4044

Определение момента инерции диска (стержня) по его крутильным колебаниям

Лабораторная работа

Физика

Определение момента инерции диска (стержня) по его крутильным колебаниям. Цель работы Целью данной работы является определение момента инерции диска (стержня) относительно оси, проходящей через центр тяжести перпендикулярно плоскости диска...

Русский

2012-11-12

50.5 KB

0 чел.

Определение момента инерции диска (стержня) по его крутильным колебаниям.

  1.  Цель работы

Целью данной работы является определение момента инерции диска (стержня) относительно оси, проходящей через центр тяжести перпендикулярно плоскости диска.

  1.  Рисунок
  2.  Рабочая формула

,

где I-момент инерции диска относительно оси, m- масса цилиндра, d-диаметр, l-расстояние от оси вращения ОО’ до параллельной ей оси аа’, проходящей через центр тяжести цилиндрического груза, τ- время, в течение которого совершается n полных колебаний, τ1- время, в течение которого совершается n1 полных колебаний.

  1.  Константы косвенных измерений

m=(0898.0,0005)кг

  1.  Таблица измерений

№ п/п

d1,

мм

d2,

мм

τ, с

l1, мм

τ1’,c

l2, мм

τ1’’,c

l3,

мм

τ1’’’,c

I,

кг*мм2

∆I,

кг*мм2

(∆I)2,

кг2мм4

1

32,15

32,60

19,20

130±0,5

24,80

90±0,5

22,40

50±0,5

20,2

47576,692

61,86

2

32,20

32,55

20,00

25,00

22,00

20,4

49986,061

2471,228

3

32,45

32,80

19,40

25,20

22,20

20,8

44981,75

2533,083

 

 

 

 

  1.  Пример расчета измеряемой величины

  1.  Пример расчета полной абсолютной погрешности прямых измерений для одной из измеряемых величин

 

  1.  Расчет погрешностей (относительной и абсолютной) косвенных измерений

 

  1.  Окончательный ответ

 при  и


O

O’

a

a’

a’

l

l

O

O’


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

57984. Все действия с обыкновенными дробями 2.67 MB
  Цели: усвоение и обобщение учащимися правил сложения, вычитания, умножения и деления обыкновенных дробей, формирование умений и навыков применения их при решении задач, уравнений; развитие памяти учащихся, культуры устной речи, познавательного интереса школьников...
57985. Путешествие в страну Дроби 55 KB
  Учитель: Ребята, сегодня мы с вами отправляемся в необычное путешествие - мы посетим страну Дроби. В этой стране мы сделаем несколько остановок: в деревне Исторической, побываем на берегу озера Ребусного, отдохнем на поляне Театральной...
57986. Деление обыкновенных дробей 365.5 KB
  Цель: Проверить умения и навыки учащихся по умножению дробей. Добиться усвоения учащимися правила деления дробей. Проверить степень усвоения новой темы. Привить интерес к математике. Воспитание ответственности, самостоятельности, умений оценивать свои знания, учится работать на доверии, самопроверке.
57987. тематики учитель вищої категорії 2.3 MB
  Мета уроку: Мета дидактична: повторення правил множення та ділення дробів знаходження значення дробу від числа; узагальнення і систематизація знань умінь; відпрацювання навиків розвязування задач на множення та ділення звичайних дробів та мішаних чисел при розвязуванні прикладів зразків і задач. Корекційнорозвиваюча мета: розвивати пізнавальну діяльність мовний розвиток називати приклади пояснювати хід практичних дій сенсоматорний розвиток виконувати всі дії необхідні в досягненні результату; розвивати зоровослухову пам'ять...
57988. З чого починається дружба 82.5 KB
  Мета: зясувати кого називають другом що означає уміти дружити і за що цінують друзів. Кого ми називаємо другом 2. Проблемне питаня: Чи кожна людина може бути справжнім другом і чи стала Герда справжнім другом для Кая 4.
57989. Мій друг. Спілкування з товаришами. Моделювання дружніх стосунків 76.5 KB
  Мета: розкрити значення дружби в житті кожної людини; вчити висловлюватися іноземною мовою про свого друга; удосконалювати навички читання та усного мовлення використовуючи зорові опори; розвивати уміння дітей спілкуватися і підтримувати товариські стосунки розвивати в учнів усне мовлення...
57990. Людина: дух, душа, тіло 212 KB
  Термін яким переважно релігія ідеалістична філософія та донаукова психологія позначали психіку внутрішній світ людини. Душа у релігії Душа це людина або тварина чи життя людини або тварини.
57991. Environmental Problems on the Planet Earth 81 KB
  One half of it is habitable. The rest of the land is the mountains, deserts, ice and other places where people cannot live in. And now I’m cutting this half into 4 parts. It’s impossible to believe but only 1/4 gives us food and shelter.
57992. Епоха Катерини ІІ 87.5 KB
  Мета: зясувати велич і трагедію народів Російської імперії за часів Катерини ІІ підтвердити або спростувати імя російської імператриці як Катерини Великої. Задачі: дати оцінку історичному періоду який передував епосі Катерини ІІ...