40544

Лексико-семантическая система языка, ее организация и особенность изменения. Фразеологизмы

Доклад

Иностранные языки, филология и лингвистика

Слова любого языка – упорядоченное явление. Система основана на разных типах отношений между словами: экстралингвистические факторы машина велосипед – агрегаты для перемещения внутрилингистическое единство. Важные лексические группировки слов: тематические группы слов семантические поля – на основе экстралингвистических связей. Гипоним – слово обозначающее подчиненное понятие Гипероним – слово обозначающее более общее понятие.

Русский

2013-10-17

12.09 KB

1 чел.

34. Лексико-семантическая система языка, ее организация и особенность изменения. Фразеологизмы.

Слова любого языка – упорядоченное явление.

Система основана на разных типах отношений между словами:

- экстралингвистические факторы (машина, велосипед – агрегаты для перемещения)

- внутрилингистическое единство.

Важные лексические группировки слов:

- тематические группы слов (семантические поля) – на основе экстралингвистических связей.

Внутри есть определенные логические связи.

Гипоним – слово, обозначающее подчиненное понятие

Гипероним – слово, обозначающее более общее понятие.

Внутри гипонимии выделяют отношения:

- синонимические

- антонимические

- внутрилингвистические связи:

- синонимия

- антонимия

- термины – должны быть принципиально однозначны.

Фразеология

Фразеологизм (идиома):

- устойчивое сочетание слов

- сочетание двух или нескольких слов, которые обозначают одно понятие, обладают образностью и воспринимаются как готовое единое сочетание.

Единица языка на перепутье между лексикой и синтаксисом.

Внутри лексики – два подуровня:

- лексика

- фразеология.

Типы фразеологизмов по слитности значения и степени образности:

- фразеологические сращения (идиомы) – устойчивые сочетания, которые обладают переносно-образным значением, не выводим из значения его компонентов: собаку съел; у черта на куличках.

- фразеологические единства – менее устойчивые сочетания слов с целостным обобщенно-переносным значением, мотивированным семантикой его компонентов: намылить шею

- фразеологические сочетания – фразеологизмы, значения которых складываются из значений составляющих его компонентов, но один из компонентов оказывается несвободным: насупить брови.

- фразеологические выражения (Шанский) – обороты, которые состоят из слов со свободным значением, но в речи не создаются, а воспроизводятся в готовом виде – клише, клишированные выражения.

Фразеологизмы можно классифицировать и по другим признакам:

- по частеречной принадлежности компонентов

- по происхождению (исконные и заимствованные)

- по стилистической окраске.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

11174. Виконання та захист графічних робіт. Виконання ескізу деталі з натури 27 KB
  Тема 6: Виконання та захист графічних робіт. Виконання ескізу деталі з натури. Мета: Навчальна: сформувати знання вміння та навички поданій темі. Виховна: виховувати в учнів культуру праці та акуратність. Розвиваюча: розвивати у школярів спеціальні здібності і техн
11175. Будова та класифікація різців. Режими різання 80.5 KB
  Тема. Будова та класифікація різців. Режими різання. Мета: ознайомити учнів з видами різців для виконання токарних робіт по металу; навчити вибирати різці для певного виду робіт; виховувати бережливе ставлення до обладнання та інструментів; розвивати логічне мислення
11176. Контрольно-вимірювальний інструмент 69.5 KB
  Тема 9: Контрольновимірювальний інструмент. Мета: виявити рівень теоретичних знань з розділу проектування виробів; ознайомити з контрольновимірювальними інструментами та навчити користуватися ними; первинний інструктаж з охорони праці під час виконання сл
11177. Технологічний процес виготовлення проектованого виробу. Розробка ескізу та технологічної послідовності виготовлення виробу 30.38 KB
  Тема. Технологічний процес виготовлення проектованого виробу. Розробка ескізу та технологічної послідовності виготовлення виробу . Мета: згідно теми проекту вибрати аналогпрототип та вдосконалити його характеристики; виховувати бережливе ставлення до обладнання
11178. Опоряджувальні роботи. Правила техніки безпеки. Лакування та фарбування, інкрустація та інтарсія 55.5 KB
  Тема: Опоряджувальні роботи. Правила техніки безпеки. Лакування та фарбування інкрустація та інтарсія. Мета. Ознайомити учнів з прийомами оздоблення деревяних виробів формувати в учнів поняття про техніку інтарсія та маркетрі; виховання позитивного ставлення до прац...
11179. Пошук необхідної інформації для проекту. Методи проектування (метод фокальних об’єктів).Практична робота: Складання ескізу проектного виробу 41 KB
  Тема уроку: Пошук необхідної інформації для проекту. Методи проектування метод фокальних об’єктів.Практична робота: Складання ескізу проектного виробу. Мета: згідно теми проекту вибрати аналогпрототип та вдосконалити його характеристики; виховувати бережливе ставл...
11180. Оздоблення виробів різьбленням 123.5 KB
  Тема. Оздоблення виробів різьбленням Мета: ознайомити учнів з тригранновиїмковим різьбленням навчити виконувати найпростіші елементи різьблення; виховувати бережливе ставлення до обладнання та інструментів; розвивати логічне мислення моторику рухів. Обладнання:...
11181. Основні типи креслярських ліній. Розміри на кресленнях, поняття – ескіз та креслення. Практична робота 56 KB
  Тема уроку 4: Основні типи креслярських ліній. Розміри на кресленнях поняття – ескіз та креслення. Практична робота. Мета: Навчальна: сформувати знання вміння та навички креслення рамки і оформляти креслення. Виховна: виховувати в учнів культуру праці точність вико...
11182. Технологія вирощування кущових декоративних рослин 72.5 KB
  Тема 4.1. Технологія вирощування кущових декоративних рослин. Мета: ознайомити учнів з властивостями декоративних кущових рослин їх місцем і роллю у створенні сприятливих умов для праці та відпочинку декоративному оформленні території правилами безпечної праці під ча...