40094

Разделение сигналов по форме

Доклад

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Наиболее общим признаком является форма сигналов. Члены ряда линейно независимы и следовательно ни один из канальных сигналов cKtK1 не может быть образован линейной суммой всех других сигналов. В последние годы успешно развиваются цифровые методы разделения сигналов по их форме в частности в качестве переносчиков различных каналов используются дискретные ортогональные последовательности в виде функций Уолша Радемахера и другие.

Русский

2013-10-15

13.93 KB

9 чел.

Разделение сигналов по форме

Для разделения сигналов могут использоваться не только такие очевидные признаки, как

частота, время и фаза. Наиболее общим признаком является форма сигналов.

Различающиеся по форме сигналы могут передаваться одновременно и иметь

перекрывающиеся частотные спектры, и тем не менее такие сигналы можно разделить,

если выполняется условие их ортогональности. Пусть в качестве переносчиков выбраны

импульсы, последовательность которых образует, например, степенной ряд.

В предположении, что информация содержится в коэффициентах с1,с2, ..., для группового

сигнала запишем s(t)=c11+c2t+...+cNtN-1.

Члены ряда линейно независимы, и, следовательно, ни один из канальных сигналов cKtK-1

не может быть образован линейной суммой всех других сигналов. Это легко понять,

обратив внимание на то, что многочлен от t может быть тождественно равен нулю только

в том случае, когда все его коэффициенты равны нулю.

В последние годы успешно развиваются цифровые методы разделения сигналов по их

форме, в частности, в качестве переносчиков различных каналов используются

дискретные ортогональные последовательности в виде функций Уолша, Радемахера и

другие. Широкое развитие методов разделения по форме сигналов привело к созданию

систем связи с разделением "почти ортогональных" сигналов, представляющих собой

псевдослучайные последовательности, корреляционные функции и энергетические

спектры которых близки к аналогичным характеристикам "ограниченного" белого шума.

Такие сигналы называют шумоподобными (ШПС). Основной характеристикой ШПС

является база сигнала В, определяемая как произведение ширины его спектра F на его

длительность Т.

База ШПС характеризует расширение его спектра по сравнению со спектром исходного

сигнала. Расширение спектра частот может осуществляться умножением исходного

сигнала (например, двухчастотной ЧМ) на псевдослучайную последовательность (ПСП) с

периодом повторения Т (равным длительности интервала модуляции исходного ЧМ-

сигнала), включающую N бит ПСП длительностью τ 0 каждый. В этом случае база ШПС

численно равна количеству элементов ПСП В=Т/τ 0=N.

Поскольку параметры сигнала ШПС (значения бит ПСП - два набора значений в случае

двухчастотной ЧМ) известны, то прием ШПС может производится приемниками,

рассчитанными на прием сигналов с известными параметрами. В результате отношение

сигнал/шум на выходе приемника улучшается в В раз по отношению ко входу.

В зарубежных источниках для обозначения данного принципа применяется понятие

кодового разделения каналов Code Division Multiply Access (CDMA).


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

22570. ЦНС 22.5 KB
  Особливе місце в цій складній організації займае місце ЦНС що повязує в функціональну єдність всі клітини тканини і органи людського організму. Дякуючи великій кількості різних рецепторів ЦНС сприймає багаточисельні зміни що виникають в зовн средовищі і всередині організму і відіграє велику роль в регуляції всіх сторін життєдіяльності огранізму в зовн середовищі. Процеси що відбуваються в ЦНС лежать в основі психічної діяльності та поведінки людини. Діяльність ЦНС найчастіше наз координаційною або узгоджувальною.
22571. Спинний мозок 49.5 KB
  Він є сегментарним органом: у людини від спинного мозку відходять 31 пара спинномозкових корінців у жаби 10 які у кожному сегменті поділяються на дві частини: на передній вентральний і задній дорзальний корінці. Сіра речовина спинного мозку на поперечному перетині має вигляд метелика або літери Н . Є також дорзальні роги спинного мозку з'єднані з вентральними широкою перетинкою сірої речовинитак зване тіло сірої речовини . Крім вентральних і дорзальних рогів у грудному відділі спинного мозку є бокові роги сірої речовини рис.
22572. Рефлекси спинного мозку 24 KB
  Це залежить від сили подразників їх просторової та часової взаємодії а також від стану нервових центрів спинного мозку. Нервові центри спинного мозку також необхідні для регуляції як соматичних так і вегетативних функцій.Нервові центри шийного відділу спинного мозку виявляють кооординуючий вплив на активність мотонейронів які інервують мязи згиначі і розгиначі нижчележачих відділів тіла.
22573. Довгастий мозок 31.5 KB
  Крім ядер черепномозкових нервів характерною особливістю структури заднього мозку є наявність у ньому потужної маси нервових елементів які не одержують аферентних волокон безпосередньо з периферичних джерел і не посилають рухових волокон на периферію.До надсегментарних структур відносять також ядра провід них шляхів які проходять крізь довгастий мозок до інших частин мозку. Цей відділ головного мозку розташований над спинним мозком і виконує дві основні функції рефлекторну і провіднико ву.
22574. Вароліїв міст 22 KB
  В основі варолієвого мосту проходять пірамідні шляхи між якими розташовуються власні нервові волокна варолієвого мосту котрі прямують у мозочок. З основи варолієвого мосту виходять нерви які зв'язують певні зони варолієвого мосту з відповідними зонами кори великих півкуль. У цьому ж відділі варолієвого мосту знаходяться й ядерні утворення: рухове ядро відвідного нерва частина ядра трійчастого нерва а на дні сільвієвого водогону розташовуються ядра блокового і окорухового нервів . У варолієвому мосту знаходяться ядра які беруть...
22575. Ретикулярна формація 31 KB
  Тому виділяють РФ довгастого мозку варолієвого мосту і середнього мозку. Разом з тим у функціональному відношенні у РФ різних відділів головного мозку є багато спільного і тому її можна розглядати як цілісний утвір. До нейронів РФ підходить багато колатералів від усіх специфічних висхідних проекційних шляхів які проходять крізь стовбурову частину мозку а також від низхідних шляхів що йдуть від вищих відділів мозку в тому числі від пірамідного тракту і нейронів мозочка.
22576. Мозочок 36.5 KB
  Оскільки основною функцією мозочка є координація рухів то він добре розвинутий у риб і птахів адже динаміка рухів у водному і повітряному середовищах вимагає чіткої праці м'язів для швидкого маневрування при літанні і плаванні. У амфібій і рептилій які пересуваються по замлі і мають як правило низько розташований центр тяжіння відбувається певна редукція мозочка. У людини з її вертикальним положенням тіла розміри і значення мозочка значо зростають. Взаємодія мозочка з іншими структурами мозку здійснюється за допомогою трьох пар ніжок.
22577. Порушення функціонування мозочка 27.5 KB
  Перш за все наслідки уражень мозочка залежать від еволюційного положення виду тварини. Видалення мозочка у амфібій рептилій і птахів викликає складніші розладнання рухової функції. У ссавців видалення мозочка крім вищезазначених симптомів порушення рівноваги і тонусу скелетної мускулатури призводить до розладнання регуляції також довільних рухів.
22578. Середній мозок 32 KB
  Об єм функцій середнього мозку різний у різних класів хребетних тварин. Цим середній мозок істотно відрізняється від заднього мозку функція якого приблизно однакова у всіх хребетних тварин і змінюється в процесі еволюції скоріш кількісно ніж якісно.Провідникова функція СМ визначаеться наявністтю в ньому висхідних і низхідних провідних шляхів багато з яких проходять через ніжки мозку.