40049

Робота з функціями в мові С

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Программа прошла тестирование: в результате выполнения тестов программа выдала ожидаемые результаты. Программа – работоспособна.

Украинкский

2014-11-23

290.5 KB

1 чел.

PAGE 6

Лабораторна робота № 5

з дисципліни “Обчислювальна техніка та програмування”

Робота з функціями в мові С


Вариант 11

  1.  Задание №1

Описать подпрограмму SumDigit, находящую сумму цифр S целого числа N. Используя эту подпрограмму, найти суммы цифр данных чисел.

1.2  Алгоритм программы

1.3  Тестовые наборы

№ теста

Ввод числа

Ожидаемый результат

1

345

12

2

123

6

3

456

15

4

-789

24

1.4  Код программы

#include <stdio.h>

#include <locale.h>

#include <Windows.h>

#include <math.h>

void SumDigit (int);

int main()

{

setlocale (LC_CTYPE, "rus");

 int number;

printf("Введите число: ");

 while (scanf("%i",&number) != 1)

{

 printf ("Ошибка! Введите корректные данные: ");

 fflush stdin;

}

SumDigit (number);

system ("pause");

 return 0;

}

void SumDigit (int number)

{

 int s;

s = 0;

 while (abs(number) > 0)

{

 s += abs(number)%(10);

 number = number / (10);

}

printf("Сумма цифр числа : %i\n", s);

}

1.5 Результат работы программы

№ теста

Ввод числа

Результат

Вывод

1

345

12

Тест пройден

2

123

6

Тест пройден

3

456

15

Тест пройден

4

-789

24

Тест пройден

    

1.6  Вывод о работоспособности программы

 Программа прошла тестирование: в результате выполнения тестов программа выдала ожидаемые результаты. Программа – работоспособна.

2.1  Задание №2

Описать функцию RingS(R1, R2) вещественного типа, находящую пло- щадь кольца, заключенного между двумя окружностями с общим центром и радиусами R1 и R2 (R1 и R2 — вещественные, R1 > R2). С ее помощью найти площади трех колец, для которых даны внешние и внутренние ра- диусы. Воспользоваться формулой площади круга радиуса R: S = π·R2. В качестве значения π использовать 3.14.

 2.2 Алгоритм программы

2.3  Тестовые наборы

№ теста

Ввод радиусов

Ожидаемый результат (площади)

1

12.3  11.4

475.05  408.07  66.98

2

10.5  9.2

346.18  265.77  80.42

3

1.2    0.5

4.52  0.79  3.74

4

0.4    4.7

Ошибка!

2.4  Код программы

#include <stdio.h>

#include <locale.h>

#include <Windows.h>

#include <math.h>

#define pi 3.14

void RingS (float, float);

int main()

{

setlocale (LC_CTYPE, "rus");

 float R1, R2;

printf ("Введите R1 & R2: ");

scanf ("%f %f", &R1, &R2);

 while (R1 <= R2 || R1 <= 0 || R2 <= 0)

{

 fflush stdin;

 printf ("Ошибка! Введите корректные данные: ");

 scanf ("%f %f", &R1, &R2);

}

RingS (R1, R2);

system ("pause");

 return 0;

}

void RingS (float R1, float R2)

{

 float S1, S2, S3;

S1 = pi * pow(R1, 2);

S2 = pi * pow(R2, 2);

S3 = S1 - S2;

printf ("Площадь первого кольца: %.2f\n", S1);

printf ("Площадь второго кольца: %.2f\n", S2);

printf ("Площадь третьего кольца: %.2f\n", S3);

}

2.5 Результат работы программы

№ теста

Ввод радиусов

Результат (Площади)

Вывод

1

12.3  11.4

475.05  408.07  66.98

Тест пройден

2

10.5  9.2

346.18  265.77  80.42

Тест пройден

3

1.2    0.5

4.52  0.79  3.74

Тест пройден

4

0.4    4.7

Ошибка!

