40278

Пользователи бухгалтерской информацией

Доклад

Бухгалтерский учет и финансовый аудит

В зависимости от основных интересов и целей это могут быть государственные органы и общественные организации юридические лица имеющие отношения к данной компании физические лица акционеры зарубежные партнеры и инвесторы. К тем которые не имеют прямого финансового интереса относятся органы государственного и международного регулирования и контроля органы налоговой службы органы государственной статистики органы государственных и международных целевых фондов органы государственных и международных комиссий и комитетов участники...

Русский

2013-10-16

25 KB

1 чел.

Пользователи бухгалтерской информацией

Все участники рыночной экономики являются пользователями бухгалтерской информации. В зависимости от основных интересов и целей это могут быть государственные органы и общественные организации, юридические лица, имеющие отношения к данной компании, физические лица (акционеры), зарубежные партнеры и инвесторы.

Всех пользователей бухгалтерской информации разделяют на внутренних и внешних.

К внутренним пользователей относятся: владельцы предприятий, управленческий персонал, рабочие и служащие. Внутренние пользователи удовлетворяют свои информационные потребности относительно эффективности работы аппарата управления, прибыльности организаций, принятие управленческих и плановых решений, стабильности и прибыльности предприятия, сохранение рабочих мест, оплаты труда и пенсионного обеспечения и т.д.

К внешним пользователям относятся те, которые имеют прямой финансовый интерес, не имеют прямого финансового интереса и без финансового интереса.

К тем, которые имеют прямой финансовый интерес, относятся деловые партнеры предприятия на рынке (действительные и потенциальные) инвесторы, поставщики, заказчики, покупатели, клиенты, банковские и небанковские кредитные учреждения, будущие акционеры.

К тем, которые не имеют прямого финансового интереса, относятся органы государственного и международного регулирования и контроля (органы налоговой службы, органы государственной статистики, органы государственных и международных целевых фондов, органы государственных и международных комиссий и комитетов), участники фондового и товарных рынков (брокеры , дилеры, депозитарии, клиринги).

К пользователей без финансового интереса относятся аудиторские фирмы, финансовые аналитики и советники, судебные и арбитражные органы, общественные организации, профсоюзы.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65554. Комплексна оцінка успішності інтродукції видів роду PICEA Dietr. в умовах Сходу України 317 KB
  На Сході України ялини є інтродукованими видами. Уперше для умов Сходу України: визначено особливості росту якісні показники селекційну структуру стан формове різноманіття та репродуктивну спроможність ялин; визначено перспективність застосування видів ялин для створення насаджень...
65555. УДОСКОНАЛЕННЯ АНАЛОГО-ЦИФРОВОЇ СИСТЕМИ СИНХРОННОГО СТЕРЕОФОНІЧНОГО РАДІОМОВЛЕННЯ З ПІЛОТ-ТОНОМ 467.5 KB
  Стереофонічний ефект і його якість є основою системи стереофонічного радіомовлення, тому має місце нагальна необхідність проведення подальших досліджень з встановлення необхідних захисних відношень за радіочастотою, що забезпечували би високу якість стереофонічного радіоприймання.
65556. Експериментально–розрахунковий аналіз деформацій циліндричних оболонок в зоні удару 1.99 MB
  Циліндричні оболонки можуть служити моделлю для ряду елементів конструкцій на які діють ударні навантаження. При розробці математичної моделі напружено-деформованого стану було використано систему рівнянь коливання оболонки типу С.
65557. СТРУКТУРА ТА РЕЖИМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТЯГОВОГО ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО КОМПЛЕКСУ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ ДВОХОСЬОВИХ ЕЛЕКТРОВОЗІВ 646 KB
  Існуючі типи вітчизняних електровозів з зчіпними масами названими вище обладнані тяговими електротехнічними комплексами ТЕТК з неефективними контактно-резисторними системами керування частотою обертання тягових електродвигунів ТЕД постійного струму.
65558. Розробка технології автоматичного зварювання та наплавлення під флюсом конструкційних сталей струмом малої густини 1.02 MB
  Автоматичне дугове зварювання та наплавлення під флюсом один із провідних процесів при виробництві й ремонті сталевих конструкцій та деталей машин. Технологічна собівартість одної тонни наплавленого металу в якій 71 займають...
65559. ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНА СИСТЕМА ПРИВОДА З ЛІНІЙНИМ ДВИГУНОМ ДЛЯ НАХИЛУ КУЗОВІВ ШВИДКІСНОГО РУХОМОГО СКЛАДУ 759.17 KB
  Оскільки найбільші обмеження швидкості наявні у кривих доцільно або прокласти нові швидкісні магістралі позбавлені кривих ділянок малого радіусу або упровадити системи для нахилу кузовів залишити в експлуатації існуючу мережу залізниць...
65560. ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ЕЛЕКТРОДУГОВИХ ПЕЧЕЙ 1.32 MB
  Оптимізація технологічних процесів в дугових печах з метою скорочення енергоспоживання і тривалості плавлення є важливою і актуальною задачею. Процес плавлення металошихти в електродугових печах відбувається на протязі значної долі всієї плавки до 80 від...
65561. МЕТОДИКА ІНТЕРАКТИВОГО НАВЧАННЯ ГРАФІЧНИХ ДИСЦИПЛІН У ВИЩИХ ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 287 KB
  Входження системи вищої освіти України у Європейський освітній простір передбачає відповідні зміни у професійній підготовці фахівців, зокрема інженерних кадрів з високим рівнем інтелектуально-творчих здібностей.
65562. ПРАВОВИЙ СТАТУС РОБОТОДАВЦЯ У ВІДНОСИНАХ З СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ 170 KB
  Правовий механізм соціального забезпечення працівників є відображенням певної системи економічних політичних соціальних відносин спрямованих на забезпечення інтересів конкретної особи та суспільства в цілому. Перехід до нових форм ведення господарської діяльності виникнення...