40024

Имитационное моделирование инвестиционных рисков

Лекция

Информатика, кибернетика и программирование

В процессе предварительного анализа экспертами были выявлены три ключевых параметра проекта: объем выпуска Q цена за штуку – P переменные затраты – V. Прочие параметры: постоянные затраты при производстве F амортизация – налог на прибыль – T норма дисконта – R срок проекта – n начальные инвестиции I0 описывающие проект считаются постоянными величинами табл. Ключевые параметры проекта по производству продукта А Показатели Сценарий минимум максимум Объем выпуска Q 150 300 Цена за штуку P 40 55 Переменные затраты V 25 35...

Русский

2013-10-13

138.5 KB

34 чел.

Имитационное моделирование инвестиционных рисков

Фирма рассматривает инвестиционный проект по производству продукта "А". В процессе предварительного анализа экспертами были выявлены три ключевых параметра проекта: объем выпуска - Q , цена за штуку – P, переменные затраты – V. Определены возможные границы их изменений (табл..1). Прочие параметры: постоянные затраты при производстве - F, амортизация – A, налог на прибыль – T, норма дисконта – R, срок проекта – n, начальные инвестиции - I0 , описывающие проект, считаются постоянными величинами (табл.2).

Таблица .1. Ключевые параметры проекта по производству продукта "А"

Показатели

Сценарий

минимум

максимум

Объем выпуска - Q

150

300

Цена за штуку - P

40

55

Переменные затраты - V

25

35

Таблица .2 Неизменяемые параметры проекта по производству продукта "А"

Постоянные затраты - F

500

Амортизация - A

100

Налог на прибыль - T

60%

Норма дисконта - R

10%

Срок проекта - n

5

Начальные инвестиции - I0

2000

Цель -  исследовать условия, при которых NPV может быть отрицательно и вероятность этого события.

Примечание: Принимаются и считаются эффективными  инвестиционные проекты, для которых чистая текущая стоимость NPV имеет положительное значение, отрицательное значение свидетельствует о неэффективности использования денежных средств.

                                                                      

Алгоритм решения

1. Построить модель деятельности фирмы (см. условие)

2. Получить генеральную совокупность данных, содержащую различные значения исходных показателей (переменные расходы V, количество Q, цена P) и полученных результатов. Для этого необходимо:

  •  задать функцию (СЛУЧМЕЖДУ (нижн_граница; верхн_граница)) для переменных Q, P и V. 
  •  задать формулы для вычисления  и NPV 

  •  NPV=(функцию ПС) ПС(ставка; кпер; выплата; бс; [тип])), где ставка равна ставке дисконта R, кпер – срок , выплата – ежегодные поступления ,тип - 1.
  •  скопировать их требуемое число раз (количество экспериментов), число экспериментов =500.

3. Рассчитать статистические характеристики проекта

ая

4. Осуществить графическую интерпретацию  результатов.

  •  Построить график распределения значений ключевых параметров V, P и Q, на основании 75 имитаций.
  •  Построить график распределений потока платежей NCF и величины NPV


A

A

F

V

P

Q

NCF

+

-

×

-

-

-

×

=

)

1

(

)

)

(

(

  •  

 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

69696. Отримання частини масиву 48.5 KB
  Дана функція повертає частину вказаного масиву, починаючи з вказаного зсуву від початку масиву. Вибірка елементів здійснюється підряд. Довжина результуючого масиву задається параметром Довжина, який є необов’язковим. Якщо цей параметр не вказаний, то вибірка елементів здійснюється до кінця початкового масиву.
69697. Змінні і масиви. Взаємні переходи 68 KB
  Упаковка змінних в масив. Функція compact() Функція compact() «упаковує» змінні і їх значення в масив. В результаті виходить асоціативний масив, ключами якого є імена, змінних, а значеннями елементів — значення змінних.
69699. СТИЛІ 127 KB
  Стиль HTML - це набір характеристик шрифту, символів і абзацу, застосовуваних до певної частини документа. Застосування стилів дозволяє уникнути необхідності додавання до HTML нових тегів форматування, оскільки нові команди форматування можуть включатись у стиль, а не у HTML-файл.
69700. Групування записів 25 KB
  Оператор SELECT дозволяє групувати значення, що повертаються. Наприклад, клієнт Іванов (C_NO=l) кілька разів замовляв у нас якийсь товар. Означає його номер зустрічається в таблиці ORDERS кілька разів. Інший клієнт також міг зробити декілька замовлень.
69701. КЛЮЧІ 27.5 KB
  В той же час, до цього номер 1 був закріплений за Івановим. У нас вийшло, що один і той же номер зіставлений різним клієнтам. Тепер уявимо, що про це нічого не знає оператор, що знаходиться в магазині. Сидоров замовляє монітор LG, але не оплачує його вчасно...
69702. Функції для роботи з окремими символами 74 KB
  При зміні регістра російських букв можуть виникнути проблеми, уникнути яких допоможе правильна установка локали. Локалью називатимемо сукупність локальних настройок системи, таких як формат дати і часу, мова, кодування.
69703. Спеціальні функції 35 KB
  Ми вже знайомі з технологією Cookies тому знаємо як зберегти поточний номер питання починаючи з якого тест буде продовжений. А як запам’ятати номери питань масив які згенерували для студента Зберегти масив в Cookies ми не можемо зате можна зберегти рядок.
69704. Математичні функції 47.5 KB
  Функція mах() повертає максимальний з переданих їй п аргументів. Наприклад, echo max(7,10, 3,1 $а, $b) виведе 10, якщо значення $а і $Ь менше або рівні 10. Якщо функції переданий один параметр, то він повинен бути масивом, в якому буде вироблений пошук максимального елементу.