40484

Миф и фольклор

Доклад

Литература и библиотековедение

Зооморфные мифы – человек отождествляется с тем или иным животным. Космогонические мифы – мифы о сотворении мира. Древние мифы исчезают = отношение к ним исчезает. Пустые мифы – первые фольклорные тексты.

Русский

2013-10-17

28.5 KB

5 чел.

2. Миф и фольклор

Древний мир – база и основа фольклора, а фольклор в свою очередь – база и основа литературы.

Разные ученые порой диаметрально противоположно представляют, что такое миф.

Миф – миф первобытный в собственном смысле слова (С.С. Аверинцев)

«По своему содержанию древний миф – священная история племени и разного рода объяснению происхождения человека и мира». (И.М. Тронский)

Не содержание делает миф мифом, а отношение человека к этому содержанию.

У человека в отличие от животных есть самосознание.

Самосознание приводит к ощущению отделенности себя от мира. => потребность объяснить окружающий мир, понять его.

Человек изучает неизвестное, опираясь на то, что он уже знает.

Появилось самосознание => появились свои ощущения: я живой => мир живой.

Человек, объясняя мир, перенес на него свою родоплеменную цивилизацию.

A (человек) = Б (окружающий мир) – для древних (не различает субъект и объект, слово и дело, изображение и человека) – принцип «слепой веры» («верую ибо абсурдно»), мироощущение хозяина мира.

А как Б – принцип сравнения – научное мышление.

В искусстве сравнение – зерно образа.

Принцип отождествления и принцип абсолютной веры совпадают – возникает миф.

Миф – то, во что человек абсолютно верит и при этом отождествляет себя с тем, во что он верит.

Зооморфные мифы – человек отождествляется с тем или иным животным.

Космогонические мифы – мифы о сотворении мира.

Тотем – животное из зооморфных мифов – знак племени.

Цивилизация – непробиваемая, прочная перегородка между человеком и природой.

Древние мифы исчезают => отношение к ним исчезает.

Пустые мифы – первые фольклорные тексты.

Принцип мифологического сознания доживает до наших дней.

Пример:

- сталинские, гитлеровские – политические мифы.

- буржуазно-мещанские мифы – вера в вещь. Миф – не хорошо и не плохо.

- любовные мифы – абсолютная вера в человеке и отождествление себя с ним.

- религиозные мифы - возникают, если рассуждать о религии по-светски.

В первобытной мифологии: человек – хозяин мира

   религии: человек – «раб Божий»

Древние люди верили в природу (детство человечества).


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

15111. Шәкәрім поэтикасы 291.5 KB
  Бүгінгідей түрлі мәдениеттер тоғысындағы жаһандану үрдісіне бағыт бұрған заманда ұлтымыздың рухани өресін биіктеткен тұлғалардың қалдырған мұрасына қайта үңілу оның тағылымдық мәнін қайта зерделеу
15112. Шәкәрімнің лирикасы 41.5 KB
  ШӘКӘРІМ ЛИРИКАСЫ АМАНГЕЛДІ БАЯН САҒЫНТАЙҚЫЗЫ №35 ЖОББМ 8сынып оқушысы Павлодар қ. Күні бүгінге дейін қазақ лирикасының тарихы мен жанрлық табиғаты турасында сөз қозғағанда қазақ лирикасын қалыптастырушылардың бірі рет
15113. Шыңғыс Айтматов 41 KB
  ТАНЫМНЫҢ ТАРЛАНБОЗЫ Тарихи танымы мен рухани дамуы есте жоқ ескі замандардан бермен қарай сабақтасып жататын қазаққырғыз ұлыстарының ұлағат биігінен орын алған ортақ мұралары туралы сөз болғанда ойға оралатын құндылықтар шоғыры адамзат өркениетінің өзекті б...
15114. Мағжан Жұмабаев (1893-1938) 25.5 KB
  Мағжан Жұмабаев 1893-1938 Мағжан – қазақ поэзиясының шолпан жұлдыздарының бірі әрі бірегейі.Ол артына өшпес рухани мол мұраөзіне өлмес мәңгілік ескерткіш қалдырып кеткен. Жарты ғасырдан аса оның есімін дешығармаларын да атай алмай келген халқы көп жылдардан кейін ғана ...
15115. Мақатаев Мұқағали (Мұқаметқали) Сүлейменұлы 124.5 KB
  Мақатаев Мұқағали Мұқаметқали Сүлейменұлы 1931 жылғы Алматы облысы Райымбек ауданы Қарасаз аулы – 27.3.1976ж.Алматы қаласы–ақын. Балалық шағы сұрапыл соғыс жылдарына тұстас келді. Ол XX ғасырдың екінші жартысындағы қазақ поэзиясының дамуына үлкен үлес қосқан ақиық ақы
15116. Сейфуллин, Сәкен (Садуақас, 1894-1938) 134 KB
  Сейфуллин Сәкен Садуақас 18941938 қазақтың көрнекті жазушысы қазақ әдебиетін қалыптастырушылардың бірі мемлекет және қоғам қайраткері. Туып өскен жері Қарағанды облысының Шет ауданына бұрынғы Жаңаарқа ауданына қарасты Ортау кеңшарының Қарашілік қыстағы. Саяси реп...
15117. ЖАМБЫЛ ЖАБАЕВ 83.5 KB
  ЖАМБЫЛ ЖАБАЕВ 1846 1945 АҚЫН ӨМІРІ Шу өзенінің бойымен жүре берсеңіз Хан және Жамбыл деген екі тауға кез боласыз. Менің әкем Жабай бір кезде осы тауларда көшіпқонып жүрген. Жамбыл тауының етегінде қақаған қатты боранды күні мен туыппын Маған сол көне Жамбыл тауының е
15118. А.Байтұрсынов - қазақ әдебиеттану ғылымының атасы 73 KB
  Ахмет Байтұрсынов әдебиеттанушы Ахмет Байтұрсыновтың ғалымтеоретик эстетиксыншы тұлғасын айқындап беретін күрделі толымды жаңашыл туындысы Ташкентте 1926 жылы €œӘдебиет танытқыш€ €œТеория словестности€ деген атпен басылған. Араға екіүш жыл салып авторы ұст...
15119. Абайтанушы ғалым Қайым Мұхаметханұлы 53.5 KB
  Абайтанушы Әркімнің пешенесіне жазылған мөлшерлі ғұмыры бар. Пенделік пайымдау бойынша бұл әліптік ақиқат. Осы негізден шығарсақ Қайым Мұхаметханұлының ғұмыры сексен сегіз жылды қамтыды. Осы орайда Абай сөзіне ден қойсақ: Ақыл мен жан – мен өзім тән менікі ...