40049

Робота з функціями в мові С

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Программа прошла тестирование: в результате выполнения тестов программа выдала ожидаемые результаты. Программа – работоспособна.

Украинкский

2014-11-23

290.5 KB

1 чел.

PAGE 6

Лабораторна робота № 5

з дисципліни “Обчислювальна техніка та програмування”

Робота з функціями в мові С


Вариант 11

  1.  Задание №1

Описать подпрограмму SumDigit, находящую сумму цифр S целого числа N. Используя эту подпрограмму, найти суммы цифр данных чисел.

1.2  Алгоритм программы

1.3  Тестовые наборы

№ теста

Ввод числа

Ожидаемый результат

1

345

12

2

123

6

3

456

15

4

-789

24

1.4  Код программы

#include <stdio.h>

#include <locale.h>

#include <Windows.h>

#include <math.h>

void SumDigit (int);

int main()

{

setlocale (LC_CTYPE, "rus");

 int number;

printf("Введите число: ");

 while (scanf("%i",&number) != 1)

{

 printf ("Ошибка! Введите корректные данные: ");

 fflush stdin;

}

SumDigit (number);

system ("pause");

 return 0;

}

void SumDigit (int number)

{

 int s;

s = 0;

 while (abs(number) > 0)

{

 s += abs(number)%(10);

 number = number / (10);

}

printf("Сумма цифр числа : %i\n", s);

}

1.5 Результат работы программы

№ теста

Ввод числа

Результат

Вывод

1

345

12

Тест пройден

2

123

6

Тест пройден

3

456

15

Тест пройден

4

-789

24

Тест пройден

    

1.6  Вывод о работоспособности программы

 Программа прошла тестирование: в результате выполнения тестов программа выдала ожидаемые результаты. Программа – работоспособна.

2.1  Задание №2

Описать функцию RingS(R1, R2) вещественного типа, находящую пло- щадь кольца, заключенного между двумя окружностями с общим центром и радиусами R1 и R2 (R1 и R2 — вещественные, R1 > R2). С ее помощью найти площади трех колец, для которых даны внешние и внутренние ра- диусы. Воспользоваться формулой площади круга радиуса R: S = π·R2. В качестве значения π использовать 3.14.

 2.2 Алгоритм программы

2.3  Тестовые наборы

№ теста

Ввод радиусов

Ожидаемый результат (площади)

1

12.3  11.4

475.05  408.07  66.98

2

10.5  9.2

346.18  265.77  80.42

3

1.2    0.5

4.52  0.79  3.74

4

0.4    4.7

Ошибка!

2.4  Код программы

#include <stdio.h>

#include <locale.h>

#include <Windows.h>

#include <math.h>

#define pi 3.14

void RingS (float, float);

int main()

{

setlocale (LC_CTYPE, "rus");

 float R1, R2;

printf ("Введите R1 & R2: ");

scanf ("%f %f", &R1, &R2);

 while (R1 <= R2 || R1 <= 0 || R2 <= 0)

{

 fflush stdin;

 printf ("Ошибка! Введите корректные данные: ");

 scanf ("%f %f", &R1, &R2);

}

RingS (R1, R2);

system ("pause");

 return 0;

}

void RingS (float R1, float R2)

{

 float S1, S2, S3;

S1 = pi * pow(R1, 2);

S2 = pi * pow(R2, 2);

S3 = S1 - S2;

printf ("Площадь первого кольца: %.2f\n", S1);

printf ("Площадь второго кольца: %.2f\n", S2);

printf ("Площадь третьего кольца: %.2f\n", S3);

}

2.5 Результат работы программы

№ теста

Ввод радиусов

Результат (Площади)

Вывод

1

12.3  11.4

475.05  408.07  66.98

Тест пройден

2

10.5  9.2

346.18  265.77  80.42

Тест пройден

3

1.2    0.5

4.52  0.79  3.74

Тест пройден

4

0.4    4.7

Ошибка!

Тест пройден

   

2.6  Вывод о работоспособности программы

Программа прошла тестирование: в результате выполнения тестов программа выдала ожидаемые результаты. Программа – работоспособна.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

63221. Право на працю в Україні 27.01 KB
  Обладнання й матеріали: Конституція України Кодекс законів про працю; Закон України Про господарські товариства від 19. Закон України Про порядок вирішення трудових спорів конфліктів від 03.
63222. Трудовий договір 27.17 KB
  Працівник виконує роботу під керівництвом роботодавця який зобовязаний організувати роботу і забезпечує процес її виконання. Забороняється необгрунтована відмова у прийнятті на роботу також не можна вимагати від працівника...
63223. Галицько-Волинська держава за наступників Данила Романовича 85.5 KB
  Мета: характеризувати соціально-економічне та політичне становище Галицько-Волинської держави за наступників Данила Галицького; зясувати, яким було становище Галицько-Волинської держави за наступників Данила Романовича...
63224. Права неповнолітніх у трудових відносинах 25.4 KB
  Мета: ознайомити учнів з трудовими правами неповнолітніх; навчити складати резюме заяву про прийом і звільнення з роботи; навчити аналізувати та застосовувати на практиці законодавство про працю неповнолітніх...
63225. Урок узагальнення з теми «Давні Індія та Китай» 23.61 KB
  Мета: систематизувати та узагальнити знання учнів із теми; простежити взаємозвязок між господарським і духовним розвитком Давніх Індії та Китаю; розширити світогляд школярів; показати внесок культури Давніх Індії та Китаю в розвиток людської цивілізації.
63227. Адміністративне право. Адміністративні правовідносини 21.79 KB
  Сформувати поняття про відносини регульовані адміністративним правом; охарактеризувати напрямки та методи державного управління; розвивати вміння працювати з нормативноправовими документами розвязувати ситуації юридичного характеру.