40548

Учение о фонеме Московской и Пражской фонологических школ. Фонематическая транскрипция

Доклад

Иностранные языки, филология и лингвистика

Фонематическая транскрипция. Фонема – минимальный компонент морфемы существует и реализуется только в морфеме. Соотношение фонемы и звука: фонема проявляется в виде вариантов – в виде звуков в сильной или слабой позиции. Но не все морфемы можно проверить = гиперфонема – функциональная единица выступает в позициях нейтрализации которую невозможно поставить в сильную позицию.

Русский

2013-10-17

13.93 KB

23 чел.

14. Учение о фонеме Московской и Пражской фонологических школ. Фонематическая транскрипция.

Московская Фонологическая школа.

Основа – ранние идеи Б. де К. – морфемный аспект (Морфологическая школа)

Представители: Аванесов, Панов.

Исходный тезис: звуковая сторона не существует автономно, фонология тесно связана с морфологией.

Фонема – минимальный компонент морфемы, существует и реализуется только в морфеме.

Связь фонемы со значением: косвенно, через морфему. Для того, чтобы опознать фонему, необходимо опознать морфему.

Соотношение фонемы и звука: фонема проявляется в виде вариантов – в виде звуков в сильной или слабой позиции.

Состав фонемы можно установить по сильной позиции.

Метод выделения фонемы: позиционно-морфемный. Но не все морфемы можно проверить => гиперфонема – функциональная единица, выступает в позициях нейтрализации, которую невозможно поставить в сильную позицию.

Достоинства: единство разных уровней языка (фонологии и морфологии) и последовательный учет функциональный стороны.

Не допускала фонему «ы». … связь с «и»

Пражская фонологическая школа.

Представители: Н.С. Трубецкой «Основы фонологии», Р.Я. Якобсон.

Фонология – отдельная наука.

Фонема – не главное понятие, главное понятие – фонологическая оппозиция – фонологическое противопоставление.

Фонема – пучок дифференциальных признаков, потому что каждая фонема входит в различные фонологические оппозиции.

Связь фонемы со значением: через смыслоразличительную (сигнификативную) функцию.

Фонема и звук: – фонема представлена в виде аллофонов.

Метод выделения фонем: метод оппозиций. Архифонема – общая часть нейтрализуемых в данной позиции фонем.

По отношению между членами оппозиций выделяются:

- привативные оппозиции (наличие-отсутствие признака)

- градуальные оппозиции (степень градации какого-либо признака)

- эквиполентные – равнозначные (логически равные члены оппозиций)

Достоинства: 12 дифференцирующих признаков для любых языков мира; метод анализа.

Недостатки: фонетика и фонология противопоставлены:

- фонетика – наука о материальной стороне человеческой речи.

- фонология – наука, которая исследует, какие звуковые различия в данном языке связаны со смысловыми различиями, каковы соотношения различительных элементов («примет») и по каким правилам они сочетаются друг с другом в слова или предложения.

Фонематическая транскрипция.

Сигнификативно сильные позиции согласных по твердости/мягкости:

  1. перед гласной фонемой
  2. на конце слова
  3. для зубных и [р], [р’] перед твердыми и мягкими заднеязычными
  4. для зубных и [р], [р’] перед твердыми губными.

Сигнификативно слабые позиции согласных по глухости/звонкости:

  1. перед гласными
  2. перед сонорными
  3. перед [в], [в’]


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

57540. Порушення діяльності серцево-судинної системи та запобігання їм 112 KB
  Які ж хвороби переслідують нашу сс систему Сс захворювання поділяються на Хвороби серця Хвороби артерій Хвороби вен Для ознайомлення з найпоширенішими хворобами серцевосудинної системи...
57541. Емоції 96.5 KB
  Мета уроку: Освітня: сформувати загальне уявлення про емоції як форму відображення об’єктивної дійсності в якій переважає суб’єктивний характер психічних процесів...
57542. Побег и его строение. Почка – зародышевый побег 128 KB
  Учитель: Что такое орган Предполагаемый ответ: Орган – часть организма занимающая определенное место в организме и выполняющая функции. Учитель: Какому органу природа Особую крепость дала И листья в огромную крону...
57543. ДОРОВІ ДІТИ - ЗДОРОВА НАЦІЯ 68.5 KB
  Із кожним роком усе більше свідомої прогресивної молоді яка бере відповідальність за себе та своє життя орієнтується на здоровий спосіб життя спрямовує свої зусилля на збереження та зміцнення власного здоров’я.
57544. Греція у V – I V ст. до н.е. Урок-узагальнення 36.5 KB
  Мета: згадати повторити та систематизувати основний фактичний матеріал з історії Давньої Греції від найдавніших часів до періоду еллінізму; запропонувати учням цікаві питання й завдання що вимагають самостійної роботи нестандартного мислення...
57545. Передня Азія 39.5 KB
  Мета уроку: систематизувати загальні та особливі риси притаманні країнам Передньої Азії: підкреслити внесок найдавніших народів Передньої Азії в розвиток світової цивілізації...
57546. Друга світова війна: аналіз подій 43.5 KB
  Вчитель записує на дошці питання які пропонує обговорити з учнями в ході уроку: Причини війни. Ситуація в країнах під час війни Польща Франція СРСР. Чи знаєте ви дати Що було раніше Курська битва...
57547. План местности 67.5 KB
  Оборудование: ЛОС План местности Абсолютная высота точек. Горизонтали; Компьютер проектор; Компьютерная презентация План местности; Атласы компас; Карточка заданий и контроля Линейка карандаш.
57548. Україна - моя Батьківщина 45.5 KB
  Вступне слово вчителя. Діти що для вас означає слово Батьківщина Від якого слова воно походить Які ще слова синоніми можна використати для передачі змісту цього слова Вітчизна рідний край...