40546

Грамматическая форма, грамматическое значение и грамматическая категория как основные понятия морфологии

Доклад

Иностранные языки, филология и лингвистика

Грамматическая форма грамматическое значение и грамматическая категория как основные понятия морфологии. Грамматическое значение – общее отвлеченное свойственное многим словам значение в отличие от лексического относит данную словоформу к определенному грамматическому классу. Каждая морфема несет какоелибо грамматическое значение. Стол’икам Стол’ – корень передает вещественное значение.

Русский

2013-10-17

11.58 KB

0 чел.

25. Грамматическая форма, грамматическое значение и грамматическая категория как основные понятия морфологии.

Грамматическое значение – общее, отвлеченное, свойственное многим словам значение (в отличие от лексического), относит данную словоформу к определенному грамматическому классу.

Каждая морфема несет какое-либо грамматическое значение.

Стол’-ик-ам

Стол’ – корень, передает вещественное значение.

Ик – суффикс, передает деривационное значение (словообразующее).

Ам – флексия, передает реляционное значение (отношение между словами).

Лексическое значение = вещественное + деривационное

Грамматическое значение = деривационное + реляционное.

Вещественное значение – соответствует отдельному понятию.

Деривационное значение – передает признаки, которые сопровождают вещественное значение, уточняют и ограничивают его.

Реляционное значение – выражает отношение данной лексемы к другим членам предложения – формообразование.

Грамматическая форма – способность отдельных слов выделять из себя для сознания говорящего формальную и основную принадлежность.

Грамматическая категория – совокупность элементов языка, объединенная грамматическим значением, при обязательном наличии выражающего его грамматического способа.

Категории делятся на два типа:

- словоизменительные – члены представлены формами одного и того же слова в пределах его парадигмы (число, падеж у существительных + род у прилагательных).

- несловоизменительные (классификационные) – члены не могут быть представлены формами одного и того же слова (род существительных, категория одушевленности, вид глагола (*) – не все так думают).


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

48017. Цивільний захист населення в надзвичайних ситуаціях 538.5 KB
  Організація і порядок проведення рятувальних та інших невідкладних робіт в осередках ураження 2год. Тому необхідно навчити майбутніх вчителів організації та діям у надзвичайних ситуаціях а також основам організації і проведення рятувальних робіт. ЦО основними завданнями з цивільного захисту України є: оповіщення населення про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій та постійне інформування його про наявну обстановку; запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного походження і запровадження заходів щодо зменшення збитків та...
48018. Характеристика вогнищ ураження та методи розрахунку зон ураження від техногенних вибухів 417.5 KB
  Захист населення у надзвичайних ситуаціях 2год. Тому необхідно навчити майбутніх вчителів діям у надзвичайних ситуаціях і засобам захисту дітей працівників школи і членів їх сімей а також основам організації і проведення рятувальних робіт та методикою проведення занять з цивільної оборони з учнями ЗОШ і населенням. Проводять своєчасне інформування населення про стихійне лихо і правила поведінки підсилюють спостереження за підняттям водиперевіряють стан дамб гребель мостів – виявлені недоліки усувають готують сили і засоби на випадок...
48019. Релігієзнавство. Навчально-методичний комплекс 379.5 KB
  Мета курсу релігієзнавства – з академічних позицій дати систематичний огляд питань що стосуються сутності релігії як духовного культурного соціального феномену суспільного функціонування інституціональних форм релігії історії та сучасного стану основних релігійних напрямів та течій світу сприяти формуванню у студентів навичок виваженого об’єктивного раціонально обґрунтованого підходу до правової оцінки та визначення релігійних феноменів. Завдання курсу – дати можливість студентові отримати знання щодо...
48020. Економіка підприємства. Економіка як сфера діяльності та галузь суспільної науки 2.11 MB
  Персонал і трудовий потенціал підприємства. Виробничі фонди та нематеріальні ресурси підприємства. Фінансовоекономічні результати та ефективність діяльності підприємства. Ефективність їх роботи буде залежати від того наскільки правильно фахівці підприємства зможуть спрогнозувати розвиток фірми в перспективі забезпечити конкурентоспроможність продукції врахувати негативні фактори і передбачити шляхи ефективних дій.
48023. ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ І ОСНАЩЕННЯ 3.05 MB
  Тема № 7 Пристосування які використовують на токарних верстатах На токарних верстатах використовуються наступні види пристосувань: – центри упорні; поводкові патрони та хомутики; самоцентруючі патрони; чотирьохкулачкові патрони; планшайби; пневматичні патрони; гідравлічні патрони; електромагнітні патрони; люнети рухомі та нерухомі; конусні лінійки тощо. Тема № 11 Пристосування які використовують на свердлильних верстатах. При конструюванні багатошпиндельних свердлильних головок необхідно вирішити наступні питання: – вибір...