40203

Заемный капитал и его источники формирования

Доклад

Финансы и кредитные отношения

Краткосрочные Краткосрочные кредиты банков Краткосрочные займы Кредиторская задолженность По источникам привлечения: 1. Из внутренних источников кредиторская задолженность Цели привлечения: 1 инвестиционные цели создание запасов; 2 обеспечение непрерывности производственного процесса потребности пря в ресурсах. Кредиторская задолженность Задолженность поставщикам подрядчикам за выполненные работы поступившие ценности Начисленная но не выплаченная з...

Русский

2013-10-15

26 KB

23 чел.

17.Заемный капитал и его источники формирования

Заемный капитал – совокупность заемных средств (денежных и материальных), авансированных в пр-е и приносящих прибыль.

Классификация:

По периоду привлечения:

1.    Долгосрочные (более 1 года)

·        Банковские кредиты

·        Займы от других пр-ий

·        Облигационные займы

2.    Краткосрочные

·       Краткосрочные кредиты банков

·       Краткосрочные займы

·       Кредиторская задолженность

По источникам привлечения:

1.    Из внешних источников (банковские кредиты, финансовые лизинги)

2.    Из внутренних источников (кредиторская задолженность)

Цели  привлечения: 1 – инвестиционные цели, создание запасов; 2 – обеспечение непрерывности производственного процесса, потребности пр-я в ресурсах.

По форме привлечения:

1.    Денежная форма

2.    В форме оборудования (лизинг)

3.    Коммерческий кредит - товарная форма

По методам привлечения:

1.    Кредит

2.    Лизинг

3.    Факторинг

4.    Эмиссия корпоративных облигаций

По форме обеспечения:

1.    Обеспеченные (залог, поручительство, неустойка, штраф,..)

2.    Необеспеченные

В составе заемного капитала в соответствии с пассивом баланса выделяют следующие элементы:

1.    Долгосрочные займы и кредиты

2.    Отложенные налоговые обязательства

3.    Прочие долгосрочные обязательства

4.    Краткосрочные займы и кредиты

5.    Кредиторская задолженность

·                        Задолженность поставщикам, подрядчикам за выполненные работы, поступившие ценности

·                        Начисленная, но не выплаченная з/п

·                        Задолженность по отчислениям в гос. соц-е фонды

·                        Задолженность перед бюджетом по уплате налогов

·                        Задолженность перед покупателями и заказчикам по полученным авансам

6.    Задолженность перед учредителями по выплате доходов (%, дивиденды)

7.    Доходы будущих периодов

8.    Резервы предстоящих расходов

9.    Прочие краткосрочные обязательства

 


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

55323. Подорож картою України 74.5 KB
  Додатково вони будуть розробляти буклети з фотографіями, малюнками, творчими роботами, нададуть матеріали для друкування в шкільну газету «Очима учня». В результаті проекту учні дадуть відповіді на питання, висунуті та удосконалені впродовж розробки теми проекту.
55324. На Україну линуть журавлі 55 KB
  Формувати уявлення про специфіку літератури української діаспори потребу до самостійного читання художньої літератури. Виховувати любов до української літератури.
55325. Здорові зуби 73.5 KB
  Основні цілі: сформувати поняття «здоровя», розкрити його психологічний фізіологічний та соціальний стан, ознайомити учнів з факторами, що визначають здоровя людини.
55326. Україна в моєму житті. Україна в моєму серці 47.5 KB
  Мета проекту: сформувати адекватні ставлення та сприйняття української мови культури традицій тощо в учнів та вчителів школи; викликати справжній інтерес до традицій історії культури українського народу...
55327. Палити чи ні – твій вибір? 59 KB
  Чи корисно палити цигарки Чому так багато дорослих і підлітків палять якщо це шкідливо Як ви гадаєте: чи можемо ми привернути увагу дітей і дорослих до Проблеми тютюнопаління Як Дитячі відповіді. основ здоровя ГПД Виготовлення емблем...
55328. Природа рідна - наша втіха, тож, хай вона не знає лиха 58 KB
  Чи хотіли б ви дізнатися більше про планету Земля рослинний та тваринний світ Звідки ми можемо про це дізнатися Я пропоную вам провести екскурсію до краєзнавчого музею прочитати в довідниках енциклопедіях тощо...
55329. Антарктида. Південний край Землі. Материк таємниць і загадок 159.5 KB
  За планом скласти характеристику географічного положення Антарктиди. Які особливості природи материка визначаються її географічним положенням? В чому своєрідність географічного положення Антарктиди порівняно з іншими материками?
55330. Функція 2.38 MB
  Задачі проекту: розширити знання учнів з алгебри про про функцію; Познайомити учнів з різними видами функцій; усвідомити важливість даної теореми; Тематичні питання: Що ви знаєте з історії математики про функцію? Хто вперше ввів поняття функції? Які способи задання функції?
55331. Взаєморозуміння 152 KB
  Мета й завдання проекту: поглибити знання гімназистів про етикет і його важливість у житті людини; навчити дітей жити у злагоді з оточуючими; сприяти розвитку культурного рівня учнів; вдосконалити практичні уміння учасників проекту; виховувати повагу одне до одного.