39922

ТИПОЛОГО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НОВИХ МЕДІА В УКРАЇНІ

Научная статья

Журналистика, издательское дело, полиграфия и СМИ

Зміни у сучасній інформаційній системі не носять тотального характеру що обумовлено економічною нестабільністю як усієї країни взагалі так і розвитком окремих підприємств. У той же час стає очевидною необхідність формулювання нової структури системи масмедіа і внесення істотних змін із зазначеного питання до журналістських підручників. Як правило до складових системи засобів масової інформації відносять газети радіо телебачення....

Украинкский

2015-01-16

77.5 KB

0 чел.

ТИПОЛОГО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НОВИХ МЕДІА В УКРАЇНІ

 

Типологічні особливості сучасних медіа — питання, що присутнє у більшості професійних журналістських підручників вищої школи (2).

Але серед багатьох інших грунтовних питань теорії журналістики, що розкривають реалії сьогодення, які швидко змінюються (особливо у країнах колишнього Радянського Союзу), вони залишаються розглянутими недостатньо. Окрім вже названої причини, існує ще декілька, що, на наш погляд, аргументують НЕрозкриття (або НЕдостатнє розкриття) вищезазначеної проблеми. А саме:

1. Роками склалося, що теоретичні засади журналістики, які вивчаються на молодших курсах факультетів журналістики, як правило, розглядаються на прикладах друкованих ЗМІ.

2. Зміни у сучасній інформаційній системі не носять тотального характеру, що обумовлено економічною нестабільністю як усієї країни взагалі, так і розвитком окремих підприємств.

3. Відсутність сучасної техніки в ЗМІ і відсутність професійних знань у галузі сучасного журналістського обладнання у журналістів-практиків.

У той же час стає очевидною необхідність формулювання нової структури системи мас-медіа і внесення істотних змін із зазначеного питання до журналістських підручників.

Як правило, до складових системи засобів масової інформації відносять газети, радіо, телебачення. Іноді додають “различного рода “периферийные формирования” журналистики” (3; 4), що не дає повного уявлення про системні складові.

Більш повну характеристику можна знайти у словнику Mass Media (6; 351): “...різноманітні засоби, що використовуються для передачі інформації масовій аудиторії: радіо, телебачення, кабельне телебачення, газети, журнали, книги, диски, і т.д.”

Звідси, на наш погляд, визначальним критерієм для кожного зі складових системи засобів масової інформації ( визначення, що на даний момент страждає від безсистемності) повино бути осягнення організацією, що продукує і розповсюджує новини, певної аудиторії і використання цим ЗМІ нового технічного обладнання. Останнє уточнення необхідно для того, щоб запобігти віднесенню до системи засобів масової інформації такі засоби масового впливу, як bigboard, листівки, оголошення і т. ін.

Через те, що будь-який ЗМІ існує перш за все для задоволення інформаційних потреб аудиторії, саме присутність аудиторії як такої буде визначати базу нашого дослідження.

Таким чином, до системи засобів масової інформації (мас-медіа) треба віднести:

 газети (як друковане видання);

 радіо і телебачення (як аудіовізуальні, електронні ЗМІ);

 електронні (on-line) видання;

 т.з. double-edition — видання, що виходять одночасно в друкованому і електронному варіанті (англійським словом “double” скористаємося як терміном, що найбільш повно розкриває вищезазначену позицію у даній класифікації);

Internet;

 книжки з додаванням дискет, CD-ROM.

Таким чином, цілком очевидно, що, окрім наявності аудиторії, іншим визначним критерієм віднесення до системи будуть технічні характеристики.

