного сенсуалізму. Свою критику емпіризму Берклі починає з розгляду локківського вчення. Використавши ці положення Локка як відправні точки Берклі фактично відступає від локківської позиції. А Берклі дає на них відповідь просто витлумачує Локка в дусі категоричного заперечення обєктивності первинних якостей.
25276. Піднесення і падіння ідеалістичної філософії (XVIII-XIX ст.) 35.5 KB
  Речі вважає він лише здаються нам незалежними від нас доки ми не усвідомили що вони є продуктами свідомої діяльності субєкту. Це відбувається за рахунок субєктивації природного світу здійснюваної за рахунок свободи як принципу активної діяльності субєкта. Вже в Канта поняття трансцендендентального субєкту не співпадає ні з індивідуальним людським субєктом ні з божественним розумом традиційного раціоналізму.Шеллінг 17551854 тотожність протилежностей субєкта і обєкта робить вихідним пунктом свого вчення.
25277. Матеріалістичне розуміння історії К.Маркса 27.5 KB
  Гегель розуміє розвиток історії як розвиток абсолютного духу. Для нього історичний розвиток це розвиток продуктивних силзасобів виробництва знарядь праці тобто капіталу а не духовності.
25278. Деградація філософії К.Маркса у працях Ф.Енгельса у 80-90р XIX 28.5 KB
  Енгельса у 8090р XIX Послідовники Маркса не змогли утриматись на рівні адекватного розуміння його філософії. Типовим виявом цього стала для Енгельса абсолютизація специфічного для філософії XVIIXVIIIст. протистояння матеріалізму та ідеалізму поширюване ним на всю історію філософії звідти і проголошення питання про відношення матерії та свідомості основним питанням філософії а боротьби матеріалізму та ідеалізму основною рушійною силою історикофілософського процесу.
25279. Діалектичний та історичний матеріалізм – російсько-радянська вульгаризація Марксового матеріалістичного розуміння історії 27.5 KB
  Ця філософія вульгаризувавши і догматизувавши елементи Марксової філософії на базі ленінського принципу партійності постала як різновид тоталітарної філософії XXст. так званого марксизмуленінізму що ніби знаменувала своєю появою революційний поворот у філософії і була в цьому ранзі проголошеною єдино правильною і єдино науковою філософією. Подоланню тоталітарного марксизмуленінізму великою мірою сприяла її критика в 1960х у дусі повернення до адекватного прочитання філософії Маркса молодим поколінням філософів у СРСР у...
25280. Західноєвропейський (Д.Лукач, група «Праксіс», К.Косік. Г.Маркузе, Ж-ПСартр) та радянський (Е.Ільєнков, Г.Братішев, П.Копнін, З.Кабадзе, Ж.Абдільдін) неомарксизм 60-70 рр 62 KB
  Неомарксизм это особое течение общественной в том числе философской мысли 5060х годов нашего века выражавшее тот большой интерес к творчеству Маркса и его философии который был характерен для этого периода. Речь идет не о новых исследованиях работ Маркса и не о новой интерпретации его творчества. Неомарксизм это определенное теоретическое устремление найти при помощи Маркса ответы на животрепещущие вопросы современности. Как правило все они стремились понять насколько применимы взгляды Маркса к решению современных им проблем...
25281. Позитивізм ХІХ-ХХ ст. у Західній Європі та Російській імперії 34 KB
  Існує три історичні стадії позитивізму: перший класичний позитивізм другий позитивізм емпіріокритицизм і третій позитивізм неопозитивізм. Засновником позитивізму був О.Спенсер ще один представник першого позитивізму. Представниками ІІго позитивізму є Е.
25282. Философия прагматизма и неопрагматизма: основные идеи, их эволюция 36 KB
  опыте Мид социальный бихевиоризм и теория значения Неопрагмм К. Теория сомненияверы. наука сама на нее опирается Теория значения. Теория истины.
25283. ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМ (Э.) 45 KB
  Альбер КАМЮ 19131960 Алжирский унивт. Альбер Камю 1913 1960. Особенностью философии Камю является то что у него нет систематизированного и всеохватывающего философского учения он занимается почти исключительно этическими проблемами. Основная философская работа Камю Миф о Сизифе открывается словами: Есть лишь одна действительно серьезная философская проблема: это самоубийство.