40291

Личностные расстройства

Доклад

Медицина и ветеринария

Долговременный паттерн переживаний и поведения явно отклоняющийся от общепринятых в данной культуре норм поведения. Этот паттерн проявляется в двух или более областях: 1. Данный паттерн приводит к нарушениям адаптации или к ухудшению функционирования в социальной профессиональной межличностной сферах. Данный паттерн является стабильным и установился до 18 лет.

Русский

2013-10-16

27 KB

2 чел.

Личностные расстройства (71)

ЛР – это констелляция особенностей поведения, черт личности, характера, вызывающих значительные нарушения в социальной, профессиональной и межличностной сферах и чувство субъективного дисстресса. У предрасположенных лиц могут формироваться определенные черты характера, приводящие к нарушению адаптации и психологическому дискомфорту. МКБ-10 выделяет: параноидные; шизоидные; диссоциальные; эмоционально неустойчивые, подразделяющиеся на импульсивные и пограничные; гистрионические; ананкастные; тревожные и зависимые расстройства. DSM-IV выделяет: кластер А (параноидное, шизоидное, шизотипическое), кластер В (антисоциальное, пограничное, гистрионическое, нарциссическое) и кластер С (обсессивно-компульсивное, зависимое и личностное расстройство избегания). Общие диагностические критерии: А. Долговременный паттерн переживаний и поведения явно отклоняющийся от общепринятых в данной культуре норм поведения. Этот паттерн проявляется в двух или более областях: 1. Когнитивная сфера (способы восприятия и анализа себя, других людей, происходящих событий). 2. Аффективная сфера (степень, интенсивность, лабильность и отсутствие эмоциональных реакций). 3. Межличностное функционирование. 4. Контроль импульсивности. В. Данный долговременный патерн является неизменным и доминирующим в обширном поле ситуаций межличностного и социального функционирования. С. Данный паттерн приводит к нарушениям адаптации или к ухудшению функционирования в социальной, профессиональной, межличностной сферах. D. Данный паттерн является стабильным и установился до 18 лет. Е. Данный паттерн не является проявлением или следствием другого психического заболевания. F. Данный паттерн не является прямым результатом употребления психоактивных веществ.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

16111. ОСНОВИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ 2.72 MB
  Аналізуються загальні положення кримінально-правової кваліфікації - її поняття, підстави та принципи, а також питання кваліфікації окремих типів діянь, передбачених Кримінальним кодексом України - кваліфікації злочинів, з урахуванням стадії їх вчинення, вчинених у співучасті, множинності злочинів тощо.
16112. Історія держави і права зарубіжних країн 1.63 MB
  Держава і право Стародавнього Єгипту. Держава і право Стародавньої Греції. Виникнення і розвиток буржуазної держави і права в Англії. Виникнення і розвиток буржуазної держави і права у Німеччині. Держава і право США.
16113. Житлове право України 1.2 MB
  Мічурін Є.О. Сліпченко С.О. Соболев О.В. Житлове право України Науковопрактичний посібник. Харків: Еспада 2004. С.318. У посібнику розглядаються питання житлового права України характеризуються основні засоби здійснення права на житло що передбачені Конституцією Ук
16114. Господарське законодавство 2.72 MB
  Нормативне регулювання господарських відносин ґрунтується на встановлених Конституцією України основних засадах правопорядку у сфері господарювання, про що згадується в Преамбулі Господарського кодексу України, а в ст. 5 Господарського кодексу цьому питанню приділяється спеціальна увага. Зокрема
16115. Державне управління. Навчальний посібник 1.54 MB
  Навчальний посібник «Державне управління» зорієнтований на освітньо-професійні програми підготовки магістрів державної служби та магістрів за спеціальністю «Адміністративний менеджмент». У посібнику розглядаються основи теорії державного управління, система органів державної влади в Україні, їхні функції та повноваження, напрямки реформування організаційних структур державного управління за Концепцією адміністративної реформи в Україні, основи внутрішньої організації та менеджменту державних органів.
16116. Кримінальне право України. Загальна частина. Навчальний посібник 2.05 MB
  У підручнику висвітлюються основні питання Загальної частини кримінального права України, розкривається зміст (у загальних рисах) кримінального законодавства іноземних держав. Розрахований на студентів, аспірантів (адюнктів) та викладачів вищих юридичних навчальних закладів, а також науковців і практичних працівників
16117. Риторика. Навчальний посібник 1.98 MB
  Розглянуто предмет риторики, основний зміст понять і всіх розділів класичної риторики. Висвітлено надбання цієї науки за всю історію її розвитку, які покладено в основу сучасних наук: неориторики, стилістики, поетики, прагматики, теорії комунікації тощо. Посібник містить також дидактичний матеріал та зразки ораторської майстерності.
16118. Державне управління. Навчальний посібник 3.49 MB
  Посібник подає у формі навчального матеріалу основні теоретичні засади науки державного управління. Викладені у ньому основи адміністративно-управлінської науки - історія та теорія державного управління - розглядаються в контексті сучасних досягнень у цій галузі й базуються на практичній управлінській діяльності.
16119. Сучасні правові системи світу. Навчальний посібник 1.79 MB
  Курси порівняльного правознавства у західних університетах є традиційними вже багато років. В юридичних вузах багатьох країн світу викладається навчальний курс Основні правові системи сучасності. Нині існує нагальна потреба в оновленні системи вищої юридичної освіти в Україні, приведення її у відповідність з потребами нашого часу, загальноєвропейськими вимогами.