Теорії економічного зростання, індустріального, постіндустріального суспільства, формування яких відноситься до 60-х років ХХ століття, називають технологічний розвиток одним з головних чинників суспільства інформаційного. На наш погляд, в системі ЗМІ це проявляється в:

1) змінах в структурі інформаційного потоку, що виражено в збільшенні обсягів інформації, що передано / отримано, різноманітних засобах, видах її передачі, залежно від необхідності і наявності тих чи інших видів технічних приладів;

2) нових тенденціях усередині системи самих комунікативних каналів (ЗМІ як таких, а також суто технічних засобів передачі інформації):

— поява нового обладнання, можливості/неможливості/часткової можливості використання застарілого обладнання для виконання нових завдань;

3) збільшення і ускладнення споживацьких запитів, що призводить до необхідності цікавитися загальносвітовими тенденціями у сфері інформаційних процесів (послуг) і за можливістю їх використовувати;

4) технічна можливість працювати з великим обсягом інформації, структуруючи його і завдяки заданому пошуку отримувати максимальне задоволення своїх інформаційних запитів;

5) створення електроних баз даних (Lexis-Nexis, Infotrac); редакційних підструктур, що дозволять виконувати основні завдання журналістики, поставлені перед нею суспільством:

— надання необхідної інформації даному конкретному індивіду в зручний для нього час, в необхідному йому вигляді,

— максимальна економія часу, коштів, ресурсів.

Як зазначають автори підручника з масової комунікації (1; 206), “Комп’ютери допомагають отримувати, обробляти й поширювати інформацію, тобто діють на всіх ланках журналістської діяльності”.

Останнім часом все частіше можна зустріти роздуми дослідників журналістики про те, чи є Інтернет засобом масової інформації, чи ні. Як правило, донедавна чіткої відповіді на це запитання не надавалося, перелічувалися лише “плюси” і “мінуси” Інтернету як технологічного досягнення цього століття.

Нагадаємо, що наявність аудиторії ми визначили як один з основних показників ЗМІ, і Інтернет віднесли-таки до засобу масової інформації: “приблизно 45 мільйонів людей використовують Internet, з яких 30 мільйонів — у Північній Америці (США і Канада), 9 млн. в Європі і 6 млн. — в Азії, Австралії і Японії. 43, 2 млн. (44%) американських родин мають персональний компютер і 14 млн. з них підключені до on-line” (5). Тому й новіші підручники університетів США (7; 9) називають Інтернет серед “нових” засобів саме МАСОВОЇ інформації (на додаток до т.з. “старих” — загальноприйнятих).

“Медіа відображають економічний статус суспільств, що їх породжують, і не дивно, що домінуючим медіа в інформаційному суспільстві, який допомагає створювати, зберігати та обробляти інформацію, є комп’ютер. Комп’ютерні медіа трансформують досвід інших мас-медіа, дозволяючи їм інтерактивно взаємодіяти, створюють можливість не тільки відповідати потребам окремих сегментів аудиторії, а й індивідуальним потребам” (7; 15). Саме тому говорити про Інтернет як засіб масової інформації в Україні — завчасно, тому що лише одиниці мають у домівках комп’ютери, і навіть не кожне підприємство може дозволити собі повністю комп’ютеризувати робочі приміщення.

Але, незважаючи на це, Інтернет уже сьогодні використовується як одне з найважливіших джерел інформації робітниками різних галузей, у тому числі — й “традиційних” ЗМІ.

“Співвідношення працівників інформаційної сфери сьогодні становить дещо менше ніж 50%, але, хоча ця цифра не включає збільшення кількості заводських, самостійних, сільськогосподарських робітників, що все більше робочого часу проводять біля комп’ютерних терміналів і кого, можливо, також потрібно віднести до працівників інформаційної сфери” (7; 14).

Так, реальність отримання інформації традиційним шляхом (інтерв’ю, робота з документами, спостереження) доповнюється:

— можливістю отримання інформації з електронних баз даних підприємств і організацій. Наприклад, на будь-якій обгортці морозива Дніпропетровского холодокомбінату ви знайдете його Web-адресу:

http://www.chlad.dp.ua;

— можливістю читати вітчизняну та зарубіжну пресу в електронному вигляді, а також архіви цих видань. Хоча вітчизняні видання локального характеру, переважно, мають лише електронну поштову скриньку (E-mail). Архіви ж видань, за небагатьма винятками, зберігають інформацію не більше ніж за два-три роки.

