40505

Сказка: Общая характеристика. История собирания и изучения

Доклад

Литература и библиотековедение

Общая характеристика сказки. Установка на вымысел показывает как носители фольклора относились к сказке: внешняя сторона Носители фольклора не верили в реальность сказки. Сказки на Руси известны с давних времен. В XVIII веке кроме рукописных сборников сказок стали появляться и печатные издания в которых обычно народные сказки подвергались переделке.

Русский

2013-10-17

25 KB

48 чел.

17. Сказка: Общая характеристика. История собирания и изучения.

Общая характеристика сказки.

Не существует единого, окончательного определения жанра.

Сказка – устный прозаический рассказ с установкой на вымысел (Э.В. Померанцева), именно установка на вымысел делает сказку сказкой.

Установка на вымысел показывает, как носители фольклора относились к сказке:

- внешняя сторона

Носители фольклора не верили в реальность сказки. К середине XIX века происходит крушение веры в мифологических существ.

- внутренняя сторона

«Не хочешь – не слушай, а врать не мешай» (народ)

«Сказка – ложь, да в ней намёк» (А.С. Пушкин)

«В сказке работает установка на вымысел» (Э.В. Померанцева)

Ложь в сказке – художественная, она не старается, в отличие от вульгарной лжи, выдать себя за правду.

С точки зрения эстетической: установка на вымысел – установка на фантастику.

(см. ответ на вопрос №32)

Собирание и изучение сказок.

Собирание сказок.

Сказки на Руси известны с давних времен. В древней письменности есть сюжеты, мотивы и образы, напоминающие сказочные.

В рукописях XVI-XVII веков сохранились записи нескольких сказок.

В XVIII веке кроме рукописных сборников сказок стали появляться и печатные издания, в которых обычно народные сказки подвергались переделке.

Многие русские дворяне первой половины XIX века слушали сказки крепостных крестьян, так называемых дворовых.

Важное общественное и научное значение получил сборник А.Н. Афанасьева «Народные русские сказки» - общерусский сборник: в него входят сказки, бытовавшие во многих краях России.

После Октябрьской революции выделяют два типа сборников:

- областные – включают в себя тексты многих сказочников.

- индивидуальные – включают в себя тексты только одного сказочника.

1911 – Анти Аарне – первый систематический указатель сказочных сюжетов (сказки о животных, собственно сказки, анекдоты).

1929 - Андреев перевел указатель Аарне, дополнил русским материалом (СУС – сравнительный указатель сюжетов).

Изучение.

«Морфология сказки» В.Я. Пропп – положила начало структуралистскому подходу к жанру сказки. В основе была мысль об изучении функции (действий) персонажей.

В русской сказке выделяют три главных жанра:

- сказки о животных (мнемонистические)

- волшебные сказки (собственно сказки)

- бытовые сказки (сатирические)


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

53309. Україна в роки Другої світової війна (1939 -1945 рр.). Велика Вітчизняна війна (1941-1945 рр.) 131.5 KB
  Виховувати почуття гордості до історичного минулого України. Доповніть текст: Приєднання Західної України та Західної Білорусії до СРСР розпочалося після вступу Червоної армії на територію Польщі. Закон про включення Західної України до складу СРСР і воззєднання її з Українською РСР було прийнято: а Верховними Радами СРСР та УРСР у листопаді 1939 р.; б Народними зборами Західної України у жовтні 1939 р.
53310. Московська держава 74.5 KB
  МЕТА: Ознайомити учнів із внутрішній та зовнішній політикою Івана IV. Вінчання Івана IV на царство. Судебник Івана IV. ТИП УРОКУ: комбінований СТРУКТУРА УРОКУ Організаційний момент Актуалізація Вивчення нового матеріалу ІванIV Грозний; Реформи царя Івана IV; Опричнина та її наслідки для розвитку Росії; Зовнішня політика Івана IV.
53311. Двомовне вивчення історії у 5 класі як засіб формування громадянської свідомості учнів 56.5 KB
  Методи та прийоми: інформаційно-повідомлюючий пояснювально-спонукальний частково пошуковий; бесіда колективна та самостійна робота з підручником атласом; практичне завдання в контурній карті; інтерактивні вправи дидактичні ігри. В низинах Дніпра за дніпровськими порогами пролягали безкрайні...
53313. Козацька Україна 290 KB
  Рубрика Секрети старого козака. lмпровізована сцена біля дошки яка містить елементи відтворення української хати мальованого образу козака українського орнаменту та квітів. Виходять учень та учениця в українських костюмах: Ученькозак: В сивусиву давнину Козаки йшли на війну Бо на рідну Україну Сунулися без упину Ляхи турки та татари Москалі та яничари. Ученицякозачка: Козаки скликають раду: Не буде ворогу пощади Вірні коні рвуться в битву Крешуть іскри зпід копита.
53314. Використання НІТ в адміністративно-господарській діяльності школи 143 KB
  Впровадження НІТ в адміністративно-господарську діяльність школи Напрямки: Організаційне забезпечення. Розвиток єдиного інформаційного простору школи. функціонування інформаційноуправлінської господарської системи закладу; розробка методики використання НІТ в учбовому процесі; застосування різних форм мотивація вчителів працівників школи до використання НІТ в навчальновиховному процесі атестація матеріальне заохочення тощо.
53315. Хлеб - всему голова 41.5 KB
  Воспитывать любовь уважение и бережное отношение к труду и хлебу. Оборудование: Плакат Хлеб - всему голова колоски пшеницы иллюстрации к теме Ход 1. Ребята как вы думаете что это Хлеб.
53316. Хліб – годувальник, всьому голова 38.5 KB
  Мета: виховувати бережне ставлення до хліба повагу до хліборобів. Обладнання: у святковоприбраній світлиці на столі на вишитій скатертині скіп пшениці хлібина вироби з тіста. На землі вирощують хліб.