Тест пройден

   

2.6  Вывод о работоспособности программы

Программа прошла тестирование: в результате выполнения тестов программа выдала ожидаемые результаты. Программа – работоспособна.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

36638. Предмет і задачі вірусології 484.5 KB
  Історія вірусології досить незвичайна. Перша вакцина для попередження вірусної інфекції — віспи була запропонована англійським лікарем Є. Дженнером в 1796 г., майже за сто років до відкриття вірусів, друга вакцина — антирабічна була запропонована засновником мікробіології Л. Пастером в 1885 г.— за сім років до відкриття вірусів.
36639. Охорона праці в галузі загальні Міжнародна економіка 475.5 KB
  Охорона праці в галузі загальні вимоги Конспект лекцій для напряму підготовки 6. МІЖНАРОДНІ НОРМИ І ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ПРАЦІ Лекції № 1 1. Стан безпеки праці в світі 2. Європейський Союз і законодавство з охорони праці 6.
36640. СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА СЕРТИФІКАЦІЯ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ 171.1 KB
  Тому проблема забезпечення і підвищення якості продукції актуальна для всіх країн і підприємств. При цьому необхідно врахувати те що підвищення якості продукції задача довгострокова і безперервна. Рівень якості продукції не може бути постійною величиною. Тому вирішувати її традиційними методами тобто лише шляхом контролю якості готової продукції практично не можливо.
36641. Економічна теорія 1.56 MB
  Попри певну обмеженість вчення досягненням фізіократів було те що вони вперше походження багатства повязали не зі сферою обміну а зі сферою виробництва. Найважливішим внеском класичної політекономії в економічну науку вважається остаточне перенесення аналізу зі сфери обігу до сфери виробництва. Маркс доводив неспроможність капіталізму та сформулював його основну суперечність що існує між суспільним характером виробництва та приватною формою привласнення доходів. відома як Велика депресія виявила що вільна некерована економіка не...
36642. Вироби на основі будівельного вапна 265.5 KB
  Вимоги ДСТУ на випуск силікатної цегли. Технологічна схема виробництва силікатної цегли. Переваги силікатної цегли Екологічність Силікатна цегла виготовлений з екологічно чистої натуральної сировини вапна і піску за технологією знайомої людству кілька десятиліть. Вартість силікатної цегли нижче ніж у його керамічних аналогів За техніко економічними показниками він значно перевершує глиняна цегла.
36643. Процесуальне право 1022 KB
  Цивільне процесуальне право як галузь права – це сукупність правових норм що регулюють діяльність суду загальної юрисдикції осіб які беруть участь у справі та інших учасників цивільного процесу щодо здійснення правосуддя у цивільноправових спорах щодо справ наказного окремого провадження а також такі що виникають у зв’язку із цією діяльністю суспільні відносини щодо розгляду та вирішення зазначених категорій справ. Цивільний процес – це сукупність процесуальних дій суду інших осіб які беруть участь у справі а також інших...
36644. Фінансовий аналіз, короткий конспект лекцій 469 KB
  Перехід до ринкової економіки юридичне визначення діяльності підприємства в умовах різних форм власності викликає необхідність високої компетенції в бізнесі. Для того щоб зберегти ринкові позиції в умовах жорсткої конкуренції будьякому виробникові можливо лише за умови прийняття адекватних ситуації ефективних управлінських рішень а для обґрунтованості цих рішень виробник має володіти об’єктивною інформацією про фінансовий стан підприємства мати оцінку фінансових результатів його діяльності. Отже досягнення стабільного фінансового стану...
36645. Українська літературна мова 583 KB
  Функції мови. Функції мови. Лексичні норми сучасної української мови в професійному мовленні. Лексичне значення мови.
36646. Платіжні системи України 439 KB
  Основні визначення та правова основа діяльності платіжних систем Невідємним спеціалізованим елементом практично всіх економічних операцій що стосується передачі грошової вартості в обмін на товар послугу або фінансовий актив є платіжні системи. Платіжну систему можна представити у вигляді системи механізмів які служать для переказу грошових коштів між субєктами господарювання для розрахунку за платіжними зобовязаннями що виникають між ними. Такі системи можна класифікувати за різними характеристиками та ознаками. Виходячи з того яку...