40544

Лексико-семантическая система языка, ее организация и особенность изменения. Фразеологизмы

Доклад

Иностранные языки, филология и лингвистика

Слова любого языка – упорядоченное явление. Система основана на разных типах отношений между словами: экстралингвистические факторы машина велосипед – агрегаты для перемещения внутрилингистическое единство. Важные лексические группировки слов: тематические группы слов семантические поля – на основе экстралингвистических связей. Гипоним – слово обозначающее подчиненное понятие Гипероним – слово обозначающее более общее понятие.

Русский

2013-10-17

12.09 KB

1 чел.

34. Лексико-семантическая система языка, ее организация и особенность изменения. Фразеологизмы.

Слова любого языка – упорядоченное явление.

Система основана на разных типах отношений между словами:

- экстралингвистические факторы (машина, велосипед – агрегаты для перемещения)

- внутрилингистическое единство.

Важные лексические группировки слов:

- тематические группы слов (семантические поля) – на основе экстралингвистических связей.

Внутри есть определенные логические связи.

Гипоним – слово, обозначающее подчиненное понятие

Гипероним – слово, обозначающее более общее понятие.

Внутри гипонимии выделяют отношения:

- синонимические

- антонимические

- внутрилингвистические связи:

- синонимия

- антонимия

- термины – должны быть принципиально однозначны.

Фразеология

Фразеологизм (идиома):

- устойчивое сочетание слов

- сочетание двух или нескольких слов, которые обозначают одно понятие, обладают образностью и воспринимаются как готовое единое сочетание.

Единица языка на перепутье между лексикой и синтаксисом.

Внутри лексики – два подуровня:

- лексика

- фразеология.

Типы фразеологизмов по слитности значения и степени образности:

- фразеологические сращения (идиомы) – устойчивые сочетания, которые обладают переносно-образным значением, не выводим из значения его компонентов: собаку съел; у черта на куличках.

- фразеологические единства – менее устойчивые сочетания слов с целостным обобщенно-переносным значением, мотивированным семантикой его компонентов: намылить шею

- фразеологические сочетания – фразеологизмы, значения которых складываются из значений составляющих его компонентов, но один из компонентов оказывается несвободным: насупить брови.

- фразеологические выражения (Шанский) – обороты, которые состоят из слов со свободным значением, но в речи не создаются, а воспроизводятся в готовом виде – клише, клишированные выражения.

Фразеологизмы можно классифицировать и по другим признакам:

- по частеречной принадлежности компонентов

- по происхождению (исконные и заимствованные)

- по стилистической окраске.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

70990. Облік загальновиробничих витрат та порядок їх віднесення на собівартість продукції 963.5 KB
  Основою для розробки і реалізації управлінських рішень є відповідна інформація про стан справ в тій або іншій області діяльності організації в конкретний момент часу. Так, дані обліку витрат виробництва (обіг) і калькуляції собівартості продукції (робіт, послуг) є важливим засобом...
70991. Інженерно–технічний захист інформації та інформаційних систем 673 KB
  Основною метою кваліфікаційної роботи є вивчення і аналіз методів і засобів захисту інформації в мережі. Для досягнення вказаної мети необхідно вирішити ряд завдань: Розглянути погрози безпеці і їх класифікацію; Охарактеризувати методи і засоби захисту інформації в мережі...
70992. Основи організації обліку готівкового обігу на ТзОВ «Коломийська автобаза» 208.5 KB
  Метою написання даної роботи є дослідження роботи підприємства ТзОВ «Коломийська автобаза», та розкрити теоретичну частину обігу грошових коштів (а саме касових операцій) як в національній практиці так і з порівнянням досвіду зарубіжних країн.
70993. Визначення юридичних підстав кримінальної відповідальності за злочини проти власності 90.17 KB
  Одним із важливих напрямів розбудови України як незалежної демократичної держави є протидія злочинності. Успіх у цій діяльності значною мірою залежить від теоретичних розробок протидії окремим видам злочинності.
70994. ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА ТА КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ВИГОТОВЛЕНОЇ ПРОДУКЦІЇ НА ТОВ «КАРПАТІЯ-БУК» 480.43 KB
  Собівартість продукції – це грошовий вираз витрат підприємства на виробництво і реалізацію продукції. Собівартість продукції характеризує ефективність всього процесу виробництва на підприємстві, оскільки в ній в ній відображаються рівень організації виробничого процесу...
70995. Моделювання систем масового обслуговування 726.8 KB
  Імітаційні моделі можуть бути як завгодно близькими до системи, яку моделюють, і простими у використанні. Це дає змогу застосовувати імітаційне моделювання як універсальний підхід для прийняття рішень в умовах невизначеності, враховуючи в моделях навіть ті чинники... По всем вопросам пишите на почту.
70996. Розробка навчальної програми для вивчення Delphi 887 KB
  Мета роботи: створити програму для вивчення Delphi з ілюстраціями та прикладами того, що можна робити з її компонентами. Завдання роботи: викласти навчальний матеріал про середовище програмування Delphi, його основні вікна та компоненти з можливістю наглядної демонстрації...