40508

Специфика фольклора

Доклад

Литература и библиотековедение

широких народных масс = коллективное творчество устное художественное творчество может рассматриваться: с точки зрения этнографии все проявления отдельно словесное творчество с точки зрения этнологии все проявления вместе Фольклор обладает свойствами качествами которых больше нигде нет которые в совокупности дают специфику фольклора: 1 Устность. Аргументы: исторические потому что раньше письменности социальные крестьяне неграмотные коммуникационная ситуативное внутренней стороны устности: устность может...

Русский

2013-10-17

34.5 KB

69 чел.

  1.  Специфика фольклора

Фольклор – устное художественное творчество широких народных масс.

широких народных масс = коллективное творчество

устное художественное творчество может рассматриваться:

- с точки зрения этнографии (все проявления отдельно)

- словесное творчество

- с точки зрения этнологии (все проявления вместе)

Фольклор обладает свойствами, качествами, которых больше нигде нет, которые в совокупности дают специфику фольклора:

1) Устность. Устное творчество, может рассматриваться с:

- внешней стороны устности. Аргументы:

  •  исторические, потому что раньше письменности
  •  социальные (крестьяне неграмотные)
  •  коммуникационная (ситуативное)

- внутренней стороны устности:

  •  устность может рассматриваться как поэтическая характеристика текста
  •  Азбелов: «фольклор – искусство памяти» (приём повторения, «узелки на память»)

Устность определяет поэтику, строй произведения, а не условия его бытования.

2) Вариативность – существуют разные варианты одного и того же текста, например, сказка о Снегурочке. => фольклорное произведение – совокупность, взаимодействие всех вариантов (инвариант – то, что не меняется).

Классификация вариантов:

- По форме.

Например: долгая сказка (в Карелии и на Севере).

Сказка напоминает аккордеон.

- По содержанию.

см. Снегурочку: одна - волшебный текст, другая – бытовая сказка.

- По степени сохранности (иногда остается лишь маленький фрагмент)

«Дождик, дождик пуще,

Пусть травка будет гуще» - остаток от древнего обряда

- По времени возникновения.

- Испорченные – начинает разрушаться сам художественный смысл. Вариант песни об Авдотье Рязаночке.

3) Коллективность – народ – автор любого фольклорного текста => не было никого, кто первым придумал этот сюжет.

В.Я. Пропп «Специфика фольклора» - «Фольклор стоит гораздо ближе не к литературе, а к языку»

Фольклор – коллективный сон народа.

Признак некоего коллектива – наличие фольклора.

4)  Традиционность (консервативность) – фольклор обращен в прошлое, в отличие      от литературы.

В борьбе традиционности и вариативности проходит живая жизнь фольклора.

5)  Непрофессиональный характер творчества.

Фольклор – часть повседневной жизни крестьянина => искренность крестьянина (нет цензуры)

Профессионализм – признак скорой смерти данного вида фольклора.

6) Синкретизм – взаимодействие (взаимопроникновение) звука, смысла, жеста; неразрывная слитность.

Половина смысла в устной речи зависит от паравербальных элементов.

В профессиональном искусстве синкретизм нужно создавать.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65380. ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАТИЧНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ МЕТОДІВ ОБЧИСЛЕНЬ 238 KB
  Більшість науковців схиляються до ідей компетентнісного підходу в оцінюванні результатів навчання формування компетентностей на основі сучасних досягнень науки і техніки. Сьогодні розробляються стандарти та моделі підготовки фахівців...
65381. Формування високопродуктивних агроценозів багаторічних трав при залуженні орних земель вилучених із обробітку в південному Степу 4.66 MB
  Обґрунтувати теоретичні засади сучасного ландшафтноекологічного стану сільськогосподарських угідь південного Степу та розробити в умовах природного зволоження без зрошення енергоощадні технології створення високопродуктивних агрофітоценозів...
65382. Удосконалення технології обробки стебел безнаркотичних конопель 542 KB
  Наукові дослідження з вивчення властивостей і хімічного складу волокна конопель показали, що воно має високі показники гігроскопічності, повітропроникності, антибактеріальні, гігієнічні та антиелектростатичні властивості.
65383. ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ШВЕЙНОГО ПРОФІЛЮ 147.5 KB
  Сучасні соціально-економічні перетворення в державі призвели до необхідності переосмислення ідей індивідуалізації, її сутності та можливостей у забезпеченні життєвого, професійного, особистісного самовизначення майбутнього фахівця...
65384. РОЗРОБКА МІКРОПРОЦЕСОРНОГО КЕРУВАННЯ МАТРИЧНИМИ СВІТЛОДІОДНИМИ ВИПРОМІНЮВАЧАМИ 177.5 KB
  Основною причиною великих енергозатрат на освітлення є низький коефіцієнт корисної дії ККД сучасних лампових джерел світла який складає декілька відсотків. За останнє десятиліття розроблені світлодіодні джерела світла ККД яких досягає 80.
65385. УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ФОРМУВАННЯ ВРОЖАЙНОСТІ ЗЕРНА ПРОСА ПОСІВНОГО 1.49 MB
  Важливим є глибоке вивчення управління сортовими особливостями асиміляційного апарату рослин проса шляхом поєднання абіотичних і біотичних факторів та елементів технології вирощування на продуктивність рослин...
65386. РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ЧАСУ В СОЦІОЛОГІЇ 144.5 KB
  Представники різних наук, які, так чи інакше, підходять до проблематики часу відчувають раціональну потребу обєднати зусилля у його подальшому вивченні. Спроби співставити і порівняти різні тлумачення часу що пропонують фізики і біологи, геологи і екологи, психологи і логіки...
65387. ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ПРОЦЕСУ ДОЗУВАННЯ І РОЗРОБКА РЕШІТНОГО ДОЗАТОРА КОНЦЕНТРОВАНИХ КОРМІВ 962.5 KB
  Тому створення конструкції і обґрунтування оптимальних параметрів решітного дозатора з вібророзрідженою подачею концентрованих кормів є актуальним і перспективним науковоприкладним завданням для розвитку тваринницької галузі України...
65388. РОБАСТНА ОБРОБКА СИГНАЛІВ НА ОСНОВІ АДАПТИВНОГО ОЦІНЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ НЕГАУСОВИХ ЗАВАД 364 KB
  На сучасному етапі розвитку техніки в Україні спостерігається збільшення числа радіотехнічних систем, а саме систем радіолокації, радіонавігації, дистанційного зондування (ДЗ) та моніторингу, телекомунікацій, тощо. При цьому збільшення об’єму інформації, що передається, зростання кількості користувачів...