40181

Финансовое планирование на предприятии

Доклад

Финансы и кредитные отношения

Финансовое планирование на предприятии Финансовое планирование выбор целей по реальности их достижения с имеющимися финансовыми ресурсами в зависимости от внешних условий и согласование будущих финансовых потоков выражается в составлении и контроле за выполнением планов формирования доходов и расходов учитывающих текущее финансовое состояние выраженные в денежном эквиваленте цели и средства их достижения. В рыночной экономике финансовое планирование собственной деятельности может осуществляться отдельным индивидом семьёй организацией...

Русский

2013-10-15

35.5 KB

4 чел.

57.Финансовое планирование на предприятии

Финансовое планирование — выбор целей по реальности их достижения с имеющимися финансовыми ресурсами в зависимости от внешних условий и согласование будущих финансовых потоков, выражается в составлении и контроле за выполнением планов формирования доходов и расходов, учитывающих текущее финансовое состояние, выраженные в денежном эквиваленте цели и средства их достижения.[1]

Сводный финансовый план на определённый период называется бюджет. Для выполнения определённых проектов могут использоваться сметы или бизнес-планы.

В рыночной экономике финансовое планирование собственной деятельности может осуществляться отдельным индивидом, семьёй, организацией, целым государством или их объединением, на предприятиях является неотъемлемой частью финансового менеджмента. Бухгалтерский баланс, отчёт о прибылях и убытках и отчёт о движении наличности не являются формами финансового планирования, так как в них отражаются данные из первичных документов по уже осуществлённой деятельности предприятия.

Задача стратегического финансового планирования заключается в создании и поддержании равновесия между целями, финансовыми возможностями и внешними условиями,[2] для чего производится прогнозирование финансовой деятельности на длительный период. Вплановой экономике финансово-хозяйственное планирование деятельности крупных экономических субъектов осуществляется государством, которое распределяет финансовые ресурсы между направлениями иотраслями согласно долгосрочным целям и задачам государства.[3]

Виды:

  •  стратегическое
  •  долгосрочное
  •  краткосрочное
  •  текущее


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

55408. Профільна освіта – вимога часу 112 KB
  Допрофільна підготовка це система педагогічної психологічної інформаційної організаційної діяльності яка сприяє самовизначенню учнів старших класів основної школи щодо обраних ними профілюючих напрямків майбутнього навчання та широкої сфери подальшої професійної діяльності.
55409. МОДЕЛЬ ПРОФІЛЬНОГО ВИВЧЕННЯ ОКРЕМИХ ПРЕДМЕТІВ 66 KB
  Задачі школи: створення умов для оволодіння кожним учнем опорними знаннями й уміннями на високому рівні до вимог Державного стандарту з профільних дисциплін; допомога учням у проектуванні індивідуальних освітніх маршрутів;
55410. Від мрії – до професії 79 KB
  Мета: допомогти старшокласникам у визначенні своєї мети стосовно майбутньої професії, намітити шляхи її досягнення, дати рекомендації щодо правильного вибору професії; формувати в учнів потребу у самовдосконаленні.
55412. Sea Wind 652.5 KB
  How are you? We are glad to see you at our competitions “Sea Wind”. There are three teams of 5 players. Every team has the name. Let’s meet them.
55413. Файл. Ім’я та розширення файлу. Каталоги та підкаталоги 96 KB
  Після цього уроку ви будете: знати поняття файлу його імя та розширення каталогу папки підкаталогу шлях до файлу; знати стандартні імена зовнішніх запамятовуючих пристроїв компютера; вміти записувати шлях до файлу; вміти визначати місце знаходження потрібного файлу.
55414. Пальчики малі, але завзяті 95 KB
  Діти займаються найважливішим для їхнього віку видами діяльності: грою конструюванням малюванням крім того учитель читає їм казки вірші говорить на тему прочитаного.6 Кольорові вірші оповідання малювання за прочитаним Казки замальовки складання своїх казочок віршиків за допомогою кольору і олівця 4. Знайомляться з національною спадщиною свого народу; знаходять в лініях і формах схожість з навколишнім світом предметами явищами природи; складають свої казки замальовки; розвивають зв`язне мовлення збагачують...
55415. Мистецтво живого слова 86 KB
  Мета: розвиток інтелектуальних, творчих здібностей учнів, залучення їх до мистецтва живого слова, формування естетичних смаків, високої читацької культури, любові до мистецтва.
55416. Наша умная семья 54 KB
  Условия конкурса таковы: в семи турах участвуют все команды. После трех туров определяется пять лучших команд. В каждом последующем туре с четвертого по седьмой выбывает одна команда набравшая наименьшее количество баллов.