40546

Грамматическая форма, грамматическое значение и грамматическая категория как основные понятия морфологии

Доклад

Иностранные языки, филология и лингвистика

Грамматическая форма грамматическое значение и грамматическая категория как основные понятия морфологии. Грамматическое значение – общее отвлеченное свойственное многим словам значение в отличие от лексического относит данную словоформу к определенному грамматическому классу. Каждая морфема несет какоелибо грамматическое значение. Стол’икам Стол’ – корень передает вещественное значение.

Русский

2013-10-17

11.58 KB

0 чел.

25. Грамматическая форма, грамматическое значение и грамматическая категория как основные понятия морфологии.

Грамматическое значение – общее, отвлеченное, свойственное многим словам значение (в отличие от лексического), относит данную словоформу к определенному грамматическому классу.

Каждая морфема несет какое-либо грамматическое значение.

Стол’-ик-ам

Стол’ – корень, передает вещественное значение.

Ик – суффикс, передает деривационное значение (словообразующее).

Ам – флексия, передает реляционное значение (отношение между словами).

Лексическое значение = вещественное + деривационное

Грамматическое значение = деривационное + реляционное.

Вещественное значение – соответствует отдельному понятию.

Деривационное значение – передает признаки, которые сопровождают вещественное значение, уточняют и ограничивают его.

Реляционное значение – выражает отношение данной лексемы к другим членам предложения – формообразование.

Грамматическая форма – способность отдельных слов выделять из себя для сознания говорящего формальную и основную принадлежность.

Грамматическая категория – совокупность элементов языка, объединенная грамматическим значением, при обязательном наличии выражающего его грамматического способа.

Категории делятся на два типа:

- словоизменительные – члены представлены формами одного и того же слова в пределах его парадигмы (число, падеж у существительных + род у прилагательных).

- несловоизменительные (классификационные) – члены не могут быть представлены формами одного и того же слова (род существительных, категория одушевленности, вид глагола (*) – не все так думают).


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

74923. Письмове додавання трицифрових чисел у випадку кількох доданків. Задачі, що передбачають суму двох і трьох доданків. Українські спортсмени-чемпіони 52.5 KB
  Мета. Узагальнити прийом письмового додавання трицифрових чисел на випадок кількох доданків; удосконалювати вміння учнів розв’язувати задачі, що включають суми двох і трьох чисел. Розвивати увагу, мислення, комунікативні навички.
74924. Закріплення таблиці множення. Розв’язання задач 39 KB
  МЕТА УРОКУ: вправляти учнів у засвоєнні таблиці множення і ділення; закріплювати вміння складати задачі за даною умовою і розв’язувати їх; формувати навички усної лічби в межах 100; розвивати кмітливість; виховувати любов до лісу. А зробити це ми зможемо розв’язавши приклади.
74925. Математичний цирк 276.5 KB
  Мета: навчальна вправляти учнів у засвоєнні табличних випадків множення і ділення числа 8; корекційно-розвивальна удосконалювати вміння розв’язувати задачі на знаходження четвертого пропорційного розвивати обчислювальні навички; коригувати логічне мис лення пам’ять уяву...
74926. Закріплення вивчених випадків усного множення і ділення в межах 1000 126.5 KB
  Мета: закріплювати навички множення та ділення в межах 1000, вміння розв’язувати задачі, рівняння. Розвивати пізнавальну активність, творчі здібності учнів, вміння працювати групами. Виховувати любов та бережливе ставлення до природи.
74927. Сложение и вычитание трёхзначных чисел. Решение простых и составных задач на приведение к единице 64 KB
  Необходимо например знать сколько топлива необходимо для тракторов. Один трактор за 4 часа израсходовал 24л топлива. Второй трактор за 1 час израсходовал на 2л топлива больше чем первый. Сколько топлива израсходует второй трактор за 8 часов Составление краткой записи.
74928. Гроші як міра вартості 44.5 KB
  Ввести поняття грошей як міри вартості. Ситуація розриву Про які величини мірки яких відносяться одна до одної як 1 до 100 ми ще не згадували мова йде про гроші як про мірку вартості Яке ж призначення грошей ІІІ. Постановка навчальної задачі...
74929. Составление таблиц к текстам задач на движение, работу и куплю-продажу 52 KB
  Мы ошиблись мы перепутали характеристики процессов S и T. Надо запомнить характеристики процессов и какими буквами они обозначаются. Можно написать характеристики процессов на карточке чтобы они всегда были перед глазами. дети записывают характеристики процессов на доске...
74930. Знаходження значень виразів на сумісні дії. Задачі на спільну роботу 56.5 KB
  МЕТА: Закріплювати і узагальнювати навички ділення багатоцифрових чисел на круглі десятки, сотні; повторити прийоми розв’язування задач на рух; розвивати пізнавальний інтерес, мислення; виховувати бережливе ставлення до природи.
74931. Ознайомлення з дробами. Запис дробу. Розв’язування задач 56 KB
  Мета. Показати утворення дробу, вчити читати і записувати дроби, ознайомити учнів із термінами чисельник і знаменник; розвивати логічне мислення; виховувати увагу, бережне ставлення до природи.