40162

ОСНОВНЫЕ ЛОГИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Лекция

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

По принципу действия: комбинационные – автоматы без памяти, входные сигналы которых определяются действующей на входе комбинацией переменных; последовательные – автоматы с памятью, выходные сигналы которых определяются не только действующей комбинацией переменных, но и предыдущей.

Русский

2013-10-15

378 KB

10 чел.

8 ОСНОВНЫЕ ЛОГИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

В соответствии с перечнем логических операций различают 5 видов ЛЭ – И, ИЛИ, НЕ, И-НЕ, ИЛИ-НЕ (рис. 8.1).

  

        

а)                                            б)                                      в)

                         

г)                                                            д)

Рис. 8.1 ЛЭ И (а); ЛЭ ИЛИ (б); ЛЭ НЕ (в); ЛЭ И-НЕ (г); ЛЭ ИЛИ-НЕ (д)

Построение схемы логического устройства рассмотрим на примере. Задана ФАЛ . Соответствующее ЛЭ приведено на рис. 8.2.

Реализация логических операций  И, ИЛИ, НЕ на базе ИЛИ-НЕ (рис. 8.3).

            

                    

а)                                               б)                                             в)

Рис. 8.3 Реализация логической операции И (а);

Реализация логической операции ИЛИ (б); Реализация инверсии (в)

Реализация логических операций  И, ИЛИ, НЕ на базе И-НЕ (рис. 8.4).

             

                   

а)                                                     б)                                              в)

Рис. 8.4 Реализация логической операции ИЛИ (а);

Реализация логической операции И (б); Реализация инверсии (в)

8.1 Классификация  логических устройств

По принципу действия: комбинационные – автоматы без памяти, входные сигналы которых определяются действующей на входе комбинацией переменных; последовательные – автоматы с памятью, выходные сигналы которых определяются не только действующей комбинацией переменных, но и предыдущей.

По способу ввода – вывода информации: последовательные, в которых входные переменные подаются на вход, а выходные переменные снимаются с выхода последовательно; параллельные, в которых все разряды переменных подаются на вход и все разряды выходных переменных снимаются с выхода одновременно; последовательно – параллельные, в которых входные переменные подаются последовательно символ за символом, а с выхода они снимаются одновременно, или наоборот.

PAGE  80

EMBED Рисунок AutoCAD 14  

EMBED Рисунок AutoCAD 14  

EMBED Рисунок AutoCAD 14  

EMBED Рисунок AutoCAD 14  

EMBED Рисунок AutoCAD 14  

EMBED Рисунок AutoCAD 14  

EMBED Рисунок AutoCAD 14  

EMBED Рисунок AutoCAD 14  

EMBED Рисунок AutoCAD 14  

EMBED Рисунок AutoCAD 14  

EMBED Рисунок AutoCAD 14  

EMBED Рисунок AutoCAD 14  

Рис. 8.2 Логическое устройство


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

14209. История белорусской музыки ХХ века 3.37 MB
  Л.А. Волкова История белорусской музыки ХХ века Симфония В пособии освещены актуальные проблемы исторической эволюции национального симфонизма и собственно симфонии жанра занимающего центральное место в белорусской музыке ХХ века. Особое внимание уде...
14210. Музична память (англ. music memory) 155 KB
  Музична память. Музична память англ. music memory здатність впізнавати і відтворювати музичний матеріал. Музичне впізнавання необхідно для осмисленого сприйняття музики. Необхідна умова музичної памяті достатній розвиток музичного слуху. Важливе місце в музичній
14211. Музична педагогіка 281 KB
  Тема 1. Сутність музичної педагогіки та її основні категорії Музичне виховання як важлива складова естетичного виховання відіграє особливу роль у всебічному розвитку особистості дитини. Ця роль визначається специфікою музики як виду мистецтва з одного боку та специф...
14212. Музична педагогіка — галузь педагогічної науки 75 KB
  Музична педагогіка галузь педагогічної науки загальної педагогіки яка вивчає особливості освіти навчання та виховання особистості засобами музичного мистецтва. Музичну педагогіку слід відрізняти від окремих методик музичного навчанн...
14213. Історія музичної психології 57.5 KB
  Історія музичної психології ПЛАН: Предмет структура і методи музичної психології. Їх специфіка. Історія становлення музичної психології від найдавніших часів до сучасності. Етапи становлення музичної психології як науки. Напрямки музичної психолог...
14214. Музичне мистецтво 25.5 KB
  Музичне мистецтво Помітних успіхів досягла українська музична культура у X VIII ст. Осередком музичного життя стала Київська академія де вивчали нотну грамоту та були поширені хоровий спів гра на музичних інструментах. В академії існував симфонічний оркестр. Великий вне...
14215. Діяльність видатного угорського педагога, композитора та видатного громадського діяча Золтана Кодая 3.6 MB
  Зміст Вступ Розділ І. Теоретичні основи системи музичного виховання Золтана Кодая 1.1. Музично педагогічні погляди Золтана Кодая на виховання дітей 1.2. Розвиток метро ритмічного ладового відчуття у молодших школярів за системою Золтана Кодая Розділ ІІ. П
14216. Музично - ритмічні рухи 59 KB
  Музично ритмічні рухи: різновиди та прийоми використання на уроці. Характеристика діяльності. Через обмеженість часу й як правило відсутності спеціального приміщення рухам на уроках музики приділяється незначне місце використовуються лише їх окрем...
14217. Музичний мультфільм 57 KB
  Тема. Музичний мультфільм Навчальна мета: на прикладі поспівки Кицин дім закріпити поняття про довгі і короткі звуки провести розспівування; вчити уважно слухати музику; визначати настрій характер музики; дати поняття про мультфільм; закріпити пісню