40191

Финансовые институты

Доклад

Финансы и кредитные отношения

Некоторые финансовые институты не принимают вкладов депозитов например брокеры или компании страхования жизни которые финансируют свою деятельность и получают доход за счет продажи ценных бумаг страховых полисов или же предоставления брокерских услуг. Сейчас ситуация изменилась: брокеры и другие компании часто вкладывают средства своих клиентов в банки или в операции на денежном рынке. Компании по страхованию жизни LIC. Компании по страхованию жизни.

Русский

2013-10-15

26.5 KB

2 чел.

5.Финансовые институты.

Фина́нсовый институ́т — организация, участвующая в финансово-кредитной системе, как то: банк, страховая компания, инвестиционный фонд (инвестиционная компания), пенсионный фонд, взаимный фонд и др.

ФИНАНСОВЫЙ ИНСТИТУТ

(financial institution) Любая организация, например банк, строительное общество или финансовая компания, которая собирает средства отдельных лиц, организаций или правительственных органов и инвестирует их или дает взаймы. Некоторые финансовые институты не принимают вкладов/депозитов, например брокеры или компании страхования жизни, которые финансируют свою деятельность и получают доход за счет продажи ценных бумаг, страховых полисов или же предоставления брокерских услуг. В свое время существовало четкое различие и нормативное разграничение между депозитными и недепозитными финансовыми институтами. Сейчас ситуация изменилась: брокеры и другие компании часто вкладывают средства своих клиентов в банки или в операции на денежном рынке.

Наибольшую роль в сфере недвижимости играют следующие шесть типов финансовых институтов:

1. Компании по страхованию жизни (LIC).

2. Сберегательные и кредитные ассоциации (S&L).

3. Взаимосберегательные банки (MSB).

4. Коммерческие банки (СВ).

5. Трасты по инвестициям в недвижимость (REIT).

6. Пенсионные фонды (PF).

Ниже описывается их участие в бизнесе, связанном с приносящей доход недвижимостью.

Компании по страхованию жизни.Как правило, крупные Компании по страхованию Жизни (LifeInsurance Companies, LIQ) заинтересованы только в кредитах на сумму свыше 1 млн. долл. Они не располагают возможностями для обслуживания десятков тысяч более мелких ссуд, поэтому отдают предпочтение меньшему числу крупных кредитов. Обладая активами в миллиарды долларов, некоторые компании по страхованию жизни способны достичь необходимого им высокого уровня диверсификации, даже вкладывая в каждый проект десять и более миллионов долларов. LIC редко предоставляют ссуды на строительство; они стремятся к такому уровню отдачи и защищенности, которые дают постоянные закладные на завершенные объекты.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65309. Теоретичні та методичні основи управління навчально-творчою діяльністю студентів вищих навчальних аграрних закладів 492 KB
  Відповідний напрям професійної підготовки тісно пов’язаний з проблемою управління навчальнотворчою діяльністю студентів яка має вирішуватися на основі системного підходу з розробкою інноваційних педагогічних технологій і дидактичних засобів.
65310. Несуча здатність буронабивних паль у вапняку-черепашнику 26.72 MB
  Зведення будинків підвищеної поверховості з багатоярусними підземними приміщеннями а також підсилення фундаментів викликають необхідність використання вапнякучерепашнику у якості основ різних видів фундаментів і в першу чергу із буронабивних паль.
65311. Розвиток теоретичних основ отримання якісних виливків з мідних та нікелевих сплавів в умовах керованої кристалізації 314.5 KB
  Отриманню якісних виливків в умовах керованої кристалізації заважала недостатність відомостей про формування теплових потоків у вказаній системі про теплофізичні властивості матеріалів...
65312. Логістичне управління транспортним обслуговуванням системи «металургійне підприємство – порт» у реальному режимі часу 272 KB
  Тому ефективність логістичного управління транспортним обслуговуванням вантажопотоків у місцях перевалки через морські порти є одним з найважливіших напрямків науково-технічного прогресу на транспорті.
65313. Заплавне ґрунтотворення і ґрунти заплави р. Західний Буг 157.5 KB
  Особливості формування ґрунтового покриву і властивості ґрунтів визначаються характером прояву елементарних ґрунтових процесів в заплаві, динамічністю алювіальних та седиментаційних процесів.
65314. ОБҐРУНТУВАННЯ ТА ПРИНЦИПИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ВИБОРУ ЗАСОБІВ ГІГІЄНИ ПОРОЖНИНИ РОТА ПРИ КАРІЄСІ ЗУБІВ 184 KB
  Карієс є основною причиною передчасної втрати зубів і тому це найбільш досліджувана стоматологічної патологія. Найсучасніші дані свідчать про те, що поширеність карієсу як і раніше залишається високою...
65315. УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПЕРЕДАВАЛЬНИХ ЗАЛІЗНИЧНИХ СТАНЦІЙ В УМОВАХ ЗМІШАНИХ ТА ІНТЕРМОДАЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ 713.65 KB
  Однак важливими ланками у забезпеченні перевізного процесу є залізничні станції. При виконанні змішаного перевезення в міждержавному сполученні вантажі крім технічних станцій проходять прикордонні передавальні станції де з ними виконується ряд технічних та організаційних операцій.
65316. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПОДАТКОВОЇ ЗАСТАВИ В УКРАЇНІ 185 KB
  З метою забезпечення виконання податкового обов’язку платників податків в Україні на законодавчому рівні визначено право податкової застави. Серед цих пріоритетів всі з яких мають важливе значення особливу увагу приділено податковій реформі покращенню...
65317. Наукомісткість виробництва і структурні трансформації в промисловості 416.5 KB
  Сучасний етап розбудови глобальної економіки характеризується зміною укладної основи технологічного розвитку економічної системи. Важливим світовим науковим доробком стали результати ґрунтовного аналізу причин що індукують довгохвильову динаміку економічного розвитку...