З зарубіжними виданнями — інакше. Так, знаючи про скандал, пов’язаний зі статтєю Janet Cook “Jimmy’s World” (приклад академічний для американських шкіл журналістики), автор цього дослідження знайшов оригінал матеріалу в електронному архіві “Washington Post” за 1980 рік;

— можливістю формулювати, уточнювати інформаційні запити і миттєво отримувати необхідну інформацію, використовуючи ту чи іншу пошукову систему;

— можливістю отримувати додаткову інформацію для професійної діяльності (електронний варіант телефонного довідника, прогнози погоди, розклади руху літаків, гороскопи і т.ін.);

— можливістю швидкого доступу до необхідних урядових документів (законів, законопроектів і т.д.). В Україні — це сайти:

http://www.liga.kiev.ua

http://www.rada.kiev.ua;

Те ж стосується і урядових документів інших держав:

— можливість отримання оперативної інформації через Email, Fax (комп’ютерну програму), від інформаційних агенцій, власкорів, керівників підприємств та фізичних осіб;

— робота у так званих чатах, новостних групах тощо;

передплата листів розсилки за тематикою, що цікава для споживача. Наприклад, щоденний інформаційний блок, який розсилається Європейським центром журналістики в Нідерландах, — усі найяскравіші події, що відбулися саме сьогодні в світі журналістики:

http://www.ejc.nl

(ejc04@euronet.nl).

Отримання міжнародної інформації та оперативної інформації внутрішнього характеру можливо здійснювати, скориставшись електронним сервісом інформаційних агенцій (послуги яких, як правило, платні). Наприклад: ДІНАУ, “Інтерфакс-Україна”, “INTELNEWS”, The Ukrainian Financical Monitor, УНІАР, УНІАН і т.д.

На нинішньому етапі розвитку вітчизняної журналістики і нерозповсюдженості доступу до електронних ресурсів, деякі видання передруковують інформаційні та аналітичні повідомлення з Інтернету, видаючи цю інформацію за власну. На Заході такого не відбувається — людині не буде цікаво читати газету з тією ж інформацією, з якою вона вже декілька днів тому познайомилася в Інтернеті. До того ж, якщо в нашій країні питання про правове врегулювання електронних ресурсів (завжди пов’язане з певними обмеженнями з метою забезпечення інформаційної безпеки) ще зовсім не порушувалося, у країнах Заходу і США правове забезпечення Інтернету — лише на стадії розвитку. Відзначаючи специфічні особливості цього ЗМІ і перш за все — швидкісні зміни у формуванні і наповненні, американські дослідники розмірковують над тим, чи повинні електронні інформаційні ресурси регулюватися як друковані медіа — першим доповненням до Конституції, або ж — як аудіовізуальні ЗМІ — з обмеженням свобод (4). Частина англійського дослідження з нових інформаційних технологій, що присвячено Інтернету, названо риторично: “Проблеми безпеки легко не вирішаться” (8).

Однак, вже сьогодні можливо помітити найгірші недоліки цього ЗМІ:

1. Відсутність оперативної інформації (вважається, що інформація в Інтернет змінюється щосекундно, але ж періодичність внесення змін на окремих сайтах не завжди можна перевірити). Наприклад, іноді інформація на сайтах не оновлюється роками.

2. Неправдива інформація. Не всім джерелам і не завжди можна повністю довіряти. Доводилося зустрічати думку, що Інтернет нагадує великий смітник, куди можна викинути все, що тобі не потрібно — комусь знадобиться. Але чи потрібна така інформація?!

