40024

Имитационное моделирование инвестиционных рисков

Лекция

Информатика, кибернетика и программирование

В процессе предварительного анализа экспертами были выявлены три ключевых параметра проекта: объем выпуска Q цена за штуку P переменные затраты V. Прочие параметры: постоянные затраты при производстве F амортизация налог на прибыль T норма дисконта R срок проекта n начальные инвестиции I0 описывающие проект считаются постоянными величинами табл. Ключевые параметры проекта по производству продукта А Показатели Сценарий минимум максимум Объем выпуска Q 150 300 Цена за штуку P 40 55 Переменные затраты V 25 35...

Русский

2013-10-13

138.5 KB

35 чел.

Имитационное моделирование инвестиционных рисков

Фирма рассматривает инвестиционный проект по производству продукта "А". В процессе предварительного анализа экспертами были выявлены три ключевых параметра проекта: объем выпуска - Q , цена за штуку – P, переменные затраты – V. Определены возможные границы их изменений (табл..1). Прочие параметры: постоянные затраты при производстве - F, амортизация – A, налог на прибыль – T, норма дисконта – R, срок проекта – n, начальные инвестиции - I0 , описывающие проект, считаются постоянными величинами (табл.2).

Таблица .1. Ключевые параметры проекта по производству продукта "А"

Показатели

Сценарий

минимум

максимум

Объем выпуска - Q

150

300

Цена за штуку - P

40

55

Переменные затраты - V

25

35

Таблица .2 Неизменяемые параметры проекта по производству продукта "А"

Постоянные затраты - F

500

Амортизация - A

100

Налог на прибыль - T

60%

Норма дисконта - R

10%

Срок проекта - n

5

Начальные инвестиции - I0

2000

Цель -  исследовать условия, при которых NPV может быть отрицательно и вероятность этого события.

Примечание: Принимаются и считаются эффективными  инвестиционные проекты, для которых чистая текущая стоимость NPV имеет положительное значение, отрицательное значение свидетельствует о неэффективности использования денежных средств.

                                                                      

Алгоритм решения

1. Построить модель деятельности фирмы (см. условие)

2. Получить генеральную совокупность данных, содержащую различные значения исходных показателей (переменные расходы V, количество Q, цена P) и полученных результатов. Для этого необходимо:

  •  задать функцию (СЛУЧМЕЖДУ (нижн_граница; верхн_граница)) для переменных Q, P и V. 
  •  задать формулы для вычисления  и NPV 

  •  NPV=(функцию ПС) ПС(ставка; кпер; выплата; бс; [тип])), где ставка равна ставке дисконта R, кпер – срок , выплата – ежегодные поступления ,тип - 1.
  •  скопировать их требуемое число раз (количество экспериментов), число экспериментов =500.

3. Рассчитать статистические характеристики проекта

ая

4. Осуществить графическую интерпретацию  результатов.

  •  Построить график распределения значений ключевых параметров V, P и Q, на основании 75 имитаций.
  •  Построить график распределений потока платежей NCF и величины NPV


A

A

F

V

P

Q

NCF

+

-

×

-

-

-

×

=

)

1

(

)

)

(

(

  •  

 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65693. СОЦІАЛІЗАЦІЯ ПІДЛІТКІВ НА ОСНОВІ ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНИХ ТРАДИЦІЙ ЕТНОКУЛЬТУРНОЇ СПІЛЬНОТИ ДОНБАСУ 178 KB
  Ринкові пріоритети сучасного суспільства визначають орієнтири соціальних якостей особистості які раніше не висувалися до неї покладання на власні сили ініціативу розширення індивідуальної свободи та відповідальності значущість особистісного успіху що зумовлює змістовну зміну збагачення процесів соціалізації особистості.
65694. ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ОСІБ З РОЗСІЯНИМ СКЛЕРОЗОМ У КОМПЛЕКСНІЙ ТЕРАПІЇ В УМОВАХ СТАЦІОНАРУ 287.5 KB
  У роботах попередніх років переважали рекомендації щодо обмеження працездатності хворих і встановлення інвалідності при перших проявах захворювання. У роботах останніх років звучать рекомендації щодо підтримки максимальної психо-емоційної...
65695. РОБОТА І РОЗРАХУНОК ЕЛЕМЕНТІВ КІЛЬЦЕВОГО ПЕРЕРІЗУ ЗІ СТАЛЕФІБРОБЕТОНУ ПРИ ПОВТОРНИХ НАВАНТАЖЕННЯХ 1.99 MB
  Так практично не досліджена робота елементів кільцевого перерізу зі сталефібробетону. Відомо що переважна більшість конструкцій піддається дії повторних навантажень це також стосується і елементів кільцевого перерізу. З огляду на наведе дослідження особливостей роботи...
65696. Математичні моделі оцінювання стратегічного потенціалу підприємства та прийняття рішень щодо його підвищення 329 KB
  Велика кількість існуючих моделей та методологічних підходів до визначення СПП дає можливість керівникам здійснити вибір засобів прийняття рішення щодо подальшого розвитку підприємства проте жоден з існуючих підходів не є достатньо ефективним як за критерієм повноти аналізованої інформації...
65697. УДОСКОНАЛЕННЯ ВИЗНАЧЕННЯ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ КРИЗИ НА ОСНОВІ ЗБАЛАНСОВАНОЇ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ 1.13 MB
  Сучасна фінансова, політична та економічна нестабільність в Україні, головними ознаками якої є високе боргове навантаження на вітчизняну економіку, негативні тенденції на грошово-кредитному ринку, ринку праці та у промисловості – провідній галузі вітчизняної економіки...
65698. Діяльність Служби безпеки ОУН(б) на території Волині та Полісся (1946 − 1951 рр.) 159.5 KB
  Обєктивне дослідження історії ОУНб є неможливим без скрупульозного аналізу діяльності її регіональних складових. Метою роботи є встановлення впливу СБ ОУНб на розвиток українського національно-визвольного руху на Волині та Поліссі в період поступового згасання збройної антирадянської боротьби.
65699. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДШКОДУВАННЯ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ В УКРАЇНІ 216.5 KB
  Хоча останній і запровадив спрощення адміністративних процедур автоматичне відшкодування зменшення податкового навантаження стимулював інноваційно-інвестиційну діяльність урегулював адміністрування податків взаємовідносини з контролюючими органами окремі проблеми залишились актуальними.
65700. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ПРАЦІВНИКА ДЕРЖАВНОЇ КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ 186.5 KB
  Працівники ДКРСУ виконують завдання держави спрямовані на забезпечення фінансової діяльності держави. З метою забезпечення успішної реалізації цих завдань суттєвого поліпшення потребують не лише форми і методи діяльності ДКРСУ але й якісний підхід до визначення адміністративно-правового статусу працівника ДКРСУ.
65701. СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ПРИВАТНОЇ ОСВІТИ НА ВОЛИНІ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.) 205 KB
  Робота виконана в Житомирському державному університеті імені Івана Франка Міністерство освіти і науки молоді та спорту України. В умовах розвитку України в європейському та світовому контекстах сучасних соціальноекономічних змін особливої ваги набувають процеси оптимізації та вдосконалення...