40223

Расходы организации состав и классификация

Доклад

Финансы и кредитные отношения

Расходы также классифицируются на четыре группы: расходы по обычным видам деятельности: себестоимость произведенных товаров продукции работ услуг и произведенные расходы сопутствующие поступлению выручки; операционные расходы: расходы связанные с предоставлением за плату во временное пользование активов и прав организации; расходы связанные с продажей выбытием и прочим списанием основных средств и иных активов; расходы связанные с участием в уставных капиталах других организаций; проценты уплаченные за пользование денежными...

Русский

2013-10-15

24.5 KB

10 чел.

37.Расходы организации состав и классификация.

Расходами организации признается уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов (имущества, денежных средств) или возникновения обязательств, уменьшающих капитал организации, за исключением уменьшения вкладов в уставный капитал собственников имущества по их решению.

Не признается расходами организации выбытие активов, связанное с приобретением внеоборотных активов; вложениями в уставный капитал других организаций; приобретением акций АО и иных ценных бумаг; перечислением средств и взносов, связанных с благотворительной деятельностью; предварительной оплатой материально-производственных запасов и иных ценностей (работ и услуг); погашением кредита, займа и т. п.

Расходы также классифицируются на четыре группы:

  •  расходы по обычным видам деятельности: себестоимость произведенных товаров, продукции (работ, услуг) и произведенные расходы, сопутствующие поступлению выручки;
  •  операционные расходы: расходы, связанные с предоставлением за плату во временное пользование активов и прав организации; расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и иных активов; расходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций; проценты, уплаченные за пользование денежными средствами и пр.;
  •  внереализационные расходы: уплаченные штрафы, пени, неустойки за нарушение договоров; возмещение причиненных убытков; убытки прошлых лет; суммы дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности, но реальных для взыскания; сумма уценки активов; убытки от списания долгов по недостачам и хищениям (на основе актов о несостоятельности ответчика);
  •  чрезвычайные расходы: по страховому возмещению, восстановлению разрушенного имущества, приобретению утраченного имущества.

Правила для признания расходов в отчете о прибылях и убытках:

  1.  Соответствие расходов полученным доходам.
  2.  Необходимость обоснованного распределения расходов между отчетными периодами.
  3.  Подлежат признанию независимо от предыдущих правил расходы, признанные в отчетном периоде, если по ним можно определенно утверждать о неполучении экономических выгод (доходов) или поступлении активов.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

59299. Свято здоровя в літньому таборі 49.5 KB
  Зараз ми спробуємо поставити виставу Пригоди Катрусі в країні Невмивайній Катруся і Бруднуля разом ти хто Бруднуля: Я Бруднуля Бруднулькун Знаменитий неуважний З вулиці Вантажної. Тут гарно живеться Катруся: А я сама не знаю як сюди потрапила.
59300. Гра-подорож у країну чистоти у порядку 31.5 KB
  Діти не чистять своє взуття не слідкують за одягом не вміють користуватися носовою хустиночкою. Хочу я напитись чаю Але що це Сам не знаю Самовар мій повний вщерть Утікає напереберть Що зробилось Діти чому в бруднулі всі речі повтікали...
59301. Котилася торба з великого горба 31 KB
  Хід гриподорожі Добрий день любідрузі Яке чудове привітання Добрий день це означає що над нами мирне небо що у нас хороше на серці. Добрий день це означає що всі ми бажаємо один одному добра. Треба дружно привітатись Добрий день Дружно голосно сказати: Добрий день...
59302. КОНКУРС-ЗМАГАННЯ «КОЗАЦЬКІ ЗАБАВИ» 62.5 KB
  Для боротьби ми не збирали ані рушниць ані гармат здоровя повен міх набрали вистачить його для всіх команд. Хлопчик 1 команда: Наша невелика команда і поки молодий у неї вік а Тараса ми вибрали за отамана бо він здоровий чоловік.
59303. Мама, тато і я – спортивна сімя 348.5 KB
  Члени кожної команди женуть мяч ногою від кубика до кубика, обходячи кожний то справа, то зліва. Спочатку вони рухаються в один бік, а потім в інший. Передавати мяч наступним гравцям потрібно також ногою.
59304. CЦЕНАРІЙ КВК ПО ХІМІЇ 67 KB
  Ведучий 1: Доброго дня шановні друзі Сьогодні на острові Хімляндії в Клубі веселих та кмітливих відбудеться зустріч двох команд хіміків і екологів. Ведучий 2. Ведучий 1: То ж запрошуємо на сцену для змагання дві команди.
59305. Казкова вікторина 135.5 KB
  Діти: Допоможемо Книгадівчина: Які ви молодці а то мені не впоратись самій. Дівчина книга сідає на стілець. І під загадкову музику і мікрофон хтось каже: Книга відкривається казка починається Під веселу музику вбігає колобок і співає: Колобок: Я по засіку метений...
59306. Виховна година, присвячена Дню Збройних Сил України 45 KB
  Політичний, економічний, духовний розвиток України можливий за умови гарантування її державного суверенітету, політичної незалежності, збереження територіальної цілісності та недоторканості кордонів.
59307. ТУРНІР МАЙБУТНІХ СІМЕЙ. ВАЛЕОЛОГІЧНИЙ ВЕЧІР 37 KB
  Одружитися зовсім не важко важко бути одруженим. Так Тисячу разів повторюють це признання перед усім білим світом. Це вільна рівноправна спілка жінки та чоловіка укладена з дотриманням порядку та умов установлених законом яка утворює сімю і породжує взаємні особисті...