40218

Финансирование основных средств и нематериальных активов

Доклад

Финансы и кредитные отношения

Финансирование основных средств и нематериальных активов. Основные средства это материальные активы которые предприятие удерживает с целью использования их в процессе производства или снабжения товаров и услуг предоставления в аренду другим лицам или для осуществления административных функций ожидаемый срок полезного использования эксплуатации которых превышает один год или операционный цикл более года. На объемы потребности в капитале для финансирования основных средств и нематериальных активов влияют такие факторы: вид...

Русский

2013-10-15

25 KB

8 чел.

32.Финансирование основных средств и нематериаль-ных активов.

Основные средства - это материальные активы, которые предприятие удерживает с целью использования их в процессе производства или снабжения товаров и услуг, предоставления в аренду другим лицам или для осуществления административных функций, ожидаемый срок полезного использования (эксплуатации) которых превышает один год (или операционный цикл более года).

     Нематериальные активы это - немонетарные активы (права пользование имуществом, права на товарные знаки, авторские права и т.п.), которые не имеют материальной формы, могут быть идентифицированы и содержатся предприятием с целью использования на протяжении свыше одного года для производства, торговли или в административных целях.

     На объемы потребности в капитале для финансирования основных средств и нематериальных активов влияют такие факторы:

  •  вид деятельности (область);
  •  местоположение предприятия;
  •  объемы производства продукции и ее виды;
  •  первоначальная стоимость активов;
  •  стоимость модернизации существующих основных средств;
  •  срок окупаемости инвестиций.

     Базой для определения потребности в капитале для финансирования приобретения основных средств и нематериальных активов является план (бюджет) производства продукции

     Производственная мощность предприятия определяется, исходя из мощности основного технологического оборудования производственных подразделений или участков. Рассчитываются технические нормы. Определяется первоначальная стоимость основных средств и нематериальных активов.

     Первоначальная стоимость основных средств и нематериальных активов - это стоимость отдельных объектов основных средств (нематериальных активов), по которой они зачисляются на баланс предприятия.

Финансовые ресурсы организации это совокупность собственных денежных средств и поступленийизвне, находящихся в распоряжении фирмы и предназначенных для выполнения ее финансовыхобязательств, финансирования текущих затрат и затрат, связанных с расширением производства.

Наличие финансовых ресурсов в необходимых размерах, а также эффективное их использованиепредопределяют финансовое благополучие предприятия, финансовую устойчивость, платежеспособностьи ликвидность баланса.

Предприятие не может существовать без финансирования. Под внутренними и внешними источниками финансирования понимают собственные и привлеченные (заемные) средства. Известны различные классификации источников средств. 


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

19591. Методи проектування (фантазування, елементи біоніки). Вибір об’єкту проектування на основі зібраної інформації. Складання ескізу майбутнього виробу 48.5 KB
  Тема уроку: Методи проектування фантазування елементи біоніки. Вибір об’єкту проектування на основі зібраної інформації. Складання ескізу майбутнього виробу. Мета: сформувати уявлення про художньоконструкторську діяльність процес проектування та його основні
19592. ПЛАСТИЧНІ МАСИ 45 KB
  Пластичні маси (пластмаси) — матеріали на основі природних або синтетичних полімерів, здатні під впливом нагрівання і тиску формуватися у вироби складної конфігурації. Обовязковим компонентом усіх пластмас, крім полімерів {органічних сполук
19593. Перспективи вдосконалення технологій міжнародного маркетингу на ринку шоу-бізнесу 199.68 KB
  Ринок послуг є різновидом товарного ринку і разом з цим, має ряд специфічних рис, що зумовлює особливий підхід до підприємницької та маркетингової діяльності, покликаної забезпечити задоволення попиту на послуги.
19594. Методи проектування. Художнє конструювання виробів 51.5 KB
  Тема 1.2: Методи проектування. Художнє конструювання виробів. Мета: Навчальна: сформувати знання з даної теми. Виховна: виховувати в учнів культуру праці. Розвиваюча: розвивати у школярів спеціальні здібності сприяти розвитку технічного мислення. Об’...
19595. Вивчення універсального осцилографу С1-73 2.29 MB
  Універсальний осцилограф, призначений для вивчення форм електронних сигналів в діапазоні частот 0 – 5 МГц шляхом візуального спостереження и вимірювання їх амплітуд у діапазоні 0,02 – 120 В, часових інтервалів від 0,4 10-6 до 0,5 с.
19596. Ручні інструменти для нанесення фарб та лаків 221 KB
  Ручні інструменти для нанесення фарб та лаків. Лакофарбові матеріали на підготовлену поверхню наносять вручну пензлями а механізовано розпиленням наливом зануренням та на вальцових верстатах. Для ручного нанесення фарб на поверхню деревини застосовують різном
19597. Вивчення вимірювальних генераторів 4.05 MB
  Генератор Г3-112 – джерело низькочастотних синусоїдальних та прямокутних сигналів. Діапазон частот: від 10 Гц до 10 МГц для синусоїдального сигналу та від 10 Гц до 1 МГц для меандру
19598. Технологія як перетворююча діяльність людини 26.54 KB
  Урок 1. Вступне заняття. Технологія як перетворююча діяльність людини 1 год. Мета уроку. Засвоєння знань про техніку технології основні види технологічної діяльності правила безпечної праці та внутрішнього розпорядку у шкільній майстерні. Розвивати пам'ять. Вихову