40277

Положения по бухгалтерскому учету

Доклад

Бухгалтерский учет и финансовый аудит

Соблюдение требований и методологических рекомендаций изложенных в ПБУ является обязательным при составлении бухгалтерской отчётности и ведении регистров бухгалтерского учёта в Российской Федерации. Перечень действующих ПБУ [править] принятых Министерством финансов РФ ПБУ 1 2008 Учётная политика организации ПБУ 2 2008 Учет договоров строительного подряда ПБУ 3 2006 Учёт активов и обязательств стоимость которых выражена в иностранной валюте ПБУ 4 99 Бухгалтерская отчётность организации ПБУ 5 01 Учёт материальнопроизводственных...

Русский

2013-10-16

25.5 KB

1 чел.

Положения по бухгалтерскому учету

Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ) — стандарты бухгалтерского учёта России, регламентирующие порядок бухгалтерского учёта тех или иных активов, обязательств или событий хозяйственной деятельности.

Принимаются Министерством финансов РФ и Центральным банком РФ. Соблюдение требований и методологических рекомендаций, изложенных в ПБУ, является обязательным при составлении бухгалтерской отчётности и ведении регистров бухгалтерского учёта в Российской Федерации.

В 1998 г в России принята и исполняется программа реформирования бухгалтерского учета в соответствии с МСФО. В частности, рассматриваются проекты новых стандартов финансовой отчетности, соответствующих МСФО.

Перечень действующих ПБУ

[править]

принятых Министерством финансов РФ

ПБУ 1/2008 «Учётная политика организации»

ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда»

ПБУ 3/2006 «Учёт активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте»

ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчётность организации»

ПБУ 5/01 «Учёт материально-производственных запасов»

ПБУ 6/01 «Учёт основных средств»

ПБУ 7/98 «События после отчётной даты»

ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»

ПБУ 9/99 «Доходы организации»

ПБУ 10/99 «Расходы организации»

ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах»

ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам»

ПБУ 13/2000 «Учёт государственной помощи»

ПБУ 14/2007 «Учёт нематериальных активов»

ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам»

ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности»

ПБУ 17/02 «Учёт расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы»

ПБУ 18/02 «Учёт расчетов по налогу на прибыль организаций»

ПБУ 19/02 «Учёт финансовых вложений»

ПБУ 20/03 «Информация об участии в совместной деятельности»

ПБУ 21/2008 «Изменения оценочных значений»

ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности»

ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств»


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

81343. Зберігання майна на яке накладено арешт 27.4 KB
  Зберігач, якщо ним призначено не боржника або члена його сімї, має право на одержання за зберігання майна винагороду або прибуток від зберігання майна, розмір яких установлюється за угодою зберігача з державним виконавцем, укладеною відповідно до вимог глави 66 Цивільного кодексу України.
81344. Особливості примусової реалізації рухомого майна боржника 28.89 KB
  Відділ ДВС укладає договір з організатором аукціону яким доручає реалізацію майна організатору аукціону спеціалізована організація незалежно від форми власності за визначену комісійну винагороду. Організатор повинен мати власне або орендоване приміщення з відповідними умовами для зберігання передпродажної підготовки і демонстрації майна яке відповідає торговельнотехнологічним санітарногігієнічним і протипожежним нормам а також приміщення для проведення аукціону. Організатор аукціону визначає дату та час проведення аукціону та не...
81345. Особливості примусової реалізації нерухомого майна боржника 24.77 KB
  У разі звернення стягнення на будинок квартиру приміщення земельну ділянку державний виконавець запитує відповідні місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування про належність зазначеного майна боржникові на праві власності та його вартість а також нотаріальний орган про те чи не перебуває це майно під арештом. Одержавши документальне підтвердження належності боржникові на праві власності будинку чи іншого нерухомого майна державний виконавець накладає на них арешт шляхом опису та оцінки за їх вартістю на момент...
81346. Звернення стягнення на валюту та валютні цінності 24.23 KB
  У разі якщо кошти боржника в іноземній валюті розміщені на рахунках внесках або на зберіганні у банку чи іншій фінансовій установі що мають право на продаж іноземної валюти на внутрішньому валютному ринку державний виконавець зобовязує їх продати протягом семи днів іноземну валюту в сумі необхідній для погашення боргу. У разі якщо такі кошти розміщені у банку або іншій фінансовій установі які не мають права на продаж іноземної валюти на внутрішньому валютному ринку державний виконавець зобовязує їх перерахувати протягом семи днів ці...
81347. Звернення стягнення на цінні папери, ювелірні вироби та дорогоцінне каміння 30.05 KB
  Цінні папери ювелірні та інші побутові вироби із золота срібла платини і металів платинової групи дорогоцінних каменів і перлів а також лом і окремі частини таких виробів виявлені під час опису на які накладено арешт підлягають обов\'язковому вилученню і негайно передаються на зберігання установам Національного банку України. Порядок і умови зберігання та реалізації грошей у тому числі іноземної валюти цінних паперів ювелірних та інших побутових виробів із золота срібла платини і металів платинової групи дорогоцінного каміння і...
81348. Особливості звернення стягнення на будинок, квартиру, приміщення, земельну ділянку 28.33 KB
  Звернення стягнення на будинок квартиру інше приміщення земельну ділянку що є нерухомим майном провадиться у разі відсутності в боржника достатніх коштів чи рухомого майна. У разі звернення стягнення на будинок квартиру приміщення земельну ділянку державний виконавець звертається з запитом до відповідних місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування про належність зазначеного майна боржникові на праві власності та про його вартість а також до нотаріального органу чи не знаходиться це майно під арештом...
81349. Особливості звернення стягнення на предмет іпотеки 22.32 KB
  Звернення стягнення на предмет іпотеки і його реалізація для задоволення вимог іпотекодержателя здійснюються відповідно до умов іпотечного договору. У разі звернення стягнення на предмет іпотеки на підставі виконавчого напису нотаріуса на нотаріально посвідчених примірниках іпотечного договору та договору про іпотечний кредит чи на нотаріально посвідчених копіях цих документів або за рішенням суду орган державної виконавчої служби здійснює реалізацію предмета іпотеки в порядку установленому іпотечним договором. Відчуження предмета іпотеки...
81350. Звернення стягнення на грошові кошти боржника - юридичної особи 27.5 KB
  Готівка в національній та іноземній валюті яка знаходиться в касах або інших сховищах боржника юридичної особи підлягає невідкладному вилученню після її виявлення Державний виконавець звертає стягнення на кошти боржника юридичної особи що знаходяться в кредитних установах в тому числі в органах Державного казначейства в порядку передбаченому Законом. Якщо даних про наявність у боржника юридичної особи рахунків і вкладів у банках чи інших кредитних установах немає то державний виконавець одержує такі дані в податкових органах які...
81351. Звернення стягнення на інше майно боржника - юридичної особи 28.88 KB
  У разі відсутності в боржника юридичної особи коштів достатніх для покриття заборгованості стягнення звертається на інше майно належне боржникові юридичній особі на праві власності або закріплене за ним у тому числі на майно яке обліковується на окремому балансі філії представництва та іншого відокремленого підрозділу боржника юридичної особи за винятком майна виключеного з обороту або обмеженого в обороті незалежно від того хто фактично використовує це майно. На зазначене майно накладається арешт і воно реалізується в такій...