40537

Предложение как единица синтаксиса. Предикативность. Классификация предложений

Доклад

Иностранные языки, филология и лингвистика

Предложение как единица синтаксиса. Предложение – основная коммуникативная единица языка и речи. Предложение рассматривается с двух аспектов: конструктивной точки зрения – традиционный структурный синтаксис коммуникативной точки зрения – коммуникативный синтаксис. Главное отличие предложение от словосочетания – для предложения характерна интонация сообщения или законченности и выражение мысли.

Русский

2013-10-17

24 KB

10 чел.

28. Предложение как единица синтаксиса. Предикативность. Классификация предложений.

Предложение – основная коммуникативная единица языка и речи.

N1Vf – модель (образец) предложения.

Наполнение модели – единица речи.

Предложение рассматривается с двух аспектов:

- конструктивной точки зрения – традиционный структурный синтаксис

- коммуникативной точки зрения – коммуникативный синтаксис.

Признак предложения – категория предикативности – синтаксическая категория, составляется из модальности, синтаксического времени и синтаксического лица.

Синтаксическая модальность – выражает отношение сообщения (высказанного в предложении) к действительности. Обычно соответствует наклонению глагола. Модальность бывает:

- реальная

- ирреальная (повелительное или условное наклонение)

Синтаксическое время – обычно совпадает со временем глагола. Устанавливается с учетом морфологического времени глагола и действительности.

Синтаксическая категория лица – чаще всего соответствует лицу глагола или местоимения.

Предикативность соотносит информацию с действительностью.

Главное отличие предложение от словосочетания – для предложения характерна интонация сообщения или законченности и выражение мысли.

Предложение – грамматически оформленная по законам данного языка целостная единица речи, которая является главным средством формирования, выражения и сообщения мысли.

Классификация предложений.

Предложения бывают:

- простые:

- односоставные:

 - на базе сказуемого:

 - безличные (Морозило)

 - неопределенно-личные (Цыплят по осени считают)

 - обобщенно-личные (поспешишь – людей насмешишь)

 - императивные

 - на базе подлежащего:

 - бытийные («Ночь. Улица. Фонарь. Аптека»)

 - назывные («Ревизор»)

 - указательные (Вот мельница)

 - восклицательные (Пожар! Беда!)

- двусоставные:

 - нераспространенные и распространенные

 - простые, осложненные, сложные.

- сложные


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

40995. Міжнародний валютний ринок 238 KB
  Особливість цього ринку полягає в тому що він: нематеріальний; не має конкретного місцезнаходження єдиного центру; механізм його функціонування – обмін валюти однієї країни на валюту іншої країни; існує цілковита свобода моментального відкриття чи закриття будьякої позиції можливість торгувати 24 години на добу в режимі on lin; є міжбанківським ринком; має гнучку систему організації торгівлі та гнучку стратегію оплати за укладення угоди; є одним з найліквідніших ринків завдяки можливості роботи на ньому з різними валютами;...
40996. ТАБЛИЧНЫЙ ПРОЦЕССОР MS EXCEL 260 KB
  Отменить объединение ячеек: меню ФОРМАТ – Ячейки – вкладка Выравнивание – снять переключатель Объединение ячеек. В левой части строки формул находится поле имени в котором высвечивается адрес или имя активной ячейки. Ссылка – способ указания адреса имени ячейки. Адрес и содержимое текущей ячейки выводится в строке формул.
40997. ОСНОВНІ СВІТОГЛЯДНІ СИСТЕМИ УКРАЇНСЬКОГО ФОЛЬКЛОРУ 118 KB
  Складність її вирішення криється у значному часовому проміжкові що віддаляє нас від того періоду життя суспільства коли виникали перші уявлення та вірування пов'язані з ними ритуальні та магічні дії що становлять основу народної творчості. Вивчення історичних зв'язків давніх епох та народів виходить поза межі окреслені фольклористикою але в них можна знайти пояснення багатьох елементів та рис пов'язаних з виникненням усної народної творчості. Людина уявляючи себе дублікатом зовнішнього світу робить все те що відбувається у...
40999. Кар'єра як стратегія трудового життя. Планування і розвиток кар’єри 67 KB
  Ринок праці в сучасних економічних умовах характеризується високою конкуренцією і пред'являє до людини жорсткі вимоги: наявності не тільки відповідної кваліфікації, але і досвіду роботи, комунікабельності та новаторського мислення. Все це ускладнює процес працевлаштування навіть для висококласних професіоналів.
41000. Комплексоутворення в біологічних системах 55 KB
  Координаційне число – це число яке показує скільки простих лігандів координується навколо центрально атома.До тридентантних лігандів можна віднести аспарагінову кислоту до полідентантних – деякі аміно карбонові та поліамінокарбонові кислоти. Число приєднаних лігандів дорівнює координаційному числу поділеному на дентатність ліганду. Ось чому координаційне число не завжди збігається з числом приєднаних лігандів.
41001. Правове регулювання кредитних правовідносин 82 KB
  Характеристика форм та видів кредиту. Принципи за якими здійснюється банківське кредитування. Структура типової форми кредитного договору.
41002. Мистецькі здобутки української культури початку 20 століття 90.5 KB
  Міністерство освіти та науки України Донецький індустріальнопедагогічний технікум Лекція “Культура Київської Русіâ€ План.Особливості світогляду в епоху Київської Русі.Архітектура Київської Русі.Скульптура Київської Русі.
41003. Українське козацьке бароко 59.5 KB
  Архітектура українського бароко.Українська скульптура періоду бароко.Особливості барокової графіки.В архітектурних стилях XVII – XVIII ст. виявляються урізноманітнення економічного, політичного й культурного життя українського суспільства. Естетичні риси української архітектури яскраво виявлені у будівлях стилю бароко. Українське бароко поширюється у XVIIIст.