40218

Финансирование основных средств и нематериальных активов

Доклад

Финансы и кредитные отношения

Финансирование основных средств и нематериальных активов. Основные средства это материальные активы которые предприятие удерживает с целью использования их в процессе производства или снабжения товаров и услуг предоставления в аренду другим лицам или для осуществления административных функций ожидаемый срок полезного использования эксплуатации которых превышает один год или операционный цикл более года. На объемы потребности в капитале для финансирования основных средств и нематериальных активов влияют такие факторы: вид...

Русский

2013-10-15

25 KB

8 чел.

32.Финансирование основных средств и нематериаль-ных активов.

Основные средства - это материальные активы, которые предприятие удерживает с целью использования их в процессе производства или снабжения товаров и услуг, предоставления в аренду другим лицам или для осуществления административных функций, ожидаемый срок полезного использования (эксплуатации) которых превышает один год (или операционный цикл более года).

     Нематериальные активы это - немонетарные активы (права пользование имуществом, права на товарные знаки, авторские права и т.п.), которые не имеют материальной формы, могут быть идентифицированы и содержатся предприятием с целью использования на протяжении свыше одного года для производства, торговли или в административных целях.

     На объемы потребности в капитале для финансирования основных средств и нематериальных активов влияют такие факторы:

  •  вид деятельности (область);
  •  местоположение предприятия;
  •  объемы производства продукции и ее виды;
  •  первоначальная стоимость активов;
  •  стоимость модернизации существующих основных средств;
  •  срок окупаемости инвестиций.

     Базой для определения потребности в капитале для финансирования приобретения основных средств и нематериальных активов является план (бюджет) производства продукции

     Производственная мощность предприятия определяется, исходя из мощности основного технологического оборудования производственных подразделений или участков. Рассчитываются технические нормы. Определяется первоначальная стоимость основных средств и нематериальных активов.

     Первоначальная стоимость основных средств и нематериальных активов - это стоимость отдельных объектов основных средств (нематериальных активов), по которой они зачисляются на баланс предприятия.

Финансовые ресурсы организации это совокупность собственных денежных средств и поступленийизвне, находящихся в распоряжении фирмы и предназначенных для выполнения ее финансовыхобязательств, финансирования текущих затрат и затрат, связанных с расширением производства.

Наличие финансовых ресурсов в необходимых размерах, а также эффективное их использованиепредопределяют финансовое благополучие предприятия, финансовую устойчивость, платежеспособностьи ликвидность баланса.

Предприятие не может существовать без финансирования. Под внутренними и внешними источниками финансирования понимают собственные и привлеченные (заемные) средства. Известны различные классификации источников средств. 


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65220. Формування продуктивності сої залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах північної частини Степу України 228.5 KB
  Однак врожаї цієї важливої культури ще невисокі що обумовлено як правило недосконалістю елементів технології її вирощування і в першу чергу способів основного обробітку ґрунту та рівня мінерального живлення.
65221. Розроблення основ технології оксидаційного знесірчування дизельних фракцій 286.5 KB
  Єдина на сьогодні широковживана промислова технологія очищування нафтової сировини від сполук сірки гідроочищування ГО має низку недоліків головними з яких є: необхідність використання складного обладнання та дорогого чистого водню...
65222. Особливості перебігу ішемічно-реперфузійного пошкодження структур головного мозку при експериментальному цукровому діабеті в самців-щурів 276.5 KB
  Особливу увагу привертають ішемічні пошкодження головного мозку які складають більшу частку цереброваскулярної патології що зумовлює медикосоціальне значення ішемії мозку Т.Черевко 2003 підкреслює важливість глибокого знання патогенезу...
65223. ПРОЕКТУВАННЯ СУДНОВИХ КОНСТРУКЦІЙ ІЗ ВРАХУВАННЯМ КОНЦЕНТРАЦІЙ НАПРУЖЕНЬ ТА МІСЦЕВИХ ПІДКРІПЛЕНЬ 5.58 MB
  Проблема вдосконалення корпусних конструкцій багато в чому залежить від раціонального використання полегшуючих вирізів з однієї сторони й заходів щодо їхнього підкріплення з іншої.
65224. Удосконалення процесу проектування спеціального одягу для перукарів 203.5 KB
  Сьогодні вітчизняні та іноземні підприємства які займаються виготовленням спеціального одягу для працівників сфери послуг пропонують досить широкий асортимент виробів для перукарів однак ця продукція не задовольняє їх потреби через те що не повною мірою відповідає...
65225. Правові основи здійснення управління місцевими фінансами України 157 KB
  Задля нормального функціонування органів місцевого самоврядування, здійснення покладених на них завдань і функцій, а також ефективного надання публічних послуг населенню, вказані органи потребують належної фінансової бази.
65226. Інформаційна технологія автоматизованого підготування зображень просторових моделей молекул 348 KB
  Результатами досліджень є спеціалізовані програмні комплекси для візуалізації просторових моделей молекул. Для підготування зображень просторових моделей молекул можна скористатися також послугами дизайнагентств але в цьому випадку...
65227. ОСОБЛИВОСТІ ВИРОЩУВАННЯ ПОСАДКОВОГО МАТЕРІАЛУ КОРОПОВИХ РИБ ДЛЯ ЗАРИБЛЕННЯ РІЗНОТИПНИХ ВОДОЙМ ПІВДНЯ УКРАЇНИ 253 KB
  Проблема вирощування життєстійкого рибопосадкового матеріалу залишається однією з актуальних протягом всієї історії рибництва. Збільшення ставових площ, підвищення щільностей посадки при інтенсифікації ставового рибництва...
65228. Розробка методик та алгоритмів вдосконалення мережі управління телекомунікаціями 985.9 KB
  Внаслідок конвергенції взаємного проникнення традиційних мереж з комутацією каналів і пакетних мереж на шляху створення універсальної мультисервісної та мультимедійної інфокомунікаційної мережі наступного покоління NGN відбувається збільшення...