40203

Заемный капитал и его источники формирования

Доклад

Финансы и кредитные отношения

Краткосрочные Краткосрочные кредиты банков Краткосрочные займы Кредиторская задолженность По источникам привлечения: 1. Из внутренних источников кредиторская задолженность Цели привлечения: 1 инвестиционные цели создание запасов; 2 обеспечение непрерывности производственного процесса потребности пря в ресурсах. Кредиторская задолженность Задолженность поставщикам подрядчикам за выполненные работы поступившие ценности Начисленная но не выплаченная з...

Русский

2013-10-15

26 KB

23 чел.

17.Заемный капитал и его источники формирования

Заемный капитал – совокупность заемных средств (денежных и материальных), авансированных в пр-е и приносящих прибыль.

Классификация:

По периоду привлечения:

1.    Долгосрочные (более 1 года)

·        Банковские кредиты

·        Займы от других пр-ий

·        Облигационные займы

2.    Краткосрочные

·       Краткосрочные кредиты банков

·       Краткосрочные займы

·       Кредиторская задолженность

По источникам привлечения:

1.    Из внешних источников (банковские кредиты, финансовые лизинги)

2.    Из внутренних источников (кредиторская задолженность)

Цели  привлечения: 1 – инвестиционные цели, создание запасов; 2 – обеспечение непрерывности производственного процесса, потребности пр-я в ресурсах.

По форме привлечения:

1.    Денежная форма

2.    В форме оборудования (лизинг)

3.    Коммерческий кредит - товарная форма

По методам привлечения:

1.    Кредит

2.    Лизинг

3.    Факторинг

4.    Эмиссия корпоративных облигаций

По форме обеспечения:

1.    Обеспеченные (залог, поручительство, неустойка, штраф,..)

2.    Необеспеченные

В составе заемного капитала в соответствии с пассивом баланса выделяют следующие элементы:

1.    Долгосрочные займы и кредиты

2.    Отложенные налоговые обязательства

3.    Прочие долгосрочные обязательства

4.    Краткосрочные займы и кредиты

5.    Кредиторская задолженность

·                        Задолженность поставщикам, подрядчикам за выполненные работы, поступившие ценности

·                        Начисленная, но не выплаченная з/п

·                        Задолженность по отчислениям в гос. соц-е фонды

·                        Задолженность перед бюджетом по уплате налогов

·                        Задолженность перед покупателями и заказчикам по полученным авансам

6.    Задолженность перед учредителями по выплате доходов (%, дивиденды)

7.    Доходы будущих периодов

8.    Резервы предстоящих расходов

9.    Прочие краткосрочные обязательства

 


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

36944. Побудова вибіркової функції розподілу засобами комп’ютерних технологій 363.5 KB
  Лабораторна робота №2 Тема: побудова вибіркової функції розподілу засобами компютерних технологій. У MthCD існують дві функції що дозволяють зробити обробку вибірки для наступної побудови гістограм. Оскільки методика створення гістограм з використанням функції hist досить складна надамо її по пунктах: Для початку представимо експериментальні дані у вигляді вектора.
36945. Розрахувати найбільшу похибку відлікового пристрою і встановити раціональну точність виготовлення елементів багатооборотного індикатора 543.84 KB
  1 Функції перетворення синусного механізму: Для кулісного механізму Передаточне відношення від веденої ланкистрілки до кінцевої ланки кулісного механізму Вихідна функція з кулісного механізму враховуючи що вихід синусного є входом кулісного.
36946. Обладнання та драйвери. Використання Device Manager та System Information 316.54 KB
  Вивести властивості пристрою 1. Вивести список драйверів що забезпечують роботу даного пристрою відобразити у звіті рис. Імітуючи несправність пристрою неправильно підєднаний шлейф SCSIпристрою запустити програму Troubleshooter Діагностика 1. Також я знайшов IRQ ресурси певних пристроїв та визначив які драйвера потрібні для роботи дискового пристрою відображені на рис2.
36947. Використання вбудованих функцій MathCAD, MS Exсel для обчислення характеристик вибірки 61.5 KB
  Для обчислення числових характеристик вибірки що утримується в масиві Х розмірності m×n в MthCD призначені наступні функції: mxХ для пошуку найбільшого елемента в масиві даних; minХ пошук мінімального елемента в масиві даних; sortХ побудова варіаційного ряду тобто сортування вихідних даних по зростанню; menХ обчислення вибіркового середнього по масиву даних: vrХ для визначення вибіркової дисперсії; stdevХ для обчислення середньоквадратичного відхилення; medin для розрахунку значення медіани ...
36948. Мова програмування Matlab / Simulink 20.48 KB
  Скласти программу-функцію Matlab/Simulink для розв’язання задачі обробки одновимірного масиву у загальному вигляді, а обчислення на комп’ютері виконати для конкретних даних згідно з варіантом. Cформувати масив W з елементів масиву V, що задовольняють умову
36949. Використання засобів MathCAD, MS Excel для формування послідовностей випадкових чисел 56 KB
  Київ 2011 Лабораторна робота №4 Тема: Використання засобів MthCD MS Exсel для формування послідовностей випадкових чисел. Мета: ознайомитися з основними видами розподілів випадкових чисел основними інструментами що використовуються при формування послідовностей випадкових чисел розглянути реалізацію методів формування цих послідовностей за допомогою різних інструментальних засобів MthCD Excel. Теоретична довідка У табличному процесорі Excel для формування послідовності випадкових чисел використовується...
36950. Побудова графіків в Matlab / Simulink 233.79 KB
  Висновок: під час лабораторної роботи я вивчив графічні можливості СКМ Matlab/Simulink.
36951. Вивчення універсального вимірювача Е7-11 при вимірюваннях індуктивності, ємності, опору, тангенса кута втрат й добротності елементів 378 KB
  Мета: Навчитись вимірювати індуктивність, ємність, опір, тангенса кута втрат й добротність елементів універсальним вимірювачем Е7-11.
36952. Проектування та створення баз даних у СУБД MS Access**. Створення табличних об’єктів засобами конструктора 858.5 KB
  Таблиці СУБД нормалізовані. Нормалізація процес видалення з таблиць даних що повторюються шляхом перенесення їх у інші таблиці записи яких не містять значень що дублюються. Структура реляційної таблиці визначається складом полів. Вміст поля подається у стовпці таблиці.