40546

Грамматическая форма, грамматическое значение и грамматическая категория как основные понятия морфологии

Доклад

Иностранные языки, филология и лингвистика

Грамматическая форма грамматическое значение и грамматическая категория как основные понятия морфологии. Грамматическое значение – общее отвлеченное свойственное многим словам значение в отличие от лексического относит данную словоформу к определенному грамматическому классу. Каждая морфема несет какоелибо грамматическое значение. Стол’икам Стол’ – корень передает вещественное значение.

Русский

2013-10-17

11.58 KB

0 чел.

25. Грамматическая форма, грамматическое значение и грамматическая категория как основные понятия морфологии.

Грамматическое значение – общее, отвлеченное, свойственное многим словам значение (в отличие от лексического), относит данную словоформу к определенному грамматическому классу.

Каждая морфема несет какое-либо грамматическое значение.

Стол’-ик-ам

Стол’ – корень, передает вещественное значение.

Ик – суффикс, передает деривационное значение (словообразующее).

Ам – флексия, передает реляционное значение (отношение между словами).

Лексическое значение = вещественное + деривационное

Грамматическое значение = деривационное + реляционное.

Вещественное значение – соответствует отдельному понятию.

Деривационное значение – передает признаки, которые сопровождают вещественное значение, уточняют и ограничивают его.

Реляционное значение – выражает отношение данной лексемы к другим членам предложения – формообразование.

Грамматическая форма – способность отдельных слов выделять из себя для сознания говорящего формальную и основную принадлежность.

Грамматическая категория – совокупность элементов языка, объединенная грамматическим значением, при обязательном наличии выражающего его грамматического способа.

Категории делятся на два типа:

- словоизменительные – члены представлены формами одного и того же слова в пределах его парадигмы (число, падеж у существительных + род у прилагательных).

- несловоизменительные (классификационные) – члены не могут быть представлены формами одного и того же слова (род существительных, категория одушевленности, вид глагола (*) – не все так думают).


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

57837. Урок - гра: Подорож до 7 чудес світу 147 KB
  Мета: Закріпити знання учнів про алгоритм тотожних перетворень раціональних виразів способи перетворення відношення двох дробових виразів та про схеми застосування властивостей арифметичних дій під час перетворення раціональних виразів....
57838. Операционная система 88 KB
  Цели урока: помочь учащимся усвоить назначение и состав операционной системы компьютера дать основные понятия необходимые для работы на компьютере...
57839. Системи лінійних рівнянь з двома змінними 428 KB
  Мета уроку: Формування вмінь розв’язувати системи лінійних рівнянь з двома змінними графічним способом; розвивати графічні навички, увагу, уміння порівнювати, аналізувати, робити висновки; виховувати відповідальність...
57840. Тіла обертання 92.5 KB
  Мета: сформувати поняття тіла обертання; навчитися визначати основні елементи даних геометричних фігур розвивати інтерес до предмету шляхом використання сучасних інформаційних технологій...
57841. АТМОСФЕРНИЙ ТИСК 127 KB
  Сформувати знання учнів про атмосферний тиск причини його зміни та прилади яким вимірюється атмосферний тиск; формувати вміння визначати зміну тиску з висотою простежувати зв’язок між тиском та станом погоди географічною широтою та поясами атмосферного тиску...
57842. Тоталітаризм 29 KB
  Мета уроку: ознайомити учнів з поняттям тоталітаризм з основними ознаками та різновидами тоталітаризму схарактеризувати особливості тоталітарних режимів співвідносити події та явища теми; розвивати вміння учнів аналізувати та порівнювати матеріал...
57843. Означення квадратного рівняння. Неповні квадратні рівняння 174.5 KB
  Сприяти знайомству учнів з поняттям квадратного рівняння та його елементів неповних квадратних рівнянь та організувати діяльність з розробки алгоритму їх розв’язування. Добрий день Я дуже рада вітати вас на тренінгу Неповні...
57844. Тригонометричні функції 493.5 KB
  Мета уроку: узагальнити і систематизувати знання учнів про тригонометричні функції; Розвивати вміння використовувати властивості тригонометричних функцій для розвязання вправ творчу активність розширювати кругозір учнів...
57845. Трикутник 4.09 MB
  Мета уроку: Навчальні: узагальнити та систематизувати знання про трикутник, його властивості, організувати діяльність учнів по застосуванню знань, при розв’язанні задач на застосування елементів трикутника; ознак рівності трикутників.