Достовірність інформації гарантується торговою маркою видання, на відміну від персональної сторінки студента або сайту комерційної фірми, що зацікавлена в розповсюдженні цієї інформації.

Процес виробництва видання із застосуванням нових технологій потребує значних коштів (див., наприклад, російські on-line газети: www.lenta.ru, www.utro.ru, www.vesti.ru), що підтверджує правильність ідеї створення медіа — конгломератів або медіа-концернів (наприклад, як латвійські “Lauko Avise”, “Diena”, російські “Аргументы и факты”, американска телемережа MSNBC).

Принципово нова тенденція для сьогоднішнього Інтернету — його зрощення з комерцією (до 1991 — некомерційний науково-оборонний проект). Сьогодні важко розділити ЗМІ, рекламу, торгівлю. Найпростіша формула електронної комерції: реклама + купуй негайно по Інтернету. Наприклад, на українському сайті

http://www.online.com.ua.

Однак, імідж відомої компанії — завжди на першому місці. Боб Еггінтон, сайт-директор, каже що ВВС кожного тижня отримує пропозиції, що пропонують сплачувати за привілей розповсюдження змісту ВВС або поєднання своєї торгової марки з логотипом ВВС. Вони не приймаються (11).

Найважливіше питання сьогодні — взаємовплив технологій. У 1930-ті роки війна між друкованою пресою і радіо закінчилася визнанням радіо і початком взаємовигідного співробітництва. На даному етапі технологічного розвитку в галузі комунікації напрошується той же висновок — виникнення нового не знищить старе, але відбудеться перерозподіл сфер та аудиторії.

Багато книжок супроводжуються CD-RОМ, а тепер і Web — сайтами з новими доповненнями — тобто робота над книгою не зупиняється з її виданням, що вже рівноважно журналістиці. Телебачення, а тепер — і Web, впливають на газетний дизайн.

Коли компанія Nielsen Media Research визначала рейтинг під час prime-time за один тиждень 1998, отримані результати показали, що чотири великі американські телемережі дивилися на один мільйон менше глядачів, ніж за той же час минулого року:

NBC загубила 14%, 8% — Fox ТВ, 4% — ABC, 3 % — CBS.

Причина? Аудиторія стала віддавати перевагу спеціалізованим медіа. Перш за все — кабельному ТБ та комп’ютерам. Аудиторія on-line збільшується. І набагато швидше, ніж аудиторія кабельного ТБ.

Якщо в розвинутих країнах Інтернет починався, як ми вже вище зазначали, як науково-охоронний проект, що поступово прийшов до комерціалізації, то для України він розвивається як проект, комерціалізований з самого початку. Звідси розвиток локальних мереж у навчальних закладах — це реальна проблема. Згідно з Матеріалами засідання Вченої ради Дніпропетровського державного університету, опублікованими в інформаційному бюлетені ДДУ, “в університеті склалися сприятливі умови для створення локальної комп’ютерної мережі... Фактично університет не представлено в мережі Інтернет... Сучасна сторінка ДДУ є фрагментарною...”

До речі, шістка лідерів у світовій освітній системі навчальних інститутів — Columbia University, the London School of Economics, Cambridge University Press, The British Library, The Smithsonians National Museum of Natural History, and the New York Public Library оголосили запланований проект щодо створення Глобальної електронної бібліотеки. Ідея полягає в тому, щоб комбінувати доступ до знань з online — освітніми можливостями та творчим співробітництвом між інститутами. Партнери бачать свою місію в широкому розповсюдженні інформації (10).

Вже один рік у компютерних технологіях — вічність, тому що багатьом з них немає ще й пяти років. І майже кожного дня з’являються нові технічні вдосконалення — модифікація зображення, цифрові технології в рекламі на Web: збирання даних про відвідувачів, автоматичний показ реклами (cookies Web), обмін. А заробляти за допомогою власного Web — сайту сьогодні — реальність. Навіть в Україні.

