40583

Общие принципы и подходы к разработке ПО

Лекция

Информатика, кибернетика и программирование

Итерация N Унифицированный процесс разработки программного обеспечения USDP Модель вариантов использования описывает случаи в которых приложение будет использоваться. Аналитическая модель описывает базовые классы для приложения. Модель проектирования описывает связи и отношения между классами и выделенными объектами Модель развертывания описывает распределение программного обеспечения по компьютерам.

Русский

2013-10-17

869.44 KB

18 чел.

Занятие №20
Общие принципы и подходы к разработке ПО

Модели разработки ПО

 1.  Водопадная
 2.  Каскадная модель
 3.  Спиральная
 4.  Экстремальное программирование
 5.  Инкрементальная
 6.  Унифицированный процесс разработки программного обеспечения (USDP)
 7.  Методология MSF

Водопадная модель

Спиральная модель

Инкрементальная разработка

Анализ требований

Проектирование

Реализация

Компонентное

тестирование

Интеграция

Тестирование

единого целого

Итерация 1   Итерация 2   ….   Итерация N

Унифицированный процесс разработки программного обеспечения (USDP)

 1.  Модель вариантов использования, описывает случаи, в которых приложение будет использоваться.
 2.  Аналитическая модель описывает базовые классы для приложения.
 3.  Модель проектирования описывает связи и отношения между классами и выделенными объектами
 4.  Модель развертывания описывает распределение программного обеспечения по компьютерам.
 5.  Модель реализации описывает внутреннюю  организацию программного кода.
 6.  Модель тестирования состоит из тестирующих компонентов, тестовых процедур и различных вариантов тестирования

Методология MSF

Типичные компоненты архитектуры программного продукта и типичные требования к ПО

Отказоустойчивость – совокупность свойств системы, повышающая ее надежность путем обнаружения ошибок, восстановления и локализации плохих последствий для системы. При разработке любой реальной системы для обеспечения отказоустойчивости необходимо предусматривать  всевозможные ситуации, которые могут привести к сбою системы и разработать механизмы обработки сбоев.

Надежность – способность системы противостоять различным отказам и сбоям.

 Отказ – это переход системы в результате ошибки в полностью неработоспособное состояние.

 Сбой – ошибка в работе системы, которая не приводит к выходу системы из строя.

Чем меньше отказов и сбоев за какой-то определенный интервал времени, тем система считается надежнее.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65465. Методика навчання інформаційних систем і технологій майбутніх учителів економіки 219.5 KB
  Особливо важливим є вирішення питання якісної професійної підготовки студентів економічних спеціальностей педагогічних університетів які повинні володіти не тільки сучасними інформаційними системами і технологіями ІСіТ в економіці а й методикою їх навчання...
65466. ЕКОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ АГРОЦЕНОЗУ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ В УМОВАХ ПОЛІССЯ 1.36 MB
  Відповідно до мети було сформульовано наступні завдання: проаналізувати в умовах Полісся стан основних компонентів агроценозу пшениці озимої ґрунту мікробного ценозу фітоценозу за різних строків сівби культури та внесених норм мінеральних добрив...
65467. ПОЛЕЗАХИСНА ЕФЕКТИВНІСТЬ СИСТЕМИ ЛІСОВИХ СМУГ В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ 1.05 MB
  Зазначена кількість створених лісових насаджень є не тільки недостатньою але й в більшості випадків не відповідає сучасним науковим підходам і баченням даної проблеми в цілому.
65468. Вплив холодної деформації волочінням на властивості тонких термопарних дротів 917 KB
  Найбільш поширеним безвідходним способом обробки циліндричних металевих заготовок тиском є холодне волочіння яке дозволяє звести до мінімуму або повністю виключити необхідність обробки деталей різанням. Подальший розвиток методів холодного волочіння та ширше...
65469. ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЯ ПРАЦІ У СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 201 KB
  Інтелектуалізація праці завжди була тією рушійною силою, яка надавала певного змісту господарській діяльності людини, визначала характер економічного зростання і ступінь розвитку економіки. Поступове підвищення ролі переважно інтелектуальної, творчої, складної компоненти змісту праці...
65470. ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ФРАКТАЛЬНОГО КОДУВАННЯ В ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖАХ ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ 181.5 KB
  Не завжди вирішують завдання і методи кодування відеопотоків які використовуються в сучасних системах: в одних методах наприклад ДКП ступінь стискування виявляється недостатньою в інших наприклад фрактальних на заваді стає неприпустимо великий час кодування.
65471. Наукові і технологічні основи створення та керованого функціонування епоксидних композитів з різним ступенем наповнення 298 KB
  Епоксидні композиційні матеріали ЕКМ та покриття на їх основі набули широкого застосування у світовій практиці для захисту технологічного устаткування деталей машин і механізмів від зношування корозії перепадів температур в умовах сухого фрикційного контакту або впливу гідроабразивних середовищ.
65472. КЕРУВАННЯ ПРОЦЕСОМ ПЕРЕНЕСЕННЯ ЕЛЕКТРОДНОГО МЕТАЛУ ЗАСТОСУВАННЯМ ІМПУЛЬСНИХ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ДІЙ ПРИ ДУГОВОМУ ЗВАРЮВАННІ 6.2 MB
  Дугове зварювання плавким електродом характеризується підвищеною продуктивністю та відносно легкою автоматизацією процесу чим пояснюється його широке використання у промисловості. При застосуванні даного способу зварювання існують проблеми підвищення якості зварних з’єднань...
65473. РЕДАГУВАННЯ ПЕРЕКЛАДУ ТЕКСТІВ АНГЛОМОВНИХ ТЕЛЕСЕРІАЛІВ 144.5 KB
  На особливу увагу заслуговує редагування перекладу текстів англомовних телесеріалів українською мовою адже більшість продуктів сучасного телебачення виробляється в Сполучених Штатах Америки і потрапляє до вітчизняного глядача...