39948

Задачи связи

Доклад

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

В системе управления войсками на каждый пункт управления замыкается не одно а большое количество информационных направлений значительно отличающихся друг от друга по своим характеристикам поэтому общую задачу связи реализовать процесс передачи сообщений на информационных направлениях принято рассматривать как совокупность четырех задач: обеспечение связи командования; обеспечение связи оповещения; обеспечение связи взаимодействия; обеспечение связи тыла. Значение этой задачи связи заключается в том что победа в современном бою...

Русский

2013-10-13

14.7 KB

2 чел.

Задачи связи.

В системе управления войсками на каждый пункт управления замыкается не одно, а большое количество информационных направлений, значительно отличающихся друг от друга по своим характеристикам, поэтому общую задачу связи – реализовать процесс передачи сообщений на информационных направлениях – принято рассматривать как совокупность четырех задач:

обеспечение связи командования;

обеспечение связи оповещения;

обеспечение связи взаимодействия;

обеспечение связи тыла.

Связь командования заключается в приеме команд, приказов сигналов и распоряжений от старшего органа управления, передаче команд, сигналов и распоряжений в подчиненные и приданные войска, приеме донесений и докладов о выполнении команд и распоряжений.

Связь оповещения обеспечивает передачу сигналов по предупреждению войск о непосредственной угрозе применения противником оружия массового поражения, а также о своих ядерных ударах, оповещение о воздушном противнике, о радиоактивном, химическом и бактериологическом заражении. Особенностями сообщений, несущих информацию оповещения, являются очень высокие требования по времени доведения, необходимость одновременной передачи по всем информационным направлениям, с другой стороны, объем и интенсивность таких сообщений невелики и направление их передачи, как правило, одностороннее – от старшего органа управления к подчиненным.

Связь взаимодействия. Значение этой задачи связи заключается в том, что победа в современном бою достигается тесным взаимодействием всех родов войск. Информационные потоки, связанные с выполнением этой задачи, близки к связи командования, однако пункты управления, между которыми осуществляется обмен сообщениями, не связаны между собой отношениями взаимной подчиненности, что требует заблаговременного решения вопросов ответственности за связь, выделения средств связи и организации управления связью.

Связь тыла обеспечивает передачу команд, распоряжений и донесений по всем видам тылового обеспечения, а также по обеспечению войск боеприпасами и вооружением, эвакуации и ремонту боевой техники и т.п. Особенностью сообщений, передаваемых при решении данной задачи связи, является их значительный объем, хотя интенсивность и требования к качеству связи не столь высоки, как в связи командования.

Обеспечение управления органами боевого, морально-психологического, тылового и технического обеспечения боевых действий.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

55339. Інструмент для видалення бур'янів в саду, на городі 260.5 KB
  Мета проекту: вдосконалити навички роботи з різним інструментом для обробки деревини та металів, розвивати естетичний смак, економічно використовувати матеріали.
55340. ПРОЕКТНА СИСТЕМА ЯК ОДИН ІЗ ЗАСОБІВ ТВОРЧОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ 328.5 KB
  Суть проектної технології полягає у функціонуванні цілісної системи дидактичних засобів змісту методів прийомів що адаптує навчальновиховний процес до структурних та організаційних вимог навчального проектування.
55341. Біосферно-ноосферні ідеї В.І. Вернадського – основа сучасної екології 3.33 MB
  Вчення В. Вернадського тим рельєфніше виступає роль і значення для нас всього того що зробив цей геніальний учений мислитель справжній син України який розробив науковий фундамент силу і глибину глобального геологічного процесу втілюючого сучасний перехід біосфери в ноосферу.
55342. ВПРОВАДЖЕННЯ ПЕДАГОІЧНОЇ ІННОВАЦІЇ 178.5 KB
  Актуальність порушеної проблеми зумовлена наступними суперечностями: між вимогами що постали перед шкільною освітою щодо забезпечення всебічного розвитку учнів і наявними засобами їхнього розвитку...
55343. Проектная деятельность как способ мотивации педагогов к использованию ИКТ 133.5 KB
  Цель программы: формирование мотивации педагогов к использованию средств ИКТ в учебно-воспитательном процессе. Как известно мотивация побуждение к действию динамический...
55344. ПРОЕКТНА ТЕХНОЛОГІЯ ЯК ШЛЯХ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ 162.5 KB
  Хотілося б звернути увагу на те що проектні технології навчання відтворюють процеси дослідницької діяльності оскільки містять цикл і мають на меті процеси руху від незнання до знання на відміну від традиційних лінійних технологій навчання.
55345. ПІДСТАВКИ ДЛЯ ПАЯЛЬНИКА 295.5 KB
  Визначити призначення виробу: підставка призначена для утримання електропаяльника в нагрітому чи холодному стані в проміжках між роботою та зберігання матеріалу необхідного при паянні.
55347. Зелений клас 192 KB
  Вирішили зробити проект тому що форма проектування дійсно дає змогу консолідувати зусилля усіх сторін і субєктів навчальновиховного процесу розширює рамки творчої діяльності. Тематичний напрямок проекту.