40496

Особенности поэтики волшебной сказки

Доклад

Литература и библиотековедение

Особенности поэтики волшебной сказки. Композиция: начало и финал сказки очень жесткие В. Пропп Путьдорога = жизнь судьба героя 1 2 1 начало сказки: В некотором царстве в некотором государстве. 2 конец сказки: И я там было мед пиво пил по усам текло да в рот не попало.

Русский

2013-10-17

24.5 KB

12 чел.

24. Особенности поэтики волшебной сказки.

Композиция:

«начало и финал сказки очень жесткие» В.Я. Пропп

Путь-дорога = жизнь, судьба героя

(1)<------------------------------------------------------------------------------------------------------>(2)

(1) – начало сказки: «В некотором царстве, в некотором государстве». Главная функция – вынести за скобки законы реальной действительности.

(2) – конец сказки: «И я там было, мед, пиво пил, по усам текло да в рот не попало». Главная функция – отменяются законы сказки и происходит возврат в реальную действительность.

“<” – начальная ситуация – герою чего-то не хватает («недостача»)

“>” – конечная ситуация – ликвидация недостачи.

Главный мотив сказки – мотив пути-дороги.

Путь-дорога

Герой обязательно пойдет по дороге.

Свой путь сказочный герой никогда не выбирает, хотя большинство современных фольклористов считает наоборот.

М. Бахтин: «в сказке дорога – судьба, выбор дороги – выбор судьбы».

Ю. Юбин: «самая главная проблема сказки – проблема нравственного выбора».

В сказке ситуация мнимого выбора.

Любой выбор основывается в условиях неполноты информации. В сказке же герою все известно.

В сказке герой не выбирает, здесь автоматически: злым – злая доля, хотя якобы выбирают себе лучший путь, а добрым – добрая (а выбирают дорогу, где могут сложить голову).

Дорога выбирает героя.

Мнимый выбор необходим для демонстрации качеств персонажей.

Почему же в сказке мир без выбора?

Развитие человека подобно развитию мира. Мир без выбор – детство, рай, поэтому мир без выбора не примитивный, а счастливый мир.

I – демонстрация героя (добрый или злой) – необходимо держать слово, быть милосердным. Здесь герой получает помощь, благодаря которой он совершает подвиг.

II – основное испытание.

III – факультативное испытание, где герой должен доказать, что он герой (когда у него забирают премию).

То, что сказки строятся по одной и той же схеме, лишь усиливает интерес к сказке. Сказка тренирует сознание человека чувствовать и мыслить по-человечески.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

25248. Принципи і основні положення екзистенційної діалектики Кіркегора 27.5 KB
  Принципи і основні положення екзистенційної діалектики Кіркегора. Субєктивна екзистенціальна діалектика Кіркегора виростає як протиставлення системі Гегеля де людина підвладна анонімному принципу історичного розвитку втрачає свою індивідуальність. ЕД виявляється у Кіркегора способом зберегти особистісне відношення людини і Бога на шляху до якого людина проходить три стадії: естетичну етичну та релігійну.
25249. Філософія та світогляд 24 KB
  Філософія форма теоретичного розвитку світогляду. Три типи світогляду: Буденний формується умовами життя та передається з покоління в покоління за допомогою досвіду. Отже філософія певний тип світогляду хоча всі люди мають світогляд але не кожна людина виходить на філософських рівень у світоглядних орієнтуваннях. Звідси випливає що філософія постає як теоретична форма світогляду.
25250. Філософія неокантіанства: основні течії 28 KB
  Основна його мета розвиток і перетворення трансцендентальної філософії Канта. Розпочався близько 1860х років ініціаторами були представники академічних кіл зокрема: Герман Гольмгольц фізіолог та фізик Куно Фішер історик філософії Отто Літман професор філософії та ін. Зокрема Віндельюандт ґрунтуючись на філософії Канта зазначає що критична філософія це наука про необхідні та загально значимі визначення цінностей. Вона запитує: чи існує наука якій із загальною значимістю притаманна цінність істини Чи існує мораль якій із...
25251. Основні форми теорії та принципи її побудови 28 KB
  Основні форми теорії та принципи її побудови. У більш вузькому розумінні вища найрозвинутіша форма організації наукового знання що дає цілісне уявлення про закономірності та суттєві звязки певної області дійсності предмету даної теорії. Інші форми наукового знання закони класифікації типології первинні пояснювальні схеми можуть передувати та складати базу теорії. Сукупність певних тверджень та понять аксіом та методологічних принципів їх взаємодії складають певний базис теорії.
25252. Суперечка між універсалістами та комунітаристами в сучасній політичній філософії 23.5 KB
  Якщо ж переходити до сучасності то Роулз намагався реконструювати кантіанські принципи де є пріоритет права над благом. Тобто Роулз та його прибічники ліберали намагаються відшукати загальний консенсус та розмірковують над зародками світового громадянського правового ладу. Метою Роулза є втілити принципи всезагальної справедливості у реальне життя та зробити суспільство стабільним. Роулз у Теорії справедливості навіть пропонує у вихідній позиції представити що не знаєте свого віку статі соціального походження.
25253. Соціальна філософія Франкфуртської школи 27 KB
  Подібну думки висловлює і Маркузе в роботі Одномірна людина. Одномірна людина керується такою ж бідною та плоскою філософією. На думку Еріха Фрома людина народжується тоді коли він розриває первісні звязки з природою що характеризують тваринне існування. Розірвавши їх людина стає одинокою що змушує її обрати 1 із 2х можливих шляхів: скоритися іншому або скорити іншого.
25254. Культура як об’єкт і предмет філософського осмислення 29.5 KB
  В той же час формується і протилежний підхід до питання про вплив культури на людське життя. Виділяють наступні підходи до вивчення історії людської культури: Формаційний Маркс Енгельс: Історія розглядається як зміна супільноекономічних формацій рухомою силою якої вважається класова боротьба. Кожній формації властивий власний тип культури який еволюціонує в своєму розвитку від формації до формації. Процес розвиток культури наділяється прогресивним характером який підпорядковується єдиній логіці історичного процесу утвердження...
25255. Моральні цінності і основні тенденції сучасної культури 27 KB
  Біоетичні проблеми: вторгнення в природу людини пересадка органів клонування суррогатне материнство штучне запліднення зміна статі евтаназія виявляє неможливість узгодження моральної і медицинської позицій. Таким чином під сучасними гуманістичними тенденціями приховуються цілком протилежні процеси егоїстичне і руйнівне ставлення людини до природи як до навколишньої так і до власної; гіпертрафія значення індивідуальної людини що нерідко приховує за собою інтереси конкретних соціальних груп.
25256. Здобутки сучасної науки і проблеми прикладної етики 34 KB
  Здобутки сучасної науки і проблеми прикладної етики Прикладка етика сфера знання і поведінки предметом якої є практичні моральні проблеми які мають междисциплінарний і відкритий характер. біоетики екологічної етики етики господарювання політичної етики етики науки і ін. представляеть собою нову багатоманітну сферу знання і суспільної практики яка виникає на межі етики і ін. є додатком етичної теорії до практики і має свої витоки в античності; це новий варіант професійної етики; сукупність особливого роду практичних моральних питань...