40278

Пользователи бухгалтерской информацией

Доклад

Бухгалтерский учет и финансовый аудит

В зависимости от основных интересов и целей это могут быть государственные органы и общественные организации юридические лица имеющие отношения к данной компании физические лица акционеры зарубежные партнеры и инвесторы. К тем которые не имеют прямого финансового интереса относятся органы государственного и международного регулирования и контроля органы налоговой службы органы государственной статистики органы государственных и международных целевых фондов органы государственных и международных комиссий и комитетов участники...

Русский

2013-10-16

25 KB

1 чел.

Пользователи бухгалтерской информацией

Все участники рыночной экономики являются пользователями бухгалтерской информации. В зависимости от основных интересов и целей это могут быть государственные органы и общественные организации, юридические лица, имеющие отношения к данной компании, физические лица (акционеры), зарубежные партнеры и инвесторы.

Всех пользователей бухгалтерской информации разделяют на внутренних и внешних.

К внутренним пользователей относятся: владельцы предприятий, управленческий персонал, рабочие и служащие. Внутренние пользователи удовлетворяют свои информационные потребности относительно эффективности работы аппарата управления, прибыльности организаций, принятие управленческих и плановых решений, стабильности и прибыльности предприятия, сохранение рабочих мест, оплаты труда и пенсионного обеспечения и т.д.

К внешним пользователям относятся те, которые имеют прямой финансовый интерес, не имеют прямого финансового интереса и без финансового интереса.

К тем, которые имеют прямой финансовый интерес, относятся деловые партнеры предприятия на рынке (действительные и потенциальные) инвесторы, поставщики, заказчики, покупатели, клиенты, банковские и небанковские кредитные учреждения, будущие акционеры.

К тем, которые не имеют прямого финансового интереса, относятся органы государственного и международного регулирования и контроля (органы налоговой службы, органы государственной статистики, органы государственных и международных целевых фондов, органы государственных и международных комиссий и комитетов), участники фондового и товарных рынков (брокеры , дилеры, депозитарии, клиринги).

К пользователей без финансового интереса относятся аудиторские фирмы, финансовые аналитики и советники, судебные и арбитражные органы, общественные организации, профсоюзы.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

33092. Філософія української національної ідеї 31.64 KB
  Ми українець і як такий ми член нації яка не лише пригноблюється в русской державі в Росії й урядом а почасти і суспільністю панівної національності. Поет і прозаїк громадський діяч і політик науковий дослідник проблем історії й теорії літератури етнографії й фольклору політичної й економічної історії філософії досконалий знавець німецької польської російської мов він спрямовував усе своє надбання на народне відродження розвій української нації; збагачення української духовної культури. Франко був переконаний що...
33093. Поняття буття 12.67 KB
  Проблема буття виникла в епоху античності як своєрідна відповідь на її нові потреби. Буття на його думку гарант надійності і незнищенності світу та раз і назавжди заведеного порядку в ньому. Не змінюється лише буття тобто абсолютна думка.
33094. Матерія та її розуміння 15.73 KB
  Досліджуючи фундамент матерії сучасна фізика відкрила всезагальне перетворення матеріальних об'єктів. Простір і час це атрибути тобто суттєві властивості рухомої матерії. Однак філософи ідеалісти заперечують залежність часу і простору від матерії. Кантом простір і час апріорні й абсолютно порожні форми чуттєвого споглядання речей внутрішньо і споконвічно притаманні людській свідомості.
33095. Рух матерії 12.92 KB
  Рух є способом існування матерії. Ніде і ніколи не було і не може бути матерії без руху як і руху без матерії. Рух матерії абсолютний і вічний. Такий стан руху матерії називається спокоєм.
33096. Простір та час як філософські категорії 12.45 KB
  Простір і час це атрибути тобто суттєві властивості рухомої матерії. Однак філософи ідеалісти заперечують залежність часу і простору від матерії. Кантом простір і час апріорні й абсолютно порожні форми чуттєвого споглядання речей внутрішньо і споконвічно притаманні людській свідомості.
33097. Проблема свідомості в філософії 13.7 KB
  Жодна наукова проблема не є предметом таких далеких від науки і таких широких за змістом інтелектуальних спекуляцій як проблема свідомості. Варте уваги те що з кожним кроком уперед у дослідженнях психіки і свідомості людини кількість такого роду спекуляцій не зменшується. Однак слід пам'ятати що лише наукове осягнення природи свідомості може відкрити істину.
33098. Суспільна свідомість 13.6 KB
  Виділяють буденну і теоретичну свідомості. В основу цього членування покладено відношення свідомості до практики ступінь її узагальнення глибина зв'язку з практичними основами життя. У свідомості виділяють два рівні ідеологію і суспільну психологію. Суспільна психологія є частиною буденної свідомості.
33099. Формы собственности в условиях рыночной экономики 38 KB
  Содержание собственности в экономической литературе в том числе и учебной рассматривается как правило в трех проявлениях: социальном экономическом и правовом. Социальноэкономическую сущность собственности экономисты определяют неоднозначно. В этом определении очевидным является тесное взаимодействие социальной и экономической сторон собственности.
33100. Хозяйственные ситуации (операции), их виды и классификация 39 KB
  Хозяйственные операции фиксируются отражаются в первичных документах и регистрируются в текущем учете. Определение во времени необходимо для того чтобы установить момент регистрации хозяйственной операции. Стоимостная оценка проводится по первичным документам подтверждающим факт осуществления хозяйственной операции.