Матеріал, обраний до аналізу у даній роботі, — лише маленька частина того, що на сьогодні розроблено у сфері нового інформаційного простору на рубежі століть. Швидкі зміни у медіа сфері дозволяють говорити про необхідність більш докладних досліджень усіх структурних компонентів нової системи мас-медіа.

____________

 

1. Москаленко А.З., Губернський Л.В., Іванов В.Ф., Вергун В.А. Масова комунікація. — К.,1997.

2. Напр.: Владимиров В. Основы журналистики. — Луганск, 1998; Ворошилов В. Журналистика. — Спб.,1999.

3. Фихтилиус Эрик. Десять заповедей журналистики. — Швеция, 1998.

4. Electronic Media Law and Regulation. Kenneth C. Creech. — USA, 1999.

5. Informetion Please Almanac. — USA, 1998.

6. Mass Media Dictionary. National Textbooc Company. — USA,1992.

7. Sraubhaar J., LaRose R. Media now: communications media in the information age. 2nd Ed. — Wadsworth, 2000.

8. The new wave in Information Technology. What it Means for Business. Heinrich Steinmann and Dimitris N. — Chorafas. England, 1996.

9. Turow Joseph. Media Today: an introduction to mass communication. Houghton Mifflin Co., 1999.

10. http: // news.ft.com

11. http: // zdnet.com

PAGE  1


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

18061. Філософія права. Підручник 966 KB
  Підручник присвячено філософії права. У ньому висвітлюються зміст призначення та історичний розвиток філософії права а також її основні проблеми: правова онтологія правова антропологія правова аксіологія тощо. Значну увагу у виданні приділено аналізу сучасних філо...
18064. ИССЛЕДОВАНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ ПО ПОВЕРХНОСТИ ОБТЕКАЕМОГО ТЕЛА В ПОТОКЕ ДОЗВУКОВОЙ СКОРОСТИ 4.67 MB
  Лабораторная работа №6 по предмету Экспериментальная аэродинамика ИССЛЕДОВАНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ ПО ПОВЕРХНОСТИ ОБТЕКАЕМОГО ТЕЛА В ПОТОКЕ ДОЗВУКОВОЙ СКОРОСТИ Цель работы получение результатов распределения давления построенных для крыла в координат...
18065. Знайомство з документацією супроводження програмних продуктів 320 KB
  Тема: Знайомство з документацією супроводження програмних продуктів. Понятие жизненного цикла ПО В первой лекции говорилось о том что сложную программную систему построить простыми методами невозможно. Ее разработка с неизбежностью будет тоже сложной деятельнос...
18066. Исследование элементов электрической цепи при постоянном токе 22.7 KB
  Исследование элементов электрической цепи при постоянном токе. Цель работы: приобрести практические навыки экспериментального определения параметров элементов. Содержание отчета. 2.1 Измерение сопротивлений активных элементов Схема электрической цепи ...
18067. Исследование элементов цепи при переменном токе 27.27 KB
  Цель работы: Исследование элементов цепи при переменном токе Содержание отчета. 2.1 Измерение активного сопротивления Схема электрической цепи: Частота и величина напряжения источника питания значение сопротивления в соответствии с номером рабочего места: ...
18068. Исследование частотных характеристик интегрирующей r-C цепи 31.58 KB
  Цель работы: Исследование частотных характеристик интегрирующей rC цепи Содержание отчета. 2.1 Экспериментальное определение амплитудночастотной и фазочастотной характеристик цепи. Схема исследуемой цепи: Параметры источника переменного напряжения V1: ...
18069. Изучение влияния параметров электрических цепей на форму их частотных характеристик 34.44 KB
  Цель работы: В лабораторной работе ставится целью изучение влияния параметров электрических цепей на форму их частотных характеристик. Содержание отчета. 2.1 Экспериментальное определение амплитудночастотной и фазочастотной характеристик цепи. Схема...