40537

Предложение как единица синтаксиса. Предикативность. Классификация предложений

Доклад

Иностранные языки, филология и лингвистика

Предложение как единица синтаксиса. Предложение – основная коммуникативная единица языка и речи. Предложение рассматривается с двух аспектов: конструктивной точки зрения – традиционный структурный синтаксис коммуникативной точки зрения – коммуникативный синтаксис. Главное отличие предложение от словосочетания – для предложения характерна интонация сообщения или законченности и выражение мысли.

Русский

2013-10-17

24 KB

10 чел.

28. Предложение как единица синтаксиса. Предикативность. Классификация предложений.

Предложение – основная коммуникативная единица языка и речи.

N1Vf – модель (образец) предложения.

Наполнение модели – единица речи.

Предложение рассматривается с двух аспектов:

- конструктивной точки зрения – традиционный структурный синтаксис

- коммуникативной точки зрения – коммуникативный синтаксис.

Признак предложения – категория предикативности – синтаксическая категория, составляется из модальности, синтаксического времени и синтаксического лица.

Синтаксическая модальность – выражает отношение сообщения (высказанного в предложении) к действительности. Обычно соответствует наклонению глагола. Модальность бывает:

- реальная

- ирреальная (повелительное или условное наклонение)

Синтаксическое время – обычно совпадает со временем глагола. Устанавливается с учетом морфологического времени глагола и действительности.

Синтаксическая категория лица – чаще всего соответствует лицу глагола или местоимения.

Предикативность соотносит информацию с действительностью.

Главное отличие предложение от словосочетания – для предложения характерна интонация сообщения или законченности и выражение мысли.

Предложение – грамматически оформленная по законам данного языка целостная единица речи, которая является главным средством формирования, выражения и сообщения мысли.

Классификация предложений.

Предложения бывают:

- простые:

- односоставные:

 - на базе сказуемого:

 - безличные (Морозило)

 - неопределенно-личные (Цыплят по осени считают)

 - обобщенно-личные (поспешишь – людей насмешишь)

 - императивные

 - на базе подлежащего:

 - бытийные («Ночь. Улица. Фонарь. Аптека»)

 - назывные («Ревизор»)

 - указательные (Вот мельница)

 - восклицательные (Пожар! Беда!)

- двусоставные:

 - нераспространенные и распространенные

 - простые, осложненные, сложные.

- сложные


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

53094. Доцільність використання контурної карти та практичні завдання по ній у шостому класі 35 KB
  Використовуючи контурну карту 6 класу Фізична карта півкуль підписати назви материків земної кулі. Використовуючи контурну карту 6 класу Карта океанів вказати рисочками напрям подорожі Христофора Колумба. Використовуючи контурну карту 6 класу Фізична карта півкуль підписати назви материків які перетинає екватор та Грінвический меридіан. Використовуючи контурну карту 6 класу План місцевості підписати пару ліній які називаються горизонталі та позначити населений пункт словами Населений пункт.
53095. Методика проведення контрольних робіт на уроках географії в 10-му класі 58.5 KB
  Учні повинні знайти з географічних джерел інформацію про площу держави кількість населення її столицю форму правління та форму устрою. Аналізуючи політичну карту світу та карту історикогеографічних регіонів учні повинні описати положення держави на карті: на якому континенті в якому регіоні які сусіди моря та океани що омивають державу і після цього зробити висновок про ЕГП держави. Природні ресурси держави. Слід розпочати аналіз промисловості з частки держави у світовому промисловому виробництві.
53096. Шкільна бібліотека у формуванні інформаційної компетентності на уроках географії 86 KB
  Географічне сприйняття інформації ЗМІ – це активна діяльність що протікає у взаємозв’язку з різними психічними процесами: мисленням мовленням почуттям волею. З огляду на незначну кількість навчальних годин з географії в 6 –х класах 2 години на тиждень і загальне навчальне перевантаження учнів в 6х класах важливу роль у формуванні інформаційної компетентності школярів відіграє шкільна бібліотека схема 2 Складаючи тематичне планування включаю ЗМІ в навчальний процес так щоб протягом однієї теми здійснювалася періодична робота з...
53097. ТЕСТИ З ГЕОГРАФІЇ 10 класу (профільний рівень) 88.5 KB
  Яка країна є лідером за кількістю користувачів Інтернету: а Китай; б Японія; в США. У якій країні знаходиться найбільша ТНК в світі: а США; б Велика Британія; в Японія. ТНК контролюють таку частку світової торгівлі: а 1 3; б 2 3 Найбільший експортер послуг в світі: а США; б Японія; в Велика Британія. Найбільша країна за кількістю іноземних туристів: а Іспанія; б США; в Франція.
53098. Використання інтерактивних технологій під час вивчення фізичної географії Донецької області 82 KB
  Мета:практичне застосування інтерактивних технологій під час вивчення фізичної географії Донецької області. Обладнання і матеріали: мультимедійна установка мікрофон роздавальні матеріали для п'яти уроків з теми Фізична географія Донецької області атлас Донецької області. Географічне положення межі розміри Донецької області Конструктор уроку Тема уроку Актуалізація...
53099. Брейн – ринг з географії для 7 класу. «По країнах і континентах» 218 KB
  Мета: поглибити інтерес до предмету, виховувати почуття колективізму, уміння працювати в команді. Обладнання : мультимедійний комплекс. Хід гри. Члени команд займають місця згідно проведеного жеребкування. Учитель об’являє правила проведення брейн – рингу та представляє журі. 1 конкурс. Розминка. Кожній команді учитель ставить питання. Протягом хвилини команда повинна дати відповідь. Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал.
53100. КОНКУРС ЗНАТОКОВ ГЕОГРАФИИ 38.5 KB
  Вопросы к викторине по Китаю Китай на политической карте 1. По территории Китай занимает место в мире. Династия Цинь именно при ней велось строительство Китайской стены 4. С какой страной воевал Китай в 18941985 гг.
53101. СЦЕНАРІЙ ЗАГАЛЬНОШКІЛЬНОЇ ЛІНІЙКИ ДО ВІДКРИТТЯ ТИЖНЯ ГЕОГРАФІЇ 92.5 KB
  Андрій. Як же я не люблю середину лютого! Зимові канікули давно вже минули до весняних ще так довго... А кожен день одне й те ж саме: окисно-відновні реакції, рівняння, формули, задачі, вправи… Юлія. Увага! 11 лютого в школі розпочинається тиждень географії. Андрій. О, ні! Тільки не географії!