39945

Организация связи в мсб (тб)

Доклад

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Организация связи в бою в мсбтб зависит от многих факторов: условия перехода к обороне в наступление; роль и место батальона в боевом порядке полка боевой порядок и задачи батальона; принятая система управления; организация взаимодействия; наличие и состояние сил и средств связи; построение обороны средства усиления; характер местности и т. Основным способом организации проводной связи в мсб является направление проводной связи. Связь с командиром и штабом полка обеспечивается силами и средствами роты связи полка кабелем П274М согласно...

Русский

2013-10-13

25.5 KB

147 чел.

Организация связи в мсб (тб)   

В мсб(тб)   связь организуется проводными и радиосредствами.

Проводная связь в мсб организуется в исходном положении, на рубеже перехода в атаку, при наступлении из положения непосредственного соприкосновения с противником. Наиболее широкое применение она находит в оборонительном бою. В ходе наступления проводная связь не организуется.

Организация связи в бою в мсб(тб) зависит от многих факторов:

условия перехода к обороне (в наступление);

 роль и место батальона в боевом порядке полка

боевой порядок и задачи батальона;

принятая система управления;

организация взаимодействия;

наличие и состояние сил и средств связи;

построение обороны

средства усиления;

характер местности и т.д.

Основным способом организации проводной связи в мсб является направление проводной связи.

Связь с командиром и штабом полка обеспечивается силами и средствами роты связи полка кабелем П-274М согласно распоряжения по связи штаба полка.

Связь с командирами рот, командиром минометной батареи, зенитным ракетным взводом, противотанковым и гранатометным взводом, взводом обеспечения, мед. пунктом батальона, организуется от КНП батальона по направлениям силами и средствами взвода связи. Проводные линии от приданных артиллерийских подразделений (адн) прокладываются силами и средствами этих подразделений. Проводная связь между подразделениями батальона осуществляется через УС КП батальона.

Радиосвязь является важнейшим, а во многих случаях и единственным средством связи, способным обеспечить управление подразделениями батальона во всех видах боя. Работа в наступлении без ограничений.     

Радиосвязь в мсб в обороне организуется также, как  и в наступлении. Особенности заключаются в следующем :

до начала атаки противником переднего края обороны работа радиостанций на передачу запрещена;

в ходе обороны возможно ведение боя батальона или одной из рот в окружении. В этих условиях особое значение имеет обеспечение устойчивой связи с вышестоящим штабом.

В мсб(тб) разрабатывается заблаговременно схема радиосвязи. Основным способом организации радиосвязи в мсб является радиосеть, а основным видом связи - телефонная связь на УКВ радиостанциях.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65378. Діагностика вірусних інфекцій пшениці за дії абіотичних чинників 174.5 KB
  Для одержання стабільних валових зборів зерна в Україні важливе значення має наявність сортів озимої пшениці з високим адаптаційним потенціалом до несприятливих чинників довкілля. Тому актуальним є вивчення вмісту...
65379. МЕХАНІЗМ ОЦІНЮВАННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗА ЧИННИКОМ ЛЮДСЬКОГО ВИМІРУ 198.5 KB
  На європейському шляху розвитку України найбільш актуальними напрямами є подальша демократизація країни принципова зміна відношення до людини в суспільстві не тільки визначення її у всіх правових та програмних документах як найбільшої суспільної цінності...
65380. ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАТИЧНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ МЕТОДІВ ОБЧИСЛЕНЬ 238 KB
  Більшість науковців схиляються до ідей компетентнісного підходу в оцінюванні результатів навчання формування компетентностей на основі сучасних досягнень науки і техніки. Сьогодні розробляються стандарти та моделі підготовки фахівців...
65381. Формування високопродуктивних агроценозів багаторічних трав при залуженні орних земель вилучених із обробітку в південному Степу 4.66 MB
  Обґрунтувати теоретичні засади сучасного ландшафтноекологічного стану сільськогосподарських угідь південного Степу та розробити в умовах природного зволоження без зрошення енергоощадні технології створення високопродуктивних агрофітоценозів...
65382. Удосконалення технології обробки стебел безнаркотичних конопель 542 KB
  Наукові дослідження з вивчення властивостей і хімічного складу волокна конопель показали, що воно має високі показники гігроскопічності, повітропроникності, антибактеріальні, гігієнічні та антиелектростатичні властивості.
65383. ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ШВЕЙНОГО ПРОФІЛЮ 147.5 KB
  Сучасні соціально-економічні перетворення в державі призвели до необхідності переосмислення ідей індивідуалізації, її сутності та можливостей у забезпеченні життєвого, професійного, особистісного самовизначення майбутнього фахівця...
65384. РОЗРОБКА МІКРОПРОЦЕСОРНОГО КЕРУВАННЯ МАТРИЧНИМИ СВІТЛОДІОДНИМИ ВИПРОМІНЮВАЧАМИ 177.5 KB
  Основною причиною великих енергозатрат на освітлення є низький коефіцієнт корисної дії ККД сучасних лампових джерел світла який складає декілька відсотків. За останнє десятиліття розроблені світлодіодні джерела світла ККД яких досягає 80.
65385. УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ФОРМУВАННЯ ВРОЖАЙНОСТІ ЗЕРНА ПРОСА ПОСІВНОГО 1.49 MB
  Важливим є глибоке вивчення управління сортовими особливостями асиміляційного апарату рослин проса шляхом поєднання абіотичних і біотичних факторів та елементів технології вирощування на продуктивність рослин...
65386. РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ЧАСУ В СОЦІОЛОГІЇ 144.5 KB
  Представники різних наук, які, так чи інакше, підходять до проблематики часу відчувають раціональну потребу обєднати зусилля у його подальшому вивченні. Спроби співставити і порівняти різні тлумачення часу що пропонують фізики і біологи, геологи і екологи, психологи і логіки...