40533

Слово как единица и предмет лексикологии. Признаки слова. Аспекты его изучения. Структура лексикологии как науки

Доклад

Иностранные языки, филология и лингвистика

Признаки слова. Признаки слова: фонетическая оформленность – фонетически непроницаемо для других слов. Обычно у слова есть номинативная функция. Слово не равно: Словоформе – грамматическая разновидность слова.

Русский

2013-10-17

23.5 KB

5 чел.

30. Слово как единица и предмет лексикологии. Признаки слова. Аспекты его изучения. Структура лексикологии как науки.

Слово – центральная единица языка.

В слове единство всех элементов языковой структуры.

Слово – единица языка, оформленная в звуковом, грамматическом отношении, обладает самостоятельным значением, свободно воспроизводится в речи, служит для построения предложения.

Признаки слова:

- фонетическая оформленность – фонетически непроницаемо для других слов.

- грамматическая оформленность – каждое слово принадлежит к определенной части речи и проявляет грамматические свойства этой части речи.

- способно воспроизводится в речи: слово – единица языка, мы «вспоминаем» слово, а не творим в процессе речи.

Обычно у слова есть номинативная функция.

Слово не равно:

Словоформе – грамматическая разновидность слова.

Лексеме – совокупность всех вариантов слова (фонетических, семантических, грамматических (прежде всего парадигма)).

Лексемы мы видим в толковых словарях.

Аспекты изучения слова:

- изучение как системы – выявление синонимичных, омонимичных, антонимичных связей.

- изучение с точки зрения происхождения – исконные и заимствованные слова.

- изучение с точки зрения сферы употребления (общенародная лексика, лексика ограниченного употребления: диалектная, профессиональная)

- изучение с точки зрения активного и пассивного запаса

- изучение функционально-стилевого расслоения лексики (выделение книжных и разговорных слов).

- изучение с точки зрения изменения значения слов и самой лексики.

Разделы лексикологии:

- лексикология – раздел лингвистики, который изучает организацию слов в лексической системе, показывает, как она устроена.

- семасиология – значение слова, изменение значения, типы лексических значений, структуру значения слова.

- ономасиология – принципы, мотивы называния

- фразеология – устойчивое сочетание слов

- терминология – пути появления терминов

- ономастика – имена собственные

- этимология – первоначальное значение слова

- лексикография – теория и практика составления словарей


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

61114. Релігія, міфологія Давнього Єгипту 34.5 KB
  На які періоди вчені поділяють історію давнього Єгипту Коли відбулося нове об’єднання Єгипту Розкажіть про релігійну реформу Єгиптян Назвіть причини послаблення Єгипту...
61115. УСНИЙ ВИБІРКОВИЙ ПЕРЕКАЗ РОЗПОВІДНОГО ТЕКСТУ З ЕЛЕМЕНТАМИ ОПИСУ ПАМ’ЯТКИ ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ В НАУКОВОМУ СТИЛІ 45 KB
  З того часу є і вежа заввишки 64 м з гарним бароковим шоломом; при реставрації знищено багато давніх вівтарів та інших пам’яток. На мурі катедри завішено пам’яткові кулі з облог Львова...
61116. Культура в Стародавньому Єгипті 41.5 KB
  Мета: показати розвиток архітектури, писемності, освіти, зародження наукових знань та їх вплив на історію людства; розвивати вміння робити з ілюстраціями; виховувати почуття прекрасного.
61117. ПИСЬМОВИЙ ВИБІРКОВИЙ ПЕРЕКАЗ РОЗПОВІДНОГО ТЕКСТУ З ЕЛЕМЕНТАМИ ОПИСУ ПАМ’ЯТКИ ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ В ХУДОЖНЬОМУ СТИЛІ 50 KB
  Невеликий архітектурний комплекс Вірменського катедрального собору є питомим фрагментом Львова без якого той не був би самим собою. Мікросвітові собору притаманна аура у якій народжуються емоції здатні народжуватися тільки тут.
61118. ФЕОДАЛЬНА РОЗДРОБЛЕНІСТЬ. ПОЯВА УДІЛЬНИХ КНЯЗІВСТВ 46.5 KB
  Мета: познайомити учнів з причинами роздробленості Київської Русі; підвести їх до розуміння причин і наслідків цього процесу а саме звязку між економічними відносинами та розвитком політичної надбудови...
61119. СКЛАДЕНИЙ ДІЄСЛІВНИЙ ПРИСУДОК 382 KB
  Складений дієслівний присудок Творча трансформація Замінити прості присудки складеними дієслівними. Дослідити з яких частин складаються ці присудки. Трансформовані речення записати виділити в них присудки.
61120. Найдавніші держави Дворіччя. Давній Вавилон 59.5 KB
  Мета: дати уявлення про природно-кліматичні умови Дворіччя містадержави Месопотамії; розглянути господарське життя суспільний устрій Вавилона в період його піднесення і розквіту; ознайомити учнів із першим в історії людства збірником законів...
61121. СКЛАДЕНИЙ ІМЕННИЙ ПРИСУДОК 151 KB
  Виписати складені іменні присудки. Усвідомлення теоретичного матеріалу в процесі практичної роботи Дослідження характеристика на основі опрацювання опорної схеми Розглянувши схему проаналізувати складені іменні присудки з опрацьованого тексту...
61122. Ассирія. Фінікія 70.5 KB
  Мета: розглянути Ассирію в період розквіту і зясувати причини падіння Ассирійської держави; показати неминучість загибелі держави створеної за допомогою жорстокості й насильства. Розглянути особливості господарського життя і суспільного устрою Фінікії...