40587

Методология функционального моделирования SADT. Состав и функции моделей SADT. Типы связей

Лекция

Информатика, кибернетика и программирование

Вендрова Проектирование ПО Ход урока Организационный момент 24 мин: Приветствие оформление документов к занятию Повторение пройденного материала применяемая методика выводы1520 минзанятие 22 п.5 Сообщение темы урока постановка цели и задачи:13 мин: Методология функционального моделирования SDT; Состав и функции моделей SDT. Изложение нового материала применяемая методика: 5060 мин. лекция: Состав функциональной модели Иерархия диаграмм Типы связей между функциями Моделирование потоков данных процессов...

Русский

2013-10-17

40.5 KB

3 чел.

План занятия № 24

Дата

Группа

31а

32а

33а

по дисциплине: “Автоматизированные информационные системы” (АИС)

Тема: Методология функционального моделирования SADT. Состав и функции моделей SADT. Типы связей.

Цели:

 1.  образовательная:
 •  Организовать деятельность студентов по планированию совместно с преподавателем изучения новой темы
 •  Обеспечить закрепление знаний о методологии проектирвоания
 1.  развивающая:
 •  создать условия для развития структурного мышления
 1.  воспитательная
 •  содействовать развитию информационной культуры
 •  содействовать развитию у обучающихся умений общаться

Тип:  комбинированный

Оборудование урока:  учебник А.М. Вендрова   «Проектирование ПО»

Ход урока

 1.  Организационный момент (  2-4   мин):

Приветствие оформление документов к занятию

 1.  Повторение пройденного материала (применяемая методика, выводы(15-20 мин)занятие 22 п.5
 2.  Сообщение темы урока, постановка цели и задачи:(1-3 мин):

Методология функционального моделирования SADT; Состав и функции моделей SADT. Типы связей.

 1.  Изложение нового материала, применяемая методика: (50-60 мин.)

лекция:

Состав функциональной модели

Иерархия диаграмм

Типы связей между функциями

Моделирование потоков данных (процессов)

Внешние сущности

Системы и подсистемы

Процессы

Потоки данных

Построение иерархии диаграмм потоков данных

Закрепление изучаемого материала, применяемая методика: (15-20 мин.)

 •  Цель моделирования данных состоит в ?
 •  Моделирование потоков данных (процессов) это?
 •  Системы и подсистемы их различие ?
 •  Построение иерархии диаграмм потоков данных состоит из?

Подведение итогов проведенного урока ( 2-3 мин.):

 1.  Задание  студентам  для  самостоятельной  работы  во внеурочное время ( 2-3 мин.):

учебник А.М. Вендрова   «Проектирование ПО»; С. 66 п. 2.5

Повторение 


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

69173. ОРГАНІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БАЗИ СИСТЕМ ОБРОБЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 119 KB
  Ефективність будь-якої інформаційної системи обробки даних багато в чому залежить від способу організації її інформаційної бази ІБ. Склад і зміст ІБ визначаються з одного боку вимогами теми і самою суттю управління а з іншого вимогами автоматизованої обробки даних на ЕОМ.
69174. Організаційно-методичні основи створення і функціонування інформаційних систем управління фінансами 157.5 KB
  Методологічні оснобливості фінансової діяльності та їх вплив на організацію системи автоматизованого оброблення інформації. Це в свою чергу впливає на структуру і вимоги до інформаційної системи яка повинна бути досить розгалуженою та розподіленою.
69175. АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА ФІНАНСОВИХ РОЗРАХУНКІВ 179.5 KB
  У системі Міністерства фінансів України найвищою формою організації обробки інформації пов’язаної із формуванням та виконанням Державного бюджету з допомогою обчислювальної техніки 3 4го поколінь стала автоматизована система фінансових розрахунків АСФР.
69176. АВТОМАТИЗАЦІЯ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ В ПОДАТКОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ 287 KB
  Державна податкова адміністрація ДПА посідає особливе місце в народногосподарському комплексі України оскільки від ефективності її роботи значною мірою залежить наповнення бюджету країни. Структурно ДПА є складним розподіленим багатопрофільним комплексом який...
69177. АВТОМАТИЗОВАНА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ДЕРЖКАЗНАЧЕЙСТВА УКРАЇНИ - АІС «ДЕРЖКАЗНАЧЕЙСТВА» 109 KB
  Система Держказначейства України До функцій Головного управління Державного бюджету можна віднести наступні: організація здійснення та контроль за виконанням Державного бюджету України управління прибутками та видатками цього бюджету на рахунках казначейства...
69178. АВТОМАТИЗІЯ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ В СТРАХОВІЙ СФЕРІ 82 KB
  Страхування сукупність особливих замкнених перерозподільних відносин між його учасниками з приводу формування за рахунок грошових внесків цільового страхового фонду призначеного для відшкодування можливих втрат нанесених суб’єктам господарювання або збитків...
69179. АВТОМАТИЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ І В КОМЕРЦІЙНИХ СТРУКТУРАХ 1.58 MB
  Організація фінансово-економічного аналізу його інформаційна база. Суть зміст і необхідність дотримання принципу системності і комплексності фінансовоекономічного аналізу потребують чіткої організації аналітичного процесу на підприємстві яка передбачає певну етапність...
69180. ПЛАТІЖНІ СИСТЕМИ 130 KB
  Вона обслуговується програмнотехнічним комплексом АРМ1 що виконує такі основні функції: 1 пересилання міжрегіональних електронних документів засобами електронної пошти Національного банку України; 2 перевірку правильності формування електронних документів...
69181. ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ЇХНЯ РОЛЬ В УПРАВЛІННІ НАРОДНИМ ГОСПОДАРСТВОМ 118 KB
  Залежно вiд застосовуваних технiчних засобiв обробки iнформацiї розрiзняють ручнi механiзованi та у разі використання автоматiв насамперед ЕОМ автоматизованi ІС АIС. Для банкiвських установ велике значення має продуктивнiсть АIС її здатнiсть швидко переробляти...