40223

Расходы организации состав и классификация

Доклад

Финансы и кредитные отношения

Расходы также классифицируются на четыре группы: расходы по обычным видам деятельности: себестоимость произведенных товаров продукции работ услуг и произведенные расходы сопутствующие поступлению выручки; операционные расходы: расходы связанные с предоставлением за плату во временное пользование активов и прав организации; расходы связанные с продажей выбытием и прочим списанием основных средств и иных активов; расходы связанные с участием в уставных капиталах других организаций; проценты уплаченные за пользование денежными...

Русский

2013-10-15

24.5 KB

5 чел.

37.Расходы организации состав и классификация.

Расходами организации признается уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов (имущества, денежных средств) или возникновения обязательств, уменьшающих капитал организации, за исключением уменьшения вкладов в уставный капитал собственников имущества по их решению.

Не признается расходами организации выбытие активов, связанное с приобретением внеоборотных активов; вложениями в уставный капитал других организаций; приобретением акций АО и иных ценных бумаг; перечислением средств и взносов, связанных с благотворительной деятельностью; предварительной оплатой материально-производственных запасов и иных ценностей (работ и услуг); погашением кредита, займа и т. п.

Расходы также классифицируются на четыре группы:

  •  расходы по обычным видам деятельности: себестоимость произведенных товаров, продукции (работ, услуг) и произведенные расходы, сопутствующие поступлению выручки;
  •  операционные расходы: расходы, связанные с предоставлением за плату во временное пользование активов и прав организации; расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и иных активов; расходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций; проценты, уплаченные за пользование денежными средствами и пр.;
  •  внереализационные расходы: уплаченные штрафы, пени, неустойки за нарушение договоров; возмещение причиненных убытков; убытки прошлых лет; суммы дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности, но реальных для взыскания; сумма уценки активов; убытки от списания долгов по недостачам и хищениям (на основе актов о несостоятельности ответчика);
  •  чрезвычайные расходы: по страховому возмещению, восстановлению разрушенного имущества, приобретению утраченного имущества.

Правила для признания расходов в отчете о прибылях и убытках:

  1.  Соответствие расходов полученным доходам.
  2.  Необходимость обоснованного распределения расходов между отчетными периодами.
  3.  Подлежат признанию независимо от предыдущих правил расходы, признанные в отчетном периоде, если по ним можно определенно утверждать о неполучении экономических выгод (доходов) или поступлении активов.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

59157. Усі ми - діти своїх матерів 46.5 KB
  Стоїть на видноколі світла мати У неї вчись. Мати Що може бути на світі прекраснішим священним за це імя Учениця У нашім раї на землі Нічого кращого немає Ніж тая мати молодая З своїм дитяточком малим. Учень Чуєте Хто там З дороги Мати іде молода...
59158. Утворення Української козацької держави - Гетьманщини 40.5 KB
  В програмі висунутій гетьманом геніально систематизовані ідеї старої княжої Київської Русі з новою ідеєю козацької держави Запорізької Січі. 2ий учень дослідник: Найвищим органом влади Війська Запорізького вважали...
59159. Фізико-хімічна лабораторія 49.5 KB
  Серед форм навчання віддавати перевагу активним: семінарам дискусіям роботі у групах ігровій технології інтегрованим урокам. У разі відсутності відповіді учасників груп право відповіді надається іншим групам.
59160. Фрагменти уроків рідної мови за темою: Іменник 66.5 KB
  Мета: повторити узагальнити та поглибити знання учнів про іменник удосконалювати вміння розпізнавати іменник серед інших частин мови формувати вміння добирати аргументи на доведення своєї думки розвивати вміння аналізувати робити висновки повязувати навчальний матеріал з життєвим...
59161. Характеристика дійових осіб пєси Івана Карповича Карпенка - Карого Сто тисяч 31.5 KB
  Виставка книг драматурга підручник ілюстрації театрів. Робота в групах: кожна група представники з різних театрів: актори критики режисери постановники. У дітей відповідно цього бейджикі з назвами Театр імені Л.Українки Театр імені Т.
59162. Хвороби шкіри. Запобігання захворюванням шкіри дівчат і хлопців. Косметологічні проблеми підлітків 65.5 KB
  Мета: сформувати знання про ознаки хвороб шкіри косметичні проблеми підлітків формувати навички запобігання хворобам шкіри косметичним проблемам підлітків розвивати звички здорового способу життя виховувати охайність бережливе ставлення до свого життя...
59164. Жіночі образи у творчості Лесі Українки за творами Камінний господар, Лісова пісня, Одержима 50 KB
  Отже як ви зрозуміли сьогодні ми поринемо в чудовий світ поезії кохання. В українській мові маємо ідеально точне словесне розмежування кохання й любові. Із цього й розпочнемо розмову про роль і місце кохання в житті людини у просвітленні й одухотворенні плоті бо в коханні людина утверджується як особистість.
59165. В.Барка. Роман Жовтий князь. Художнє відтворення голодомору 1933 року як найстрашнішої трагедії українського народу 43 KB
  Щаслива родина перетворюється на предмет знущання додаток 3 таблиця проектується на дошку і протягом уроку з неї вилучаються ті члени родини які помирають. Позбавлення людей віри додаток.